Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

24.01.2019Slutter i Spekter

Sylvia Brustad har sagt opp jobben som direktør for Spekter helse. 

24.01.2019Politisk milliardspill

RHF-DIREKTØRENE vet at stortingsvedtaket om to protonsentre er en politisk hestehandel uten tilstrekkelig forankring i grunnleggende og vedtatte prioriteringskriterier. Statssekretær Anne Grethe Erlandsen (H) sender nå de fire direktørene en pasning de bør ta imot. Nå må de ned fra tribunen og ut på banen.

24.01.2019Svensk protonsenter-leder: – Ett anlegg i Sverige er nok

I Norge planlegges det å bygge protonsenter både i Oslo og Bergen. Svenskene nøyer seg med ett.

24.01.2019Få pasienter henvises til protonterapi i utlandet

De siste fem årene har kun 219 norske pasienter blitt henvist til protonbehandling i utlandet. Likevel jobbes det nå med å etablere to kostbare protonsentre i Norge.

24.01.2019MS-medisin til ny behandling i Beslutningsforum

Legemiddelselskapet Roche har levert nytt pristilbud på ocrelizumab (Ocrevus).

23.01.2019Mangel på hjertemedisin

– Viktig at leger, apotek og pasienter er oppmerksomme, ber Statens legemiddelverk. 

23.01.2019– Vi har nok vært kjent for en streng fortolkning av personvernreglene

– Sannsynligvis må det foreslås noen tillempinger i regelverket, sier direktør ved Oslo universitetssykehus, Bjørn Erikstein.

23.01.2019– OUS-direktøren har abdisert i personvern-saken

– Direktøren har ansvaret for ikke å ha tatt tak i uroen rundt dette, sier UiO-professor Olav Røise.

23.01.2019Hengelås på bioteknologi

Regjeringsplattformen gir KrF vetorett i alle bioteknologispørsmål. Døren for faglig, etisk og politisk debatt innen et fagområde i rivende utvikling er lukket. Dette er å snu ryggen til fremtiden.

22.01.2019Leger og forskere krever at OUS rydder i personvern – frykter for pasientsikkerheten

– Det er ikke noen spøk dette, det er ikke noe morsomt å gå på tvers av reglene – selv når vi må, sier overlege Torkel Steen.

22.01.2019Helse Møre og Romsdal med nye sparetiltak

Helse Møre og Romsdal har over flere år hatt trøbbel med økonomien. Nå lanserer foretaket ytterligere sparingstiltak. 

22.01.2019Høye krav på jobben kobles til vektøkning hos kvinner

Kvinner som ble utsatt for høye krav på jobben over tid gikk mer opp i vekt enn kvinner med lave arbeidskrav, ifølge en svensk studie.  

21.01.2019165 millioner til persontilpasset medisin

Syv nordiske prosjekter på persontilpasset medisin får forskningsstøtte. Statens legemiddelverk leder ett av prosjektene.

21.01.2019Kritisk til tvang: Vil ikke ha lovfestet rett til tilbud om video fra fastlegen

Lederen i Norsk forening for allmennmedisin er positiv til å ta i bruk video, men tror ikke at å lovfeste at alle fastleger skal tilby videotjenester, er den beste medisinen.

18.01.2019Nedjusterer beredskap i Helse Sør-Øst

Ifølge Sykehuspartner HF er det ikke eksterne årsaker til at kritiske datasystemer ble satt ut av spill.

18.01.2019Datasystemene nede: Ikke tilgang til journaler på akuttmottaket ved OUS

Kritiske systemer ligger nede hos sykehusene i Helse Sør-Øst.

18.01.2019Helse Sør-Øst i rød beredskap - flere DIPS-tjenester ligger nede

Flere tjenester i journalsystemet DIPS ligger nede i hele helseregion Sør-Øst.

18.01.2019Legepresidenten: – Ganske fornøyd med ny regjeringsplattform

Legepresident Marit Hermansen trekker frem fokus på fastlegeordningen, økningen i antall LIS-1-stillinger, og nasjonal helse- og sykehusplan som viktige punkter i den nye regjeringsplattformen.

18.01.2019Kritisk til hestehandel om etiske spørsmål

Leder i Rådet for legeetikk er ikke imponert over at spørsmålet om fosterreduksjon brukes som forhandlingskort. – Etisk sett er dette på linje med abort generelt.

18.01.2019Klinikksjef: Tror ikke ny politisk plattform vil føre til færre fosterreduksjoner

Klinikksjef ved kvinneklinikken som utfører alle fosterreduksjoner i Norge, mener regjeringsplattformen på abortloven ikke vil føre til færre fosterreduksjoner.

18.01.2019Jubel for LIS-løfte

Norsk medisinstudentforening jubler for regjeringens løfte om flere LIS1-stillinger.

18.01.2019Dette er regjeringens nye helseplattform

Her er regjeringens løfter for primær- og spesialisthelsetjenesten.

17.01.2019WHO: – Vaksinemotstand en av de ti største truslene mot global helse

Vaksinemotstand utgjør en trussel mot sykdomsbekjempelse, advarer WHO.

17.01.2019Direktoratene foreslår å gi 10.000 kroner til fastleger for å bruke video

Ny rapport finner en samfunnsøkonomisk gevinst på 534 millioner over en tiårsperiode ved å forbedre digital pasientkommunikasjon. Rapporten har forslag til endringer i fastlegeforskriften og tilskudd.

17.01.2019Skrinlegger salg av Melin Medical

Melin Medical, som leverer betalingsautomater til mange av landets legekontor, skal likevel ikke selges.

