Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

20.01.2021Ahus: Fem onkologer har sluttet på to år

Flere kreftleger har sluttet ved onkologisk avdeling ved Akershus universitetssykehus (Ahus).

20.01.2021Strammer inn: Vil lovfeste kompetansekrav ved kosmetiske inngrep

Regjeringen sender på høring forslag til lovendringer som skal motvirke kroppspress. Blant dem et forslag om at kosmetiske inngrep, injeksjoner og behandling som kan påføre pasienten alvorlig skade, sykdom, komplikasjon eller bivirkning, kun skal utføres av helsepersonell. 

20.01.2021– Mange har mistet håpet

Etter mandagens avslag på flere medisiner for cystisk fibrose, forteller CF-foreningen om alvorlige tilbakemeldinger fra medlemmene.

20.01.2021Blandingsstudie av AstraZeneca og Sputnik-vaksinen starter i februar

Kombinasjonsstudie av Sputnik V og AstraZeneca/ Oxfordvaksinen starter i februar, opplyser russiske R-Pharm.  

20.01.2021Covid-19-studie på avføringsprøver i Bergen

Et forskerteam ved Haukeland universitetssjukehus i Bergen skal studere innsamlede avføringsprøver fra personer med pågående covid-19-infeksjon for å forsøke å finne ut mer om covid-19-viruset og om tarmbakterier beskytter mot alvorlig sykdom.

20.01.2021Rapport: Kontrakt om e-helseprosjekt i strid med regelverk om anskaffelser

– En handling fra direktoratet som bidrar til å svekke konkurransen og behandler én leverandør mer fordelaktig enn de øvrige leverandørene.

20.01.2021Medisinstudenter kan nå lære om kunstig intelligens, stor-data og innovasjon

Studenter ved Universitetet i Oslo (UiO) kan for første gang denne våren lære om kunstig intelligens, stor-data og innovasjon koblet til beslutningsstøtte for helsetjenesten.

19.01.2021Lover svar om vaksiner til helsepersonell til uken

Folkehelseinstituttet vil ikke prioritere å gi vaksiner til flere helsearbeidere nå, men neste uke kommer en avklaring om fordelingen av vaksinedosene som kommer i februar, opplyser overlege Preben Aavitsland ved Folkehelseinstituttet.

19.01.2021Fastlegene får nytt prioriteringsverktøy for covid-19-vaksine

Direktoratet for e-helse og Folkehelseinstituttet (FHI) har laget et verktøy i fastlegenes journalsystem som skal forenkle fastlegenes arbeid for å varsle og gi informasjon til pasienter om covid-19-vaksine.

19.01.2021Usikkerhet rundt nytt sykehus

Entreprenøren Skanska og Helse Møre og Romsdal ble ikke enige før jul om pris på gjennomføringsfasen for det nye Sykehuset Nordmøre og Romsdal (SNR) på Hjelset. Mandag ble endelig tilbud fra Skanska presentert for prosjektstyret.

19.01.2021Studie: Nesten alle fastleger hadde rigget seg for pandemien

En observasjonsstudie utført blant 200 norske fastleger i begynnelsen av koronapandemien kaster lys over hvordan legekontorene har håndtert pandemien. – En beskrivelse av hvor flinke de har vært, sier førsteforfatter Ingvild Vatten Alsnes.

19.01.2021Lanserer nytt verktøy istedenfor bemanningsnorm

Helsedirektoratet ønsker ikke å innføre juridiske krav til hvor mange ansatte det skal være på helsestasjonene. Isteden lanserer direktoratet denne uken et nytt verktøy for å gi kommunene bedre oversikt over bemanningsbehov.

18.01.202115 pasienter trolig smittet på Sykehuset Telemark

Sykehuset Telemark melder at 15 pasienter sannsynligvis har blitt smittet av covid-19 inne på sykehuset. Seks av pasientene er nå døde.

18.01.2021Helseatlas avslører stor variasjon i kvalitet

Senter for klinisk dokumentasjon og evaluering (SKDE) finner store geografiske variasjoner når det gjelder behandling av flere alvorlige sykdommer.  – Men variasjon viser jo nettopp at noen får det til, sier prosjektleder Kristel Guldhaugen, som håper atlaset vil fremme kvalitetsarbeid. 

