Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

18.06.2021Mener regjeringen hopper bukk over én viktig ting

– Dessverre forbigår regjeringen i stortingsmeldingen i stillhet anbefalingen om rettslig regulering av prioriteringskriteriene i kommunehelsetjenesteloven, sier utvalgsleder Aud Blankholm. 

18.06.2021Legger frem historisk melding for Stortinget

Etter 34 år og flere utredninger om prioriteringer i spesialisthelsetjenesten, kommer nå den aller første for kommunale helse- og omsorgstjenester og offentlig finansierte tannhelsetjenester. – En viktig milepæl, sier Bent Høie, helse- og omsorgsminister (H)

18.06.2021Hevder Nye metoder vekter risiko negativt

Det er motvilje til å ta risiko i vurderinger av nye metoder til innføring i helsetjenesten, hevder konsulentselskap. Beslutningsforums leder tilbakeviser påstanden: – Vi tar ofte på oss risiko ved innføring av nye legemidler.

18.06.2021Vil ha «fast track» for ny behandling

Kreftlegene Arne Kolstad og Alexander Fosså mener at det bør innføres en betinget godkjenningsordning for å gi rask tilgang til nye, lovende kreftbehandlinger i Norge. 

17.06.2021Nye behandlinger aktuelle etter kirurgi

Under årets ASCO presenteres studier på målrettede kreftbehandlinger og immunterapi som etterbehandling for pasientene som får kirurgiske inngrep. Dette setter høyere krav til effektivitet og sikkerhet fordi mange av pasientene kureres med dagens standardbehandling.

17.06.2021Legelisten-saken skal behandles av Høyesterett i november

Saken mellom staten og Legeforeningen er nå berammet.

17.06.2021Ny avtale kan åpne for at flere får tilgang til nye legemidler

Mandag skal Beslutningsforum for nye metoder behandle et forslag om nye vilkår for såkalt «compassionate use» i sykehusene.

17.06.2021Slutter i Dagens Medisin

Markus Moe (46) slutter som ansvarlig redaktør i Dagens Medisin etter ti år i stillingen. 

17.06.2021Nytt «radarpar» vil ha ny debatt om prioritering i helsevesenet

Professor emeritus Reidun Førde og helsepolitiker Sveinung Stensland tar til orde for en ny og mer gjennomsiktig debatt om prioriteringer i helsevesenet. – Vi må skape forståelse for at alle ikke kan få alt.

17.06.2021Dette svarer de om ny prioriteringsmelding

Reidun Førde og Sveinung Stensland vil ha en ny stortingsmelding om prioritering i helsetjenesten. Slik blir utspillet mottatt.

16.06.2021Sliter fortsatt med direktørjakten

Styreleder for Nordlandssykehuset, Odd Roger Enoksen, jakter fortsatt på ny sykehusdirektør.

16.06.2021Oppdatert risikovurdering av Delta-varianten

Folkehelseinstituttet melder at de har oppdatert risikovurderingen om en mulig fremvekst av Delta-varianten av koronaviruset.

16.06.2021Frykter tilbud fra helprivate skal skape større ulikhet

– Samhandling kan ikke bare skje på papiret, råder påtroppende legepresident Anne-Karin Rime.  

16.06.2021Sykehusstreiken er over

Sykehusstreiken er over, sier leder Lill Sverresdatter Larsen i Norsk sykepleierfornbund overfor VG.

16.06.2021Studie: Fant få spor av samhandling

Lege Rune Aakvik Pedersen har undersøkt epikriser om hjerneslagpasienter som ble skrevet ut fra sykehus.

16.06.2021Høyesterett forkastet anken til tvangsinnlagt kvinne

Kvinnen har vært tvangsinnlagt på et aldershjem siden 2018 og ville skrives ut slik at hun kan ta seg «to drammer» før hun legger seg. Men Høyesterett mener inngrepet er nødvendig for å unngå alvorlig helseskade.

15.06.2021Mener studie bekrefter valg av akuttbehandling for bivirkninger

Overlege Pål André Holme ved OUS Rikshospitalet mener flere pasienthistorier nå bekrefter at det er viktig å raskt behandle de som får akutte blødninger etter koronavaksine, med intravenøse immunglobuliner.  

