Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

28.09.2021EpiGuard får innovasjonspris

Medtech-selskapet EpiGuard er vinner av Oslo Innovation Week sin innovasjonspris for 2021.

28.09.2021- Får redusert insulinfølsomhet

– Det ser ut til at kvinner som har gjennomgått fertilitetsbehandling får en større reduksjon i sin insulinfølsomhet, sier overlege Elisabeth Qvigstad ved Oslo universitetssykehus (OUS). 

28.09.2021Kirurg kaller SLV «paragrafryttere» etter kritikk mot studie

Legemiddelverket retter i en tilsynsrapport kraftig kritikk mot en klinisk legemiddelstudie ved en kirurgisk avdeling på Radiumhospitalet. – Jeg hadde forventet mer fagkunnskap fra SLV, sier hovedutprøver Stein Gunnar Larsen.

28.09.2021Tror vektsenkende legemidler kan bli en snakkis

Overlege Kåre Birkeland tror at vekt- og blodsukkersenkende legemidler kan bli et diskusjonstema på årets europeiske diabeteskongress. Trond G. Jenssen og Anne-Marie Aas ser frem til nyheter innen nyresykdom og overvekt.

27.09.2021Fem ja og ni nei

Beslutningsforum for Nye metoder diskuterte 17 saker under dagens møte.

27.09.2021Sa nei til tre MS-behandlinger

Beslutningsforum for Nye metoder møttes mandag for å vurdere 17 nye legemidler.

27.09.2021Innfører ny behandling for lungekreft

Beslutningsforum for Nye metoder sa mandag ja til å innføre den første immunterapien for småcellet lungekreft i første linje.

27.09.2021RHF-ene: – Handler ikke om inndragelse av forskrivingsrett

– Dette handler ikke om inndragelse av forskrivingsrett, men om en overføring av ansvaret for finansiering fra Folketrygden til de regionale helseforetakene, uttaler Jan Frich viseadministrerende direktør i Helse Sør-Øst RHF.

27.09.2021– Vi mister forskrivingsretten

Kollegene Kristine Bodding Gjendemsjø og Marte Swakhoven ved Sandvika Nevrosenter er bekymret for konsekvensene av at legemidler blir overført fra blåresept til H-resept.

25.09.2021Stor oversikt: Slik ser det nye «Helse-Tinget» ut

Her er oversikten over representanter med helsefaglig bakgrunn på det nye Stortinget.

24.09.2021Debatt: – Må nesten ha doktorgrad i unntaksmedisin

Under Dagens Medisins fagseminar DM Arena Post ESMO ble tidlig tilgang til nye legemidler diskutert. 

24.09.2021Ansatte jobbet over 2000 timer overtid på fem måneder

Sykehusinnkjøps ansatte hadde også 783 ulike arbeidstidsbrudd mellom januar og mai i år. – Vi kunne kanskje vært flinkere til å fordele oppgavene på flere, sier konstituert administrerende direktør Bente Hayes.

24.09.2021– Ser frem til en tredje vaksinedose

Overlege Arne Kolstad ved Sykehuset Innlandet ser frem til at noen grupper kreftpasienter skal få tilbud om en tredje vaksinedose.   

24.09.2021Alvorlige hjerneblødning-tall: – Dette er det mulig å gjøre noe med

Ny forskning fra UiT viser at de som overlever den første måneden etter en hjerneblødning, har 60 prosent høyere risiko for å dø i årene etter, sammenliknet med de som ikke får hjerneblødning.

24.09.2021Blir leder for nordisk forskningssamarbeid

Overlege Fredrik Schjesvold ved Oslo myelomatosesenter er den nye presidenten i Nordic Myeloma Study Group.

24.09.2021Ønsker nasjonal metode-vurdering av ventilasjon av operasjonsstuer

Til Bestillerforums møte 27. september er det kommet forslag om nasjonal metodevurdering av ventilasjon av operasjonsstuer.

