Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

15.11.2019Leger er mindre fornøyd med jobben

Jobbtilfredsheten blant både sykehusleger og fastleger er på vei ned, viser ny forskning. – Dette er et varsko som myndighetene må følges opp, sier legepresident Marit Hermansen.

15.11.2019Helseministeren om IKT-kritikken: – Noe av kritikken er prematur

Helseminster Bent Høie (H) mener noe av kritikken mot felles kommunal journal kommer for tidlig.

14.11.2019Etterlyser felles oversikt over medisiner: – Vil redde liv

– Ved å få en felles legemiddelliste vil vi få ordentlig framdrift og vi vil redde liv.

14.11.2019Høie ut mot Frp forslag om straff for feil i sykehus

Helseminister Bent Høie (H) vil ikke at helsepersonell skal straffes hardere når det gjøres feil ved sykehus. Han vil ha mer åpenhet og oppmerksomhet på system.

14.11.2019Ny Lancet-rapport: Slik skades helsen av klimaendringer

Dersom den globale oppvarmingen fortsetter vil dagens nyfødte møte en verden som er fire grader varmere når de fyller 71 år. Det gir en rekke helseutfordringer.

13.11.2019Advarte mot risiko i journal-prosjekt

Blant andre forsker Bendik Bygstad advarer mot kommunal journal-prosjektet. Han mener Direktoratet for e-helse har tatt for mye «Møllers styrings-tran».

13.11.2019Utsetter søknadsfristen for ny OUS-direktør

Styret ved Oslo universitetssykehus trenger lenger tid på å finne det omstridte sykehusets nye toppsjef. Søknadsfristen utvides fra 18. november til 5. desember.  

13.11.2019Studie: De friskeste pasientene går oftere til fastlegen enn før

Pasientene oppsøker fastlegen oftere enn tidligere, viser en ny stor studie av pasienter fra Trøndelag. Blant middelaldrende pasienter er det særlig dem med færrest plager som går hyppigere til legen.

13.11.2019Fem barn reddet etter utvidet nyfødt-screening

Takket være en ny test oppdages nå alvorlig sykdom hos nyfødte tidligere. Fagmiljøet ønsker å utvide testingen ytterligere.  

12.11.2019Hjernekirurg tapte mot TV2

Etter å ha vunnet i tingretten, tapte hjernekirurg Per Kristian Eide mot TV2 i lagmannsretten i saken om ærekrenkelser.

12.11.2019Kommunene ber staten betale for nasjonale e-helseløsninger

I forslaget til ny e-helselov foreslås det at kommunene pålegges å betale for nasjonale e-helseløsninger, samt å gjøre dem tilgjengelige.

12.11.2019Studie: Også lettere skadede pasienter sliter med senfølger

Luftambulanselege Oddvar Uleberg har undersøkt hvordan det går med traumepasienter etter at de er skrevet ut fra sykehus. Svaret overrasket ham.

11.11.2019Staten fikk medhold i rettsak om psykologistudenter

Staten har fått medhold i tingretten i den såkalte ELTE-saken.

11.11.2019Leger er som folk flest

Det er på høy tid at også leger kan søke hjelp når livet lugger litt. De gamle kan lære av de unge.

11.11.2019God kollegastøtte gjør at leger holder ut

Gjennom 15 år har UiO-forskere undersøkt hvordan norske leger trives i jobben. Støtte fra kolleger bidrar til god livskvalitet, mens høyt arbeidsstress og høyt alkoholforbruk gjør doktorlivet vanskelig.

11.11.2019– Målet er å tørre å gi kraftigere behandling

Fagfeltet «kardio-onkologi» er på fremmarsj. Den nyopprettede organisasjonen Nordic Society of Cardio-Oncology høster ros fra britisk lege-leder.

10.11.2019– Forskere bryter forskningsetiske normer

13 prosent av ferske doktorgradskandidater ved medisinsk fakultet ved Universitetet i Oslo oppgir at de kjenner til at kolleger i det nære forskningsmiljøet har begått alvorlige brudd mot forskningsetiske normer.

08.11.2019«Det er typisk norsk å være god»

 Det legendariske sitatet i nyttårstalen til statsminister Gro Harlem Brundtland i 1992, kan oppsummere tingenes tilstand i Helse-Norge anno 2019 – slik det fremstår i en ny OECD-rapport. Alt er likevel ikke på stell.

08.11.2019Fortsatt misnøye med Sundhedsplatformen i Danmark

Yngre legers forening og Overlegeforeningen i Danmark krever øyeblikkelig handling etter at legene i nok en brukerundersøkelse utviser stor misnøye med journalsystemet.

08.11.2019Trekker støtten til tredelt foreldrepermisjon

Norsk Sykepleierforbund støtter ikke lengre tredelt foreldrepermisjon. Et nytt utvalg skal vurdere hva foreningen skal mene om foreldrepermisjon.

08.11.2019Ber fastleger kutte unødvendige CT-undersøkelser

Direktoratet for strålevern lanserer kampanje for å redusere bruken av unødvendige bildediagnostiske undersøkelser. De ber legene stille seg syv spørsmål før hver henvisning. 

07.11.2019Ryel går av som generalsekretær

Anne Lise Ryel ønsker å tre til side etter 18 år som generalsekretær i Kreftforeningen. 

07.11.2019Ny sykepleierleder: – Det blir et taktskifte

Lill Sverresdatter Larsen (40) skal lede Norsk Sykepleierforbund de neste fire årene.