15.06.2021Hovedsykehuset i Innlandet legges til Moelv

Helse- og omsorgsminister Bent Høie (H) har tatt en beslutning i den langvarige sykehusstriden.

15.06.2021Åpnet Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø

Helse Nord er først ut med en strategi for kunstig intelligens. Tirsdag var det offisiell åpning av Senter for pasientnær kunstig intelligens i Tromsø.

15.06.2021Flere godkjente melatonin-tabletter på markedet

Fra i dag kommer det flere størrelser godkjente melatonin-tabletter på markedet. 

14.06.2021Tilsyn med ambulanseflytjenesten: – Alvorlige funn

– Vi ønsker hele tiden å bli bedre og vil iverksette nødvendige tiltak for å sikre en best mulig tjeneste som både pasienter og pårørende kan føle seg trygge på når det er behov for det, sier Cecilie Daae, administrerende direktør i Helse Nord RHF.

14.06.2021Skotsk studie viste dobbelt så høy risiko for innleggelse av Delta-varianten

Studie publisert i The Lancet viste dobbelt så høy risiko for sykehusinnleggelse ved infeksjon av Delta-varianten av SARS-CoV-2, sammenlignet med Alpha.

14.06.2021Helsetilsynet: – Uforsvarlige ambulanseflytjenester til befolkningen i nord

De regionale helseforetakene har ikke sørget for at pasienter i Nord-Norge med behov for øyeblikkelig hjelp tilbys forsvarlige, koordinerte og helhetlige ambulanseflytjenester, konkluderer Statens helsetilsyn.

14.06.2021Foreslår nytt helseforetak for IKT i Helse Midt

Helse Midt-Norges interne IKT-leverandør kan bli eget helseforetak.

14.06.2021Lager koronasertifikatet for ikke-digitale brukere

Folkehelseinstituttet (FHI) melder at rundt 110.000 personer i Norge ikke kan bruke PC, mobil eller nettbrett.

14.06.2021Vant millionkontrakt på koronaberedskap på Gardermoen

Dr. Dropin vant anbudet med å koronateste og ivareta passasjerer som lander på Gardermoen i sommer. Kontraktsverdien tilsvarer halvparten av selskapets 2019-omsetning hver måned.

14.06.2021UNN-overleger advarer mot samlokalisering

Over 30 overleger ved Psykisk helse- og rusklinikken i ved Universitetssykehuset i Nord-Norge advarer Helse Nord-styret om følgene av å si ja til å samlokalisere klinikken med det somatiske sykehuset i Tromsø.

11.06.2021Slik har Rikslønnsnemnda konkludert om legestreiken

Rikslønnsnemnda har avgitt sin kjennelse om Legeforeningens streik i fjor høst. 

11.06.2021Eks-fagsjef: – Sjeldent jeg har lest en tilsynsrapport som er såpass tydelig

Ida Bukholm kom til Helgelandssykehuset for å arbeide med pasientsikkerhet. Lite visste hun at en betent lokaliseringskamp skulle overskygge arbeidet.

11.06.2021Sandnessjøen sykehus: – Mange er slitne og utmattet

– Lokaliseringsstriden har påvirket alle som jobbet i Helgelandssykehuset og jeg vet at mange er veldig slitne og utmattet av at det blir slått politisk mynt på kreftkirurgien, sier Rachel Berg, som inntil nylig var enhetsleder ved Sandnessjøen sykehus. 

11.06.2021Danske leger vasser i jobbtilbud fra norske kommuner

Fastlegekrisen i Norge gir gode tider for danske leger. De vasser i jobbtilbud fra norske kommuner, ifølge danske vikarbyrå.

11.06.2021Stanser innleggelser på medisinsk sengepost i fire dager

Hammerfest sykehus stanser innleggelser på medisinsk sengeenhet.

11.06.2021WHO løfter frem norsk medisinfritt helsetilbud

Verdens helseorganisasjon (WHO) løfter frem den medisinfrie behandlingen ved Blakstad sykehus i en ny veileder for fremtidens helsetjenester.

10.06.2021Helse Nord-sjefen om kritikken: – Basert på den kunnskapen man hadde da

I en foreløpig tilsynsrapport støtter Statens helsetilsyn Helgelandssykehusets beslutning om å midlertidig stanse tarmkreftoperasjoner i Sandnessjøen i januar 2020, et vedtak som ble reversert etter bare noen dager og i kjølvannet av at en gruppe, nedsatt av Helse Nord, friskmeldte virksomheten.  

