Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

10.07.2020Flertallet av kommunene støtter Akson

183 av 291 kommuner har nå signert intensjonserklæringen for Akson. Disse kommunene representerer 65 prosent av befolkningen utenfor Midt-Norge.

10.07.2020Nordisk samarbeid på metoder forlenges med tre år

FiNoSe-samarbeidet mellom finske, norske og svenske legemiddelmyndigheter på metodevurdering og refusjon av legemidler, går inn i en ny fase.

09.07.2020– Vi må forebygge forskjellsbehandling av pasienter

Pasienter blir ofte behandlet ulikt i helsevesenet, sier Friha Aftab. Som lege mener hun det er viktig å være bevisst på hvordan interseksjonalitet kan påvirke praksisen. 

08.07.2020– Kapasiteten er allerede sprengt

Med en ny handlingsplan skal regjeringen friste flere unge leger inn i fastlegeordningen. Leder i Allmennlegeforeningen støtter tiltaket, men mener det trengs større tilskudd for å gjøre fastlegeyrket attraktivt.

08.07.2020Bruker kunstig intelligens for å bedre bemanning i helsevesenet

Norske Globus AI bruker kunstig intelligens for å effektivisere bemanning av helsepersonell. Nå ser selskapet stort fremtidig potensial i det amerikanske markedet.

07.07.2020Frykter følgene av ny fastlege-finansiering

UiO-professor mener det nye knekkpunktet i fastlegenes basistilskudd vil kunne føre til et økt behov for flere fastleger i fremtiden.

07.07.2020Forventer bedre global forsyning av remdesivir fra oktober

– Dersom våre produksjonsteam klarer å produsere mer remdesivir enn det som er forventet over sommeren, vil vi ha ytterligere forsyninger til land utenfor USA, sier Gileads medisinske direktør for Norden.

06.07.2020Mener ny behandling ikke bare kan drives av de mest entusiastiske legene

En foss av nye behandlingsmuligheter innen kreft betyr også at onkologene må skaffe seg kunnskap for å kunne benytte seg av de nye verktøyene. –  Dette kan ikke bare være drevet av de mest entusiastiske legene, mener Line Bjørge.

06.07.2020– Norge har gjort mye riktig under pandemien

Den kanadiske forskeren Ian Colman er imponert over hvordan Norge har håndtert koronapandemien. Han mener nordmenns tillit til myndighetene og velferdsstaten kan ha spilt en viktig rolle for å begrense spredningen av viruset.

03.07.2020Får nei til gruppeunntak for MS-pasienter under koronakrisen

Leder for Nasjonal kompetansetjeneste for MS etterlyser svar fra Nye metoder på om de kan bruke natalizumab, under koronapandemien. – Hvis ikke vi har fått gitt ut svaret, skal vi få sendt det ut, sier Geir Tollåli, medisinsk fagdirektør i Helse Nord og leder for Bestillerforum

03.07.202055 millioner til helseinnovasjon tilknyttet covid-19

Forskningsrådet deler ut midler til ni prosjekter innen helseinnovasjon. Et av prosjektene som støttes er et prosjekt med hjemmeoppfølging av polikliniske pasienter.

03.07.2020Rask FDA-godkjenning av immunterapi mot tarmkreft

Det amerikanske legemiddelverket har godkjent bruk av kun immunterapi i førstelinje for pasienter med tarmkreft. FDA-direktør kaller behandlingen et paradigmeskifte.

03.07.2020Kritisk til apotek-bytte av biotilsvarende legemidler

– Man vil kunne få mindre mulighet til å kunne følge opp bivirkninger og effekt. Hvis pasientene begynner å få tilfeldige bytter av legemidler i apotek, i stedet for i regi av sykehusene, vil det kunne bli vanskeligere å følge pasienter i registrene, sier professor Tore K. Kvien.

03.07.2020Ferdig som fung.ass i direktoratet

Tidligere Helse Vest-sjef Herlof Nilssen trådte til som fungerende assisterende helsedirektør da koronapandemien kom til Norge. Nå har han takket for seg, men sier tiden vil vise hva som skjer dersom det kommer nye smittebølger.

03.07.2020FHI: – Skuffende at mange tester feiler

Folkehelseinstituttet opplyser at instituttet følger med på utprøvinger av antistoff-hurtigtester.

