RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

04.12.2019Lovende funn for behandling av ødelagte hjerteklaffer

mariia-boganova

Aortaklaffeforkalkning er en utfordrende tilstand for helsevesenet og for pasientene det gjelder. Det finnes ingen behandling utover kirurgi. Mariia Bogdanova disputerte nylig med en avhandling der hun ser på muligheten for en fremtidig farmakologisk behandling.

28.11.2019Nytt genkart for Multippel Sklerose

picture1-ms-970

Over 200 nye genvariasjoner som bidrar til økt risiko for Multippel Sklerose er funnet i en ny stor studie.

21.11.2019Kursing for riktigere antibiotikabruk nytter

colourbox4314688

Norske fastleger er opptatt av antibiotikaresistens og det er en klar reduksjon i forskrivning av antibiotika blant fastleger som har deltatt på kurs i riktigere antibiotikabruk.

20.11.2019Tid for Vitamin D tilskudd

vitamind_740

Det er gått 100 dager siden sommeren og vi trenger påfyll av vitamin D. De fleste klarer ikke å få nok av vitaminet gjennom kosten.

20.11.2019Fattigdom driver utviklingen av resistent tuberkulose

colourbox20385689

Å forstå resistent tuberkulose bør ikke begrenses til det som kan tolkes fra biomedisin alene. Også sosiale faktorer er viktig for å kunne imøtekomme problemet.

06.11.2019Ungdom som spiser lunsj tar bedre matvalg

lunsj-inne-colourbox-660

Ungdom som spiser frokost og lunsj spiser sunnere totalt sett i løpet av dagen. Det viser en studie gjennomført av forskere ved instituttet.

15.10.2019Ønsker å slå schizofreni på målstreken

970--folkemengde---jahre-

Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? Det er et av målene til førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, som nå mottar Anders Jahre-prisen for yngre forskere.

04.10.2019Eldre donorer kan gi kortere kø for ny lever

oversikt-thorsen-foto-gupta-660

I mange land er det lange ventelister for å få ny lever. Løsningen er å bruke eldre donorer, sier Trygve Thorsen i sin avhandling.

03.10.2019Skal du delta i screening for tarmkreft – eller ikke?

p9230363-4

Valget om å delta i screening for tykktarmskreft bør baseres på individuelle faktorer, som individuell risiko og personlige preferanser. Det kommer frem i den nye, internasjonale retningslinjen for tarmkreftscreening; BMJ Rapid Recommendations.

03.10.2019Risikoen for hudkreft øker med økende bruk av solarium

solbrent-660-colourbox

Det er en klar sammenheng mellom antall besøk i solarium og antall tilfeller av en type hudkreft som heter plateepitelkreft.

25.09.2019Hånd til hånd: Bakterier, antibiotika og resistens

bakterier-507

Antibiotikaresistens er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de største helsetruslene i verden. Hva gjør vi med det?

18.09.2019Moderne undervisningsform gir suksess

mooc-fig1-570px

MOOC er en ny type kurs som har dukket opp det siste tiåret. Medisinsk fakultets undervisere har hevet seg på bølgen, og erfaringene er svært gode.

16.09.2019Epigenetikk: Er livet vårt bestemt av våre besteforeldres levesett?

epi-h-colourbox16166908-660px

Korleis me lever påverkar kva gener som tas i bruk. Kan dette arves?

10.09.2019For mye B-vitaminer kan føre til hoftebrudd

vitamin-b-colourbox-660.

Mange tar B-vitaminer som kosttilskudd uten at de trenger det. Kombinasjonen av B6- og B12-vitaminer kan til og med være skadelig.

03.09.2019Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten

f-for-funksjonell-660-colourbox19632661

Funksjonell persontilpasset medisin handler om å dyrke pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsette legemidler og se hvilke som virker.

 
Page visits: 27759