Dagens medisin RSS

Link to search for OUS news

RSS Nyheter

17.01.2022Dette er den nye direktøren ved Nordlandssykehuset

Siri Tau Ursin er tilsatt som administrerende direktør ved Nordlandssykehuset HF.

17.01.2022Risdiplam innføres til behandling av SMA hos barn: – En positiv nyhet

–  Det gir også en ekstra medikamentell behandlingsmulighet for en sårbar pasientgruppe, sier overlege ved Barneavdeling for nevrofag ved Oslo universitetssykehus. 

17.01.2022Beslutningsforum for Nye metoder vurderte ti metoder. Samtlige fikk ja

Mandag vurderte Beslutningsforum en rekke nye legemidler. De blir alle innført i den offentlige helsetjenesten.

17.01.2022Lanserer nytt tidsskrift om kliniske studier

New England Journal of Medicine lanserer et nytt tidsskrift som skal handle om kliniske studier.

17.01.2022Ser ikke behovet for Kjerkols pilot: – Vi står klar med en løsning

Helseministeren ber RHF-ene vurdere ny pilot på hjemmesykehus for covid-19-pasienter. Norske teknologiselskaper peker på at dette allerede gjøres i norske kommuner i dag.

16.01.2022Norsk forsker med på viktig MS-funn: – Et stort skritt i retning av å finne årsaken

Multippel sklerose er i stor grad trigget av infeksjon fra Epstein-Barr-virus, slår Harvard-forskere fast – deriblant Kjetil Lauvland Bjørnevik og Marianna Cortese, begge med doktorgrad fra MS-miljøet i Bergen.

15.01.2022Satte krisestab – OUS håper å få løst IT-problemer i løpet av kvelden

Situasjonen ved Oslo universitetssykehus har vært som følge av IT-problemer lørdag. Nå håper medisinsk fagdirektør at problemene snart er løst. 

15.01.2022Fastleger lager podcast

Fastleger lager podcast om læringsmålene i spesialistutdannelsen i allmennmedisin. – Tanken er ikke å være en lærebok, men grunnlag for videre refleksjon.

14.01.2022Rødt vil ha ny vurdering av gebyr for feil i forskrivning

Rødts representant i helse- og omsorgskomiteen, Seher Aydar, er kritisk til at Helsedirektoratet nylig innførte overtredelsesgebyrene for feil forskrivning. Det tror de kan føre til at pasienters rettigheter svekkes, og at fastlegeordningen blir ytterligere presset.

14.01.2022Slik reagerer de på evalueringen av Ekspertpanelet

Nylig ble evalueringsrapporten av Ekspertpanelet publisert. Rapporten er nå på høring hos relevante interesseorganisasjoner. Kreftforeningen og stiftelsen ALS Norge har begge innspill til rapporten.

14.01.2022– 90 prosent mindre dødelighet med omikron

Tall fra USA viser at risikoen for å dø med omikron-varianten er langt mindre enn med delta.

14.01.2022– Carf-akkrediteringen er en døråpner til samarbeid verden over

Sunnaas sykehus HF er akkreditert for tre nye år av den internasjonale organisasjonen Commission on Accreditation of Rehabilitation Facilities (CARF).

13.01.2022Bekymret for siling av henvendelser til Ekspertpanelet

Halfdan Sørbye, leder av Ekspertpanelet, er imponert av den nylig publiserte evalueringsrapporten av Ekspertpanelet. Han er ikke like positiv til det supplerende dokumentet som er utarbeidet av de regionale helseforetakene.

13.01.2022Ekspertgruppe skal belyse konsekvenser av pandemien

Regjeringen har satt ned en ny ekspertgruppe som skal vurdere samfunnsmessige konsekvenser av smitteverntiltakene og gi innspill til nye tiltakspakker mot covid-19.   

13.01.2022Foreslår endringer for ekspertpanel-ordning

En fersk evaluering av panelet som gir råd om mulig ny behandling for dødssyke pasienter, foreslår at flere bør kunne få råd fra panelet.  RHF-ene lufter muligheten for å sløyfe grensen for forventet gjenstående levetid for pasienter helt.

13.01.2022Sykehusdirektører forbereder seg på flere innleggelser – men er uenige om vaksinepass

Sykehusdirektør Eivind Hansen i Helse Bergen mener det må målrettes tiltak for å fremme vaksinering og sier at det kan lettes på noen tiltak i samfunnet.  Direktør Bjørn Atle Bjørnbeth ved Oslo universitetssykehus (OUS) mener det nå er naturlig å få barn og ungdom tilbake på skolene og «leve som...

