Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

09.12.2022Fylkeslegen bekymret over manglende svar om når St. Olavs er tilbake i full drift

St. Olavs hospital hadde som frist å være tilbake i vanlig drift etter fire uker med nytt journalsystem. Den fristen ligger an til å ryke ved midnatt.

09.12.2022Nytt verktøy skal hjelpe leger med riktig forskriving av koronamedisin

– Det er veldig viktig at medisinen nå blir forskrevet til de riktige pasientene, på grunn av en veldig begrenset tilgang, sier leder Marte Kvittum Tangen i Norsk forening for allmennmedisin (NFA). 

09.12.2022Flere ressurser kuttes fra Helsebiblioteket fra januar

Kutt i Folkehelseinstituttets budsjett fører til at norsk helsepersonell mister gratis tilgang til flere kunnskapsressurser ved nyttår, deriblant Cochrane Library og New England Journal of Medicine.

09.12.2022Amerikansk stiftelse støtter norsk Alzheimers-forskning med millioner

– Det betyr mye for meg og mine kolleger å få denne anerkjennelsen fra Cure Alzheimer’s Fund, sier Evandro Fei Fang.

09.12.2022Behandlingstilbud ved alvorlig psykoselidelse truet: – Vanskelig å forstå

– Det nødvendige tiltaket er å bevare seksjon for Tidlig Psykosebehandling, så kan man heller jobbe med å utvikle et enda bedre tilbud med dette som utgangspunkt, sier overlege Jan Ivar Røssberg ved OUS. 

08.12.2022Granskning av pasientsaker ved Sørlandet sykehus: Innenfor normalen

«Komplikasjonsraten ligger innenfor forventet normalvariasjon for ortopediske operasjoner ut ifra sammenlignbare tall», heter det i rapporten, som skal behandles i styremøtet ved Sørlandet sykehus neste uke.

08.12.2022FHI: Uforutsigbar koronasituasjon

Koronasituasjonen er uforutsigbar. Virusvarianter som bedre unngår immunitet og antistoffbehandling dominerer i Norge. Det skriver FHI i en ny rapport.

08.12.2022Nye retningslinjer for prematurt fødte: – En ny gullstandard

Leger og sykepleiere fra Stavanger universitetssjukehus (SUS) og Karolinska Institutet har bidratt i forskningen som ligger bak de nye retningslinjene.  

08.12.2022180-dagersfristen brutt i vurdering av hjertesvikt-medisin: – Saken er høyt prioritert

Produsentene har søkt Statens legemiddelverk om å få godkjent empagliflozin på blå resept for hjertesviktpasienter med bevart pumpefunksjon. 180-dagersfristen utløp i slutten av oktober.

07.12.2022Færre dør av ikke-smittsomme sykdommer

Andelen mellom 30 og 69 år som dør tidlig av ikke-smittsomme sykdommer i Norge, har gått ned. 

07.12.2022Disse metodene skal opp til vurdering i Beslutningsforum

16 metoder skal vurderes for innføring i spesialisthelsetjenesten på Beslutningsforums desembermøte neste uke. 

07.12.2022Regjeringen avviser kritikk mot avviklingen av Fritt behandlingsvalg

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol (Ap) står fast ved avgjørelsen om å avvikle Fritt behandlingsvalg. Hun forsikrer om at pasienter fortsatt vil ha valgfrihet.

07.12.20221,5 millioner til digital behandling av overvekt og fedme

– For en fantastisk nyhet, jeg ble så stolt da jeg hørte nyheten, uttaler seksjonsleder Inger Marie Flakstad ved Overvektspoliklinikken på Sykehuset i Vestfold (SiV). 

07.12.2022Studie: Varmere spyling av hjernen er mer effektivt

Andelen pasienter som fikk tilbakefall og trengte ny behandling for subduralblødning, ble halvert når skyllevæsken hadde kroppstemperatur i stedet for romtemperatur, viser svensk studie. – Jeg tror man vil endre praksis som følge av disse resultatene, sier UNN-overlege.

06.12.2022Helsedirektoratet slår alarm om lav vaksinedekning

Helsedirektoratet er bekymret over en lav vaksinasjonsgrad blant helsearbeidere.

06.12.2022Kaller medisinstudentenes bekymring et bomskudd

Politisk redaktør Skjalg Fjellheim mener medisinstudenter ved UiT snakker ned kvaliteten på sin egen utdanning. – Studentene er opptatt av kvaliteten på studiet sitt, svarer dekan Gunbjørg Svineng.

06.12.2022FHI-direktøren anslår 100 oppsigelser

Fristen for å søke om sluttpakke er utløpt. Direktør i Folkehelseinstituttet (FHI) Camilla Stoltenberg anslår at de må gå til oppsigelse av 100 årsverk. 

