Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

13.07.2018KS ser alvorlig på kutt i fastlegenes åpningstid

Legeforeningen oppfordrer i brev alle fastleger til å begrense åpningstiden til 28 timer hvis nødvendig. KS-direktør Tor Arne Gangsø sier han ser alvorlig på slike aksjoner.

13.07.2018Fastleger vurderer å kutte i åpningstiden

Situasjonen har blitt uholdbar, mener fastlegene i Ringsaker kommune. Det kan bli nødvendig å kutte ned til 28 timers åpningstid, skriver legene.

12.07.2018– Snur ofte ønsket om keisersnitt

Ingard Nilsen ved Kvinneklinikken i UNN sier psykososialt team svært ofte klarer å snu ønsket om keisersnitt. Ved St. Olav har de inntrykk av at flere kvinner kommer inn med fødselsangst.

12.07.2018Flere ønsket keisersnitt ved St. Olav enn ved UNN

Gravide ved St. Olav og Rikshospitalet ønsket oftere keisersnitt enn gravide ved Drammen sykehus og UNN. Ingen førstegangsfødende ved UNN ønsket keisersnitt.

11.07.2018USA: Anbefaler å screene 45-åringer for tarmkreft

Norske eksperter advarer mot å senke startalderen for screening.

10.07.2018Venter med å oppsøke lege ved symptomer på hjertesvikt

Symptomer på hjertesvikt kan være så vage at pasientene venter med å gå til lege, viser undersøkelse. – Det er viktig å komme seg til lege når man mistenker hjertesvikt, sier kardiolog Thomas von Lueder ved Oslo universitetssykehus.

10.07.2018578 søkere til fire LIS1-stillinger

Statistikk fra Helsedirektoratet viser at kun 36 prosent av søkerne til LIS1-stillinger slapp gjennom nåløyet. Haraldsplass diakonale sykehus hadde 578 søkere til sine fire stillinger, og brukte mye tid på utvelgelsen.

09.07.2018– Sykepleierne er tettest på pasienten

Leder Eli Gunhild By i Sykepleierforbundet mener spesialsykepleiere kunne fått forskrivningsrett på enkelte områder.

09.07.2018Skeptisk til at sykepleierne skal kunne skrive ut medisiner

Sykepleierne bør kunne skrive ut enkelte medisiner, mener Steinar Madsen i Legemiddelverket. Ikke særlig gjennomtenkt, repliserer Petter Brelin i Norsk forening for allmennmedisin.

09.07.2018Ansetter toppleder for informasjonssikkerhet etter IT-skandalen

Helse Sør-Øst har opprettet en ny stilling som direktør for informasjonssikkerhet i kjølvannet av den mye omtalte IT-skandalen.

06.07.2018– Betalingen til fastlegene er av betydning for ordningen

Både nivået på fastlegers inntekt og innretningen på betalingen vil påvirke fastlegetjenesten, ifølge helseøkonom Geir Godager.

06.07.2018– Usikkerheten går ut over rekrutteringen

Ida Monn Birkhaug, foretakstillitsvalgt Ylf Helse Møre og Romsdal, frykter usikkerheten rundt nytt sykehus går ut over rekrutteringen.

06.07.2018Akuttsykehuset i Molde blir forsinket

Byggestart for nytt akuttsykehus på Hjelset i Molde blir trolig rundt ett år forsinket. – Uheldig for ansatte og innbyggere, sier Espen Remme, administrerende direktør ved Helse Møre og Romsdal.

05.07.2018Enig med Høie i at penger ikke løser utfordringene

Tor Arne Gangsø i KS sier KS kjenner seg godt igjen i virkelighetsbildet statsråden tegner.

05.07.2018– Må vise vilje til opptrapping

Olaug V. Bollestad skriver i et debattinnlegg i dag at det er behov for en kraftig opptrapping av midler til fastlegene. – Nå må regjeringen vise vilje til opptrapping, sier hun.

05.07.2018– Useriøst av Høie

Kjersti Toppe (Sp), mener det er useriøst av Høie å legge skylden over på legene som høyinntektsgruppe. – Dette burde Høie vært for god for, sier hun.