23.09.2021Studie: – Økte ressurser på fødeavdelingene fører ikke nødvendigvis til bedre utfall

Simon Søbstad Bensnes, forsker ved Statistisk sentralbyrå, finner at det ikke er noen negativ helseeffekt for kvinner som ankommer fødeavdeling under spesielt travle perioder.

23.09.2021FHI undersøker koronavaksiner og forstyrrelser i menstruasjon

Folkehelseinstituttet (FHI) vil benytte pågående befolkningsundersøkelser for å undersøke om koronavaksiner har en sammenheng med blødningsforstyrrelser.

23.09.2021Tør vi å ta debatten?

Skal fastleger ha «copyright» på spesialisering i allmennmedisin?

23.09.2021Studie: – Betydelig effekt mot delta-varianten

Første koronavaksine som viser betydelig redusert risiko for ny infeksjon blant tidligere smittede personer.

23.09.2021– Må tenke nytt for å sikre bærekraftig helsetjeneste

- Vi er takknemlige for alle initiativ som kan bedre rekrutteringen til allmennmedisinen og fastlegeordningen, sier kommuneoverlegen i Fredrikstad. 

23.09.2021– Får ikke spesialisering i allmennmedisin

– Vi ønsker å bidra. Særlig gitt at vi har en krise i allmennmedisin i Norge, hvor altfor få unge leger kommer inn i faget, sier lederen i Dr.Dropin. – De kan jo bare bli fastleger, svarer Spesialitetskomiteen. 

22.09.2021– Plutselig har vi nådd antibiotikamålet

Siden 2012 har det vært en markant nedgang i total antibiotikabruk i Norge. Tallene fra NORM 2020 viser en reduksjon på 32 prosent.

22.09.2021– Aksjonær i smittevernsselskap som tyvedoblet omsetningen

Selskapet omsatte for enorme summer i 2020.

22.09.2021Inngikk folkehelse-avtale i England – vil ha lignende i Norge

– Vi vil bidra til å bedre folkehelsen når det kommer til spesielt kardiovaskulære lidelser og høyt kolesterol, sier Novartis Norge-sjef Veronika Barrabes.

22.09.2021Koronaåret 2020: Mindre hjerte- og karsykdom

Betydelig færre pasienter med akutt hjerteinfarkt, atrieflimmer og hjertesvikt ble registrert i 2020 enn året før.

21.09.2021Mottok Kongens fortjenstmedalje: – Har spilt en ledende rolle

Diabetesforbundets tidligere generalsekretær ble nylig hedret for innsatsen.

21.09.2021Presenterte norsk studie om hjernemetastaser

Under årets ESMO presenterer norske forskere muntlig sine data om pasienters opplevelse av å ha spredning til hjerne.

21.09.2021Vil bli kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark

Geir Jørgen Bekkevold (KrF), leder av Helse- og omsorgskomiteen, har søkt på stillingen som kommunikasjonsdirektør ved Sykehuset Telemark.

21.09.2021– Et arbeid som ikke er over i løpet av åtte år

Bent Høie (H) er stolt over hva de har fått til. For tiden som kommer, er det spesielt to ting som bekymrer ham.

21.09.2021«Lettet» over høye krefttall

Kreftforeningen offentliggjorde tirsdag statistikk for 2020. Der viser det seg blant at pandemifrykten ikke slo helt til.

21.09.2021Gratis influensavaksine til målgruppene

Influensavaksinen for sesongen 2021/2022 blir gratis, både for risikogruppene for alvorlig influensa og for andre målgrupper.

21.09.2021Ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter

Helse- og omsorgsminister Bent Høie ber kommunene forberede eventuelle lokale forskrifter som bør være på plass ved overgang til «En mer normal hverdag med økt beredskap».

20.09.2021Studie: Leger feilvurderer kreftprognoser

Leger sliter med å holde tritt med utviklingen innen kreftfeltet, viser en irsk studie.

20.09.2021To koronastudier publisert under kreftkongressen

Under Presidential Symposium mandag ble det presentert resultater fra to studier på vaksineeffekt av koronavirus.