13.01.2022Uenige om konsekvensene av «vanlige innleggelser»

Overlege Trude Basso mener man må åpne opp samfunnet og håndtere pandemien med sunt koronavett, blant annet fordi det er lettere å skalere opp kapasiteten på vanlige sengeposter. Foretakstillitsvalgt Christian Grimsgaard i Helse Sør-Øst er bekymret for at eksponentiell vekst vil føre til et for...

13.01.2022Omdiskutert Alzheimer-medisin mister støtte

Den amerikanske staten kutter i den økonomiske støtten til legemiddelselskapet Biogens mye omtalte Alzheimer-legemiddel adukanumab (Aduhelm) på grunn av risiko for skadelige bivirkninger.

13.01.2022Disse funnene overrasket forskeren: – En sjelden gladsak

En ny studie avliver gammel myte: Det er ikke foreldrenes utdanningsnivå som avgjør om barn får psykisk helsehjelp.

12.01.2022– Man kunne ha behandlet veldig mange flere pasienter raskere og til en lavere pris

– For mange tror jeg det oppleves som å slå døra rett i trynet på folk som ønsker å få lov til å ha innflytelse på behandlingen, og på hvem som skal levere tjenestene, sier Bård Hoksrud (Frp). 

12.01.2022Ny sak for Beslutningsforum: – Dette kan gjøre det lettere for pasientene

Mandag er det igjen tid for at Beslutningsforum skal gjennomgå en rekke nye legemidler som kan bli innført i den offentlige helsetjenesten.

12.01.2022Har opprettet 27 nye sengeplasser for kreft- og somatikk

Akershus universitetssykehus (Ahus) har omdisponert kontorarealer og flyttet på avdelinger for å opprette flere sengeplasser. Omdisponeringen har ført til netto 27 flere sengeplasser for blant annet onkologisk, hjertemedisinsk og gastromedisinsk avdeling.

12.01.2022Helse Bergen skrev ut resept på CF-legemiddel: – Beklager feilen

– Dette gjelder en pasient som har fått hvit resept av en ansatt lege hos oss, hvor pasient selv skulle betale for behandling. Det er blitt gjort, men det er feil, sier Marta Ebbing, fagdirektør i Helse Bergen.

11.01.2022Her er reaksjonene på sykehustalen: – Viktige og nødvendige grep

– Jeg er glad for at Ingvild Kjerkol så sterkt vektlegger at dette handler om de ansatte. Det vi varsler om er forhold som til syvende og sist setter pasientene i fare, sier Lill Sverresdatter Larsen i Norsk Sykepleierforbund. 

11.01.2022Fjerner Den gylne regel: – Ga ikke et riktig bilde av resultatene

Helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol sier at istedenfor en ny nasjonal helse- og sykehusplan så vil de lage en nasjonal helse- og samhandlingsplan. – Planen skal se tjenesten i sammenheng, på tvers av kommune og sykehus.

11.01.2022– Vi prioriterer dere som er i den offentlige helsetjenesten

Det uttalte helse- og omsorgsminister Ingvild Kjerkol i sin første sykehustale, hvor hun annonserte at regjeringen foreslår en ekstra tiltakspakke på 1,5 milliarder kroner til sykehusene.

11.01.2022Forlengelsesstudie på mye omtalt hjertemedisin

En nylig publisert forlengelsesstudie for legemiddelet tafamidis (Vyndaqel) for behandling av transtyretin amyloidose hos voksne med kardiomyopati, viste at effekten videreføres i langtidsoppfølging av pasientene.

11.01.2022Tallene fra Helse Vest er klare: – Vaksinen er avgjørende

I november og desember 2021 var det ingen friske, fullvaksinerte personer som trengte respiratorbehandling på sykehusene i Helse Vest.

11.01.2022Tror bøter kan skremme fremtidige fastleger

Sentrale leger er kritiske til et nytt regelverk hvor Helsedirektoratet kan straffe behandlere for feil forskrivingspraksis med såkalte «overtredelsesgebyr».

10.01.2022Pålegges å ta i bruk nasjonale e-helseløsninger: – Bryter med alle prinsipper

Virksomheter i helse- og omsorgstjenesten pålegges å ta i bruk de nasjonale e-helseløsningene helsenettet, kjernejournal, e-resept og helsenorge.no. 

10.01.2022Flere opplever hjerne- og luftveisplager etter koronasykdom

Personer som har hatt covid-19 rapporterer om høyere forekomst av hjerne- og luftveisplager enn personer som ikke har hatt sykdommen.

10.01.2022Siv Jensen blir styremedlem i Patientsky

Tidligere Frp-leder Siv Jensen går inn i styret i Patientsky Norge. 