10.06.2021Flere overdosedødsfall i 2020 enn på 20 år

Dødsårsaksregisteret viste 324 narokotikautløste dødsfall på landsbasis ifjor. Ikke siden 2001 har tallet vært så høyt.

10.06.2021FHI: – Ingen uventet endring i selvmordsraten i 2020

–  Mange har vært bekymret for om de strenge smittevernstiltakene og nedstengingen av samfunnet i forbindelse med covid-19-pandemien i 2020 har hatt negative konsekvenser for befolkningens psykiske helse.

10.06.2021Helsetilsynet med sterk kritikk av Helgelandssykehuset

Ansatte i Sandnessjøen fryktet at varsler om alvorlige hendelser kunne bli misbrukt i en lokaliseringskamp, skriver Statens helsetilsyn i sin foreløpige vurdering av tarmkreftkirurgisaken. De konkluderer med at Helgelandssykehuset har brutt forsvarlighetskravet.

10.06.2021Foreslår ny ordning for å unngå dobbel turnus

SVs medlem i Helse- og omsorgskomiteen, Nicholas Wilkinson, fremmer fredag forslag om at Stortinget ber regjeringen utrede en ordning som gjør at medisinstudenter som har studert i Danmark skal slippe å gå dobbel turnus.

09.06.2021– KS forsøker å tåkelegge sitt ansvar

Marit Hermansen, president i Legeforeningen, sier opplevelsen etter dagens møte i Rikslønnsnemnda er at KS forsøker å tåkelegge sitt ansvar.

09.06.2021Ny generalsekretær i Leger Uten Grenser

Lindis Hurum tar over som leder for Leger Uten Grenser i Norge.

09.06.2021Utreder om koronavaksine kan brukes på unge

Den europeiske legemiddelmyndigheten EMA skal utrede bruken av Moderna-vaksinen til unge mellom 12 og 17 år.

09.06.2021Fant multiresistente bakterier i hver tiende E. coli-prøve

Forskere ved Universitetet i Oslo (UiO) har analysert 3200 prøver som er tatt av pasienter i Norge med E. Coli i blodet siden 2002. Hver tiende E. coli-prøve hadde varianter som står imot flere typer antibiotika.

09.06.2021Fem prosent økning i antall konsultasjoner hos fastlege fra 2019 til 2020

Totalt i 2020 var det 15,5 millioner konsultasjoner med fastleger.

08.06.2021Legevakt-strid skal opp i Rikslønnsnemda

Onsdag skal Rikslønnsnemda behandle Legevakt-striden mellom Legeforeningen og KS.

08.06.2021USA godkjenner omstridt behandling av Alzheimers

Amerikanske legemiddelmyndigheter har godkjent behandlingen aducanumab til behandling av Alzheimers sykdom, til tross for stor skepsis fra eksperter.

08.06.2021Endrer innreisereglene for narkotiske stoffer

Nå må personer som reiser til Norge med legemidler som er klassifisert som narkotika ha med en legeerklæring som er utstedt på skjema fastsatt av Statens legemiddelverk (SLV).

08.06.2021En «no brainer» ble praksisendrende

Forskere i Bergen har vist at samtidig hepatitt C- og rusbehandling har god effekt. Infeksjonsekspert tror resultatene fra studien kan føre til praksisendringer også internasjonalt. 

07.06.2021Store nyheter innen uro og brystkreft på årets ASCO

Overlegene Jan Oldenburg og Daniel Heinrich oppsummerer de største nyhetene fra  hovedsesjonen på ASCO.

07.06.2021Kjemoterapi ga testikkelkreft-overlevende økt risiko for død av andre årsaker

Norsk studie viser at testikkelkreft-overlevende som har blitt behandlet med cellegift eller strålebehandling har økt risiko for død sammenlignet med normalbefolkningen i Norge. – Viktig å undersøke hvordan behandlingen de får påvirker deres leveutsikter, sier førsteforfatter Ragnhild Hellesnes.

07.06.2021SV: Mener lavterskeltilbud i psykisk helse er glemt

SV er fornøyd med Frps gjennomslag for mer til psykisk helse, men mener lavterskeltilbud er glemt.

 
Page visits: 11409