Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

17.09.2019Kontrakten på Helseanalyseplattformen verdt opptil 800 millioner

Direktoratet for e-helse lyser nå ut anbudet for det som direktør Christine Bergland har omtalt som et «stjerneprosjekt for leverandørene».

17.09.2019Motstridende funn om diabetes type 1,5

De samme faktorene som medfører økt risiko for diabetesformen «LADA», kan beskytte mot komplikasjoner av sykdommen, viser en ny studie basert på data fra Helseundersøkelsen i Nord-Trøndelag (HUNT) .

17.09.2019Helsedirektoratet med «sterk anbefaling» om prevensjon for kvinner i LAR

Debatten om prevensjon til kvinner i fertil alder som er i legemiddelassistert rehabilitering (LAR), har vært svært markant, og faggrupper har stått mot hverandre.

17.09.2019Andre runde i retten for hjernekirurg om ærekrenkelsessak

Tirsdag starter lagmannsrettens behandling av saken hjernekirurg Per Kristian Eide vant mot TV2 i tingretten.

17.09.2019Sliter mest med å telle karbohydrater i lunsj og middag

Type 1-diabetikere teller oftest feil når de lager karbo-regnskap for store måltider.

16.09.2019Krever at sykehus bygges ut – driver med 100 prosent belegg

Tillitsvalgt ved Sykehuset Østfold sier det haster med å få bevilget penger til å bygge ut sykehuset. - Det er klart for alle at det ikke er ønskelig å ha det slik, sier sykehusdirektøren.

16.09.2019– Det er et kontinuerlig behov for å legge pasienter i korridor

–  Det er ikke slik at om vi får færre senger, så kommer pasientene ikke.

16.09.2019Ny fagdirektør i Vestre Viken

Ulrich Spreng (47) er ny fagdirektør i Vestre Viken.

16.09.201950.000 konsultasjoner i året ved ny klinikk

Revmatologene og ortopedene samarbeider i en ny klinikk på Diakonhjemmet sykehus i Senter for ortopedi og revmatologi.

15.09.2019Hjerter til glede og besvær

Globalt dør flere nå av kreft enn av hjerte- og karsykdommer i høyinntektsland, mens hjertedød fortsatt dominerer i land med middels eller lave inntekter. I Norge stuper dødeligheten av hjertesykdommer samtidig som stadig flere lever med slik sykdom.

13.09.2019Slik oppsummerer de late breaking news

MS-ekspertene trekker frem studier på den nye B-celleterapien ofatumumab som vesentlig fra den siste sesjonen på årets ECTRIMS.

13.09.2019Høie har nullvisjon – men 16.258 lå på gangen

Nye tall viser at 16.258 pasienter måtte ligge på gangen på norske sykehus i løpet av årets første tre måneder.

13.09.2019Bryter frist for strålebehandling for over halvparten av kreftpasientene

–  Vi tror ikke at manglende måloppnåelser for pakkeforløpene medfører økt dødelighet for pasientene, men vi vet ikke sikkert, sier helsedirektør Bjørn Guldvog.

13.09.2019Norsk poster på alvorlige hendelser med alemtuzumab

Studie publisert under late breaking posters på ECTRIMS fant at ti dødsfall har en sannsynlig sammenheng med bruk av alemtuzumab (Lemtrada).

13.09.2019Oppfølgingsstudie over 8 år på graviditet og alemtuzumab

Norsk MS-forsker presenterte studie om kvinner som ble gravide etter behandling med alemtuzumab (Lemtrada).

12.09.2019Spent på intervensjoner med trening for MS og kognisjon

Årets ECTRIMS-kongress i Stockholm er en felleskongress med RIMS (Rehabilitation in Multiple Sclerosis). Få siste nytt om rehabilitering, attakkvis MS og norsk poster på hjernealder.

12.09.2019Dansk helseminister gir siste advarsel om journalsystem

Den danske helseministeren går hardt ut mot den omstridte Sundhedsplatformen.

