Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

01.07.2022VG: Statsforvalteren konkluderte med at Helse Bergen brøt loven

Helse Bergen brøt loven da en lege ved Barne- og ungdomsklinikken meldte mor til avdødt barn til barnevernet og politiet. Legen mente hun kunne være en fare for sine to andre barn.

01.07.2022Flere endringer på helsefeltet fra 1. juli

Kommunene blir pålagt å ha egne rådgivende enheter for rus og Statens helsetilsyn får ikke lengre bruke advarsel som reaksjon. Det er noen av endringene som nå har trådt i kraft.

01.07.2022HOD: –Vil se på behovet for økt regulering av helprivate helsetjenester

Helsedirektoratet vil vurdere om det er behov for ytterligere faglig normering for bruk av digitale verktøy i allmennlegetjenesten. Regjeringen vil se på behovet for økt regulering. 

01.07.2022Ultimovacs har rekruttert 150 pasienter til studie under pandemien

Ultimovacs rekrutterte over 150 pasienter til en studie av selskapets norskutviklede kreftvaksine i løpet av to pandemi-år.

30.06.2022UNN-ledelsen: –Vi deler bekymringen

Viseadministrerende direktør ved Universitetssykehuset i Nord-Norge deler bekymringen om «cruisepasientene». 

30.06.2022Norsk medisinsk team hedret av EU for Haiti-innsats

NOR EMT mottok onsdag medalje for ekstraordinær innsats, etter å ha hjulpet Haitis innbyggere etter jordskjelv og uvær i fjor høst.

30.06.2022UiO lanserer masterprogram i epidemiologi

Universitetet i Oslo lanserer fra høsten 2023 Norges første masterprogram i epidemiologi. Studentene får mulighet til å spesialisere seg i epidemiologi og folkehelse og bærekraftige helsetjenester.

30.06.2022Blodbanken i Bergen i ferd med å bli tappet

Blodbanken i Bergen har satt inn tiltak for å fylle lagrene etter at reservene denne uken begynte å bli kritisk lave.

30.06.2022– Nye legemidler kan bli gode alternativer til fedmeoperasjon

Med 15-20 prosent vektreduksjon for pasienter med fedme, seiler nye legemidler – i kombinasjon med livsstilsendringer – opp som gode alternativer til fedmeoperasjon, mener OUS-overlege Serena Tonstad og Jøran Hjelmesæth, leder ved Senter for sykelig overvekt (SiV).

29.06.2022Mener deler av inntektene fra cruiseturistene bør tilfalle sykehusene

Overlege vil at utgifter til sykehusbehandling av cruiseturister i større grad bør finansieres av «betydelig forhøyet» havneavgift eller turistskatt.

29.06.2022Anbefaler ny oppfriskningsdose til personer over 75 år

I ukene framover er det mulig at innleggelsestallene vil bli like høye som i vinter, skriver FHI i en risikovurdering. Med oppstart 1. juli anbefales personer over 75 år å ta ny oppfriskningsdose med koronavaksine.

29.06.2022Tok i bruk nytt journalsystem under pandemien

Utviklere av det nye journalsystemet som Helse Bergen har tatt i bruk ønsker å vite hvordan legene tenker og planlegger sin arbeidsprosess for å utvikle best mulig verktøy.

29.06.2022SUS forlater Facebook og Instagram

På bakgrunn av Datatilsynets rapport om Metas behandling av personvernopplysninger på Facebook, tar Stavanger universitetssjukehus en pause fra Facebook og Instagram.

29.06.2022UNN-overleger varslet Statsforvalteren: – Vi er alvorlig bekymret

Ni overleger ved Universitetssykehuset i Nord-Norge har sendt et varsel til Statsforvalteren i Troms og Finnmark om kapaisiteten ved nevrokirurgiavdelingen. 

29.06.2022Pågående tilsyn mot aktør utløste behov for klargjøring av regelverk

Statens helsetilsyn har et pågående tilsyn mot mot aktør som tilbyr legetjenester digitalt, noe som utløste behovet for en klargjøring av regelverket.

29.06.2022Helse Bergen er tildelt 15 millioner kroner fra Innovasjon Norge

Helse Bergen har fått tildelt 15 millioner kroner til et prosjekt som skal utvikle teknologi for lokal produksjon av tørket blodplasma i blodbankene.

28.06.2022Statsforvalteren har opprettet tilsynssak knyttet til masseskytingen i Oslo

Statsforvalteren i Oslo og Viken har opprettet tilsynssak i forbindelse med masseskytingen i Oslo.

