Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

22.05.2019OUS med ny rapport: Vil fordele fødsler jevnt mellom Aker og Gaustad

Oslo universitetssykehus beskriver ny plan for fødeorganisering i ny rapport.  

22.05.2019Hudlege ber kolleger forebygge bedre

– Hudleger må ta større ansvar for å spre budskapet om sunne solvaner, sier Petter Gjersvik, leder i Hudlegeforeningen.  

22.05.2019Kan gå mot sykehusstreik

Forhandlingene mellom Spekter, og LO og YS, er brutt.  LO sier det blir streik dersom kravene ikke innfris.

22.05.2019Feil i studie om brystkreftlegemiddel

Det er hevdet at brystkreftlegemidlet lapatinib (Tyverb) var mer effektivt enn et annet kreftlegemiddel, trastuzumab.

22.05.2019Kina planlegger ny gen-lovgivning

I kjølvannet av diskusjonen om CRISPR-babyene foreslås endringer i det juridiske rammeverket.

21.05.2019– Positivt for nytt antirevmatisk legemiddel

JAK-hemmere representerer en ny type sykdomsmodifiserende legemidler. I Norge ble baricitinib og tofacitinib godkjent i 2017.

21.05.2019Første head to head-studie på gastro

Under årets ECCO-kongress – European Chrons and Colitis Organisation – ble resultater fra den første sammenligningsstudien mellom to biologiske behandlinger for inflammatorisk tarmsykdom presentert. Studien, en dobbelblindet RCT, sammenlignet infusjon av vedolizumab (Entyvio) med subkutan...

21.05.201921 sykehus med på unik norsk studie

Et godt etablert tverrfaglig forskningsnettverk, ferdig infrastruktur og mange pasienter på infliximab – samt et innovativt laboratoriemiljø – har gjort et unikt forskningsprosjekt mulig å gjennomføre i Norge.

21.05.2019Venter på patentutløp for å ta i bruk ny behandling

Lege Øystein Sandanger ved Seksjon for hudsykdommer ved OUS vil helst bruke de mest effektive biologiske legemidlene for å behandle alvorlig plakksoriasis. – Fremtidige patentutløp vil løse situasjonen, sier han.

21.05.2019Testet ut kreftmedisin på alvorlige nervesmerter

– Resultatene er lovende, sier overlege Christian Kersten ved Sørlandet sykehus.

20.05.2019Utvalg: Vil løse eldrebølgen med en blanding av offentlige og private tilbud

En ny rapport fra et utvalg med blant annet forskere og politikere, konkluderer med at private og offentlige aktører må forenes for å løse problemer med den kommende eldrebølgen.

20.05.2019Fastlegesituasjonen: – Kommunene må gjennomføre lokale tiltak

– Vår studie indikerer at kommunen er nødt til å gjennomføre lokale tiltak for å få en mer stabil fastlegetjeneste, mens de venter på initiativ og midler fra statlig hold.

20.05.2019Blir leder for helsefag

Kristin Vinje skal lede School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania.

16.05.2019Høie om Helgelandssykehuset: – Åpen prosess

Helseminister Bent Høie (H) sier prosessen rundt planlegging av nytt sykehus på Helgeland har vært åpen og transparent.

16.05.2019Stor variasjon i svangerskapsdiabetes på landsbasis

I snitt fikk dobbelt så mange førstegangsfødende påvist svangerskapsdiabetes i Sogn og Fjordane som i Finnmark i årene 2015 til 2017. – Uheldig, sier lederen for Norsk gynekologisk forening. – God svangerskapsomsorg, sier overlege i Helse Førde.

15.05.2019Bioteknologiloven tilpasses en ny tid

Da helseministeren i dag la fram de samlede forslagene til endringer i bioteknologiloven, åpens det for mer bruk av gentesting til flere, mer forskning og mer fleksibel bruk av befruktede egg.    

15.05.2019Utsetter sammenslåing av fødeavdelinger

Som ventet har styret i Helse Møre og Romsdal vedtatt å utsette vedtaket om å slå sammen fødeavdelingene i Molde og Kristiansund.

