Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

08.04.2020- Barna har trolig liten betydning for videre smitte

Helseminister Bent Høie mener det er lurt å åpne skolen for de minste barna først, fordi det er få barn blant de som blir syke av SARS-CoV-2. 

08.04.2020Toppsjefen i Helse Nord er ikke overrasket over koronapandemien

Som DSB-sjef pekte hun på pandemi og legemiddelmangel som de mest sannsynlige krisene Norge kunne bli stilt overfor. Så gikk det troll i ord og Cecilie Daae fikk koronapandemien rett i fanget.

08.04.2020Håper digital tilgang sikrer rask etablering av Covid-19-telt

Gjennom rask oppkobling mot web-basert journalsystem og Norsk Helsenett håper flere kommuner at de hurtig kan sette opp fungerende telt for Covid-19-testing.

08.04.2020Skal gjennomgå kildekoden til smittesporings-app fra FHI

En uavhengig ekspertgruppe utnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet skal luke ut eventuelle sårbarheter i Folkehelseinsituttets smittesporings-app.

08.04.2020Mener Lars Kittilsen tar feil om taushetsplikt

– Selv ved helseforetak som har flere hundre tusen mennesker i nedslagsfeltet opplyser man ikke om kjønn og/eller alder – av «personvernhensyn». Det henger ikke på greip, mener Norsk Redaktørforening

08.04.2020FHI advarer på nytt mot regjeringens strategi

Smitteverneksperter er uenige i regjeringens valg av strategi og FHI mener befolkningen må forberedes på at epidemitoppen ennå er foran oss.

07.04.2020Solberg: – Grunnlag for forsiktig optimisme

– Vi er langt fra halvspilt, men med godt lagspill har vi klart å få kontroll på viruset, og nå må vi klare å beholde denne kontrollen, sa statsminister Erna Solberg under regjeringens pressekonferanse tirsdag.

07.04.2020Justeringer for fastlegene trer i kraft onsdag

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) har på rekordtid gjort justeringer i stønadsforskriften som gjør den mer tilpasset koronasituasjonen. 

07.04.2020Farmaceutene: – Vi er skuffet over Apotek 1

Lederen i Farmaceutene sier hun er skuffet over at Apotek 1 har vært så tidlig ute med å permittere apotekansatte.

07.04.202026 apotek i samme kjede permitterer ansatte

Apotek 1 har permittert eller varslet permittering av over 50 årsverk. Hverken Boots eller Vitusapotek har konkrete planer om permittering av sine ansatte.

07.04.2020Skal kartlegge fastlegers bruk av videokonsultasjoner

– Det viktigste vil være å fange opp hvordan legene opplever å vurdere ulike problemstillinger over video, og om de er bekymret for om de klarer å fange opp tegn på alvorlig sykdom.

07.04.2020Danmark starter gjenåpningen av landet

Mette Frederiksen, statsminister i Danmark, uttalte i en tale mandag kveld at hun gradvis vil begynne gjenåpningen av landet.

06.04.2020Statsminister Boris Johnson innlagt på intensiven

Storbritannias statsminister Boris Johnsons tilstand er forverret, og han er overført til intensivavdeling. 

06.04.2020Høie: - Vi har fått koronaepidemien under kontroll

Reproduksjonstallet er under én. Innsatsen til den norske befolkningen har gitt oss et overtak, sier Bent Høie. 

06.04.2020Flere nye legemidler inn på meldepliktslisten

Etter råd fra Sykehusinnkjøp har en stor andel h-reseptlegemidler nå blitt satt på listen over legemidler som grossistene må søkes godkjenning om før de kan parallelleksporteres. 

06.04.2020Avis: Reproduksjonstallet er under én og tiltakene har hatt effekt

Rapporten som regjeringen får overlevert viser at reproduksjonstallet til SARS-CoV-2 i Norge nå er under 1, skriver Filter Nyheter. 

06.04.2020Åpner for å skrote koronaloven

Stortinget nå er i stand til å behandle lovendringer så raskt at krisefullmaktsloven er overflødig, mener Senterpartiet

06.04.2020Covid-19-dødsfall og resistente bakterier. Er det noen sammenheng?

Italia er blant landene med flest resistente bakterier. Og også det landet som er hardest rammet av Covid-19. Er det noen sammenheng? De lærde strides.

