Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

16.11.2018Thomas ble fastlege, Anne ble gynekolog og Roger ble nevrokirurg

Dagens Medisin så dagens lys samtidig som legekullet i Bergen var ferdig utdannet i 1998. 20 år senere har vi snakket med tre av dem om yrkesvalget, endringer i arbeidet og råd til neste generasjon leger.

15.11.2018Langt færre dør av hjerneslag og hjerteinfarkt

Siden den første norske hjerneslagpasienten fikk trombolyse i 1998, er dødeligheten av slag redusert med cirka 70 prosent. Og langt færre dør av hjerteinfarkt nå enn for 20 år siden.

14.11.2018Ny barneovervåknings- enhet på Ahus

Akershus universitetssykehus lanserer nytt tilbud til barn og ungdom som følger ny «standard for barneovervåkning».

14.11.2018E-helse: Dette var oppturene og nedturene

Elektronisk frikort, e-resept og elektronisk pasientjournal er suksesser i norsk e-helse. Andre e-suksesser sitter langt inne.

14.11.2018Kåret til «verdens beste digitale byggeprosjekt»

Byggingen av det nye sykehuset på Ullandhaug skal starte våren 2019, men allerede nå høster sykehuset priser.

14.11.2018– Dagens Medisin skulle være først med nyhetene

I 1998 ble Dagens Medisin legenes avis, som skulle gi blaffen i pasienten.

13.11.2018Høyre beskylder Ap for å kutte i helseteknologi

Men det avviser Ap blankt.

13.11.2018Krever slutt på kjøp av IT-systemer som ikke snakker sammen

Abelia og Norway Health Tech vil ha handlingsregel for offentlige IT-prosjekter

13.11.2018Sykehusenes utbetalinger knyttes til helsedata-registrering

Neste år starter en prøveordning der de regionale helseforetakene får ISF-refusjon for hvert registrerte pasient i 12 utvalgte kvalitetsregistre.

13.11.2018Suksessgründere ga helseministeren IT-råd

Helsesista Tale Maria Krohn Engvik, og helsedata-ekspert John D.Halamka, var blant dem som ga helseministeren råd om innovasjon og e-helse.

13.11.2018– Mindre overbehandling av prostatakreft

– Vi ser en fortsatt økning i bruken av aktiv overvåking for pasienter som har lavrisikokreft. Det er i tråd med retningslinjene og målet om å redusere overbehandling, sier urolog Erik Skaaheim Haug.

12.11.2018Arild Bjørndal utfordrer Bjørn Guldvog som helsedirektør

Arild Bjørndal, direktør ved stiftelsen Regionsenter for barn og unges psykiske helse (RBUP) Øst og Sør, utfordrer den sittende helsedirektøren.

12.11.2018Norges første forskningssenter for klinisk behandling til Bergen

– Vi har store forventninger til at det første senteret i den nye ordningen vil løfte norsk klinisk nevrologisk forskning til et nytt nivå, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

12.11.2018Norges første forskningssenter for klinisk behandling til Bergen

– Vi har store forventninger til at det første senteret i den nye ordningen vil løfte norsk klinisk nevrologisk forskning til et nytt nivå, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.

12.11.2018Ny styreleder i Helse Nord

Renate Larsen er ny styreleder i Helse Nord RHF.  

12.11.2018Redder hjertesyke med kateterbasert metode

I dag kan thoraxkirurg Gry Dahle behandle pasienter med alvorlig hjerteklaffsykdom med en metode hvor et kateter kan føres inn til hjertet via blodårene. For ti år siden ville ikke disse pasientene ha blitt operert.

09.11.2018– Mannlige og kvinnelige kirurger trenger litt ulik veiledning

Lederen av Norsk kirurgisk forening mener et viktig fremskritt i kirurgien er aksepten for at kvinnelige kirurger er minst like flinke som sine mannlige kolleger.

09.11.2018– Mannlige og kvinnelige kirurger trenger litt ulik veiledning

Lederen av Norsk kirurgisk forening mener et viktig fremskritt i kirurgien er aksepten for at kvinnelige kirurger er minst like flinke som sine mannlige kolleger.

09.11.2018Forsker på om tarmbakteriene kan forutsi sykdom

I 1998 var det neppe mange som trodde at tarmbakterier kunne forutsi hvem som fikk effekt av kreftmedisin eller predikere nye hendelser for akuttinnlagte hjertesyke. I 2018 ser verdenen annerledes ut.

09.11.2018– Jeg må være min egen koordinator

Med en alvorlig nakkeskade og store funksjonsproblemer har Arnold Flakstad hatt mer enn 60 sykehusbesøk, ved fire forskjellige sykehus.  

09.11.2018– Vi er i 1. divisjon, men ennå ikke i eliteserien

I år 2000 mente Forskningsrådet at Norge var en B-nasjon i medisinsk forskning. – Nå er vi kommet oss opp i 1. divisjon, men er ennå ikke i eliteserien, fastslår direktør i Forskningsrådet.

08.11.2018Immunterapien og genetikken trumfer alt

Kartleggingen av det humane genom og immunterapi ved kreft vurderes blant de aller største medisinske gjennom­bruddene siden 1998.

08.11.2018Dette mener dekanene er de største gjennombruddene

Vi har spurt dekanene ved de fire medisinske fakultetene om hva de mener er de fremste medisinske nyvinningene de siste 20 årene.

08.11.2018Jesper Melin på inntektstoppen

Med 142,7 millioner kroner i inntekter i fjor, er lege og gründer Jespen Melin Ganc-Petersen, helt i inntektstoppen i Norge.