15.05.2019Vil legge ned IKT-helseforetak

De regionale helseforetakene anbefaler at Nasjonal IKT HF legges ned.

14.05.2019Regjeringen foreslår kompensering av kutt i apotekavansen

Regjeringen foreslår oppjustering av pakningstillegget for A- og B-preparater og omlegging av avansen for salg av uregistrerte legemidler. – Ikke en full kompensasjon for det avansekuttet som kom fra nyttår, sier Apotekforeningen.

14.05.2019Vil bruke 12,8 millioner kroner på lager for koppevaksine

– Biologiske midler som koppevirus kan i verste fall bli brukt i onde hensikter, sier arbeidsgruppen som har anbefalt beredskapslageret.

14.05.2019Helseministeren om fødevedtak: – Vil vurdere å gripe inn

Helseministeren sier han «griper inn» om nødvendig.

14.05.2019Skal avgjøre om føde-vedtak skal utsettes

Onsdag avgjør styret i Helse Møre og Romsdal om fødeavdelingene i Molde og Kristiansund skal slås sammen.

14.05.2019Glad for fire millioner mot legemiddelmangel i revidert budsjett

Legemiddelverkets Steinar Madsen kan fortelle at de allerede nærmer seg like mange mangelsituasjoner i 2019, som man så for hele 2018.

14.05.2019Penger til flere pakkeforløp

Fem millioner til fire nye pakkeforløp. Fire millioner til raskere håndtering av legemiddelsaker. 20 millioner til bedre samhandling og IKT-løsninger i kommunesektoren. Det kom i revidert nasjonalbudsjett.

14.05.2019Paraplyorganisasjon starter i 2019

– Rollen til BioLA er å være limet som hjelper alle med å jobbe sammen, sier Daniel Tellalian, en av ildsjelene bak den nye non profit-organisasjonen.

14.05.2019Planlegger sentrum for livsvitenskap i LA

LA BioMed åpnet i april sin nye forskningsinkubator på det medisinske campuset Harbor-UCLA. Ledelsen håper dette blir første steg i å opprette den største livsvitenskapklyngen i Los Angeles.

14.05.2019Forsker på ny teknologi for diagnostikk i Los Angeles

– Om målet var å komme seg til Jupiter, så skal vi utvikle raketten for å komme dit, sier Leon Reubsaeth, UiO-professor og gjesteforsker ved Caltech-universitetet i Los Angeles.

13.05.2019Utvikler kreftvaksine: – Det er ikke et enkelt marked

Hvorvidt den nye norske kreftvaksinen til Ultimovacs er klar om tre-fire år, avhenger av flere faktorer - blant annet penger.

13.05.2019Gir millioner til antibiotika-app

– Et fantastisk godt initiativ, sier infeksjonsmedisiner Dag Berild om appen som er ment å brukes til diagnostisering av antibiotikaresistens.

11.05.2019Fastleger i spagat

Nye oppgaver til fastlegene kommer på løpende bånd uten at noen har sett – eller tatt ansvar for – de samlede konsekvensene. 

11.05.201920 millioner til felles kommunal journal

I revidert statsbudsjett som legges frem tirsdag, kommer pengene til et forprosjekt for å realisere en løsning for helhetlig samhandling og digital pasientjournal i kommunal helse- og omsorgstjeneste.  

10.05.2019Kunnskapsløst fra folkehelseministeren

En uke etter at Sylvi Listhaug (Frp) ble eldre- og folkehelseminister snakker hun fortsatt mye om eldre og fint lite om folkehelse. Og det lille hun sier, viser i beste fall en kunnskapsløshet som gir grunn til bekymring.

10.05.2019– Dette er et varsel med kjærlighet til fastlegeordningen

Både legepresident Marit Hermansen og AF-leder Tom Ole Øren ga stortingspolitikerne klar beskjed om fastlegekrisen: – Mange unge kolleger lurer på om det er en fremtid i fastlegeyrket.

10.05.2019Ber om tiltak for e-helse

– Det er en godt dokumentert suksessfaktor at fagmiljøene deltar og spørres om råd når nye nasjonale e-helseløsninger planlegges.