28.06.2022Slik reagerer nettleger på uttalelsene fra Helsetilsynet

Nettleger ønsker uttalelsen fra Helsetilsynet velkommen. Kry etterlyser nasjonale retningslinjer og en godkjenningsordning for å kunne drive helsetjenester digitalt. 

28.06.2022Lege ber om avklaring i lys av forskningsfunn om endetarmskreft

– Det er få pasienter og kort oppfølgingstid i studien, men jeg opplever det som uetisk å ikke diskutere funnene med utvalgte pasienter, sier overlege Christian Kersten.

28.06.2022Luftambulansetjenesten glade for tvungen lønnsnemnd – men varsler konsekvenser

Nyheten om at staten avslutter flytekniker-konflikten, tas godt imot hos Luftambulansetjenesten. De varsler likevel at konflikten vil ha konsekvenser.

28.06.2022Tvungen lønnsnemnd i flyteknikerstreiken

Regjeringen griper inn med tvungen lønnsnemnd for å få en slutt på konflikten mellom NHO Luftfart og Norsk Flytekniker organisasjon (NFO). – Hadde ikke annet valg, sier arbeidsminister Marte Mjøs Persen. 

28.06.2022Norsk studie kåret til «Paper of the Year»

Studien om kvalitetsforbedring på legemiddelforskrivning til eldre pasienter, ble kåret til fjorårets beste av Scandinavian Journal of Primary Health Care.

27.06.2022Gransking skal legges frem i august

Styret i Helseplattformen AS vedtok mandag å bestille en ekstern gransking av e-helseprosjektets konsulentbruk. Resultatet skal legges frem på et styremøte den 26. august.

27.06.2022Helsetilsynet: – Altfor enkelt å bestille reseptbelagte legemidler hos enkelte

Helsetilsynet fastslår at det «i de fleste tilfeller» er uforsvarlig å skrive ut reseptbelagte legemidler uten å ha møtt pasienten. Dr. Dropin pauser sine digitale reseptprodukter inntil videre. 

27.06.2022– Ny teknologi blir aldri en ren erstatning for tidligere oppgaver

Det er viktig at fastleger ser mulighetene og er nysgjerrige på ny teknologi, men man må også være obs på ulike konsekvenser og endringer for både lege og pasient ved å ta i bruk teknologiske nyvinninger, mener forsker og fastlege Tor Magne Johnsen.

27.06.2022Sykehus hever beredskapsnivået på grunn av streiken

Helgelandssykehuset er i gul beredskap. Også andre sykehus i Nord-Norge hever beredskapen.

27.06.2022Fortsatt upåvirket ambulanseflyberedskap

Driften av ambulanseflyene foregår mandag morgen som normalt, opplyser Luftambulansetjenesten. Samtidig følger regjeringen nøye med på utviklingen.

27.06.2022Felles løsning for fosterovervåkning på plass i Helse Sør-Øst

På sykehus hvor man ikke hadde IKT-løsning fra før sparer klinikere syv minutter per registrering, ifølge Sykehuspartner. I tillegg sparer regionen 50 millioner kroner over fem år. 

26.06.2022Babcock fikk ikke dispensasjon – NHO iverksetter lockout

Den varslede lockouten fra NHO trådte i kraft ved midnatt natt til søndag. 450 flyteknikere fra NFO blir nektet å komme på jobb. 

24.06.2022Ekspertpanelet er ikke informert om endringer i Ekspertpanelet

Det sier Halfdan Sørbye, leder for Ekspertpanelet når Dagens Medisin spør han om hva han tenker om endringene i Ekspertpanel-ordningen.

24.06.2022Direktoratet for e-helse vurderer konsekvenser av et felles europeisk helsedataområde

EU-kommisjonen kom nylig med forslag til forordning for felles europeisk område for helsedata, European Health Data Space (EHDS). Direktoratet for e-helse arbeider nå med å vurdere hvilke konsekvenser forordningen kan ha for helsenæring og norsk helse- og omsorgssektor.

24.06.2022Ventetider og fristbrudd fortsetter å øke

Hver fjerde polikliniske konsultasjon innen somatikk og psykisk helsevern ble utført av avtalespesialister. 

24.06.202237 kommuner får 50 millioner til legevakt

Styrkingen er et ledd for å bedre rekrutteringen til allmennlegetjenesten.

24.06.2022Adressa: Skal granske konsulentbruk i Helseplattformen

Styreleder Helge Garåsen i Helseplattformen AS sier han vil be om en full gjennomgang av konsulentbruken etter anklager om ulovlig store overskridelser.

