Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

27.02.2020Forbereder seg på at primærhelsetjensten vil få «det store trykket»

Divisjonsdirektør Johan Torgersen for kvalitet og forløp i Helsedirektoratet forklarer at de forbereder seg på at det kan bli et utbrudd av COVID-19 i Norge.

27.02.2020Klinikkledelsen ved OUS visste at legen var siktet

Klinikkledelsen ved Oslo universitetssykehus har vært kjent med siktelsen mot legen som er dømt for grovt bedrageri i Danmark, opplyser OUS.

27.02.2020– Denne saken kunne vært løst fra dag én

Utydelige svar fra Helfo har opprørt overlege Knut Lundin. – Selv nå etter to år er det ikke helt klart hvordan man skal gå frem i en sak som denne. 

27.02.2020OUS tar regningen for behandlingen

Lise Henriksen fikk nylig avslag fra Helfo og Helseklage på søknad om behandling av øyesykdommen sin. Ett år etter at hun søkte Helfo, avklarer helseforetaket at de skal dekke behandlingen, etter at Dagens Medisin tar kontakt.

27.02.2020– Kan føre til at man må stoppe planlagt aktivitet i sykehusene

Under en pressekonferanse hos Helsedirektoratet la direktør Bjørn Guldvog frem noe av beredskapsplanen Helsedirektoratet legger for primær- og spesialisthelsetjeneste for å håndtere sykdommen COVID-19.

27.02.2020Klarsignal for ny storbylegevakt på Aker

Oslo bystyre har vedtatt bygging av ny storbylegevakt på Aker i Oslo. Byggestart er satt til 4. mars.

27.02.2020Lege dømt for grovt bedrageri i Danmark – ansatt ved OUS

Byretten i København fant onsdag en 54-årig mannlig lege skyldig i grovt bedrageri overfor to danske sykehus mellom 2007 – 2013. Han er i dag ansatt ved OUS.

26.02.2020En person i Norge har testet positivt på koronavirus

Den første personen i Norge har testet positivt på COVID-19.

26.02.2020– Hver uke betaler 10 pasienter fra egen lomme

Overlege Anne Hege Aamodt ved OUS Rikshospitalet sier budsjettet ikke er dimensjonert for at sykehusene skal dekke behandlingen til alle hodepinepasientene med sjeldne tilstander.

26.02.2020Kaos: Pasienter har betalt egen sykehusbehandling

RHF-ene har i to år hatt ansvaret for å finansiere off label-behandling som før ble dekket av folketrygden. Konsekvensene har verken overleger, ledere og fagdirektører fullt ut forstått.

26.02.2020Over 2000 har fått nye migrenemedisiner på refusjon

2.775 personer har fått migrenemedisinene Aimovig og Ajovy etter at medisinene kom på individuell refusjon i desember.

25.02.2020«Systemet forutsetter at pasienten er en slags myndig forbruker som vet sitt eget beste»

Med fire brudd i ryggen og svært dårlig allmenntilstand måtte Tore Rem skrive klagebrev på avslag om medisinsk behandling. Litteraturprofessoren som anket saken helt til Trygderetten, mener dette må være en systemfeil.

25.02.2020Blir styreleder i Stavanger

Tidligere OUS-direktør Bjørn Erikstein skal lede styret i Helse Stavanger.

25.02.2020Vil lovfeste responstid for ambulansetjenesten

Senterpartiet foreslår at responstiden for ambulansetjenesten må lovfestes.

25.02.2020Sykehus må kutte – leier ekstern hjelp

Lillehammer sykehus må spare ytterligere 67 millioner, og leier inn hjelp fra konsulentbyrå for å få hjelp til innsparingen.

24.02.2020Sa ja til legemiddel mot atopisk eksem

Beslutningsforum sier ja til å innføre legemiddelet Dupixent til behandling av alvorlig atopisk dermatitt for både voksne og barn. MS-legemiddelet Gilenya og to andre metoder fikk nei.

24.02.2020Skal ta stilling til mandat for sammenslåing av sykehus i Helse Midt

Denne uken skal styret i St.Olavs hospital ta stilling til om de skal vedta innspillene til mandatet for sammenslåingen av helseforetak i regionen

24.02.2020Beskyttelsesklær på operasjonsstuen ga ikke færre infeksjoner

At operasjonspersonale benyttet beskyttelsesfrakk og hårnett påvirket ikke risikoen for at pasientene ble rammet av infeksjoner.

21.02.2020Mangel på migrene-medisin

Økt etterspørsel har ført til mangel på legemiddelet Aimovig.

21.02.2020Nobelprisvinnerne skal forske på Alzheimers sykdom

Edvard Moser og May-Britt Moser skal lede et nytt K.G Jebsen-senter for Alzheimers sykdom.

21.02.2020Ny direktør for Helse Vest

Inger Cathrine Bryne blir ny administrerende direktør i Helse Vest RHF.

20.02.2020Medisinstudentene vil ha klimaendring på pensum

Norsk medisinstudentforening (Nmf) og Legeforeningen oppfordrer de medisinske fakultetene til å få inn mer undervisning som også tar hensyn til klimaeffekter på menneskers helse.

20.02.2020Vil prioritere pasientnær forskning

– Vi vil prioritere forskning som har relevans for allmennmedisin, og helst pasientnær forskning.

20.02.2020Studie: Nyredonorer har høyere risiko for høyt blodtrykk

En ny studie på norske nyredonorer viser økt risiko for å utvikle høyt blodtrykk, sammenlignet med personer som var tilsvarende friske som donorene på donasjonstidspunktet.

19.02.2020SLV-direktøren: – Riktig å dele vårt syn

Legemiddelverk-direktøren avviser blankt kritikken fra Karita Bekkemellem, direktør i Legemiddelindustrien.