02.07.2020– Kun et fåtall får muskelplager av statiner

I en ny norsk studie oppgir en av ti som bruker statiner at de får muskel- og skjelettplager som bivirkninger av medisinen. Studien viser  imidlertid også at statiner svært sjeldent er den faktiske årsaken til disse plagene.

02.07.2020Nedgang i bruk av takst for oppfølging under pandemien

Per april i år, var taksten brukt 502 ganger, mot 721 ganger i april 2019. – Ganske sannsynlig forklaring at nedgang skyldes covid-utbruddet.

02.07.2020Har hatt ulik praksis for svenske vikarer

I Stavanger er alle svenske vikarer satt i karantene. I Bergen har før gårsdagens krav testet ved ankomst og anbefalt å vente til testsvaret foreligger. Nå endres reglene fra «bør» til «skal».

02.07.2020Vil gjøre biotilsvarende legemidler byttbare i apotek

Helse- og omsorgsdepartementet (HOD) foreslår nå at ordningen med legemiddelbytte i apotek ikke lenger skal forbeholdes generiske og parallellimporterte legemidler.

02.07.2020Tre av fire leger sa ja til å offentliggjøre industri-honorar

Antallet leger som samtykket til offentliggjøring av finansielle overføringer fra legemiddelselskap økte med rundt fire prosent fra 2018 til 2019.

01.07.2020OUS endrer test-reglene for utenlandske vikarer

Ferievikarer som har kommet til Oslo universitetssykehus i løpet av de ti siste dagene skal gå på vakt frem til onsdag klokken 15.00, opplyser sykehuset.

01.07.2020Nå får pasienter digitalt prøvesvar på koronatest

Fra 2. juli får alle som har tatt koronatest svar på prøven på helsenorge.no.

01.07.2020Svenske helsearbeidere må testes før de får jobbe i Norge

Regjeringen innfører krav om at svenske leger og sykepleiere må testes to ganger etter ankomst i Norge.

01.07.2020Apotekenes nye bransjesystem blir utsatt igjen

Innføringen av Eik, som skal erstatte apotekenes nåværende bransjesystem FarmaPro, skulle opprinnelig være klart i 2019. Nå vil det etter planen ikke bli klart før i 2021. 

01.07.2020Pasient ved Nordfjord sykehus har fått påvist covid-19

Pasienten var i kontakt med den svenske vikarlegen som testet positivt for covid-19 før helgen.

01.07.2020HOD foreslår at farmasøyter skal kunne rekvirere influensavaksine

- For å gjøre influensavaksinering i apotek enklere og mer tilgjengelig bør farmasøyter i apotek gis rekvireringsrett til bestemte vaksiner mot sesonginfluensa.

30.06.2020Ny indikasjon for HPV-vaksine fra MSD

Amerikanske legemiddelmyndigheter godkjente tidligere denne måneden MSDs HPV-vaksine Gardasil 9 som forebyggende behandling av HPV-relatert hode- og halskreft.  

30.06.2020– Uaktuelt å forplikte oss ytterligere før vi får svar

Etter fire måneder har helsebyråd Robert Steen og Oslo kommune fortsatt ikke fått svar på spørsmålene de stilte om Akson.  

30.06.2020Kunngjorde prisen på remdesivir

Selskapet Gilead Sciences kunngjorde mandag prisen på legemiddelet remdesivir (Veklury).

30.06.2020Søker sekretær-kommuner for helsefellesskap

Helsedirektoratet lyser ut tilskudd til sekretæransvar for de nye helsefellesskapene.

30.06.2020Planlegger å utvide sykehuset på Kalnes

– Vi ser nå på hvor og hvordan vi skal utvide sykehuset, sier administrerende direktør Hege Gjessing ved Sykehuset Østfold.

29.06.2020Ny utprøving av covid-19-hurtigtester viser store sprik

Over halvparten av hurtigtestene for covid-19-antistoffer fikk stryk i en ny utprøving. Tre tester ble definert som «gode» og fem som «akseptable».

29.06.2020Legeforeningen om Akson: – Ikke beroliget

– Den eksterne kvalitetssikringen har ikke beroliget oss, sier Overlegeforeningens Anne Karin Rime.

29.06.2020Hun er ny direktør ved Finnmarkssykehuset

Siri Tau Ursin er ansatt som ny administrerende direktør i Finnmarkssykehuset HF.