12.09.2019– OUS-ledere pålegger leger å endre fakta

Foretakstillitsvalgt for YLF ved OUS, Ingvil Schau Ystgaard, bekrefter at leger forteller at de blir bedt om å endre rapporter om uheldige hendelser slik at det ser bedre ut.

12.09.2019Norsk studie på «wear off» symptomer hos MS-pasienter

En studie fra Bergen presentert på ECTRIMS kan tyde på et behov for persontilpasset dose for pasienter på natalizumab (Tysabri), mener forskeren bak studie.

11.09.2019Norsk forskning på markører om behandlingseffekt og nytt MS-register

Doktorgradsstipendiater i Drammen, Telemark og Bergen legger frem postere på ECTRIMS i Stockholm.

11.09.2019Studerer MS-utfall og sosioøkonomiske faktorer hos pasientene

Norske forskere publiserte register og spørreskjema om en studie som på sikt skal sammenligne MS-pasienters sykdomsforløp med sosioøkonomiske faktorer.

11.09.2019OUS: Mener rutinene er gode

Ledelsen beklager at et brev ble liggende i et halvt år, men avviser at det er et generelt problem, og at ledere endrer rapporter til Fylkeslegen uten at de aktuelle legene blir informert.

11.09.2019Fylkeslegen gransker varslingsrutiner ved OUS

Etter varsel om brev på avveier internt ved OUS i seks måneder, og mistanker om at ledelsen «pynter på» rapporter fra leger til Fylkeslegen, er det opprettet tilsynssak. Tillitsvalgt frykter for legenes rettssikkerhet.

11.09.2019Verdens største MS-kongress i Stockholm

ECTRIMS og RIMS samler over 8200 fagfolk innen multippel sklerose i Stockholm. Flere norske fagfolk er tilstede.

11.09.2019Avviser at Helsetilsynet bestemmer

Etter at en ny pasient fikk dekket immunterapi av det offentlige, avviser helseministeren at det er Statens helsetilsyn som prioriterer for sykehusene. Men Bent Høie sier at han «skjønner at vedtaket kan bli oppfattet slik».

11.09.2019Heder til revmatologi-professor

Professor Tore K. Kvien utnevnes til St.Olavs orden.

10.09.2019Rapport: Kan ikke forvente vesentlig effekt av sammenslåing

– Samlet sett gir litteraturgjennomgangen liten grunn til å forvente vesentlige effekter av en sammenslåing av UNN og Finnmarkssykehuset på de områder som er diskutert, heter det i en helseøkonomisk analyse.

10.09.2019Lege beholder ordførermakten i Porsgrunn

Arbeiderpartiet og Robin Kåss gikk tilbake også i Porsgrunn, men sikret likevel flertall i bystyret.  

10.09.2019Helse slått av bompengedebatt

Bompenge- og bybanedebatt har overskygget alle andre saker i valgkampen i Bergen. Sykepleier Hilde Onarheim (H) kjempet for ordførerposisjonen, men makten ser ut til glippe.

09.09.2019Varme hoder og en varm klode

Mens stadig flere bekymrer seg for at kloden har feber, har andre stemt med et varmt hode – i frustrasjon over bompenger og sentralisering. Men én ting synes opplagt: Flere er radikale og rødgrønne.

09.09.2019Skal utrede fremtidig drift av luftambulansen

Krisen rundt operatørbyttet av luftambulansetjenesten skal gjennomgås.

09.09.2019Anbefaler gradvis opptrapping av fastlegeordningen

Helse Nord har evaluert fastlegeordningen i landsdelen. – Om fastlegene i de store byene får gode vilkår for raskt, vil dette kunne forverre situasjonen i distriktskommunene.

09.09.2019Slik jobber de på nye Haraldsplass sykehus

Smarttelefoner til alle, storskjermer med samtidsdeling av informasjon og moderne legemiddeltraller har skapt en ny hverdag for de ansatte ved Haraldsplass diakonale sykehus.

