Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

28.09.2020Kan én spesiell tarmbakterie føre til flere tilbakefall hos barn med MS? Tja, sier norsk MS-lege

En amerikansk studie som har undersøkt tarmbakterier hos barn med multippel sklerose (MS), finner at mange bakterier i Blautia-slekten kan være forbundet med høyere tilbakefallsrisiko. Men Trygve Holmøy ved Ahus advarer om fallgruver i dette populære forskningsfeltet. 

25.09.2020Studie: Fant ikke effekt av SGLT2-hemmer for hjerte-kar-hendelser

Eksperter klør seg i hodet over at ett av legemidlene i SGLT2-klassen ikke viste forebyggende effekt mot hjerte-og-kar-relatert død, infarkt og slag blant pasienter med type 2-diabetes.

25.09.2020NTNU-professor ledet sesjon om nye behandlingsprinsipper for diabetes

– Det var flere interessante og potensielt viktige fremtidige behandlinger som ble trukket frem, sier Bjørn Olav Åsvold.

25.09.2020Har karakterisert nye subgrupper av diabetespasienter i Ukraina

Professor Valeriya Lyssenko og kolleger i flere land har klassifisert og identifisert subgrupper av ukrainske diabtespasienter med høyere risiko for komplikasjoner.

25.09.2020Oslos helsebyråd om e-helseloven og Akson: – En litt farlig kobling

– Det kan være at det ikke er tilfeldig at e-helseloven og Akson kommer samtidig, sier Robert Steen (Ap). Han mener lovforslaget er alvorlig for Kommune-Norge.

25.09.2020Anbefaler pasienter å faste for å gå ned i vekt

Klinisk ernæringsfysiolog Anne-Marie Aas mener periodisk fasting kan være et nyttig verktøy for vektreduksjon for pasienter med type 2-diabetes som vil slippe å telle kalorier.

25.09.2020Lovende vaksinekandidat inn i siste utprøvingsfase

Novavax’ vaksinekandidat begynner nå sin fase-3-studie i Storbritannia. 

25.09.2020Sykehusdirektør: – Tar arbeidsmiljøet på største alvor

Hulda Gunnlaugsdottir, adm.dir i Helgelandssykehuset, tar bekymringsmeldingene fra de ansatte på største alvor. Og bekrefter overfor styret at det er trygt å være pasient på Helgeland.

25.09.2020– Synd, sier Tidsskriftets redaktør om studie-konflikt

Lege og sjefredaktør Are Brean i Tidsskrift for Den norske legeforening mener det er uheldig at det har oppstått konflikt mellom Statens legemiddelverk og forskerne bak en pågående brystkreftstudie.

24.09.2020Varm mottakelse av studie på EASD

Resultatene fra studien DAPA-CKD får mye oppmerksomhet på årets EASD. 

24.09.2020– Kan bety at pasienter kan unngå dialyse eller transplantasjon

Legemiddel kan senke risikoen for nyresvikt og død for pasienter med og uten type 2-diabetes, viser en ny studie. Overlege Trond G. Jenssen håper behandlingen kan bli innført i Norge allerede i 2021.

24.09.2020Lavere dødelighet etter tarmkreft-operasjon ved Sandessjøen enn Mo i Rana

Sandessjøen sykehus har lavere postoperativ dødelighet hundre dager etter tarmkreft-operasjon enn sykehuset i Mo i Rana, viser tall fra perioden 2017-2019.

24.09.2020Dette kan være fremtiden for behandling av type 1-diabetes

Fordeler og ulemper ved ulike medikamentelle tilleggsbehandlinger og betacelle-erstatningsterapi som potensiell kur for type 1-diabetes var stikkord under onsdagens sesjon om type 1-diabetes.

24.09.2020EMPA-REG OUTCOME: Halverte risikoen for utvikling av søvnapné

En ny sekundæranalyse fra den store EMPA-REG Outcome-studien viser at behandling med SGLT2-hemmeren empagliflozin betydelig reduserte risikoen for utvikling av ny søvnapné hos pasienter med type 2-diabetes.

24.09.2020Advarer mot feildiagnostisering av barn under pandemien

Leger ved en av landets største barne- og ungdomsklinikker er bekymret over at alvorlig syke barn med nyoppdaget diabetes kommer sent til sykehuset, og advarer mot feildiagnostisering.

24.09.2020Kritikerne av e-helseloven: – Svært positivt

Frp sier blankt nei til den nye e-helseloven, det samme gjør Ap, SV og Senterpartiet. Det ligger dermed an til at loven ikke får flertall i Stortinget. Det er de hardeste kritikerne glade for.

