Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

20.09.2018Ser en mulig nedgang i bruken av heroin

Folkehelseinstituttet ser flere tegn på at antallet heroinbruken i Norge kan være på vei ned, og mener det er flere mulige forklaringen på nedgangen.

19.09.2018– Jeg har vurdert å trekke meg

Helse Nord-direktør Lars Vorland sier han fortløpende, de siste månedene, har vurdert å gå av.

19.09.2018Helse Nord-direktøren får refs for håndteringen av trussel-saken i nord

PwCs rapport om hvordan man har håndtert trussel-saken i Helse Nord, der hele toppledelsen ved UNN gikk av, ble lagt fram onsdag.

19.09.2018Granskingen av trussel-saken: Brudd på helseforetaksloven og brudd på god lederpraksis

Granskingen av trussel-saken ved UNN ble lagt fram onsdag.

19.09.2018– Lite gjennomtenkt om felles innkjøpsavtale

Legemiddelindustriens direktør Karita Bekkemellem er sterkt kritisk til den felles avtalen mellom Danmark og Norge.

19.09.2018Bedret risikovurderingen av hjerneslag

Norske forskere har sett på effekten av å legge kroppsmasseindeks og fysisk form til de tradisjonelle risikofaktorene for å få hjerneslag hos menn.

18.09.2018– Glad for sterkere forhandlingsmakt overfor industrien

Beslutningsforums leder, Stig Slørdahl, mener avtalen om felles legemiddelforhandlinger er til det beste for pasientene.

18.09.2018Ny avtale: Norge og Danmark går sammen om å presse legemiddelprisene

Tirsdag inngår Norge og Danmark en avtale om felles forhandlinger om legemiddelpriser.

18.09.2018Ni personer vil bli UNN-direktør

Seks menn og tre kvinner har søkt stillingen som administrerende direktør ved Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN).

18.09.2018Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

Norske forskere kom frem til et verktøy med like god risikoberegning som omfattende metoder for blødning ved nyere blodfortynnende.

18.09.2018Tre spørsmål kan forutsi blødningsfaren

Norske forskere kom frem til et verktøy med like god risikoberegning som omfattende metoder for blødning ved nyere blodfortynnende.

17.09.2018Fant ingen sammenheng mellom ADHD-symptomer og jobb-deltakelse

Psykiater mener funnene i den norske studien er oppmuntrende for personer med ADHD.

17.09.2018Fant ingen sammenheng mellom ADHD-symptomer og jobb-deltakelse

Psykiater mener funnene i den norske studien er oppmuntrende for personer med ADHD.

17.09.2018UiO vil endre opptakskriteriene for medisinstudiet

Fremtidige leger skal testes for «egnethet» – dersom Universitetet i Oslo får det som de vil.

14.09.2018Anslår samfunnsverdi av trening for kreftrammede

Trening ved kreft kan være samfunnsøkonomisk lønnsomt, antyder en fersk rapport.

14.09.2018Norskutdannede leger må stå i kø – leger utdannet i utlandet kan gå rett i jobb

Helsedirektoratet kaller det et «uheldig utslag» av et nytt reglement.

14.09.2018Nordmenn er best i verden til å gripe inn med førstehjelp

– Nordmenn skårer høyt på villigheten til å gripe inn, sier traumeekspert og lege Torben Wisborg. Helsedirektoratet hevder nordmenn er best i verden på dette.

13.09.2018Én av to legemiddelstudier uten rapporterte resultater

Legemiddelindustrien bryter i langt mindre grad enn ikke-kommersielle sponsorer reglene for innrapportering til EUs register.

13.09.2018Én av to legemiddelstudier uten rapporterte resultater

Legemiddelindustrien bryter i langt mindre grad enn ikke-kommersielle sponsorer reglene for innrapportering til EUs register.

13.09.2018Undersøkelse blant 1528 leger: – Vi behandler for mye

Flertallet blant 1528 leger svarer at de gir for mye behandling. Press fra pasienten og dårlige henvisninger er hovedårsaken, ifølge legene.

12.09.2018Christer Mjåset: For tidlig for meg å ta stilling nå

Visepresident i Legeforeningen og leder i Yngre legers forening, Christer Mjåset, vil ikke si om han stiller som motkandidat eller ikke nå.

12.09.2018Overlegeforeningen har full tillit til Hermansen

Overlegeforeningen (OF) mener at Marit Hermansen er den beste til å lede Legeforeningen i en utfordrende tid – og gir henne full tillit.

12.09.2018Allmennlegene: Støtter Hermansen

Allmennlegeforeningen mener at Marit Hermansen har gjort en god jobb som president og er en samlende leder. 

12.09.2018Tar gjenvalg for å redde fastlegeordningen

Etter tre år i presidentstolen varsler Marit Hermansen at hun for tredje gang stiller til valg som president i Legeforeningen. Hun har for mye ugjort til å gi seg nå.

12.09.2018Høie: – Ett av målene er kortere ventetid

– Når vi begynner å jobbe systematisk, vil ventetiden gå ned, sier helseminister Bent Høie om de nye pakkeforløpene.

