Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

17.07.2019Fagdirektør tilfreds med avklaring om immunterapi

– Denne problemstillingen har vært aktuell for flere pasienter, så det har vært behov for en avklaring på et overordnet nivå, sier fagdirektør Halfdan Aass ved Vestre Viken.

17.07.2019Abortvegrere får ikke jobb ved svensk sykehus

Jordmødre, leger og sykepleiere må skrive under på at de er positive til abort for å få jobb ved kvinneklinikken på Blekingesjukhuset Karlskrona.

17.07.2019Helsejurist forventer flere pasientklage-saker i fremtiden

– I denne saken blir det synliggjort at retten til nødvendig helsehjelp faktisk er en individuell rettighet, sier helsejurist Anne Kjersti Befring.

16.07.2019Høie: – Glad for at pasienter kan klage

– Helsetilsynets konklusjon gjør at departementet mitt og jeg kan bruke litt mer tid for å videreutvikle et mer helhetlig system, sier helseminister Bent Høie om  avgjørelsen om off label-behandling.

16.07.2019Ett av ti barn fikk ikke vaksine i 2018

20 millioner barn fikk ikke vaksine mot meslinger, difteri og stivkrampe i fjor, melder WHO og UNICEF.

15.07.2019Legeleder om off-label-avgjørelse: – En liten revolusjon

Leder Stein Sundstrøm i Norsk onkologisk forening mener Helsetilsynets behandling av en pasientklage om bruk av immunterapi vil få konsekvenser for flere.

15.07.2019Har mottatt nye tilbud om bygging av akuttsykehus i Molde

Fristen for å entreprenører til å levere inn tilbud om bygging av akuttsykehus på Hjelset i Møre og Romsdal er utløpt. Helseforetaket oppgir at «solide og erfarne entreprenører» har sendt inn tilbud.

12.07.2019Fikk nei til immunterapi – «uforsvarlig» mener Helsetilsynet

Helsetilsynet mener en pasient som fikk avslag på immunterapi fra helseforetak ikke fikk oppfylt sin rett til nødvendig helsehjelp.

12.07.2019Aleris har fått ny eier

Den skandinaviske private tilbyderen av helsetjenesten er solgt til investeringsselskapet Triton.

12.07.2019Forlenger avtale om midlertidig helikopterbase

Forsvaret opprettholder den midlertidige ambulansehelikopter-basen i Kirkenes.

11.07.2019Personvern: – Forstår at dette kan være vanskelig

Statssekretær Anne Grethe Erlandsen oppgir at Helse- og omsorgsdepartementet vil vurdere om det er behov for flere lov- og forskriftsendringer.

11.07.2019Ny fylkeslege i Oslo og Viken

Marianne Skjerven-Martinsen overtar som fylkeslege i Oslo og Viken.

11.07.2019Mener personvern-regler hindrer god pasientbehandling

En spørreundersøkelse viser at et flertall av tillitsvalgte leger er bekymret for at personvern-regler kommer i konflikt med behandlingen av pasientene.

10.07.20191085 bivirkningsmeldinger etter HPV-vaksine

– I all hovedsak er pasientene i bedring eller helt friske igjen ved rapporteringstidspunktet, skriver SLV om innmeldte bivirkninger som følge av HPV-vaksine.

10.07.2019Får millioner til å forske på hiv

Universitetet i Oslo får 19 millioner fra Forskningsrådet til å forske på en medisin som skal forebygge hiv.

09.07.2019Høyere sykefravær blant turnus-arbeidere – med unntak av de unge

Unge med utdanning innen helse- og sosialfag som jobber turnus har lavere legemeldt sykefravær enn sine unge kolleger.

09.07.2019Frykter dårligere tilbud med ny sjelden-definisjon

Funksjonshemmedes fellesorganisasjon er bekymret for at den nye definisjonen for sjeldne sykdommer kan få følger for tilbudet.

09.07.2019Nye funn for tarmkreft-medisiner: – Markant fremskritt

En ny studie viser at kombinasjonsbehandling med antistoff kan forbedre overlevelsen hos pasienter med uhelbredelig tykk- og endetarmskreft.

08.07.2019Oppretter nye studieplasser for spesialsykepleiere

Til høsten kommer det 30 nye studieplasser for spesialsykepleiere. – Helsevesenet etterspør flere spesialsykepleiere. Derfor har vi prioritert å fordele de nye studieplassene til institusjoner som kan utvide ABIOK-utdanningene sine raskt, sier forsknings- og høyere utdanningsminister Iselin Nybø.

08.07.2019Ny definisjon for sjeldne diagnoser på plass

Nå skal en sjelden diagnose defineres som en diagnose som færre enn en av 2000 innbyggere har.

05.07.2019Måtte sende pasienter med rutefly på grunn av svekket luftambulanse-beredskap

Flere pasienter som skulle ha blitt sendt med ambulansefly har blitt satt på rutefly eller sendt med bil som følge av den svekkede beredskapen i luftambulansetjenesten.

05.07.2019Forskere fjernet hiv i mus med CRISPR

– Viser at en kur mot hiv kan være mulig, sier overlege i infeksjonsmedisin Marius Trøseid. Han har likevel størst tro på langtidsvirkende medisiner.

05.07.2019Deler ut 6,5 millioner til samarbeid mellom helsepersonell og forskere

Helse Midt-Norge oppretter stipender for forskning med utgangspunkt i klinikken.

04.07.2019For ustabil beredskap - setter inn helikopter fra Forsvaret

Som følge av varierende beredskapen for luftambulansetjenesten oppretter Forsvaret en midlertidig ambulansehelikopterbase i Kirkenes.

04.07.2019– Bortkastet tid å fjerne implantater før kremasjon

Myndighetene vil vurdere å endre utdatert forskrift.