04.07.2018Høie mener høyere lønn har liten effekt

I et debattinnlegg i Dagens Medisin sier helseministeren at mer penger i årets oppgjør ikke gir flere leger. – Kan virke provoserende på de fastlegene som jobber kvelder og står på, sier legepresident Marit Hermansen.

04.07.2018Mindre én-til-én-pleie jo lenger de er på sykehjemmet

– Personer med demens trenger mye én-til-én-pleie. Det blir mindre slik kontakt jo lenger pasientene er på sykehjemmet, sier Sverre Bergh ved Sykehuset Innlandet.

03.07.2018Mest åpen publisering av medisinsk forskning

Omtrent halvparten av forskningsresultatene ved Universitetet i Bergen blir nå publisert i åpne tidsskrift, uten at leseren må betale.

03.07.2018Utviklet hjemmediagnostisering for plager etter blodpropp

I arbeidet med doktorgraden har lege Kristin Kornelia Utne utviklet et skjema hvor pasienten selv kan være med på å sette diagnosen posttrombotisk syndrom (PTS). Nå er skjemaet tatt i bruk i flere land.

03.07.2018Infarktambulansen kan avdekke uavklarte hjerteinfarkt

En stor del av hjerteinfarktene slår ikke ut på EKG. I Kristiansand har ambulansearbeiderne med seg utstyr for å avdekke hvem som må raskt til PCI-senter.

02.07.2018Skuffet over ny normaltariff

– Vi hadde et håp om at denne forhandlingsrunden skulle føre til dialog og etter hvert en forpliktende plan, sier fastlege Tor Magne Johnsen, leder i Trønderopprøret.

02.07.2018Kommer med tiltak for legemiddelmangel før jul

Helsedirektoratet melder at de innen utgangen av året skal legge frem tiltak for hvordan de skal håndtere legemiddelmangel og utelukker ikke egenproduksjon av legemidler.

02.07.2018Vil ha ny standard i alle elektroniske pasientjournaler

Med ny språkstandard skal det bli lettere å søke i pasientjournalene. Direktoratet for e-helse vil at standarden skal tas i bruk snarest.

29.06.2018Industrien ga 181 millioner til helsepersonell og organisasjoner i fjor

Industri-honorarene offentliggjøres for tredje gang – fortsatt nekter én av fire helsepersonell at utbetalingene gjøres kjent.

29.06.2018KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene

– Vi ser alvorlig på at Legeforeningen varsler mulige aksjoner på bakgrunn av at man ikke kom til enighet om de økonomiske rammene i takstforhandlingene, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

29.06.2018KS oppfordrer kommunene til dialog med fastlegene

– Vi ser alvorlig på at Legeforeningen varsler mulige aksjoner på bakgrunn av at man ikke kom til enighet om de økonomiske rammene i takstforhandlingene, sier områdedirektør for arbeidsliv i KS, Tor Arne Gangsø.

29.06.2018Staten saksøkt i Spinraza-saken

SMA-pasienter har stevnet Helse- og omsorgsdepartementet for retten etter vedtaket om å ikke gi nusinersen (Spinraza) til voksne. 

29.06.2018Færre får akutt hjerteinfarkt

Antall hjerteinfarkt per 100.000 innbyggere går ned. Dette gjelder for alle aldersgrupper.

28.06.2018Legeforeningen varsler at fastlegene må nedprioritere oppgaver

I et brev Legeforeningen har sendt til kommunene varsles konsekvensene for fastlegeordningen etter brudd i forhandlingene om normaltariffen.

28.06.2018Legeforeningen varsler at fastlegene må nedprioritere oppgaver

I et brev Legeforeningen har sendt til kommunene varsles konsekvensene for fastlegeordningen etter brudd i forhandlingene om normaltariffen.

28.06.2018– Myndighetene har ikke tatt alvoret innover seg og innsett at det er fastlegekrise

– Hvis det ikke blir ytterligere forhandlinger og samtaler, avgjør staten ensidig normaltariffoppgjøret den 1. juli, sier leder av Allmennlegeforeningen.

