Tuesday 6 June at 1200-1600: Seminar on personalized medicine in infectious diseases and internal medicine

Dag Henrik Reikvam, chairman of the meeting
Dag Henrik Reikvam, chairman of the meeting

From chairman Dag Henrik Reikvam, on behalf of the organizer (SePIN): 
Everyone is welcome to our upcoming half-day seminar on precision medicine in infectious diseases and internal medicine on Tuesday 6 June at 1200-1600 in seminar room 4024, Søsterhjemmet (building 2, entrance 2B, 4th floor), Ullevål Hospital.
We have put together an exciting program that should be of interest to all internal medicine practitioners, including those who do not work directly with infection problems. The meeting is open to everyone. Feel free to forward the invitation to professionals in your unit or others you think will be interested.

It is entirely possible to participate in individual parts of the meeting.

The seminar is free, but in order to ensure that there is enough coffee and fruit, we would like everyone to register via email to Olga Nævisdal (olgnae@ous-hf.no) or Eirinn Glattre (eirgla@ous-hf.no).

Organizer: Senter for presisjonsmedisin innen infeksjonssykdommer (SePIN) with support from Nasjonalt kompetansnettverk for persontilpasset medisin

Programme

1200- 1210

Velkommen

Anne Maagaard, Infeksjonsmedisinsk avd., OUS-Ullevål
Dag Henrik Reikvam, Senter for presisjonsmedisin innen infeksjonssykdommer (SePIN), OUS- Ullevål

1210-1255

1.Nasjonale tiltak forimplementering av presisjonsmedisin

2. IMPRED og IMPRESS – inspirasjon fra kreftfeltet

Hege Russnes, Nasjonalt kompetansenettverk innen persontilpasset medisin (NorPreM) og Avd. for patologi, OUS-Montebello

1255-1315

Hvor presis kan billeddiagnostikk bli?

Atle Bjørnerud/Brad MacIntosh, Senter for avansert radiologisk billedanalyse, OUS-RH

1315-1330

Pause/frukt/kaffe/mingling

 

1330-1350

Nasjonal overvåkningsdatabase - mikrobiologi/infeksjonsmedisin

Fredrik Müller, Avd. for mikrobiologi, OUS

1350-1410

Behov innen genombasert infeksjonsmedisinsk diagnostikk - rapport fra arbeidsgruppe

Christian Prebensen/ Dag Henrik Reikvam/ Infeksjonsmedisinsk avd. og Avd. for medisinsk genetikk, OUS

1410-1425

Pause/frukt/kaffe/mingling

 

1425-1525

Prosjektpresentasjoner (10 min + spørsm/disk)

 

CMV-sekvensering for persontilpasset oppfølging av nyretransplanterte

Persontilpasset behandling av tuberkulose

Sepsomics – risikostratifisering av pasienter med sepsis

Platform for kliniske studier og persontilpasset behandling

Jon Arne Birkeland, Nyremedisinsk avd., OUS-Ullevål

Anne Ma Dyrhol-Riise, Infekssjonsmedisinsk avd, OUS-Ullevål

Christian Prebensen, Infeksjonsmedisinsk avd, OUS-Ullevål

Marius Trøseid, Seksjon for klinisk immunologi og infeksjonsmedisin, OUS- RH

1525-1545

Diskusjon
«Hvilke muligheter ser vi for oss PM-satsing gir fagfeltet infeksjonssykdommer og indremedisin?»

Ledet av Dag Henrik Reikvam

1545-1600

Avslutning

Dag Henrik Reikvam

Chair: Dag Henrik Reikvam, Department of Infectious Diseases

Open program in PDF format

 
Page visits: 890