08.11.2018Vurderer streike-opptrapping

Forbundsleder Eli Gunhild By sier forbundet stadig vurderer å utvide streiken.

08.11.2018Disse sykehustoppene måtte gå

Bare i år har fem ledere i sykehussektoren gått av etter å ha vært omgitt av spetakkel i offentlig­heten. De føyer seg inn i en lang rekke sykehus­topper som har forlatt sjefsstolen etter offentlig uro og press.

08.11.2018Ti millioner til fagmedisinske foreninger

Kardiologenes forening har fått utbetalt mest fra legemiddelindustrien de siste tre årene, fulgt av nevrologer og lungeleger.

08.11.2018NSF har fått 2,8 millioner

Industrisamarbeidet gir faglig utvikling til pasientens beste, ifølge Sykepleierforbundets generalsekretær.

07.11.2018Skal redegjøre i Stortinget om mislykkede IKT-prosjekter

Helseminister Bent Høie (H) stiller for andre gang i år i Stortinget for redegjøre om Helse Østs IKT-prosjekter.

07.11.2018Antibiotikaresistens er årsaken til 69 dødsfall årlig i Norge

I Europa knyttes 33.000 dødsfall årlig til antibiotikaresistens. Det viser en ny, europeisk studie.

06.11.2018Uønskede pasienthendelser mer enn 20-doblet da Helse Sør-Øst forsøkte å innføre nytt røntgensystem

Måtte gi opp etter å ha forsøkt å innføre systemet i fem år.

06.11.2018– Sykehuspoliklinikkene utnytter ikke legekapasiteten godt nok

Bare 12 prosent av poliklinikkene har høy kapasitetsutnyttelse og et høyt antall konsultasjoner. Det viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

06.11.2018– Sykehuspoliklinikkene utnytter ikke legekapasiteten godt nok

Bare 12 prosent av poliklinikkene har høy kapasitetsutnyttelse og et høyt antall konsultasjoner. Det viser en ny rapport fra Riksrevisjonen.

06.11.2018Helse Sør-Østs prestisjeprosjekt har kostet over 6,2 milliarder statlige kroner - får slakt av Riksrevisjonen

Store deler av prosjektet som hittil har kostet 6,2 milliarder kroner er strandet eller forsinket.

06.11.2018Flere unge får potenspiller

Antallet menn i 20-årene som fikk resept på potenspille, som Viagra, er mer enn doblet siden 2007. Og flere norske enn svenske menn tyr til piller for potensen.

05.11.2018Ap møtte opp med forslag om 100 nye stillinger – fikk ikke slippe til

Helsepolitisk talsperson i Ap, Ingvild Kjerkol, møtte opp til legenes markering mandag.

05.11.2018Krever 200 nye stillinger for nyutdannede leger

Medisinstudenter og nyutdannede leger samlet seg for å kreve flere LIS1-stillinger.

05.11.2018Syv vil bli direktør i Statens helsetilsyn

Tre kvinner og fire menn har søkt jobben som direktør i Statens helsetilsyn.

05.11.2018Vil gi legene mot og ryggrad

– Leger, medier og pasienter må minne hverandre på at livet er et usikkert prosjekt.

02.11.2018Nå kartlegges behovet for flere stillinger til nyutdannede leger

Hvor mye koster en LIS1? Det er ett av spørsmålene sykehusene må svare på når helsemyndighetene skal finne ut hvor mange nye LIS1-stillinger man trenger.

02.11.2018MS-medisin stenges ute fra anbud i to år

Etter avslaget i Beslutningsforum kan ikke MS-medisinen Ocrevus delta i legemiddelanbud før i 2020.

02.11.2018Kreftforeningen: Pasientene må ikke holdes for narr

Kreftforeningens Anne Lise Ryel frykter at sykehusøkonomi skal stå i veien for at behandlingsrådene som Ekspertpanelet gir skal bli en reell mulighet.

01.11.2018Store kirurgi-ulikheter mellom norske sykehus

Fortsatt er det store forskjeller i behandling ved norske sykehus. – Vi ser at pasienter i enkelte opptaksområder får veldig mye mer behandling enn andre, sier Barthold Vonen.

01.11.2018Aksepterer millionbot likevel – rettssak avlyst

Styret i Vestre Viken HF har «etter en helhetsvurdering» vedtatt å akseptere foretaksboten for feilaktig takstbruk ved Avdeling for klinisk patologi.

01.11.2018Ekspertene ilegges strenge begrensninger

Ekspertpanelet kan ikke anbefale nye legemidler som er til vurdering hos Beslutningsforum.

01.11.2018OUS-forskere står bak ny testmetode for antistoffer

– Mange kolleger kalte det akademisk selvmord da vi startet prosjektet for mer enn ti år siden, sier forsker Fridtjof Lund-Johansen.

31.10.2018Sykehusleger fikk stjerner for arbeidsinnsats

Sundhedsplatformen i Danmark gir sykehusleger stjerner på skjermen hvis de jobber bra innenfor ulike parametere.

31.10.2018Dette er ekspertene som skal gi dødssyke ny vurdering

Åtte kreftleger skal gi alvorlig syke pasienter med kort levetid igjen en ny medisinsk vurdering.

31.10.2018Forbedringsprisen 2018 til Stavanger-overlege

Årets Forbedringspris fra pasientsikkerhetsprogrammet tildeles overlege Anlaug Vatne ved Stavanger universitetssjukehus for arbeidet med å redusere unødig bruk av antibiotika hos nyfødte.

31.10.2018160 millioner kroner til kreftforskning

Kreftforeningen gir penger til 30 nye forskningsprosjekter. Mye av pengene går til prosjekter som skal finne bedre behandlingsmetoder.

 
Page visits: 1082