06.04.2020Sykepleierforbundet er klar til å forhandle om krisepakke

- Vi trenger alle bidrag som kan mobilisere arbeidskraft hos sykepleiere nå, sier forbundsleder i Norsk Sykepleierforbund. 

06.04.2020Sørlandet sykehus HF får korona-millioner av skipsreder

Sissel og Einar Rasmussen har donert to millioner kroner til Sørlandet sykehus HF. Pengene skal gå til ekstra utstyr i forbindelse med koronapandemien. 

05.04.2020Helsepersonell som bidrar internasjonalt får unntak fra utreiseforbud

Helsepersonell som ønsker å delta i internasjonalt hjelpearbeid kan gis unntak fra utreiseforbudet, melder Helse- og omsorgsdepartementet (HOD)

05.04.2020Studie: Antiparasittært legemiddel kan ha koronaeffekt

En in vitro-studie ledet av australske Monash University har vist at en enkelt dose med det antiparasittære legemiddelet ivermectin kan stoppe SARS-CoV-2-virusets vekst i cellekulturer.

05.04.2020GE Healthcare tar grep for å øke produksjonskapasitet

– Vi jobber kontinuerlig med vår leveringskjede og leverandører for å motvirke eventuelle mangelsituasjoner og påvirkning på våre kunder globalt, sier GE-direktør Aksel Reksten.

05.04.2020Vil isolere personer som mister smaks- og luktesansen

En økende mengde data  tyder på at lukt- og smaksforstyrrelser kan være symptomer på Covid-19, skriver professor Jøran Hjelmesæth og  overlege Dagfinn Skaare i en artikkel i Tidsskriftet. Nå ber de myndighetene om at pasienter som kun har disse symptomene blir testet og isolert. 

05.04.2020Nå er redningshelikoptrene rigget for Covid-19-pasienter

Sea King-helikoptrene ved alle landets fem baser kan nå transportere koronapasienter med kuvøse ved behov.

05.04.2020Høie åpner for at helsepersonell kan søke opp opplysninger om tidligere pasienter

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) forslår ny lov om e-helse og flere lovendringer som skal gi enklere tilgang til helsedata.

05.04.2020Helse Bergen: 30.000 avtaler er avlyst eller utsatt

På grunn av koronapandemien har Helse Bergen redusert aktiviteten med 40 prosent de siste to ukene. 

05.04.2020Tilbyr digital trening for kreftpasienter

På grunn av koronasituasjonen har treningsrommene for kreftpasientene steng på ubestemt tid. Men nå finens det en heldigital løsning. 

04.04.2020Stort press på sykehusene i Stockholm: Legene mener flere må omfattes av kriseavtale

Tross kriseavtalen som gir høyere lønn til intensiv-ansatte, vil legene i Stockholmsregionen få det svært tøft, sier den svenske Legeforeningens hovedtillitsvalgte ved Karolinska Universitetssjukehuset, Yvonne Dellmark, til Dagens Medisin.

04.04.2020Tolletaten stopper all eksport av legemidler som ikke er meldt inn

Dersom legemiddelgrossister sender legemidler ut av landet som ikke er varslet om, vil Tolletaten stanse forsendelsen ved grensen.

04.04.2020Ber leger være obs på nevrologiske symptomer ved Covid-19

Anne Hege Aamodt, leder i Norsk nevrologisk forening, sier nevrologiske symptomer oftest opptrer ved alvorlige Covid-19-infeksjoner.

04.04.2020Distriktsleger med hilsen til helsemyndighetene: – Velkommen etter

Hdir snur om vurdering av lokale tilpasninger av karantenetiltak. Kommuneoverlege Cato Innerdal i Molde og distriktslege i Finnmark, Paul Olav Røsbø, har lenge forsøkt å argumentere for lokale karanteneregler. Nå sier de: – Velkommen etter.

04.04.2020Legene blir ikke enige – foreslår midlertidig innføring av organdonasjonsmetode

Legeforeningen klarer ikke å svare ja eller nei på om den omdiskuterte organdonasjonsmetoden cDCD bør innføres i Norge. Nå foreslår foreningens styre at metoden innføres i en tidsbegrenset periode. – Vi mener dette er en god middelvei, sier president Marit Hermansen.

