Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

22.03.2019Kommuner varsler om vikarkrise – nå vil HOD vurdere å endre forskrift

Helse – og omsorgsdepartementet «jobber med å løse problemet».

22.03.2019Krever tiltak for legevikarer i småkommuner

Ap-politikeren stiller spørsmål om hvordan regjeringen planlegger å løse en mulig kommende kommunekrise, etter kravet om LIS1 for å få refusjon av HELFO.

22.03.2019Kommuneoverlege raser mot nye regler for legevikarer – ber Høie stille på vakt

Kravet om at legevikarer må ha norsk turnustjeneste, såkalt LIS1, for å få refusjonsrett, skaper frustrasjon i kommunene.

22.03.2019Nordmenn minst villige til å dele digitale opplysninger

Nordmenn er mindre villige til å gi helsepersonell digital tilgang til informasjon om egen helse enn svensker, dansker og finner.

21.03.2019Går for leverandør av utstyr til protonsenter

I dag fikk administrerende direktør Eivind Hansen i Helse Bergen fullmakt til å signere kontrakten for utstyr til et protonsenter i april. 

21.03.2019– Som å vurdere et hopp før man når hoppkanten

– For mange av metodene som skal vurderes av Nye metoder er studiene små og ikke-randomiserte, påpeker fagdirektør Baard-Christian Schem.

21.03.2019– Ledere må få opplæring i prioritering

– Prioriterings-tenkingen har ikke slått rot der de aller fleste beslutningene tas, sier Ole Frithjof Norheim.  

21.03.2019Se streamingen fra prioriteringsmøtet

Se prioriteringsmøtet vårt live her.

21.03.2019Planlegger kjøp av utstyr til protonsentre

I dag får styret i Helse Bergen vite hvilken leverandør som er valgt til å levere utstyr til sentrene i Bergen og Oslo. Planen er å signere kontraktene neste måned.

21.03.2019Gir nytt pristilbud på lungekreftbehandling

Legemiddelselskapet MSD gir nå et nytt pristilbud på en lungekreftbehandling som fikk nei av Beslutningsforum.

21.03.2019– Bevisste tiltak for å slippe ansvar

– Prioriteringsprosessene blir mer og mer lukkede – uten mulighet for innsyn.

21.03.2019Går hardt ut mot hemmelighold i helseprioriteringene

– Utviklingen går i feil retning, sier Jon Magnussen og Ole Frithjof Norheim, som ledet arbeidet som bygget grunnen for stortingsmeldingen om prioritering i 2016.

21.03.2019Avviser at debatten knebles

Helseministeren er overrasket over kritikken.

21.03.2019Åpenhet og bredde etterlyses

Ja eller nei til dyre kreftlegemidler og hemmelige priser dominerer prioriteringsdebatten. Det er på tide å utvide debatten til å omfatte hele helsetjenesten og alle prioriteringene som foretas der hver dag.

20.03.2019Signerte milliardavtale: – Vi har valgt riktig

Helse Midt-direktør Stig Slørdahl er ikke i tvil om at Helseplattformen vil bli en suksess.

20.03.2019Pasient- og brukerombud vil ha ny vurdering av protonsentre

– Når sentrale fagpersoner gir uttrykk for at dette nærmer seg sløsing er det viktig å ta en fot i bakken, sier Anne-Lise Kristensen, pasient- og brukerombud i Oslo og Akershus.

20.03.2019Høye doser av leddgikt-legemiddel øker risikoen for blodpropp i lungene og død

EMA advarer helsepersonell og pasienter mot å bruke høyere doser enn anbefalt av tofacitinib (Xeljanz).

20.03.2019Slik svarer eldrebyråden på Wyllers kritikk

– Jeg trodde han som lege, geriater og tidligere veileder for sykehjem visste bedre, sier Tone Tellevik Dahl (Ap).