06.12.2022Helsetilsynet starter undersøkelser etter metoo-anklager mot psykiater

Forfatter Hilde Rød-Larsens anklager mot en psykiater har blitt en sak for tilsynsmyndighetene.

06.12.2022Ikke flere intensivplasser nå enn før pandemien

Koronapandemien påførte økt press på det norske helsevesenet. Antallet intensivplasser forblir 278, det samme som i mars 2020.

06.12.2022Nesten 90 Stadig flere MS-pasienter får høyeffektiv medisin først av MS-pasientene får høyeffektiv medisin først

Over 200 pasienter er nå rekruttert til en studie som forskerne håper vil kunne gi svar om effekten av det som ansees å være de kraftigste medisinene mot multippel sklerose.

05.12.2022Like mye senfølger etter omikronsmitte som av deltaviruset

Ny forskning viser at de som har vært smittet av omikronvarianten av koronaviruset like ofte melder om senfølger som dem som har hatt deltaviruset.

05.12.2022Vestre Viken satser på mer brukerstyring for pasienter

Nå kan pasientene ta kontakt også mellom konsultasjoner, slik at helsepersonell får frigitt tid til de pasientene som er veldig syke og trenger hjelp.

05.12.2022Skal tilby HPV-test i stedet for celleprøve også for yngre kvinner

Fra 1. januar 2023 vil kvinner ned til 30 år få tilbud om HPV-test i stedet for celleprøve. Det samme vil gjelde kvinner ned til 25 år fra 1. juli.

05.12.2022Helsepersonell er utsatt for håndeksem: – Ikke vent for lenge med å søke hjelp

Håndeksem som ikke behandles riktig og tidlig nok, kan gi langvarig sykefravær og føre til behov for omskolering eller uførhet. Hyppig håndvask, bruk av hansker og høyt arbeidspress gjør helsepersonell særlig utsatt, ifølge STAMI-overlege.

05.12.2022Halvparten av fastlegepasientene sliter med søvnen

Pasienter som besøker fastlegen er mer plaget av søvnproblemer enn andre, viser en ny studie fra UiB.  – Vi ser at søvn er noe fastlegen bør fokusere mer på, sier artikkelforfatter Sunniva Torsvik.

05.12.2022Blandede erfaringer med Pasientens legemiddelliste

Fastlege Regin Hjertholm er storfornøyd med Pasientens legemiddelliste (PLL)-pilot og har høstet gode erfaringer. Sykehuslege Jan Stavenes er ikke like raus med lovordene.

02.12.2022Vil stoppe vikarbyråers aggressive rekruttering

Direktør i Helse Vest, Hilde Brit Christiansen, vil sette en stopper for at vikarbyråer «fisker» vikarer hos konkurrenter.

02.12.2022Fylkeslegen i Trøndelag: – Det er åpenbare utfordringer med systemet

Fylkeslegen og Statsforvalteren i Trøndelag venter på redegjørelser fra både St. Olavs hospital og Helseplattformen AS, om feil knyttet til e-meldinger.

02.12.2022OUS-direktøren: – Større risiko ved ikke å bygge

Sykehusdirektør Bjørn Atle Bjørnbeth mener tiden er inne for å gå videre med byggeplanene ved OUS.

02.12.2022KOFA: UNN har ikke foretatt ulovlige anskaffelser

Universitetssykehuset Nord-Norge (UNN) handler ikke i strid med rammeavtale inngått i forbindelse med anbudskonkurransen «TNF BIO 2206b». Det konkluderer Klagenemnda for offentlige anskaffelser (KOFA) med.

02.12.2022Ekstrapotten fra regjeringen redder ikke sykehusene

Ekstrabevilgningen til sykehusene redder årets regnskap, men hindrer ikke omfattende kutt neste år. Helse Nord må spare inn over én milliard kroner på driften for å komme i balanse neste år.

02.12.2022Legepresidenten: – Alvorlig at regjeringen forhåndskonkluderer

President i Den norske legeforening, Anne-Karin Rime, mener ekspertutvalgets vurderinger så langt i stor grad samsvarer med Legeforeningens syn.

02.12.2022Koronamedisinen Paxlovid snart tilgjengelig på apoteket

Legemiddelet  Paxlovid  blir fra torsdag 8. desember tilgjengelig på norske apotek, bekrefter helseminister Ingvild Kjerkol (Ap). 

02.12.2022Helseministeren betrygget etter orientering om Nye OUS

Nye OUS anslås å komme til å koste over 37 milliarder kroner. Fredag vedtok styret i Oslo universitetssykehus (OUS) forprosjektrapporten for Nye Aker og Nye Rikshospitalet.