28.06.2018– Myndighetene har ikke tatt alvoret innover seg og innsett at det er fastlegekrise

– Hvis det ikke blir ytterligere forhandlinger og samtaler, avgjør staten ensidig normaltariffoppgjøret den 1. juli, sier leder av Allmennlegeforeningen.

28.06.2018DSB-rapport: Mangelsituasjon kan i verste fall føre til 2500 dødsfall

Rapporten konkluderer med at det er «middels sannsynlig» at alvorlig legemiddelmangel vil inntreffe i Norge. Det innebærer en 40-60 prosent sannsynlighet i løpet av 50 år.

28.06.2018Staten fikk medhold: Inhalatorbytte i apotek er lovlig

Retten har konkludert med at pulverinhalatorer mot astma og kols kan byttes i apotek.

28.06.2018Staten fikk medhold: Inhalatorbytte i apotek er lovlig

Retten har konkludert med at pulverinhalatorer mot astma og kols kan byttes i apotek.

27.06.2018Disse pasientene er gjengangere på legevakt

Norske forskere har sett på hva som karakteriserer personer som oppsøker legevakten flere ganger i året.

27.06.2018Disse pasientene er gjengangere på legevakt

Norske forskere har sett på hva som karakteriserer personer som oppsøker legevakten flere ganger i året.

27.06.2018Sier opp kirurgjobben i protest mot ukultur

Marie Louise Sunde har sagt opp kirurgijobben ved Ahus på grunn av det hun mener er en ukultur med maktmisbruk.

27.06.2018WHO friskmelder fetisjister

Verdens helseorganisasjon fjerner fetisjister fra den internasjonale sykdomslista.

26.06.2018Slik klarte DPS-poliklinikken å få ned andelen avviste pasienter

Halden DPS poliklinikk, som får mer enn 600 henvisninger i året, har jobbet mye med å få ned antallet avviste henvisninger og er nå langt fra "bunnplasseringen" på nasjonalt nivå.

26.06.2018Slik klarte DPS-poliklinikken å få ned andelen avviste pasienter

Halden DPS poliklinikk, som får mer enn 600 henvisninger i året, har jobbet mye med å få ned antallet avviste henvisninger og er nå langt fra "bunnplasseringen" på nasjonalt nivå.

26.06.2018Mer brystkreft blant kvinner med tett brystvev

Kvinner med tett kjertelvev har høyere risiko for brystkreft enn kvinner med fettrike bryst. Det viser ny norsk undersøkelse av rundt 100.000 kvinner.

26.06.2018– Noen kan nok reagere på at jeg er for tydelig

Påtroppende St. Olav-direktør Grethe Aasved er ganske uredd, og vet hva hun står for. – Jeg kommer til å være tett på klinikklederne, særlig når de har utfordringer, sier Aasved.

26.06.2018Etterlyser mer dokumentasjon av kreftbehandling for eldre

Overlege Marit Slaaen Jordhøy ved Sykehuset Innlandet sier valg av behandling til eldre kreftpasienter er en stor utfordring – og mener noe av problemet kommer av kliniske studier.

25.06.2018Sier ja til ny lungekreftbehandling på norske sykehus

I et ekstraordinært møte sier Beslutningsforum likevel ja til at det offentlige kan tilby en ny lungekreftmedisin.

25.06.2018HOD: – Vi er konkrete

Det er brudd i forhandlingene mellom Legeforeningen og staten om fastlegeoppgjøret.

25.06.2018Ny sykehusdirektør på Sørlandet

Nina Mevold er ansatt som ny administrerende direktør for Sørlandet sykehus.

25.06.2018Legene krever konkrete løfter fra staten

– I statens tilbud har konkrete løfter om handling i nær fremtid vært fraværende, sier Legeforeningens president.

25.06.2018Beslutningsforum med ekstraordinært møte om ny lungekreftmedisin

Egentlig skulle ikke Beslutningsforum ha neste møte før 27. august.

 
Page visits: 246