10.01.2022Tre av ti koronapasienter innlagt av annen hovedårsak enn covid-19

De to siste ukene av 2021 var 30 prosent av de innlagte med covid-19 innlagt av en annen hovedårsak enn koronasykdom.

10.01.2022– Mange psykiatribygg er for gamle og ikke godt egnet til sitt bruk

Utviklingen av de nye byggene bygger på årevis med forsknings- og kunnskapsarbeid.

08.01.2022Nye styreledere i Helse Vest og Helse Midt

Agnes Landstad er ny styreleder i Helse Vest. Odd Inge Mjøen får oppgaven i Helse Midt-Norge. – Jeg sterkt motivert, sier Mjøen. 

07.01.2022Støtte til internasjonale samarbeidsaktiviteter i kliniske studier

Tildelingen er gjort av Nordic Trial Alliance, et prosjekt med støtte fra NordForsk, med mål om å fasilitere nordisk samarbeid om kliniske forskning.

07.01.2022Tyggis med kunstig fremstilt ACE2-protein skal redusere mengden koronavirus i spytt

Ifølge en studie publisert i tidsskriftet Molecular Therapy viste det seg at virusmengden i prøvene ble redusert med mer enn 95 prosent.

07.01.2022Midlertidige avmeldinger skjuler økning i transplantasjonsliste

– Vi stusset når vi så tallene, de går ned selv om det ikke er utført flere transplantasjoner, sier Lars Skar, styreleder i Landsforeningen for Nyrepasienter og Transplanterte.

07.01.2022Oppdaget et protein som er avgjørende for MRSA-bakterienes overlevelse

– Dette er et protein som aldri har blitt studert før, forteller Ine Myrbråten. 

06.01.2022Studie: Kan være behov for kjønnsspesifikk oppfølging etter tarmkreftscreening

Kvinner har høyere risiko for tarmkreftdød etter adenomfjerning enn kvinner generelt. Menn har lavere risiko, ifølge norsk studie. – Det kan være andre faktorer som er involvert enn de studien kan kontrollere for, sier ekspert. 

06.01.2022Tar opp igjen planlagte operasjoner

St. Olavs hospital endrer 6. januar beredskapsnivået til «Grønn, med skjerpet beredskap», og legger til rette for mer planlagt virksomhet.

06.01.2022Patentfri covid-19-vaksine utviklet i USA

En ny vaksine mot covid-19 er utviklet av forskere ved Texas Childrens Hospital og Baylor College of Medicine. Vaksinen er den første som tilbys uten patent til de selskap som ønsker å produsere den.

06.01.2022Laveste antall organdonasjoner på ti år

Tall fra Oslo universitetssykehus viser at det i fjor ble det gjennomført 95 organdonasjoner fra avdød giver ved norske sykehus. Stiftelsen Organdonasjon skriver at det er det laveste antall organdonasjoner i Norge på ti år.

06.01.2022Smitten sank drastisk etter skjenkestopp, men forsker advarer om funnene

Til tross for massiv nedgang i smittetall, kan det være vanskelig å peke på hva som var utslagsgivende.

05.01.2022– Kan utføre en full gjennomgang av MR-bilde på under ett sekund

Ved hjelp av kunstig intelligens skal en gruppe forskere ved Ålesund sykehus utvikle mer effektive og nøyaktige metoder for å diagnostisere brystkreft.

05.01.2022Ny behandling av osteoporose på blåresept

Fra 1. januar 2022 ble en ny skjelettstyrkende medisin tilgjengelig via individuell stønad etter blåreseptforskriften §3. – For pasienter med alvorlig osteoporose vil dette ha stor betydning, sier Erik Fink Eriksen, dr.med., spesialist i endokrinologi og indremedisin.

05.01.2022Ny operasjonsteknikk ga mindre blødninger og færre reinnleggelser

Pasientene fikk færre store blødninger i etterkant av halsmandel-operasjoner da kirurgene endret teknikk fra «varm» til «kald».

05.01.2022Baard-Christian Schem skal over i ny jobb

– Det er en erkjennelse av at jeg har stått lenge i det som er en ganske krevende jobb og at kapasiteten farges av at årene går, sier Baard-Christian Schem.

04.01.2022– Kan forhindre nye kardiovaskulære hendelser

Ny studie undersøkte om poliklinisk oppfølging kunne redusere risikoen for nytt hjerteinfarkt, hjerneslag, PCI, bypass-operasjon eller død.

04.01.2022Retter kritikk mot vaksinegigantene: – De setter seg på bakbeina

Medicines Patent Pool (MPP) tar opp kampen mot koronaviruset, sammen med Pfizer og Merck.

 
Page visits: 13447