Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

23.11.2020Finner mange typer kjemikalier i urin

Forskere ved Folkehelseinstituttet finner at ni av ti personer i en studie hadde så kalte plastmyknere i urinen.

23.11.2020Berglands resultater – og ettermæle

Kritikken mot konsulentbruken i Direktoratet for e-helse er «svært urettferdig» mot de ansatte, hevder Christine Bergland i sin avskjedshilsen. Nettopp denne formen for hersketeknikk ble hennes bane.

23.11.2020Beslutningsforum har vurdert fem behandlinger

Et MS-legemiddel fikk nei, og flere hepatitt-behandlinger fikk ja til å kunne tilbys i den offentlige helsestjenesten.

23.11.2020Studie: Koronaviruset levedyktig i kortere tid enn antatt

En systematisk oversikt og metaanalyse på koronaviruset er publisert i The Lancet Microbe.

20.11.2020– Engasjert og uredd vaktbikkje

Torsdag kveld ble prisen for Årets Finnmarkslege kåret. Den gikk til fastlege og kommuneoverlege Mona Elizabeth Svanqvist Søndenå, som beskrives som en engasjert og uredd vaktbikkje hver gang «Oslo-baserte tiltak» volder bry i nord. 

20.11.2020Ansatt i et halvt års engasjement i HOD

Fredag ble det klart at Christine Bergland, direktør for Direktoratet for e-helse, slutter i jobben.

20.11.2020AMK: Dette har fagfolkene vært uenige om

Små og store AMK-sentraler har vært uenige om når nye IT-funksjoner skulle tas i bruk på AMK-sentralene.

20.11.2020Bergen først ut med nytt IT-system på AMK

– Vi gleder oss til å få et nytt IT-system, sier seksjonsleder Karoline Tyssøy Pedersen ved AMK Bergen.

20.11.2020Anbefaler oppstart av forprosjekt for to sykehus

Styret i Helse Sør-Øst anbefaler oppstart av forprosjekt for Nye Aker og Nye Rikshospitalet, som utgjør en del av det planlagte storsykehuset i Oslo.

20.11.2020E-helsedirektøren slutter: – Kritikken har vært krevende

Christine Bergland har sagt opp, og slutter som direktør i Direktoratet for e-helse .

20.11.2020Slik skal sykehusene finne pasientene de skal betale tilbake

SE VIDEO: En etterforskningsgruppe ved Oslo universitetssykehus har fått ansvaret for å finne pasienter som kan ha betalt for egen sykehusmedisin.

20.11.2020Sykehusene må betale pasienter tilbake etter feil praksis

En misforståelse mellom Helfo og sykehusene førte til at pasienter fikk regningen for medikamenter som skulle ha vært betalt av det offentlige. Etter at Dagens Medisin avdekket villfarelsen, skal pasientene spores opp og få tilbakebetalt pengene, lover Helse Sør-Øst.

20.11.2020– Flest legemidler innen nevrologi og kreft

OUS sender nå ut brev til pasienter som har betalt selv – og jobber med en dataanalyse for å kartlegge pasientene, bekrefter fagdirektør Hilde Myhren.

19.11.2020Slik har pandemien påvirket helsetjenesten

Flere barn har fått p-diagnoser hos fastlegen under pandemien, til tross for at færre har gått til fastlegen. Det er blant funnene i en fersk rapport fra Statens helsetilsyn der man har gjennomgått koronakonsekvenser i ulike deler av helsetjenesten.

19.11.2020– Ekstremt lenge

Fredrik Syversen i IKT-Norge mener det er lenge å måtte vente til 2022 før den nye programvaren for AMK-sentralene tas i bruk.

19.11.2020Fikk 22. juli-kritikk – først klart i 2022

AMK-sentralene kunne ikke avlaste hverandre under terroren på Utøya. Nå har sykehusene brukt nesten en halv milliard kroner på å kjøpe ny programvare. Systemet skal prøves ut om to år.

19.11.2020Slik vil Helse Sør-Øst fordele korona-pengene til sykehusene

I et ekstraordinært styremøte torsdag, skal Helse Sør-Øst fordele koronamidler til sykehusene i sin region.