18.01.2021– En kostnad som tilsvarer driftsbudsjettet til et lite sykehus

Beslutningsforum mener medisiner for cystisk fibrose er altfor dyre. OUS-overlege peker på at behandlingen kan redde gjennomsnittlig ni år for pasientene.

18.01.2021Tok stilling til fire nye metoder

Beslutningsforum tok mandag stilling til behandlinger mot psoriasis, kreft og cystisk fibrose.

18.01.2021Profilert kreftlege forlater Ahus

Overlege og leder for Norsk onkologisk forening, Daniel Heinrich, bytter jobb.

18.01.2021Har sendt ut råd om vaksinasjon for MS-pasienter

Nasjonal kompetansetjeneste for MS har sendt ut råd til alle nevrologer om hvordan de skal legge opp behandlingen for MS-pasienter, i lys av koronavaksinering.  

18.01.2021– Full tillit til at myndighetene prioriterer riktig

– Vi forholder oss til det vi får, sier administrerende direktør Grethe Aasved ved St. Olavs hospital om vaksinering av helsepersonell.

15.01.2021– Haster å få flere vaksiner til sykehusene

– Skal vi sikre at ansatte i kritiske funksjoner er vaksinert før neste smittebølge kommer, haster det med å få flere vaksiner til sykehusene, sier medisinsk direktør Hilde Myhren ved Oslo universitetssykehus. Sykehuset ønsker å få vaksinere 2000 flere ansatte nå.

15.01.2021Covid-19-data lekket etter cyberangrep på EMA

Nå viser etterforskning av hendelsen at dokumenter relatert til legemidler og vaksiner mot covid-19 har kommet på avveie. – Det er mange som har en agenda, sier SLV-direktøren.

15.01.2021Bergen får egen korona-etat

Bergen kommune oppretter en midlertidig etat for håndteringen av koronapandemien.

15.01.2021Høy ambulansefly-beredskap i 2020

Luftambulansetjenesten HF melder at landets ni ambulansehelikoptre og -fly hadde en høy beredskap i 2020. 

15.01.2021Helsedirektoratet: Mer avstand blant folk flest

Rapport fra Helsedirektoratet viser at folk holder mer avstand i løpet av den siste uken.

15.01.2021Leger kritiske til militærøvelse

Over 3 000 utenlandske soldater samles i Nord-Norge til øvelse.

14.01.2021Storbritannia vaksinerer mot korona i apotek

Fra torsdag skal vaksinen gis ved større apotekkjeder i Storbrittania. Vaksinesatsningen er en del av planen om å vaksinere 15 millioner innen midten av februar.

14.01.2021– Oppfatter ikke at helseministeren har prioritert psykisk helse

Lill Sverresdatter Larsen, forbundsleder i Sykepleierforbundet, mener de regionale helseforetakene ikke prioriterer psykisk helse og rus.

14.01.2021Helseministeren i sin åttende sykehustale: – Nå ser vi hvor mye en velfungerende helsetjeneste betyr

I årets sykehustale berømmer helseminister Bent Høie (H) de ansatte i helsetjenesten for innsatsen under pandemien.

14.01.2021Avviser trenering: – Vi må ha en grundig og forsvarlig behandling

Tidligere leder Geir Tollåli i Bestillerforum mener at saken om organdonasjonsmetoen cDCD ikke blir trenert i systemet. – Denne saken er svært komplisert, sier Tollåli.

14.01.2021Høie til kommunene: – Dere står i en krevende spagat

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) skryter av norske kommuner: – 2021 blir året der Norge vaksinerer befolkningen og vender tilbake til hverdagen vi forlot for snart et år siden. Det får vi til takket være dere som står i første linje, sier han.

14.01.2021Slik rehabiliteres de mest alvorlig syke covid-pasientene

Det er åtte måneder siden Sunnaas sykehus fikk den aller første covid-pasienten til rehabilitering. Avdelingsoverlege Ellen Schaanning og avdelingsleder Geir Ove Karlsson forteller om komplekse hjelpebehov etter en sykdom de ikke har sett maken til.  

13.01.2021Helse Nord: – Vi tar tilbakemeldingene på største alvor

Helse Nord har ikke fulgt opp nasjonale anbefalinger ved å opprettholde et desentralisert tilbud til tarmkreftpasienter. Og heller ikke hatt på plass risikoreduserende tiltak for å kompensere for dette.