06.09.2019Sykehusdirektørene i nord advarer mot skinnprosess

Sykehusdirektørene ved Finnmarkssykehuset og UNN advarer mot at utredningen om å slå sammen sykehusene, blir en skinnprosess.

06.09.2019Leger drar fra fast jobb i nord til vikariater i sør

Legene som jobber som fastleger i Nord-Norge slutter som fastlege etter få år. Og det skjer mens de ennå er på et tidlig stadium i yrkeskarrierene.

05.09.2019Kongelig heder til Reidun Førde

Den anerkjente professoren ble i dag utnevnt til Kommandør av den Kongelige Norske St. Olavs Orden for sin store innsats for medisinsk etikk gjennom mange tiår.

05.09.2019Styreleder om avgangen: – Har han bestemt seg, så er det sånn det blir

For første gang i historien skifter Helse Vest RHF administrerende direktør. Nå starter jakten på etterfølgeren.

05.09.2019Herlof Nilssen går av som Helse Vest-direktør

I 18 år har han vært administrerende direktør i Helse Vest RHF og balansert mellom fag, politikk og butikk. Nå vil han overlate sjefsstolen til yngre krefter.

05.09.2019Blir utfordret i ledervalg for første gang

Etter å «ha grubla mye» stiller Eli Gunhild By, leder i Norsk Sykepleierforbund, til valg som forbundsleder. For første gang har hun utfordrere.

05.09.2019Ny pasient har fått behandling etter Helsetilsynets vedtak

Som følge av Statens helsetilsyns vedtak om immunterapi i sommer, får nå en annen kreftpasient behandling i det offentlige.

04.09.2019Fra vondt til verre på Høies vakt

De senere årene har helsetjenesten og samfunnsutviklingen endret seg i raskt tempo. Fastlegeordningen har nærmest stått på stedet hvil. Det betyr ikke at ordningen bør vrakes - men den må fornyes.  

04.09.2019KS: – Nå slipper vi å bruke tid på å krangle om virkeligheten

Kommunesektorens interesse- og arbeidsgiverorganisasjon er fornøyd med den nye evalueringen av fastlegeordningen.  Nå må fastlønnsmodellen utredes videre, mener organisasjonen.

04.09.2019Oslo kommune: Gir alle legene sine tilbud om spesialistutdanning

Alle leger som er ansatt i Oslo kommune etter 1.mars 2017 får tilbud om en femårig spesialistutdanning. Det er Legeforeningen fornøyd med.

04.09.2019Legeforeningen vil ha milliarder til fastlegeordningen

Helseminister Bent Høie lover tiltak, men vil ikke sette prislapp.

04.09.2019Pasientene klager på ventetid hos fastlegen

Pasientene er minst fornøyd med fastlegenes tilgjengelighet, viser en ny brukerundersøkelse fra Folkehelseinstituttet (FHI).

04.09.2019– Krevende situasjon for fastlegeordningen

Nær halvparten av de spurte fastlegene rapporterer at arbeidsbelastningen nå er uhåndterbar.

04.09.2019Rapport: Andelen av røykere høyere blant innvandrermenn

Innvandrermenn røyker mer enn befolkningen forøvrig.

03.09.2019Skal utrede fødetilbudet

Helsedirektoratet skal undersøke om de faglige retningslinjene trenger revisjon, og hva utviklingen betyr for bemanningsbehovet og finansieringssystemet.

03.09.2019– Vi er midt i en krise

– De siste to årene hadde vi seks langtidsledige hjemler blant 27 fastleger i Mo i Rana, forteller fastlege Anette Fosse.

03.09.2019Dette mener politikerne om fastlegeordningen og «de nye sykepleierne»

Flere av de sentrale helsepolitikerne var samlet under konferansen om fastlegeordningen i Bergen. Hør deres standpunkt før valget.

 
Page visits: 3502