19.11.2020Vil gi fastleger ei bedre verktøykasse for behandling av fedme

Retningslinjene for behandling av personer med sykelig overvekt er fra 2011: – De er helt klart modne for revisjon, sier Henriette Øien i Helsedirektoratet. Hun vil gi fastleger ei bedre verktøykasse for fedmebehandling. 

19.11.2020– Hvorfor er vekt ei så hellig ku?

Mari-Mette Graff er leder for Landsforeningen for Overvektige (LFO). En landsforening nesten uten medlemmer, men som likevel representerer mer enn halvparten av Norges befolkning.

19.11.2020Lege etterlyser et paradigmeskifte innen fedmebehandling

Han er kanskje mest kjent som Bodøs «Nakstad» i disse dager, men det er egentlig en helt annen pasientgruppe Kai Brynjar Hagen brenner for; fedmepasientene. Nå vil han endre måten helsevesenet møter dem på.

18.11.2020Fagsjefen i Helgelandssykehuset slutter

Ida Bukhom, fagsjef i Helgelandssykehuset HF, slutter i jobben etter ett år.

18.11.2020Ble positivt overrasket over kvaliteten på forskrivningen

Ragnhild Djønne Østerhus har tatt doktorgrad i legemiddelbruk og prognose ved demenssykdommene Lewybody-demens og Alzheimers sykdom. Hun setter godkjentstempel på legemiddelforskrivningen, med ett unntak. 

18.11.2020Har lagt ut kildekoden til Smittestopp

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver i en pressemelding at det nå er mulig å laste ned koden til Smittestopp.

18.11.2020Fastlegene vil ha ny versjon av «gammelt» diagnoseverktøy

– Vi er bekymret for at et annet system enn ICPC-3 vil redusere fastlegenes tid til pasientene, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin.

18.11.2020Nå kaster sykepleierne post it-lappene for godt

Sykepleiere ved Nordlandssykehuset registrerer nå puls og blodtrykk på pasientene direkte inn i en app. Dette sparer dem for tid, sørger for raskere og mer nøyaktig informasjon til legene og – ikke minst – bedre smittevern.

17.11.2020Ekspertgruppe: Disse bør få koronavaksinen først

I Norge vil smitteeksponert personell som jobber i helsetjenesten, være de første som får vaksine mot covid-19, dersom smitten kommer ut av kontroll.

17.11.2020Får permanent helikopterbase i Kirkenes fra februar 2021

Luftambulansetjenesten HF har inngått kontrakt med Norsk Luftambulanse AS om å drifte en permanent helikopterbase i Kirkenes. 

17.11.2020Vil legge deler av OUS i nytt bygg

Regjeringen tar sikte på å få Oslo universitetssykehus inn i deler av det planlagte Livsvitenskapsbygget, som har en budsjettsprekk over én milliard.

17.11.2020Skal kjøre pilotstudie for vaksinering i fire stater

Legemiddelselskapet Pfizer skal kjøre en pilotstudie for hvordan de skal administrere koronavirusvaksinen de utvikler i samarbeid med BioNTech i fire stater.

17.11.2020Ser på bruk av «dialyse-båt» på Helgeland

Prehospitale tjenester i Helgelandssykehuset har fått støtte til å teste ut muligheten for å gi et mobilt helsetilbud til beboere som har lang reisevei frem til spesialisthelsetjenesten.

16.11.2020Tredje covid-vaksine til vurdering i EU

Komiteen for humane legemidler (CHMP) i EMA, den europeiske legemiddelmyndigheten, starter en såkalt rolling review – en løpende vurdering – av den tredje covid-vaksinen.

16.11.2020Melder om risiko ved bruk av enkelte MS-legemidler

Statens legemiddelverk melder om risiko ved to legemidler som brukes mot multippel sklerose (MS).

16.11.2020Storbritannia klargjør seg for å rulle ut vaksine før jul

Storbritannia klargjør seg for å ta i bruk vaksinen som utvikles av Pfizer / BioNTech innen jul, melder nyhetsbyrået Reuters.

16.11.2020– Må ha flere vaksiner for å stanse pandemien

Det kreves mer enn én vaksine for å bekjempe covid-19, sier Forskningsrådets John Arne Røttingen.