12.09.2018Høie: – Ett av målene er kortere ventetid

– Når vi begynner å jobbe systematisk, vil ventetiden gå ned, sier helseminister Bent Høie om de nye pakkeforløpene.

12.09.2018Vil ha helsedirektør-jobben i seks år til

Helsedirektør Bjørn Guldvogs åremål går ut i januar.

12.09.2018Lanserer tre pakkeforløp for psykisk helse

Onsdag lanseres de første pakkeforløpene for psykisk helse og rus.

12.09.2018WTW og Hove Medical forhandler om ny avtale

Selskapene bak Helserespons og System X forhandler om en ny avtale for å opprettholde SMS-tjenester til legekontorene.

11.09.2018Helse Sør-Øst: – Det er Oslo-sykehusenes tur nå

Styreleder i Helse Sør-Øst, Svein Gjedrem, og administrerende direktør Cathrine Lofthus, er klar på at Oslo prioriteres nå.

11.09.2018Krever at alternative løsninger vurderes

Ansatterepresentantene mener det ikke er tatt høyde for kommende kapasitetsproblemer i planen for nye Oslo-sykehus.

11.09.2018Fremmer bystyreforslag: Vil bygge ut Ullevål i stedet for Gaustad

Oslo Frp går ut hardt ut mot sykehusplanene for hovedstadsregionen.

11.09.2018Mindre barseldepresjon med selvhjelpsprogram på nett

Norske forskere jobber nå med å få programmet «Mamma Mia» inn i retningslinjene for svangerskaps- og barselomsorgen.

11.09.2018Mindre barseldepresjon med selvhjelpsprogram på nett

Norske forskere jobber nå med å få programmet «Mamma Mia» inn i retningslinjene for svangerskaps- og barselomsorgen.

10.09.2018Lager handlingsplan for å forebygge selvmord

Skal se på hvilke tiltak som har dokumentert effekt.

10.09.2018Svensk legepresident frykter uklart valgresultat kan gi forsinkede helsereformer

Den svenske legeforeningens leder Heidi Stensmyren mener den uklare situasjonen i det svenske valget kan føre til at viktige reformer utsettes.

10.09.2018Dette er hovedgrunnene til innleggelse av eldre

Hjemmeboende menn over 67 år som får hjemmehjelp er har høyere risiko for å bli innlagt på sykehus enn kvinner i samme alder, og legges oftere inn for infeksjon.

07.09.2018En av fem kvinnelige leger har opplevd seksuell trakassering

Nesten fire av ti trakasseres av sjefen, viser en undersøkelse blant medlemmer i Legeforeningen.

07.09.2018Kritisk til tidsfristen

Fagpolitisk rådgiver i Psykologiforbundet er oppgitt over tidsfristen som er satt av Helsedirektoratet. Det er også studentforeningen ANSA.

07.09.201830 millioner til å avlaste fastlegene i legevaktsarbeid

I et nytt pilotprosjekt til 30 millioner kroner skal legevaktslegen alltid ha en spesialist å rådføre seg med.

07.09.2018Ga kun fem dagers frist for ELTE-kurs

Psykologistudentene fra masterstudiet på Eötvös Loránd University (ELTE) i Budapest får tilbud om praksis for å få autorisasjon, med start i november.

07.09.2018Rådyre legemidler innført uten kostnadsvurderinger

20 pasienter får eculizumab (Soliris) til en prislapp på 87 millioner kroner årlig. Myndighetene vet ikke hvordan de skal håndtere dette og andre dyre legemidler som er innført uten kostnadsvurderinger.

06.09.2018Europeisk krav om åpen tilgang til forskningsartikler

– Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig, mener administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.  

06.09.2018Europeisk krav om åpen tilgang til forskningsartikler

– Dagens publiseringsmodell er ikke bærekraftig, mener administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.  

06.09.2018Færre får rehabilitering i spesialisthelsetjenesten

Samtidig er det ingen økning i kommunale plasser. - Denne utviklingen er ikke i tråd med føringene i opptrappingsplanen for habilitering og rehabilitering, sier Helsedirektoratet.

05.09.2018Rapport renvasker tidligere UiO-rektor for mistanke om forskningsfusk

Ole Petter Ottersen, tidligere UiO-rektor, nå rektor ved Karolinska Institutet, renvaskes for mistanker om fusk i en artikkel han er medforfatter på.

05.09.2018«Like viktig som å starte en behandling, er å avslutte den. Det er touchy, men riktig»

OUS-klinikkleder Terje Rootwelt mener fagmiljøene må ta en større rolle i prioriteringsbeslutningene.

05.09.2018– Norge er et lite marked

Legemiddelindustrien svarer på kritikken fra helsemyndighetene.

05.09.201812 nye legemidler gir prioriteringstrøbbel

En bølge av nye, dyre legemidler mot sjeldne sykdommer er på vei. De neste «Spinraza-sakene» skaper prioriteringsdilemmaer for helsemyndighetene.

04.09.2018Mener sparetiltak kan gi hiv-smittede dårligere livskvalitet og hyppige legemiddelbytter

Infeksjonslegenes forening advarer mot å følge anbefalinger etter legemiddelanbud blindt.

 
Page visits: 777