09.05.2019Hun blir ny leder for Norsk forening for allmennmedisin

Marte Kvittum Tangen tar over som leder for Norsk forening for allmennmedisin (NFA).

09.05.2019Godkjente protonsenter til en milliard

Styret i Helse Bergen regner med å bruke i overkant av en milliard kroner på det nye protonsenteret ved Haukeland universitetssjukehus. Det er mindre enn det foretaket opprinnelig fikk bevilget.

09.05.2019Trønderopprøret fikk pris for innsatsen

Allmennlegeprisen deles ut hvert år og skal gå til et medlem som har gjort en ekstraordinær innsats for allmennmedisin.

09.05.2019– Utelukker ikke Ullevål

Ullevål-tilhenger Eilif Holte mener at reguleringstid ikke bør få betydning for tomtevalget.

09.05.2019Ullevål-regulering kan forsinke nytt storsykehus med tre år

Dersom Helse Sør-Øst snur og velger Ullevål som tomt for det nye storsykehuset i Oslo, vil det kreve en omfattende reguleringsprosess som tidligst vil være klar sommeren 2022. Dette fastslår Plan- og bygningsetaten i Oslo kommune.

09.05.2019Pakkeforløp: Helsedirektøren ber sykehusene holde det de lover

– Pakkeforløpene er et klart løfte til den enkelte pasient. Det løftet må helsetjenesten holde, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

08.05.2019Blir ny fastlegeleder

Nils Kristian Klev vant valget om ledervervet i Allmennlegeforeningen. Han fikk tre flere stemmer enn motstanderen Egil Johannesen.

08.05.2019Fastlegenes smørbrødliste over nye oppgaver

Trønderopprøret har laget en liste over alle oppgaver som er overført fastlegene fra andre deler av helsevesenet. Listen inneholder 188 punkter.

08.05.2019Trønderopprører vil inn i fastlege-ledelsen

Tor Magne Johnsen utfordrer Ivar Halvorsen i nestledervalget i Allmennlegeforeningen. 

08.05.2019Kjemper om å bli fastlegeleder

Allmennlegeforeningens leder Tom Ole Øren mener at arvtakeren vil få en minst like krevende jobb som ham. De to kandidatene til ledervervet håper begge på landsrådets støtte.

08.05.2019Færre nye legemidler fikk hurtig godkjennelse

I 2018 ble fire nye legemidler godkjent av de europeiske legemiddelmyndighetene (EMA) etter en såkalt akselerert prosedyre.

07.05.2019– Økte avgifter er ikke rett spor

Statssekretær Anne Bramo i Helse- og omsorgsdepartementet mener ikke strukturelle tiltak er løsningen på folkehelsefeltet.

07.05.2019Det var ikke lett å være Mor Åse

Vår første eldre- og folkehelseminister skulle forvalte arven fra en politisk bevegelse som var imot alt av offentlige inngrep. Derfor hadde Åse Michaelsen, som sin navnekarakter i Per Gynt, sitt å slite med. Effektive grep i folkehelsepolitikken er alt annet enn mat for den jevne Frp-velger.

07.05.2019– Opplegg for intensiv vektreduksjon er effektive

Professor ved Universitetet i Bergen Jørn V. Sagen redegjorde for nye funn innen forskning på fedmeforskning under Dagens Medisins seminar om folkehelse.

07.05.2019Fedmekirurgi trumfer livsstilsintervensjoner mot alvorlig fedme

Personer som er fedmeoperert, har et større og mer langvarig vekttap, og bedre effekt på både somatisk og psykisk sykdom, enn dem som bare får hjelp til å endre livsstil. Men norske eksperter advarer mot å tro at operasjon er en lettvint løsning.

07.05.2019Fedme koster Norge 68 milliarder kroner årlig

Fedmeproblemet øker mer i Norge enn i våre naboland og skaper store helseproblemer og samfunnskostnader. – Fedme er en enorm og undervurdert byrde for samfunnet. Det er på tide at politikerne våkner, sier fedmeekspert Jøran Hjelmesæth.

 
Page visits: 2394