07.11.2019Setter inn ekstra ambulansefly – henter piloter fra Sverige

  Babcock vil benytte flere av sine piloter som i dag tjenestegjør i Sverige.

07.11.2019Leger og apotek strides om vaksineringsansvar

Flere fastleger nekter å forskrive influensavaksiner til pasienter som skal vaksineres i apotek. Bakgrunnen er uenighet om hvem som har ansvaret for apotekvaksineringen.

06.11.2019OUS-kritikken prellet av på helseministeren

Bent Høie (H) avviste all kritikk mot OUS-prosessen i Stortingets spørretime.

06.11.2019- Sentralisering er ikke årsaken til fastlegekrisen

Det fastslo Marte Kvittum Tangen i sitt foredrag på ALIS-Nord konferansen i Bodø.

06.11.2019Nå lyses stillingen hans ut

Dette er kravene til den nye Helse Vest-direktøren.

06.11.2019Studie: Bare litt løping bedrer folkehelsen

Enhver form for løping kan redusere risikoen for død, hjerte- og karhendelser og kreft, viser en nylig publisert samlestudie i BMJ sports medicine.

05.11.2019Mangel på flere medisiner

Statens legemiddelverk (SLV) melder om mangel på legemiddel for hyppig vannlating og for behandling av depresjon. I tillegg er det et legemiddel for irritabel tarmsykdom som trekkes fra markedet.

05.11.2019– LIS1 er og forblir en flaskehals

Den nye lederen for Norsk medisinstudentforening (Nmf) skal fortsette å kjempe for flere LIS1-stillinger.

05.11.2019Frp vil straffe enkeltpersoner for sykehusfeil

Fremskrittspartiets helsepolitiske talsperson mener enkeltpersoner bør bli straffet hardere når det skjer feil i sykehusene.

04.11.2019Skal utrede ny sykepleier-spesialisering

Helseminister Bent Høie (H) bestiller en utredning av en ny sykepleier-spesialisering i sykehus som skal bli en «tvilling» til AKS-sykepleierne i den kommunale helsetjenesten.

04.11.2019– Virkeligheten der ute er beintøff

Eli Gunhild By mener sykepleiere må gå fremtiden i møte og ta ansvar for å ta i bruk ny teknologi.

04.11.2019NSF-lederen vraket av valgkomiteen

Forbundsleder Eli Gunhild By i Norsk Sykepleierforbund tar gjenvalg, men er ikke innstilt av valgkomiteen til å lede organisasjonen videre.

04.11.2019Helse Bergen får 1,5 millioner i bot

En 43-åring døde på akuttmottaket på Haukeland universitetssjukehus i fjor etter å ha blitt liggende uten tilsyn.

01.11.2019Kvinner som er dårlig integrert har større risiko for fødselsdepresjon

Lav integrering er en klar risikofaktor for depressive plager både under og etter graviditeten for kvinner med etnisk minoritetsbakgrunn.

01.11.2019Helseministeren: – Feil i juridisk OUS-rapport

–  Mange av innvendingene bygger på feil faktagrunnlag, sier helseministeren til Dagens Medisin.

01.11.2019Dobbelt så mange barn i Finnmark dør av skader

I Finnmark er det to og en halv gang større risiko for at foreldre må følge sitt barn til graven, enn i resten av landet.

01.11.2019Her blir blodprøve frakta med drone

For første gong er ei blodprøve frakta med drone. No skal dette testast ut i større skala.

31.10.2019Helse Nord-direktøren: – En sentralisering ingen vil ha

– Det er en sentralisering ingen av dem som jobber her vil ha. Det bør veie tungt.

31.10.2019Utredning: Nei til sammenslåing av sykehusene i nord

–  Risikoen med å slå sammen Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) og Finnmarkssykehuset er for stor.

31.10.2019– Sykehuslånet må løftes ut av statsbudsjettet

Stortingsrepresentant Kjersti Toppe mener det ikke bør gis lån til nye sykehus i Oslo før juridiske aspekter ved prosessen er kvalitetssikret.

31.10.2019– Dette er tungt skyts

Bjørnar Moxnes mener prosessen med å legge ned Ullevål Sykehus har vært skandaløs.

31.10.201997 millioner til kreftforskning

Kreftforeningen delte torsdag ut 96,9 millioner kroner til ulike forskningsprosjekter på kreft.

31.10.2019Jurist kritiserer OUS-planer: – Ikke oppfylt kravene

Advokat Anne Christine Kroepelien hevder at nye OUS ikke er utredet etter god forvaltningsskikk.

31.10.2019Planlegger 5000 nye institusjonsplasser

Norske kommuner skal bygge nye omsorgsboliger og sykehjemsplasser tilsvarende en vekst på rundt 5000 nye plasser frem til 2022.

30.10.2019Færre eldre som bor hjemme får antipsykotika

Hjemmeboende eldre får sjeldnere antipsykotiske legemidler av legen nå enn for ti år siden. Men for én gruppe har forskrivningsgraden endret seg de siste årene. 

30.10.2019Nær 500 har trukket seg fra biobank etter lovendring

I fjor bestemte regjeringen at blodprøver fra nyfødte skal lagres til evig tid. Nå har 495 foreldre krevd at blodprøvene kastes.

30.10.2019Planlegger fire MS-studier

Det nye forskningssenteret i Bergen skal sammenligne off label-medisin med okrelizumab- (Ocrevus), en oppfølgingsstudie og to stamcellestudier.

 
Page visits: 4016