04.04.2020Hdir: Vurderer forskjellige tiltak i ulike deler av landet

Det kan bli aktuelt med differensierte tiltak mot Covid-19 basert på smitteforekomst, oppgir fungerende assisterende helsedirektør Espen Nakstad.

04.04.2020Helse Vest øker bruken av videokonsultasjoner

Polikliniske konsultasjoner skal fra nå av bli gjennomført via video ved alle sykehus i Helse Vest, så langt det er mulig. 

03.04.2020Norway: Worldwide COVID-19 visual evidence map aims at including all published research

– Decision makers all over the world have an urgent need for reliable, quality assessed information on COVID-19, says editor of the COVID-19 evidence map, Magne Nylenna.

03.04.2020Klar med søkbar database over all forskning på korona i verden

Ambisjonen var å lage en komplett oversikt over all koronaforskning i verden. 1000 forskningsprosjekter er allerede er samlet, og Folkehelseinstituttet (FHI) vil om kort tid ha samlet all koronaforskning i den søkbare databasen, som fredag ble lagt ut.

03.04.2020Tidsskriftene i kappløp om å være først – kan ramme kvaliteten på koronastudier

Stadig raskere publisering av Covid-19-studier betyr også at de er dårligere kvalitetssikret, sier FHIs Magne Nylenna og SLVs Steinar Madsen.

03.04.2020– Mye smittevernutstyr er underveis

Mer smittevernutstyr er på vei til sykehus og kommuner.  

03.04.2020Anmoder legene sterkt om å redusere antibiotika-forskrivning

Meldepliktlisten blir nå utvidet med flere typer antibiotika.

03.04.2020Stockholm: Intensiv-ansatte får dobbel lønn og forlenget arbeidstid

Iverksetter kriseavtale: Øker arbeidstid og lønn for helsepersonell ved intensivavdelingene i region Stockholm.  

03.04.2020Skal kartlegge intensivpersonells erfaringer under og etter koronapandemien

- Vi ønsker å finne ut av hva man sitter igjen med etter en slik ekstremsituasjon, sier prosjektleder Irene Lie. 

03.04.2020Vurderer de samfunnsøkonomiske effektene av koronatiltakene

Ekspertgruppen som skal vurdere de samfunnsøkonomiske effektene av smitteverntiltakene i Norge den siste tiden, skal levere sin første rapport mandag.

03.04.2020Oppretter egne team for å gi råd til klinikere døgnet rundt

Tre vaktlag står klare til å gi råd til leger som må ta beinharde beslutninger på Lovisenberg Diakonale Sykehus.

03.04.2020Studie på pleiehjem viste høy dødelighet

Studie i New England Journal of Medicine av hvordan koronaviruset spredte seg på 9 sykehjemsposter, viste 33 prosent case fatality rate. – Dersom man får viruset inn på institusjoner så kan man lett få en rask videre spredning.

03.04.2020– Enorm interesse fra forskningsmiljøene

Forskningsrådet utlyste nylig inntil 30 millioner kroner til forskning på spørsmål som er relevante for å håndtere koronavirusutbruddet. Nå gis det ytterligere 30 millioner til forskningen.

02.04.2020Massiv kritikk mot korona-app

I media og på Twitter kritiseres den nye smittesporingsappen til Folkehelseinstituttet (FHI) og selskapet Simula, for å ikke ha åpen kildekode og lagre persondata sentralt.

02.04.2020Høie er bekymret for de rusavhengige

Helseminister Bent Høie (H) frykter koronasituasjonen vil gjøre rusavhengige enda mer sårbare enn før og oppfordrer kommuner om å sikre brukerutstyr. 

02.04.2020Halvparten av dem som testet positivt hadde ikke symptomer

Island har testet flere hundre daglig siden februar, også folk uten symptomer. Inntil tirsdag var 17.900 personer på Island testet, ifølge  CNN , noe som tilsvarer fem prosent av øyas befolkning. Under én prosent av de 9000 personene i studien til deCODE genetics testet positivt, men av disse var...

02.04.2020Koronasmitte på aldershjem over hele Sverige

Over 90 kommuner i Sverige har hatt, eller mistenkes å ha hatt, koronasmitte på sine aldershjem.

 
Page visits: 5604