02.12.2022Selskapene etter tap i retten: – Veldig skuffet

MSD og Janssen fikk ikke støtte av tingretten i prislekkasje-saken. – Skuffet over utfallet og hvilke eventuelle konsekvenser det kan få, sier Hans Petter Strifeldt i MSD Norge.

02.12.2022Neste år skal OUS teste nytt IT-system: Målet er å unngå avlyste operasjoner

OUS og KPMG jobber for å nå målet om å teste et nytt planleggingsverktøy for operasjoner i løpet av 2023.

01.12.2022Kjerkol forsvarer LIS1-kutt selv om regjeringens utvalg vil øke antallet

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol tar ikke selvkritikk når det gjelder kutt av LIS1-stillinger, i lys av anbefalingene fra fastlegerapporten hun selv har bestilt. 

01.12.2022Fødeavdelingen i Vesterålen driftes som normalt i løpet av neste uke

Fødeavdelingen i Vesterålen vil driftes som normalt i løpet av uke 49. Nordlandssykehuset har nå fått på plass døgnberedskap på blodbanken.

01.12.2022Mener fastlegeordningen fremstår som et lappeteppe

Regjeringens ekspertutvalg leverte torsdag sin foreløpige rapport. Utvalgets leder, Kjetil Elias Telle, sier det er viktig å bruke tid for å se helheten. – Ordningen har eksistert siden 2001, ingen har sett helhetlig på den. Jeg tror vi er tjent med å se de lange linjene.

01.12.2022Fastlegeordningen: Første rapport fra ekspertutvalget er klar

Snaut fire måneder etter at arbeidet med å gå gjennom fastlegeordningen startet, har regjeringens ekspertutvalg levert sine foreløpige vurderinger og anbefalinger.

01.12.2022Onkologianbudet er gyldig: – En viktig kjennelse for pasientene

Sør-Rogaland tingrett ga Sykehusinnkjøp HF medhold. – Nå håper vi å få kontraktene signert så raskt som mulig, sier Bente Hayes, administrerende direktør i helseforetaket til Dagens Medisin.

01.12.2022Helseministeren sier nei til å utrede omskjæring

Helseminister Ingvild Kjerkol (Ap) ser ingen grunn til å utrede om rituell omskjæring av gutter bryter med menneskerettighetene, slik Røde Kors har bedt om.

01.12.2022MSD og Janssen tapte i tingretten - Avtaler på kreftlegemidler blir signert

Sør-Rogaland tingrett ga denne uken ikke medhold til legemiddelselskapene MSD Norge og Janssen Norge. Dermed kan avtalene i onkologianbudet signeres. 

01.12.2022Farmasøyter: – Opplever at kompetansen er mer etterspurt

I forbindelse med innføring av nytt journalsystem har St. Olavs hospital redusert drift og ekstra bemanning. Blant annet er bemanningen av farmasøyter i akuttmottaket tredoblet frem til nyttår.

30.11.2022Ingvill Kvernmo blir eierdirektør i Helse Midt-Norge

Helse Midt-Norges nye eierdirektør overtar jobben etter sin far.

30.11.2022Dette fikk SV inn på helsefeltet i budsjettavtalen med regjeringen

SV fikk verken LIS1-stillinger eller mer midler til sykehusene inn i neste års statsbudsjett. Partiet fikk derimot en verbal om regulering av helprivate allmennlegetjenester.

30.11.2022FHI om salmonellautbrudd: – Det gjør oss litt urolige

Folkehelseinstituttet (FHI) jobber bredt for å finne årsaken til det nasjonale salmonellautbruddet. Torsdag har antall påviste tilfeller økt til 42.

30.11.2022Mangel på bioingeniører påvirker sykehusdriften i Vesterålen

Tillitsvalgt for Legeforeningen i Nordlandssykehuset er bekymret for konsekvensene av nattestengt lab ved Nordlandssykehuset Vesterålen, Stokmarknes. Nå engasjerer både stortingspolitikere og Helse Nord seg.

30.11.2022Snart får alle sykehusene i Helse Midt-Norge leveranser fra samme lager: – Unikt

– Det er bare vi i Midt-Norge som har klart å samle oss om en helregional felles løsning der vi er enige om hvordan vi skal gjøre det og alle er med. Det er unikt.

29.11.2022– Risikoen er betydelig mindre for at vi vil se slike saker i Innlandet i fremtiden

Fylkeslege Harald Vallgårda ved Statsforvalteren i Innlandet er betrygget etter orienteringen han fikk av Sykehuset Innlandet om nye metoder, meldekultur og informasjon til pasienter.   

 
Page visits: 16198