20.03.2019Kreftforeningen reagerer på nei til ny medisin mot benmargskreft

– Norske pasienter dør mens vi diskuterer hvilke medisiner som skal innføres og hvem som skal betale for dem, sier generalsekretær Anne Lise Ryel i Kreftforeningen.

20.03.2019Stadig vanskeligere å rekruttere fastleger

Nå er det ikke lenger bare distriktene som sliter med å rekruttere fastleger, men også storbyene. Andelen av kommuner som strever, har økt fra 2,7 prosent til 12,5 prosent på drøyt ett år

19.03.2019Store forskjeller i ventetider

Det er store forskjeller i ventetid for pasientene avhengig av hvilket sykehus de skal utredes eller behandles ved i Helse Sør-Øst.

19.03.2019Pasientene venter lenger på behandling i Helse Sør-Øst

Totalt sett venter pasientene to dager lenger på behandling i 2017 enn i 2018. For psykisk helsevern har ventetiden gått ned.

19.03.2019Tror krav om LIS1 for refusjonsrett vil gjøre det vanskelig for småkommuner

LIS-ansvarlig på Ahus tror ikke helsemyndighetene har tenkt på rekkevidden av forskriften, som hun mener kan presse en allerede utsatt fastlegeordning, og føre til mangel på vikarer.

19.03.2019Må «skrote» tre av fire legevikarer

Nye regler gjør at kommuneoverlege i Molde, Cato Innerdal, ikke kan ansette tre av de fire legevikarene som skulle avlaste fastlegene i kommunen i ferien.

18.03.2019Nei til legemiddel for benmargskreft, ja til hiv-medikament

Legemidler til behandling av benmargskreft og hiv-infeksjon var blant behandlingene   Beslutningsforum tok stilling til i mandagens møte.

18.03.2019Norsk onkologisk forening: – Ikke behov for to protonsentre

– Det er mye som skurrer, sier leder Stein Sundstrøm i Norsk onkologisk forening om planen om å opprette to protonsentre i Norge. 

18.03.2019Helsetilsynet vil vurdere tilsynssak

– Vi ser at både fagmiljøet selv og de regionale helseforetakene er i gang med å granske alle sider av saken. Når resultatene deres foreligger, vurderer vi om det skal opprettes tilsynssak eller ikke, sier Jan Fredrik Andresen, direktør i Helsetilsynet.

18.03.2019Medisin mot benmargskreft vurderes innført

Et legemiddel som brukes i behandlingen av benmargskreft, skal opp i Beslutningsforum mandag.

15.03.2019Flertall bekymret over tilgang til helseopplysninger

Over halvparten av de spurte i en ny undersøkelse oppgir at de er bekymret for at helsepersonell ikke skal ha tilgang til helseopplysningene deres i en akutt situasjon.

15.03.2019Mangel på angstdempende legemiddel

Legemiddelverket melder om at det er mangel på oksazepam (Sobril). Forventer ny levering i slutten av mars, eller april.

15.03.2019Vedtok å signere milliardavtale om felles journalsystem

Helse Midt-Norge vedtok torsdag å signere kontrakten med amerikanske Epic.

15.03.2019GDPR-forsker: – Det trengs nye tekniske løsninger

Mange forskningsdatabaser oppfyller ikke EU-reglene for deling av forskningsdata. Nå trengs nye tekniske løsninger slik at medisinske forskere ikke trenger å tenke på juss, mener forsker og jurist Heidi B. Bentzen.

14.03.2019Helse Sør-Øst-direktøren vil ta ned størrelsen på protonsenter

Administrerende direktør Cathrine Lofthus i Helse Sør-Øst går inn for at det nye protonsenteret ved Radiumhospitalet skal ha to behandlingsrom, istedenfor tre som først planlagt.

14.03.2019Nei til åpenhet om honorarer fra industrien

Regjeringspartiene sier nei til nytt regelverk som skal tvinge helsepersonell til åpenhet om honorarer fra legemiddelindustrien.