19.02.2020Planlegger å leie legevakt for opp mot 1,6 milliarder

Den nye leiekontrakten som nå er fremforhandlet mellom Oslo universitetssykehus (OUS) og Oslo kommune har en varighet på 30 år, men med mulighet til oppkjøp allerede før byggene tas i bruk.

19.02.2020Vedtok kritikk mot sykehusdirektør etter byggesprekk

Styret i Nordlandssykehuset gir direktør Paul Martin Strand en sterk irettesettelse i form av et vedtak der både organisering, økonomistyring og oppfølging får kritikk.

19.02.2020Pasientopplevelse – det nye gullet

Amerikanske sykehus samler pasientopplevelsesdata som aldri før. Men hva skal dataene egentlig brukes til?

19.02.2020Besøkte sykehusene i Innlandet

Det skal bygges nytt hovedsykehus i Innlandet, men fortsatt er det uklart hvor sykehuset skal ligge.

18.02.2020Koronablogg ble lagt ned

Folkehelseinstituttet fikk spørsmål om å overta en norskregistrert nettadresse, som de oppfattet var falske nyheter om koronaviruset.

18.02.2020Vil ha innspill om evaluering av Beslutningsforum

Helse- og omsorgsminister Bent Høie inviterer til å komme med innspill til utformingen av evalueringen av Systemet for nye metoder på en egen nettside. 

18.02.2020KS beklager uttalelse mot kommuneoverlege

Etter at kommuneoverlege Susanne Monica Prøsch kristiserte Akson-prosjektet, fikk hun beskjed av KS-direktør Kristin Weideman Wieland om at hennes «virkelighetsoppfatning ikke stemmer».

17.02.2020– Et vesentlig tap for tilgangen til oppdatert kunnskap

Norsk Psykologforening og Legeforeningen ser med bekymring på nyheten om at FHI vil kutte i tilbudet i Helsebiblioteket.

17.02.2020Helsebiblioteket må kutte i tilbudet

Om kort tid stenges tilgangen til over 4500 tidsskrifter.

17.02.2020Skal evaluere ordningen med praksiskonsulenter

Praksiskonsulentordningen (PKO) skal evalueres.

17.02.2020– Svært få nordmenn kjøper antibiotika i utlandet

Norske forskere har spurt nær 20.000 deltakere i en befolkningsundersøkelse i Tromsø om hvorvidt de kjøpte antibiotika i utlandet.

14.02.2020Behandlingssenter ble lagt ned – uklart hvem som skulle ta seg av pasientene

Krakken behandlingssenter ble lagt ned da Helfo trakk tilbake godkjenningen til å drive som Fritt behandlingsvalg-leverandør. Både Helse Sør-Øst og selskapet bak senteret mener det er uklart hvem som får ansvaret for beboerne når en institusjon mister slik godkjenning.

14.02.2020Sosiale medier henviser til troverdige korona-kilder

Søker man på koronavirus på nettstedet Twitter kommer det nå opp en lenke til Folkehelseinstituttets nettsider.

14.02.2020– Har stor forståelse for at helsepersonell blir utålmodige

Direktoratet for e-helse prioriterer møter med aktørene i Akson-prosjektet høyt.

14.02.2020Sparer mest på legemiddel mot beinmargskreft

Resultatet av årets anbud på kreftlegemidler for de offentlige sykehusene er klart.

13.02.2020IKT-direktørene i RHF-ene med knusende kritikk av Akson

De fire IKT-direktørene i de regionale helseforetakene kommer i et internt notat med knusende kritikk av Direktoratet for e-helses planlagte journal- og samhandlingsløsning Akson.

13.02.2020– De som forsvarer «systemet» liker ikke ordningen

Helse- og omsorgsminister Bent Høie er uenig med Helse Sør-Øst om Fritt behandlingsvalg.

13.02.2020Advarer mot følger av Høies prestisjereform

Fritt behandlingsvalg gir pasientene rett til å få behandling hos private med mål om å få ned ventetidene, men landets største regionale helseforetak frykter uklarheter og mangelfull oppfølging av helsetilbudet.

12.02.2020Frykter ny e-helselov kan medføre at utprøvingen av Helseplattformen blir ulovlig

– Vår bekymring er at lovforslaget kan vanskeliggjøre utprøvingen av det nasjonale målbildet, og i verste fall medføre at utprøvingen blir ulovlig.

12.02.2020Hjernekirurg-anke avvist av Høyesterett

Høyesterett har avslått hjernekirurg Per Kristian Eides anke i erstatningssaken mot TV 2.

12.02.2020Har 50 millioner til presisjonsmedisin

Ønskes: 50 millioner til presisjonsmedisin Gis bort: 50 millioner til presisjonsmedisin

12.02.2020Vil starte nasjonal studie på kreftpasienter

En studie på presisjonsdiagnostikk innen kreft kan komme til å inkludere 250 norske kreftpasienter.

11.02.2020Kutter køer med «fast track»-operasjoner

Lørdagsoperasjonene ved Moss sykehus har resultert i kø-kutt, fortjeneste og faglig nytenking, ifølge operasjonsteamet.

11.02.2020Vil lovfeste plikt til å ha klinisk etikkomite i helseforetakene

Helse- og omsorgsdepartementet foreslår å lovfeste helseforetakenes plikt til å opprette kliniske etikkomitéer.

10.02.2020Hvorfor klarer ikke amerikanerne å redusere utgiftene til helse?

Åpen konkurranse i et privat marked skal ideelt sett føre til en prisnedgang ved at aktørene til stadighet presser prisene ned for å kunne kapre større markedsandeler. Hva er det med den amerikanske helsetjenesten som gjør at utviklingen går motsatt vei?

 
Page visits: 4885