24.06.2022Studie: Koronavaksinen reddet 20 millioner liv

Nærmere 20 millioner liv ble reddet av koronavaksinen det første året, men enda flere kunne vært reddet om flere var blitt vaksinert, viser en ny studie.

24.06.2022Har studert lukket legemiddelsløyfe ved Sykehuset Østfold Kalnes

En studie gjennomført på Sykehuset Østfold Kalnes finner at lukket legemiddelsløyfe forebygger feilmedisinering av pasienter, men at teknologien som er i bruk er lite tilpasset arbeidsflyten på avdelingene hvor den er i bruk.

23.06.2022– Ny teknologi fremstilles gjerne som løsningen. I realiteten får vi ofte nye problemer

Ny helseteknologi skal helst gi gevinster som bedre produktivitet, mer pasientsentrert behandling eller tryggere hjem. Erfaringer viser at teknologien ikke nødvendigvis fungere helt slik, ifølge professor Trisha Greenhalgh.

23.06.2022Gir helseregionene i oppdrag å gjennomgå unntaksordningen

Helseminister Ingvild Kjerkol har i dag gitt de regionale helseforetakene i oppdrag å gjennomgå unntaksordningen i systemet for Nye metoder.

23.06.2022Slik følger helseministeren opp evalueringen av Ekspertpanelet

Regional vurdering før henvisning, utvidelse av panel-sammensetning og erstatning av veiledende grense er endringer helseminister Ingvild Kjerkol gjør i ordningen med Ekspertpanelet.

23.06.2022Endrer planer for byggeprosjekt i Helse Sør-Øst

– Dette er en krevende situasjon, men vi er opptatt av at de prioriterte prosjektene skal realiseres, sier Svein Ingvar Gjedrem til Dagens Medisin.

23.06.2022St. Olavs hospital må utsette operasjoner

St. Olavs hospital i Trondheim er i gul beredskap blant annet på grunn av høy tilstrømming av pasienter. Også andre sykehus hever beredskapen. 

23.06.2022Helseplattformen skal fylle kvalitetsregistre

Helseplattformen vil bidra til å løfte kvaliteten i helsetjenesten ved at det blir lettere å registrere data i nasjonale kvalitetsregistre, mener Mona Stedenfeldt, seksjonsleder for informasjonsforvaltning i Helseplattformen.

23.06.2022Studie: Én av fem pasienter havnet på intensiv på grunn av rus

20 prosent av pasientene som fikk intensivbehandling hadde skader som følge av alkohol eller narkotikabruk, viser en kartlegging av intensivpasienter.

22.06.2022Ny teknologi på legekontoret: – Vi må sørge for at ikke dialogen går tapt

Leger har alltid måttet forholde seg til ny teknologi. Den britiske allmennlegen og forskeren Deborah Swinglehurst mener det er bra med sunn skepsis, særlig når teknologien fjerner eller forstyrrer dialogen mellom lege og pasient.   

22.06.2022Flyteknikere søker dispensasjon fra lockout

Flyteknikerorganisasjonen forsøker å unngå at regjeringen griper inn i streiken. De vil søke om dispensasjon for flyteknikere som drifter ambulansefly. NHO Luftfart skal vurdere søknaden.

22.06.2022150 millioner kroner til ti helseprosjekter

Prosjektene favner bredt; fra kvinnehelse til persontilpasset forebygging og global helse.

22.06.2022Etter to år får Helgelandssykehuset utføre tarmkreftkirurgi igjen

Tarmkreftkirurgi tilbakeføres til Helgelandssykehuset fra september 2022, nesten to år etter at denne typen inngrep ble besluttet flyttet til Nordlandssykehuset i Bodø. 

22.06.2022Unge Høyre: Vil gi alle innsatte samtale med psykolog i løpet av 24 timer

– Vi vet at folk sliter psykisk og at selvmordsraten første dag av soningen er nesten syv ganger høyere enn etter den første uken, sier Caroline Hoff, sentralstyremedlem i Unge Høyre. 

22.06.2022Klar tale fra Helse Nord: «Vi kan ikke fortsette å bruke mer penger enn vi har»

For at pågående og fremtidige byggeprosjekter skal gå som planlagt, må helseforetakene få kontroll på økonomien. 

21.06.2022Helsedepartementet ber om orientering av konsekvensene av lockout

Helsedepartementet ber om å bli orientert om konsekvensene av en eventuell lockout, hvor også flyteknikere som drifter ambulanseflyene i Norge, omfattes.

 
Page visits: 14634