24.09.2020Mange flere kjøpte smertestillende under pandemien

Salget av reseptfrie smertestillende økte betydelig i begynnelsen av koronapandemien, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. De antar hamstring kan være noe av forklaringen.

24.09.2020UiB-forsker ledet sesjon om fettvev hos pasienter med diabetes type 2

Forsker Simon Dankel ved Universitetet i Bergen ledet onsdag en postersesjon om fettvev og stoffer som skilles ut fra fettvevet hos pasienter med diabetes type 2.

24.09.2020– Utrolig at det har tatt så lang tid

Konstituert direktør i IKT-Norge, mener det har tatt alt for lang tid for Folkehelseinstituttet å komme frem til hva slags smittesporings-app de skal lage.

24.09.2020– Aldri opplevd lignende

Da forskere ved Haukeland universitetssjukehus ba om å få utvide en pågående studie for brystkreftpasienter, endte det med at inntaket av nye pasienter i hoveddelen av studien ble stoppet. Kreftlege og professor Per Eystein Lønning hudfletter SLV for vedtaket. SLV-direktør Audun Hågå mener det er...

24.09.2020Ap vil hente tilbake helsesekretærene og sette på bremsen på Akson-prosjektet

Fredag legger Arbeiderpartiet frem sitt partiprogram. I dette lanserer de samhandlingsreformen 2.0, som de mener er svaret på utfordringene som ligger i sjiktet mellom sykehusene og kommunene.

23.09.2020Dette vet vi om covid-19 og diabetesmedisiner

Diabeteslegemidlers påvirkning på forløpet av covid-19-sykdom har vært i fokus under årets EASD-kongress. – Bruken av RAAS-hemmere kan være gunstig for sykdomsforløpet, sier Trond G. Jenssen.

23.09.2020Covid-19 og diabetes: – Viktig å sørge for god blodsukker-kontroll

Nærmere ti prosent av voksne pasienter som har vært innlagt med covid-19 i Norge har en diabetesdiagnose. – Heldigvis har vi hatt forholdsvis lite smitte, få sykehusinnleggelser og få dødsfall av SARS-CoV-2 i Norge, sammenlignet med andre land, sier lege Hanne Gulseth som forsker på covid-19 og...

23.09.2020Ber om flere opplysninger om konsulentbruken i Akson-prosjektet

Helse- og omsorgsdepartementet ber Direktoratet for e-helse om «utfyllende opplysninger om bruk av konsulenttjenester».

23.09.2020Fosfatreseptor kan beskytte mot senkomplikasjoner ved diabetes type 1

Det viser funn fra en av kohortene i Dialong-studien, som presenteres på den europeiske diabeteskongressen EASD i år. – Sfingosin 1-fosfatreseptor kan ha en kardioprotektiv rolle, sier professor Tore Julsrud Berg.

23.09.2020– Telemedisin kan bli en ny måte å bedre diabetes-behandlingen

En internasjonal spørreundersøkelse tyder på at mange personer med type 1-diabetes er positive til å fortsette med fjern-oppfølging i fremtiden.

23.09.2020FHI: Å sette i gang fødsel i uke 41 kan redusere risiko hos nyfødte

Folkehelseinstituttet har overlevert et kunnskapsgrunnlag til Helsedirektoratet som tyder på at induksjon av fødsel i uke 41 i stedet for å vente til uke 42 kan redusere risikoen for dødfødsler.

23.09.2020Færre alvorlige pasientskader i sykehusene

Helsedirektoratet finner at andelen pasientskader som førte til død er sunket med 65 prosent fra 2012 – 2019. Men omfanget av mindre alvorlige skader øker. 

22.09.2020Tilsvarende effekt av insulin én gang i uken og én gang daglig

Ukentlig injeksjon med basalinsulinen icodec (Icodec) viste sammenlignbar effekt og sikkerhet med daglig injeksjon med insulinen glargine U100 (IGlar U100) hos insulinnaive diabetes type 2-pasienter.

22.09.2020Studie: Ikke økt risiko for misdannelser med legemiddel

Foreløpige resultater fra en nordisk studie tyder på at bruk av legemiddelet metformin ikke fører til misdannelser hos fosteret ved bruk i første trimester, blant kvinner med type 2-diabetes.

22.09.2020Frp vraker lovforslag: E-helseloven får ikke flertall i Stortinget

– Det blir ingen lov om e-helse på Bent Høie, sier Åshild Bruun-Gundersen (Frp).

22.09.2020Studie: Nesten tre ganger økning i bruk av diabetes-legemiddel i svangerskapet

De siste årene har andelen gravide kvinner med svangerskapsdiabetes som bruker diabeteslegemidler økt kraftig, viser nye norske data. 