17.01.2019Frykter å gå tom for blodpropp-medisin

Legemiddelverket melder nå om mangel på fem pakningsstørrelser og sier det er fare for at det kan bli tomt.

17.01.2019Influensa belaster helsetjenesten hardt

Det årlige influensautbruddet fører til at svært mange blir syke, og at flere tusen legges inn på sykehus. Dette krever mye ressurser fra helsetjenesten, bekrefter en studie fra Folkehelseinstituttet.

16.01.2019Har vedtatt krav til legene om åpenhet om honorarer

Legeforeningen har nå vedtatt krav om at leger må oppgi utbetalinger fra industrien.

15.01.2019Ærlig om nederlag og resultater

Helseminister Bent Høies sjette sykehustale er beretningen om hvor langt – og hvor kort – regjeringen har kommet med pasientens helsetjeneste.

15.01.2019Kritiserer helseministeren for ikke å ta opp økonomi

Politikere og profesjonsorganisasjoner mener det er langt fra sykehustalen til pasientrommet. Men helseministeren får støtte fra flere for sin iver etter å redusere unødvendige inngrep.

15.01.2019– Rekrutteringen av fastleger har stoppet helt opp

Nå sliter også de store byene, viser foreløpige resulater fra ny kartlegging.

15.01.2019Mener strengere mål for ventetid ikke er nok

Rådet for psykisk helse er ikke imponert over at helseminister Bent Høie korter ned målet for ventetid innen psykisk helse og rus.

15.01.2019Stenging av MS-seminar får støtte

Det er delte meninger i spesialistgruppen om hvorvidt det kommende anbudsseminaret til Sykehusinnkjøp om MS-legemidler bør holdes for lukkede dører.

15.01.2019Stenger MS-møte for legemiddelindustrien og presse

Sykehusinnkjøps kommende møte om multippel sklerose-legemidler stenges for allmennheten. MS-forbundet, LMI og medlem av spesialistgruppen er kritisk til praksisen.

15.01.2019De eldste er mest fornøyd med livet

Flertallet av befolkningen er tilfreds med egen livskvalitet. Det er flest «svært tilfreds» i aldersgruppen 60+.

15.01.2019Innfører ventetidsmål for psykisk helse og rus

Helseminister Bent Høie vektla raskere endring, kutt i behandling som ikke virker og fortsatt fokus på psykisk helse i sin årlige sykehustale. Skjerpede ventetider er et av kravene.

15.01.2019Ekspertpanelets rolle ikke avklart

Ekspertpanelet venter fortsatt på det endelige mandatet fra Helsedepartementet og RHF-ene.

15.01.201911 av 18 kreftsyke fikk råd om mer behandling

I et flertall av sakene så langt har Ekspertpanelet gitt råd om videre behandling for dødssyke kreftpasienter. To pasienter er anbefalt utprøvende immunterapi.

14.01.2019Ber OUS-direktøren løse konflikten

Tillitsvalgt mener PCI-saken er et resultat av langvarig konflikt som går utover pasientbehandlingen og er svært belastende for ansatte.

14.01.2019– Forutsetter obligatorisk kommunal journal

– Politikerne må orke å dra dette igjennom som obligatorisk, hvis ikke må man starte prosjektet om igjen.

14.01.2019KS: – Felles journalløsning er godt forankret

KS mener Direktoratet for e-helses forslag om nasjonal felles kommunal journal er godt, med medgir at ordningen ikke blir nasjonal.

14.01.2019Fersk medisinstudent-leder fortsetter kamp for flere LIS1-stillinger

Øystein Ohr (23) er ny leder for Norsk medisinstudentforening.

13.01.2019Ny rapport peker på flere kritiske punkter i planer om kommunal journal-løsning

Direktoratet for e-helses planer om ny kommunal journalløsning møter motbør i ny rapport.

13.01.2019Vil forby reklame for usunn mat rettet mot barn

Kreftforeningen vil ha lovforbud mot markedsføring av usunn mat og drikke rettet mot barn og unge under 18 år. – Selvreguleringsordningen for matvarebransjen fungerer ikke, mener generalsekretær Anne-Lise Ryel.

12.01.2019Unge voksne oppgir at de spiser mest snacks

En av fem i aldersgruppen 30–39 år svarer at de spiser usunn snacks eller mat minst fire dager i uken.

11.01.2019Én begrunnelse til ansatte – en annen til Fylkeslegen

Ledelsen ved OUS gir ulike forklaringer til ansatte, Fylkeslegen og pressen i PCI-saken. Mens stengningen av en PCI-lab ble begrunnet med økonomi til de ansatte, er forklaringen en helt annet til Fylkeslegen og pressen.

11.01.2019Sykehusleder får sparken etter seksuell trakassering

En mannlig leder på en avdeling på Haukeland universitetssjukehus mister jobben etter seksuell trakassering.

11.01.2019Fylkeslegen oppretter tilsynssak mot OUS

Etter at klinikkleder Otto Smiseth nå mener at stengningen av PCI-laben på Ullevål kan være årsaken til at en pasient fikk hjerteinfarkt i behandlingskøen, oppretter Fylkeslegen i dag tilsynssak. 

11.01.2019Ungdom som ikke er heterofile er mer utsatt for depresjon

Ungdom som ikke definerer seg som heteroseksuelle kan være mer sårbare for symptomer på depresjon allerede fra 10-årsalderen, viser ny undersøkelse.

11.01.2019Trettiårene er tristest

De mellom 30 og 39 år oppgir at de er nedstemte oftere enn de som er eldre. Personer over 60 år sliter sjeldnere med nedstemthet.

 
Page visits: 1493