16.11.2020Vil ha svar om kjøp av vaksine mot influensa

– Hvorfor har ikke Folkehelseinstituttet kjøpt inn flere influensavaksiner i år?

16.11.2020Internasjonalt forskningsprosjekt ledes fra Norge

Innovative Medicines Initiative (IMI) lanserer mandag et internasjonalt femårig forskningsprosjekt, Gravitate Health.

13.11.2020Vil ha oppstramming av apotekene

Fastlege-leder Marte Kvittum Tangen hevder at hun har blitt kontaktet av leger som har forsøkt å få utlevert influensavaksiner fra apotek og fått nei. – Apotekforeningen bør presisere hvordan regelverket er, sier hun. Apotekforeningen kjenner seg ikke igjen i problemstillingen  – og hevder at leg...

13.11.2020Sykehus klager på gebyr for personvern-brudd

Sykehuset Østfold klager på et gebyr på 750.000 kroner fra Datatilsynet og setter blant annet spørsmålstegn ved om tilsynet er rette instans for saken. Sykehuset reagerer også på tilsynets medieuttalelser.

13.11.2020Antallet med diabetes er doblet på 20 år

Nye beregninger viser at 316.000–345.000 har diabetes i Norge. Forskerne antar at 60.000 av disse ikke vet at de har diagnosen.

13.11.2020Bekymret for foreslåtte kutt i journalprosjekt

Frps forslag om å trekke bevilgningen til Akson vekker bekymring hos Sykepleierforbundet, Funksjonshemmedes fellesorganisasjon (FFO) og Nasjonalforeningen for folkehelsen.

13.11.2020FHI: Nesten ingen 10.klassinger røyker daglig lenger

Folkehelseinstituttet (FHI) viser til at en europeisk rapport over andelen som røyker blant 10. klassinger, viser at norske ungdommer er nest best i klassen til å holde seg unna røyk – etter Island.

13.11.2020Lover brukerinvolvering i evaluering av Nye metoder

Jens Plahte i Proba samfunnsanalyse bekrefter at brukerperspektivet vil bli ivaretatt i evalueringen av Systemet for nye metoder og legger frem en liste over organisasjoner som er invitert til å delta i den rådgivende referansegruppen. 

12.11.2020Ber om konkrete tiltak for å redusere overbehandling ved livets slutt

–  Det er et spørsmål om man skal gi nye kreftkurer eller legge pasienter på respirator, for eksempel. 

12.11.2020Deler ut over 129 millioner i forskningsstøtte

Kreftforeningen gir 129,4 millioner til 20 forskningsprosjekter i år.

12.11.2020Får høyere lønn tidligere i spesialiseringsløpet

Et nytt lønnssystem gjør at leger i spesialisering (LIS) vil nå den høyeste lønnskategorien ett år tidligere. – Vi er glade for å ha fått gjennomslag for en modell som reflekterer at legene nå skal oppnå mer kompetanse på kortere tid, sier leder for Yngre legers forening.

11.11.2020Skal lyse ut lisens-stillinger for medisinstudenter

– Vi oppfordrer til at det gjøres en redelig jobb med å vurdere søknadene som kommer inn, sier medisinstudent-leder Håvard Ulsaker.

11.11.2020Mener antibiotika ved blindtarmbetennelse er helt feil vei å gå

Norske leger er uenige med svensk ekspert om antibiotikabehandling av blindtarmbetennelse. – Vi har en veletablert operasjon som tar kort tid, er enkel å utføre og særdeles trygg. Hvorfor i alle dager ville man ønske seg vekk fra det? spør Torbjørn Folstad, overlege i gastrokirurgi ved Hamar...

11.11.2020Kjøper opp pasientjournal-system for 280 millioner

Patientsky kjøper Infodoc innen utgangen av 2020.  

11.11.2020Tar over som helsedekan ved Høyskolen Kristiania

Hans-Christian Åsheim blir dekan for School of Health Sciences ved Høyskolen Kristiania.

10.11.2020Hyller korona-forskningen

–  Vi har gjort kvantesprang i forskningen globalt dette året.

 
Page visits: 8697