20.09.2021Studie på behandling som brukes off label publisert i hovedprogrammet

Resultater om behandling med sunitinib for sjeldne kreftpasienter med nevroendokrine svulster publisert under Presidential Symposium på ESMO. – Viktig argumentasjon om denne behandlingen, sier overlege Espen Thiis-Evensen ved OUS Rikshospitalet.

20.09.2021Dobling av influensavaksiner satt i apotek

I fjor tok 85 000 personer influensavaksinen på apotek, en dobling fra 2019.

20.09.2021– Må gi raske og tydelige beskjeder

Kreftforeningens generalsekretær er fornøyd med at det har kommet mer spesifikke anbefalinger om tredje dose koronavaksine for kreftpasienter, men hun mener behovet for tydelige beskjeder til pasientene er stort. 

20.09.2021– Formidabel effekt

Overlege mener head-to-head studie av to legemiddelkonjugat viser formidabel effekt av HER2-rettet behandling for brystkreftpasienter, som tidligere har mottatt taxan og HER2-antistoff.

20.09.2021Disse kreftpasientene anbefales å ta en tredje vaksinedose

Norsk onkologisk forening har sendt ut informasjon til kolleger ved landets sykehus med anbefaling om hvilke kreftpasienter som bør få en tredje dose koronavaksine.

20.09.2021Innføring av overtredelsesgebyr

Det vil ikke være aktuelt å ilegge overtredelsesgebyr før mindre inngripende virkemidler har vært forsøkt, uttaler Anne Grethe Erlandsen, statssekretær i Helse- og omsorgsdepartementet til Dagens Medisin.

20.09.2021I gang med ALS-studie: – Ser lovende ut

– Finnes kun en håndfull lignende studier.

19.09.2021Halvparten av pasientene hadde liten effekt av helbestråling av hjernen

Norske forskere presenterte observasjonsstudie på behandling av pasienter med hjernemetastaser. Halvparten som fikk helhjernebestråling antas å ha liten effekt av behandlingen ettersom de døde innen 3 måneder etter å ha fått påvist hjernemetastasene.

19.09.2021Kvinner kan ha høyere risiko for alvorlige bivirkninger

Flere kvinner enn menn får de mest alvorlige bivirkningene etter immunterapi, viser foreløpige data fra europeisk multisenter-studie. Nå skal norske pasienter inkluderes i studien.

19.09.2021To studier med lovende resultater av tilleggsterapi for prostatakreft

Resultater fra de store prostatakreftstudiene PEACE-1 og STAMPEDE ble presentert under kreftkongressen ESMO. Begge studiene viser effekt av å legge abiraterone til standardbehandling for prostatakreft med høy risiko eller spredning.

19.09.2021Lever 12 måneder lenger

Nye forskningsdata viser en tydelig effekt av brystkreft-behandling. – Dette bekrefter at norske myndigheters godkjennelse var riktig, sier overlege og professor Hans Petter Eikesdal.

19.09.2021Fikk effekt av «gjenbruksmedisin»

Pasienter med eggstokk-kreft kan ha nytte av å få en ny runde med såkalt PARP-hemmer.

18.09.2021Nye funn om HER2-terapi mot lungekreft

En fase 2-studie publisert i tidsskriftet New England Journal of Medicine lørdag, viser at en undergruppe av lungekreftpasienter kan ha nytte av HER2-terapi.

18.09.2021Tror på praksisendring for bruk av immunterapi ved livmorhalskreft

En stor studie viser effekt av tilleggsbehandling med immunterapi for pasienter med avansert livmorhalskreft. – Dette ser veldig lovende ut, sier seksjonsoverlege Line Bjørge ved Haukeland universitetssjukehus.

18.09.2021– Studien antyder at vi bør starte tidligere

Tilleggsbehandling med PD-1-hemmer etter kirurgi for pasienter med tykke hudmelanomer, viser om lag 35 prosents reduksjon i risiko for tilbakefall.

 
Page visits: 12591