14.03.2019– Det er viktig å være klar over at ledelsen tar avgjørelsene

Det nye personvernombudet ved landets største sykehus understreker behovet for integritet og uavhengighet. Og at det alltid er ledelsen som har siste ord.

13.03.2019Regjeringspartiene vender tommelen ned for åpenhet om prisen på legemidler

Ingen av forslagene om åpenhet om legemiddelpriser ble vedtatt av Helse- og omsorgskomiteen.

13.03.2019Tilbakeviser mangel på visjoner

Lederkandidatene Clara Bratholm, Håvard Ravnestad og Kristin Utne i Yngre legers forening kjenner seg ikke igjen i påstanden fra utfordrer Anniken Riise Elnes om manglende fremtidsvisjoner.

12.03.2019Bent Høie (H) vil vite hva som har skjedd

Helseministeren vil til bunns i hva som skjedde da flere sykehus tok i bruk en ny operasjonsmetode ved endetarmskreft. Ti pasienter har fått uventede residiv – to av dem er døde.  

12.03.2019God langtidseffekt av stamcellebehandling i Norge – men risiko for infertilitet

Under Nevrodagene ble det lagt frem oppfølgingsdata fra 30 pasienter som har fått stamcelletransplantasjon, før den kommende stamcellestudien RAM MS ble startet opp.  

12.03.2019Fikk forskningsprisen for multippel sklerose under Nevrodagene

Ahus-lege Lege Andreas Lossius fikk prisen for sin forskning som blant annet undersøker b-cellenes rolle ved MS-sykdom.

12.03.2019Disse vil bli ny leder for fastlegene

Egil Johannesen og Nils Kristian Klev stiller som lederkandidater til valget i Allmennlegeforeningen.

11.03.2019Bedre enn sitt rykte

Alt er ikke bare dystert innen psykisk helsevern og rus – selv om mye kan bli bedre. Det gjelder å lære av de gode eksemplene snarere enn å dvele for lenge ved det som ikke fungerer.

11.03.2019Tar ikke gjenvalg som allmennlegeleder

Tom Ole Øren i Allmennlegeforeningen gir seg. Nå må fastlegene finne en ny leder.

10.03.2019«Alle tre endte opp med en mindre effektiv behandling»

–  Bare de siste to ukene har jeg hatt tre pasienter jeg er sikker på ville ha hatt nytte av en av behandlingene vi har fått nei til, forteller Ahus-overlege Anne Siri Gløersen.

10.03.2019Beslutningsforum avviser kritikken

Stig Slørdahl, leder for Beslutningsforum, mener de handler etter prioriteringsprinsippene.

10.03.2019– Fire av fem alvorlig syke lungekreftpasienter får ikke den beste behandlingen

– Mange pasienter rekker ikke å få behandling fordi sykdommen forverrer seg, eller de dør. Det blir færre pasienter, kortere behandling – og mindre dyrt for samfunnet.

08.03.2019Ylf-leder Christer Mjåset får amerikansk prestisjestipend

Mjåset skal studere helsetjenesteforskning i USA til høsten. Han tar dermed ikke opp kampen om presidentvervet i Legeforeningen. 

08.03.2019Fortjent ros til Høie på kvinnedagen

Når andelen kvinnelige sykehusdirektører er gått opp fra pinlige 10 prosent til 45 prosent på to år, fortjener helseministeren ros på kvinnedagen.

08.03.2019Helsepolitikere krever full gjennomgang

De vil ha svar på hva som har skjedd, hvordan det kunne skje og hva helseministeren vil gjøre for å forhindre at kreftpasienter får behandling som kan føre til alvorlige uventede tilbakefall.   

08.03.2019Helse Nord skal utrede sammenslåing

Helse Nord har nå formelt fått oppdraget om å utrede en sammenslåing av sykehusene i nord.

 
Page visits: 1914