29.06.2020Tidligere statsråd blir rådgiver ved Diakonhjemmet

Manuela Ramin-Osmundsen blir rådgiver for strategisk kommunikasjon og samfunnskontakt ved Diakonhjemmet, opplyser stiftelsen i en pressemelding.

29.06.2020Frp: – Avventer om journalprosjekt

Mens Sp og Ap er sterkt kritiske til Akson-prosjektet, vil Frp se det i sammenheng med loven om e-helse, før de tar stilling.

29.06.2020Nå skal noen brystkreftpasienter behandles med immunterapi

Norsk brystkreftgruppe oppdaterer retningslinjene slik at noen pasienter med metastatisk brystkreft vil få tilbud om immunterapikombinasjon.

29.06.2020Ny direktør i IKT-Norge

Direktør for samfunnskontakt i Telia, Øyvind Husby, blir ny administrerende direktør i den uavhengige interesseorganisasjonen IKT-Norge.

29.06.2020Ny klinikk skal følge opp barn smittet av covid-19

Ahus Nordbyhagen har åpnet en ny forskningspoliklinikk. En av studiene som pågår der nå, følger opp barn som har vært smittet med koronaviruset.

26.06.2020Vil ikke følge anbefalingene fra rapporten

Helseminister Bent Høie (H) svarer et tydelig «nei» på spørsmålet om de vil følge anbefalingene i rapporten om Akson. KS-styreleder Bjørn Arild Gram sier det er uaktuelt at staten går inn som eier av prosjektet, slik rapporten anbefaler.

26.06.2020Rapport om Akson: – Den samlede risiko er meget høy

En ekstern kvalitetssikring av arbeidet med Direktoratet for e-helses milliardprosjekt som er ment å gi kommunene felles pasientjournal og løsninger for å samhandle, omtaler flere punkter som kritiske.

26.06.2020Høie: Nok kommuner har signert intensjonserklæring om Akson

Helseminister Bent Høie (H) sier til Dagens Medisin at et tilstrekkelig antall kommuner nå har signert intensjonserklæringen om Akson.

26.06.2020Sykehusene i nord planla å bruke 100 mill. på vikarer. Endte opp med å bruke 250.

Universitetssykehuset i Nord-Norge (UNN) bommet med over 100 millioner kroner da de skulle anslå utgifter til innleie av personell i 2018. Nå krever Helse Nord at alle helseforetakene i nord tar grep.

26.06.2020– Betryggende funn om gravide og sovemedisin

Forskere fra UiO og FHI har undersøkt hvordan mors bruk av sovemedisin og beroligende midler påvirker det nyfødte barnet. – Vi kan ikke se at dette gir betydelige negative effekter på svangerskapet. Dette er betryggende funn, sier forsker Hedvig Nordeng.

26.06.2020Mener remdesivir bør vurderes brukt på sykehjem

Ahus-overlege Olav Dalgard mener man bør vurdere bruk av antiviralt legemiddel mot covid-19 hos mange pasienter som innlegges på sykehus og i sykehjem.

26.06.2020Han blir ny brukerstemme i Bestillerforum

Fra september vil brukerne i helsetjenesten også bli representert i diskusjonene før nye metoder skal vurderes av Beslutningsforum.

26.06.2020Norge vurderer å tilby smittefly til EU

EU inviterer medlemsland og samarbeidspartnere til å bistå med ressurser til katastrofehåndtering og -evakuering. Norge vurderer å tilby unionen et smittefly.

25.06.2020- Har ikke fungert så godt som man hadde håpet

Styret i Helse Sør-Øst diskuterte en ny evaluering av sykehuset på Kalnes torsdag. Styreleder Svein I. Gjedrem mener rapporten viser positive sider ved det nye sykehuset, men også at ikke alt har fungert optimalt.

25.06.2020– Trenger mer forskning for å si om remdesivir øker overlevelsen

EMAs komite for humanmedisin anbefaler at remdesivir gis betinget markedsføringstillatelse i Europa. Legemiddelet brukes for å behandle pasienter innlagt med covid-19.

25.06.2020Planlegger start av forprosjekt for nye Oslo-sykehus

Styret i Helse Sør-Øst har godkjent en plan for å starte forprosjekt 1. november. Det innebærer en utsettelse av prosjektet, men tillitsvalgt mener beslutningen er fattet for tidlig.

 
Page visits: 6885