Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

18.01.2020Avlyste kreftkirurgi – nå starter operasjonene opp igjen

Helgelandssykehuset konkluderer med at man likevel kan operere tykktarmskreft ved sykehuset i Sandessjøen.

17.01.2020Fraråder bruk av legemiddel mot hudforandringer

EMA anbefaler å stoppe bruken av legemiddelet ingenolmebutate (Picato).

17.01.2020Ny OUS-direktør: – De ansatte skal få en hånd på rattet

Bjørn Atle Bjørnbeth stiller seg bak dagens sykehusplaner og har som mål å bevare gløden hos dem som ikke får oppfylt sitt ønske om plassering av nye sykehus.

17.01.2020SLV setter deksametason injeksjonsvæske på negativlisten

Selv om det i ett års tid har eksistert markedsført deksametason injeksjonsvæske på det norske markedet, er det fortsatt stor bruk av uregistrerte legemidler. Nå tar Legemiddelverket grep.

16.01.2020Han er ny OUS-direktør

Bjørn Atle Bjørnbeth blir administrerende direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS).

16.01.2020Koordinerende pasientombud lokaliseres i Bergen

Pasient- og brukerombudet i Bergen får rollen som koordinerende ombud.

16.01.2020REUTERS: Japan bekrefter første smittede av coronavirus

I går ble det bekreftet at en japansk pasient har testet positivt på det nye coronaviruset.

16.01.2020Psykologistudentenes ankesak starter i høst

I saken der staten og Helse- og omsorgsdepartementet vant fram etter å ha blitt saksøkt av 163 norske studenter ved Eötvös Loránd University (ELTE) i Ungarn, har studentene anket.

15.01.2020Har ennå ikke oversikt over ekstrakostnadene

Onsdag redegjorde helseministeren for Stortinget om situasjonen i luftambulansetjenesten.

15.01.2020Kreftregisteret: – Svært lite tallmateriale på kreftkirurgien

– Usikkerheten ligger i at man ikke vet om tallene skyldes tilfeldigheter. Èn hendelse, for eksempel et dødsfall, vil gi veldig store utslag.

15.01.2020Selskap vil trekke legemiddel etter mistanke om økt kreftrisiko

Legemiddelselskapet Leo Pharma har startet prosessen med å trekke markedsføringstillatelsen til et kjemoterapi-legemiddel fra det europeiske markedet etter mistanke om økt kreftfare ved bruk. Initiativet skyldes kommersielle hensyn, oppgir selskapet.

14.01.2020Sykehustalen: Pasientenes og direktørenes minister

Bent Høie er først og fremst pasientenes helseminister. Men på veien ble han også systemene og direktørenes venn.

14.01.2020Solberg besøkte Curida: – En suksesshistorie

For snart fem år siden åpnet statsminister Erna Solberg den ansatteide legemiddelfabrikken Curida i Elverum. Tirsdag var hun tilbake for å bivåne utviklingen.

14.01.2020Provosert over rotte-utspill fra helseministeren

Kjersti Toppe (Sp), nestleder i Helse- og omsorgskomiteen på Stortinget, mener Høie tar for lett på problemer i helsevesene. 

14.01.2020Mener psykisk helse ikke har blitt «regjeringens paradegren»

Helsepolitisk talsperson for Ap, Ingvild Kjerkol, mener Høie ikke snakket om de vanskelige utfordringene i sin sykehustale tirsdag.

14.01.2020– Vi har styrket psykisk helsefeltet

- Vi har sett klare forbedringer på oppfølging av Den gylne regel, sier helseminister Bent Høie (H).

14.01.2020Nytt lovforslag: – Kan redusere behov for å jukse med ventelistene

Nytt forslag om registering av ventelister sendes til høring. Analysesjef Per Arne Holman mener behovet for å jukse kan reduseres.

14.01.2020Legeforeningen om sykehustalen: Terningkast 4

Legepresident Marit Hermansen er bare passe fornøyd med helseministerens sykehustale.

14.01.2020Beholder Forsvarets helikopter i Kirkenes til april

Forsvarets Bell-helikopter forblir stasjonert i Kirkenes frem til 15. april for å sikre luftambulanseberedskapen.

14.01.2020Gentest-selskap selger rettighetene til legemiddel basert på kunders data

Selskapet 23andMe selger for første gang rettighetene til et legemiddel selskapet har utviklet ved hjelp informasjon fra kunder.

14.01.2020Mener SLV selv må vurdere omfanget av apotektilsyn

Ifølge helseminister Bent Høie opplyser Legemiddelverket at de har som mål å gjennomføre flere apotektilsyn i 2020 enn i 2019.

13.01.2020Gir sykehusene beskjed: Får ikke skyve administrativt arbeid over på fastlegene

Sykehusene får nå klar beskjed om å slutte å gi fastlegene oppgaver de selv kan gjøre. Se listen her.

13.01.2020Mener å ha innfridd kravene om investering i sykehusene

Helseminister Bent Høie (H) hevder å ha innfridd Legeforeningens krav til investeringer i sykehus.

13.01.2020Ber helsepersonell være årvåkne

Folkehelseinstituttet (FHI) ber helsepersonell være årvåkne etter pasienter med luftveisinfeksjon som kan ha vært i Wuhan by i Kina.

13.01.2020Skal forske på effekt av medisinfri behandling av psykiske lidelser

Ahus har siden 2017 hatt en egen medisinfri døgnenhet innen psykisk helsevern.