13.01.2021– Apotekene skal ikke ha plikt til å selge humbug

Nicholas Wilkinson, helsepolitisk talsperson i Sosialistisk Venstreparti (SV) og medlem av helse- og omsorgskomiteen, ønsker å se på mulighet for å fjerne plikten apotek har til å føre homeopatiske legemidler.

13.01.2021Ekspertgruppe: Kreftkirurgien må samles på ett sted

Kirurgi for tykktarmskreft bør snarest samles til ett geografisk sted på Helgeland, mener ekspertgruppen som har undersøkt kvaliteten på tarmkreftkirurgien på Helgeland. 

13.01.2021UiB-professor skal lede ekspertgruppe for hjernesvulst

Kreftforeningen gir 15 millioner kroner til etablering av ny ekspertgruppe for hjernesvulst. 

13.01.2021Mener Norge gikk glipp av 22 organdonorer i fjor: – Saken treneres

Flere kunne ha blitt organdonorer i fjor dersom en organdonasjonsmetode som er til vurdering hadde blitt tatt i bruk i Norge, ifølge tall fra transplantasjonsavdelingen ved Oslo universitetssykehus. Nå må det offentlige få opp farten, mener Landsforeningen for nyrepasienter og transplanterte.  

12.01.2021Undersøker mulig risiko for allergisjokk

I flere land undersøker nå myndighetene årsakene til at enkelte som har fått koronavaksine, har fått allergisjokk kort tid etter vaksinasjon. Statens legemiddelverk anbefaler at personer med allergi vaksineres som andre, men at personer som får en alvorlig allergisk reaksjon av første dose ikke f...

12.01.2021Sykehusene starter vaksinering av ansatte

Alle universitetssykehusene starter denne uken vaksinering av ansatte.

12.01.2021Helseparti-topp går til Senterpartiet

En av stifterene av Helsepartiet går nå til Senterpartiet. 

12.01.2021– Ikke nok med kulturendring for å nå målet om flere kliniske studier

Kreftforeningen er fornøyd med at handlingsplanen for kliniske studier er kommet, men etterlyser en gjennomgang av regelverket.

12.01.2021Vil ha felles praksis for å henvise pasienter til kliniske studier i utlandet

De regionale helseforetakene får ansvaret for å utrede en felles praksis for henvisning til kliniske studier i utlandet.

12.01.2021Anbefaling om AstraZeneca-vaksine kan komme 29. januar

Enda en koronavaksine kan få klarsignal fra Det europeiske legemiddelbyrået (EMA). Vaksinen som er utviklet av AstraZeneca og Oxford-universitetet kan få en anbefaling allerede om ti dager. 

12.01.2021Studie: Erfaring er ingen garanti for gode resultater

At en kirurg har lang erfaring, er ingen garanti for gode resultater etter prostatakreftkirurgi, ifølge svenske forskere som har analysert over 3400 prostataoperasjoner.

11.01.2021Ny handlingsplan: Langt flere pasienter skal få delta i kliniske studier

Flere pasienter i spesialisthelsetjenesten skal nå få mulighet til å delta i kliniske studier som en del av behandlingen, lover helseministeren.

11.01.2021Overrasket over unges pandemi-erfaringer

Forskerne ved Senter for krisepsykologi ved Det psykologiske fakultet, Universitetet i Bergen (UiB), fant at kun litt over ti prosent av de spurte i en undersøkelse om risikovurdering og erfaring med korona, slet med mye engstelse under pandemien.

11.01.2021FHI anbefaler å utsette graviditet til etter vaksinering

Helsepersonell anbefales å vente med graviditet til etter siste vaksinedose. 

11.01.2021Regjeringen får koronakritikk fra storbyene

Oslo og Bergen er blant byene som retter kritikk mot regjeringen for håndteringen av koronasituasjonen i begynnelsen av mars.

11.01.2021– Har ingen betydning hvilken av vaksinene man tar

– Virkning og bivirkninger knyttet til de to covid-19-vaksinene som til nå er godkjent er forbausende like, sier fagmedisinsk direktør i Statens legemiddelverk, Steinar Madsen.

08.01.2021Mener flere helsearbeidere bør få vaksine nå

- Om vi bruker 10-15.000 ekstra vaksiner på helsepersonell tidlig for å sikre at vi har personell til å behandle de syke, tror vi det er en god prioritering.

08.01.2021Foreslår å åpne for portforbud i 21 dager

Regjeringen sendte fredag ettermiddag på høring et forslag om å endre smittevernloven. 

 
Page visits: 9417