22.09.2020Verneombud slår alarm om arbeidsmiljøet i Helgelandssykehuset

Torsdag samles styret i Helgelandssykehuset på nytt. Og nok en gang er tarmkreftkirurgien på sakskartet. Samtidig fortsetter munnhuggeriet mellom fagmiljøene i de to sykehusene og hovedverneombud i Sandnessjøen frykter sykmeldinger og oppsigelser som følge av saken.

22.09.2020Store forventinger til digital diabeteskongress

Norske diabetesforskere ser både fordeler og ulemper ved en heldigital utgave av den europeiske diabeteskongressen.

22.09.2020Ni av ti som døde med covid-19 hadde kronisk sykdom

For de aller fleste covid-19-assosierte dødsfall er det rapportert kronisk sykdom ved siden av. Og 91 prosent av dem som døde av covid-19 var over 70 år. 

21.09.2020156 økonomier har sagt ja: Nå er Covax «open for business»

På 75-årsdagen til FN, som markerte løsningen på en internasjonal konflikt gjennom internasjonalt samarbeid, blir vaksinekoalisjonen Covax erklært «open for business», etter at 64 høyinntektsland har forpliktet seg til å sikre lik og rettferdig tilgang til en covid-19-vaksine. 

21.09.2020– Testen kan få en viktig rolle

Age Labs jobber med å utvikle en covid-19-test som skal vise hvem som er i fare for å utvikle alvorlig sykdom. Målet er å starte behandling av pasienter tidligere.

21.09.2020Bestillerforum sa verken ja eller nei til ny organdonasjons-metode – utsetter saken

Organdonasjonsmetoden cDCD var tema på møte i Bestillerforum mandag, men det ble ikke avgjort om den omdiskuterte metoden tilrådes. – Vi er enige med våre administrerende direktører om å ta den tiden vi trenger for å få en ryddig og god prosess videre, sier leder Geir Tollåli.

21.09.2020– Viktig med kunnskap om bivirkninger etter immunterapi

– Nå ser man mer på helheten i behandlingen, og ikke bare det medisinske. Det er viktig.

21.09.2020– Klar relasjon mellom budsjett og overlevelse ved lungekreft

Mange nye behandlinger for lungekreft er årsaken til at man fortsatt ikke ser sammenheng mellom et «tak» på overlevelse og penger brukt på behandlinger for denne kreftformen.

21.09.2020Beslutningsforum sier ja til fem nye metoder

Det innføres blant annet nye behandlinger for livmorhalskreft og lungekreft.

21.09.2020Får kognitive vansker etter kreftbehandling

Det må rettes mer oppmerksomhet på seneffekter av kreftbehandling hos overlevende etter livmorhalskreft, konkluderer norsk forskning presentert på ESMO.

21.09.2020Overrasket over studie på immunterapi ved brystkreft

Norske spesialister på brystkreft og immunterapi er overrasket over utfall av immunterapistudie. 

21.09.2020OUS-forskere skal lede EU-prosjekt for utprøving av covid-19-legemidler

Forskere ved Oslo universitetssykehus (OUS) skal lede utviklingen av ny europeisk forskningsplattform for utprøving av nye legemidler for å svare på covid-19-pandemien  - og fremtidige pandemier.

21.09.2020Stiller krav til sykehusene om digitale konsultasjoner

Sykehusene i nord må ha minst 30 prosent digitale polikliniske konsultasjoner. Helse Nord-sjef Cecilie Daae oppfordrer de andre helseregionene om også å øke andelen videokonsultasjoner. 

21.09.2020Organdonasjon: - Vi må drøfte om vi kan ta dette i Systemet for nye metoder

Mandag skal fagdirektørene i de regionale helseforetakene bestemme seg for hva de mener om organdonasjons-saken som har skapt debatt.

20.09.2020Resultater på ny behandling for brystkreft vekker oppsikt

For første gang på flere år er det kommet en ny behandling som gir bedre overlevelse etter operasjon for hormonfølsom brystkreft.

20.09.2020Studie: Ingen nytte av strålebehandling etter kirurgi for noen pasienter

Strålebehandling av pasienter med ikke-småcellet lungekreft etter operasjon, ga ikke noen signifikant forskjell i overlevelse.

20.09.2020– Vi mangler de uformelle diskusjonene

Bortfallet av uformelle samtaler gjør at det er vanskeligere å avklare forskjellen på behandlinger med relativt lik effekt, sier Daniel Heinrich, overlege og leder for Norsk onkologisk forening.

20.09.2020– Kombinasjonene har kommet for å bli

Overlege Daniel Heinrich ved Ahus mener ny studie presentert ESMO viser at kombinasjonsbehandlinger for metatstatisk nyrekreft i førstelinje er kommet for å bli.

 
Page visits: 7965