12.01.2020Avlyser kreftkirurgi med umiddelbar virkning

Ledelsen ved Helgelandssykehuset har vedtatt å avlyse alle planlagte kreftkirurgiske operasjoner ved sykehuset i Sandnessjøen, med umiddelbar virkning.

10.01.2020DN: HOD vurderte habiliteten til Listhaug på tobakksområdet

Dagens Næringsliv avslørte torsdag at Helse- og omsorgsdepartementet mente Sylvi Listhaug burde fratas ansvar for tobakksområdet.

10.01.2020Solgte ADHD-tabletter uten virkestoff – tilbakekaller legemidlet

Det er solgt rundt 2000 pakninger med ADHD-legemidlet Metylfenidat.

10.01.2020Protonsenter i Norge: – Et kostbart tiltak har fått gå under radaren

Beslutningsprosessen rundt etablering av protonsentre i Norge er nå dokumentert i en masteroppgave.

10.01.2020Betalte ut over én milliard kroner i pasienterstatninger

Norsk pasientskadeerstatning betalte i 2019 ut over 1074 millioner kroner i erstatninger til pasienter og pårørende etter feilbehandling. Det er ny rekord.

09.01.2020SLV godkjente medisin mot Parkinsons på blåresept

Overlege Mathias Toft sier det er fint å slippe byråkratiet med å måtte søke individuell refusjon for pasientene med fremskreden Parkinsons.

09.01.2020Vil ansette ny direktør innen 23. januar

Styret ved Oslo universitetssykehus ansatte ikke ny direktør under torsdagens styremøte.

09.01.2020Uenige om monopolsituasjon på stoffskiftemedisiner

Merck mener myndighetene bør iverksette tiltak for å motvirke uheldige monopolsituasjoner på stoffskiftelegemidler. – Det er ingen monopol, sier Takeda.  

09.01.2020Svensk studie: Svikt i behandling spiller inn ved selvmord

Forskerne håper nå at deres studie skal bidra at kunnskapen om forebygging av selvmord blir bedre.

08.01.2020Kry henter 1,3 milliarder kroner

Nettlegeselskapet skal bruke fersk kapital til å videreutvikle sin tjeneste og ekspandere til nye europeiske markeder.

08.01.2020Ber helseministeren svare på hva Helse Nord-styret gjorde på bakrommet

Kjersti Toppe (Sp) vil vite hva som skjedde i den 50 minutter lange pausen i Helse Nords styremøte. Helse Nord-styrelederen sier det ikke foregikk styrebehandling av saker.

08.01.2020SLV: Mangeltiltak krever økte ressurser

Legemiddelverket støtter Helse- og omsorgsdepartementets tiltak for å styrke legemiddelberedskapen. Men det forutsetter økte midler og ressurser.

08.01.2020Helsebiblioteket med fornyede avtaler

Folkehelseinstituttet (FHI) skriver på sine nettsider at Helsebiblioteket har fornyet avtaler med tre oppslagsverk, slik at alle i Norge får gratis tilgang på oppslagsverkene.

08.01.2020Targovax inngikk kinesisk avtale

Avtalen som det norske bioteknologiselskapet Targovax har inngått med et kinesisk selskap, kan bli verdt over 880 millioner kroner.

07.01.2020Gjennomførte flere transplantasjoner i 2019

Antall gjennomførte organtransplantasjoner økte ved OUS Rikshospitalet i 2019, sammenlignet med 2018.

07.01.2020Kaller mangeltiltak «unødvendig inngripende»

Apotekforeningen mener Helse- og omsorgsdepartementets forslag for å styrke legemiddelberedskapen ikke gir et fullgodt bilde av årsaken til legemiddelmangel.

07.01.2020Gir bøter til selskaper som ikke varsler om legemiddelmangel

Det franske legemiddelverket har gitt nær 3,5 millioner kroner i bot til et selskap som ikke fulgte retningslinjene ved legemiddelmangel.

06.01.2020Stiller spørsmål ved antallet apotektilsyn

Stortingsrepresentant Tellef Inge Mørland (Ap) mener helseministeren må svare på om Legemiddelverkets gjennomfører nok tilsyn med norske apotek.

06.01.2020Mangel på øyedråper og kvisebehandling

Legemiddelverket melder om mangel på avføringsmiddel, øyedråper og for behandling av kviser.

06.01.2020Hun er ny fagdirektør ved Sørlandet sykehus

Susanne Hernes er ansatt som ny fagdirektør ved Sørlandet sykehus.

06.01.2020Ønsker bedre tilgang på stoffskiftemedisiner

Full byttbarhet i apotek, flere leverandører av generiske alternativer og høyere priser er Stoffskifteforbundets og Apotekforeningens forslag for å øke tilgang på legemidler til stoffskiftesyke.

03.01.2020Har fortsatt tro på sammenslåing av sykehusene i nord

Venstres helsepolitiske talsperson, Carl-Erik Grimstad, har vært pådriveren sentralt i partiet for at sykehusene i nord skal slås sammen. Utredningen om saken har ikke endret hans syn på saken.

03.01.2020Ny direktør i Helse Nord-Trøndelag

Fredag ble Tor Åm (68) ansatt som ny administrerende direktør i Helse Nord-Trøndelag.

03.01.2020Fortsatt uklart om vaksinering i apotek

Helsedirektoratet har bedt om en overordnet gjennomgang for rettslige og faglige avklaringer om helsetjenester i apotek – og spesielt spesifikke tjenester som vaksinering.

02.01.2020Vil innføre beredskapsplikt for blodfortynnende medisiner

Legemiddelgrossister kan bli nødt til å ha ekstra lager også av blodfortynnende legemidler.  

 
Page visits: 4544