04.07.2019Studie: Gravides medisinbruk påvirker ikke førskolebarns atferd

En ny norsk studie finner ingen sammenheng mellom atferdsproblemer hos barn og mødrenes bruk av angst- og sovemedisin i svangerskapet.

04.07.2019Norsk forsker ut mot WHO-retningslinjer

– Halvparten av dem som trenger behandling for hepatitt B i fattige land får det ikke med dagens retningslinjer.

03.07.2019Kommune stiller krav for å være «prøvekanin» for Helseplattformen

Trondheim kommune går inn for å utløse sin opsjon, men stiller visse krav for å være førstemann ut til å bruke Helseplattformen i kommunen.

03.07.2019Rapport: Hjertesvikt vil koste over 60 milliarder i 2030

– Vi bør begynne å tenke på hvordan vi skal møte hjertesvikt-epidemien, sier kardiolog Lars Gullestad. Fastlegene er oppmerksomme på hjertesvikt, mener fastlegeleder.

03.07.2019Ny migrenemedisin som hemmer CGRP på markedet

Statens legemiddelverk har nettopp gitt markedsføringstillatelse til CGRP-hemmeren fremanezumab (Ajovy).

02.07.2019– Skuffende lite man kan gjøre

Overlege Vidar Gundersen på Rikshospitalet oppsummerte flere studier under EAN-kongressen om inflammasjon på hjernen hos Parkinsonpasienter. – Vi venter fortsatt på noe som kan hemme betennelsesreaksjonen.

02.07.2019Sykehus dømt til å betale erstatning for ugyldig oppsigelse av «postlege»

Oslo universitetssykehus må betale 600.000 i erstatning og saksomkostninger til en fersk lege som ble ansatt som postlege.

02.07.2019Rødt reagerer på Eriksteins etterlønn

Partiet viser til stortingsvedtak om sluttpakke ved frivillig oppsigelse fra i fjor.

02.07.2019Legemiddelselskap kapret nobelprisvinner

James Allison vant nobelprisen i medisin for sin immunterapi-oppdagelse. Nå hjelper han norske Lytix Biopharma.

01.07.2019Pasienter får rett til å varsle Helsetilsynet

Nå får pasienter og pårørende rett til å varsle Helsetilsynet om alvorlige hendelser.

01.07.2019Persontilpasset medisin: – Umulig å praktisere et rigid innføringssystem

De regionale helseforetakene (RHF) er i gang med å se på hvordan de kan tilpasse innføringen av persontilpasset medisin til dagens virkelighet.

01.07.2019Stor nevrologikongress utenfor Oslo

– Ser ut til å bli en av de største medisinske kongressene i Norge, noensinne, sier leder for Norsk nevrologisk forening.

01.07.2019Skal ikke jobbe som spesialrådgiver likevel

Avgått direktør ved Oslo universitetssykehus (OUS), Bjørn Erikstein, får i stedet en sluttpakke.

30.06.2019Norsk studie: Høy kroppsmasse forbundet med mindre ALS-risiko

En stor norsk studie publisert i tidsskriftet Neurology, konkluderer med at høyere BMI (kroppsmasseindeks) var assosiert med lavere risiko for å utvikle ALS.

30.06.2019Luftambulansen har byttet operatør: – Tilfredsstillende beredskap

De tolv første timene etter at flyselskapet Babcock SAA overtok driften av ambulanseflyene i Norge vurderes situasjonen som tilfredsstillende, oppgir Luftambulansetjenesten HF.

28.06.2019Saksøker staten for å slippe anonyme kommentarer på nett

Legeforeningen mener at offentliggjøring av anonyme vurderinger på Legelisten.no strider mot EUs personvernforordning.

28.06.2019Ny dansk helseminister til legene: – Jeg har hørt nødropet deres

Den nye danske helseministeren Magnus Heunicke (S) snakket direkte til legene da han torsdag overtok statsrådposten.

28.06.2019Livmorhalskreft: – Vi kan forvente 70 prosent færre krefttilfeller

HPV-vaksiner reduserer infeksjoner og celleforandringer i livmorhalsen, viser stor metastudie publisert i The Lancet.

28.06.2019Folat økte ikke kreft-risiko hos gravide

Forsker mener norske myndigheter bør vurdere folat-beriking i mat, slik flere land allerede gjør.

27.06.2019Åpnet Biobank Haukeland

Et infrastrukturprosjekt til 50 millioner kroner skal bidra til å styrke forskningen på Vestlandet.

27.06.2019Skuffet over nei fra norske myndigheter

Tor Frostelid i AstraZeneca er skuffet over at Norge i motsetning til nabolandene ikke tar seg råd til å innføre Tagrisso for pasienter i andrelinje med aktuell mutasjon.

27.06.2019Endrer omstridt fraværsregel for leger

Fraværsgrensen for LIS1 utvides med 14 dager.  

26.06.2019Utsetter ansettelse av ny Helse Nord-direktør

Ansettelsen av ny direktør i Helse Nord skulle egentlig skje fredag.

26.06.2019Dr. Dropin får skarp kritikk fra Rådet for legeetikk

I april fastslo Rådet for legeetikk at Dr. Dropin brøt legenes etiske regelverk og påla dem å stoppe praksisen som gir pasienter bonuspoeng hos Norwegian ved legebesøk. Nå reagerer lederen i Rådet kraftig på at den kommersielle aktøren fortsetter sin kampanje for å skaffe seg flere pasienter.   

26.06.2019SLV vurderer regelverket for svake cannabisprodukter

Tidsskriftet Journalen melder at det på sikt kan defineres en lav grense for lovlige verdier av tetrahydrocannabinol (THC) i ulike produkter og kosttilskudd.

 
Page visits: 2922