RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

11.01.2022De ser cellenes innerste hemmeligheter

Bildet viser tre menn og en kvinne foran to dataskjermer med mikroskopbilder. Bak står et høyt mikroskop

Tenk deg at du zoomer inn flere millioner ganger i kroppen din, til det innerste i cellene. En unik gruppe ved UiO hjelper forskere over hele verden å bevise teoriene sine.

11.01.2022Mange veterinærer sliter med selvmordstanker

Bildet viser en kvinne som står ved siden av en hest utendørs

Av veterinærene som rapporterte alvorlige selvmordstanker, mente halvparten at det var jobben som gjorde at de hadde det vanskelig.

06.01.2022Ny metode for behandling av Alzheimers sykdom

Aldringsforsker Evandro Fang sitter foran forskningsutstyr.

Kunstig intelligens og cellenes eget rensesystem er nøklene bak den nye medisinen. Behandlingen kan også styrke andre organer i kroppen.

05.01.2022Hjelpeapparatet er ikke godt nok rustet for å ivareta torturutsatte

Bildet kan inneholde: tre, kvist, vindu, trådgjerde, fryser.

Titusenvis av mennesker med fluktbakgrunn i Norge kan ha vært utsatt for tortur. Et fragmentert rehabiliteringstilbud gjør belastningen på enkeltpersoner i hjelpeapparatet stor.

07.12.2021Ny immunterapi for kreft basert på mekanismen for transplantasjonsavvisning

Bilde av Johanna Olweus i laboratoriet

Forskere har fått immunceller til å tro at kreften er et transplantert organ som de bør kvitte seg med. Behandlingen er svært effektiv i mus med leukemi, og skal nå prøves ut på mennesker.

02.12.2021– Vi må tenke på leveren

Illustrasjonsbilde av lever foran en kvinne som holder hendene rundt

Vi kan forebygge og behandle leversykdommer. Nye medisiner kommer på løpende bånd. Men behandlingen når ikke alltid pasientene.

01.12.2021Hva var det egentlig legen sa, igjen?

Bildet viser en kvinne som sitter bak et bord og diskuterer med to kvinner i hvit frakk

Skulle du være forsiktig med å ta disse to medisinene sammen, og kunne du løfte tungt? Helsepersonell bør bruke strategier når de skal informere pasienten, mener forskere.

26.11.2021Immunforsvaret kan gi større skader etter hjertestans

Bilde av forskerne i laben

Noen klarer seg bra etter hjertestans, mens andre får alvorlige skader og mister livet. Det medfødte immunforsvaret viser seg å være en del av forklaringen.

25.11.2021En randomisert studie av smitteverntiltak – en av veldig få

Logo fra TRAiN-studien

Smitteverntiltak som maskebruk, avstand og nedstengning, ble tatt i bruk på store befolkningsgrupper uten at vi visste effekten av det. En av få studier som faktisk undersøkte effekten av slike tiltak, ble nylig publisert av forskergruppen Klinisk effektforskning.

17.11.2021Vil halvere antall dager med antibiotikabehandling

Bildet kan inneholde: mat, mat, rett, ingrediens, oppskrift.

En halvering av behandlingstiden ved halsbetennelse og skarlagensfeber er ett av tiltakene i oppdaterte retningslinjer for antibiotika i primærhelsetjenesten som skal bidra til redusert og riktigere antibiotikabruk.

14.11.2021Middelhavsdietten kan føre til for høyt inntak av miljøgifter

Bildet viser en mann som sitter foran PCen

Det er mye sunt og bra med middelhavsdietten, men du kan risikere å få i deg for mye miljøgifter. Økologisk dyrket mat kan bøte på det, viser en ny studie.

29.10.2021Hvorfor dør aldrende nerveceller?

Illustrasjonsbilde av nerveceller.

Når nervecellenes DNA ikke repareres godt nok, blir cellene gradvis ødelagt, for etter hvert å gå tapt når vi blir eldre. Klarer vi å beskytte nervecellene, kan vi kanskje klare å forebygge Parkinsons sykdom.

28.10.2021Hjertet fungerer normalt hos de fleste som har hatt covid-19

Lege Klaus Murbræch gjør ultralydundersøkelse av en hjertepasient på Kardlab, Rikshospitalet.

Det ser ikke ut til at nedsatt hjertefunksjon er en av årsakene til at det tar lang tid for noen å bli helt friske etter gjennomgått covid-19. Dette kommer frem fra en ny studie.

05.10.2021Hundre år etter at insulin ble oppdaget: De er dømt til å dø av diabetes

ntb_edjqcshwlkk

I store deler av verden vil et barn med diabetes ha små sjanser til å overleve. Det livreddende insulinet er en luksus bare de rike har råd til.

29.09.2021Kan forutsi hvem som kan få kognitiv svikt etter hjerneslag

Bilde av slagpasient som pusler et puslespill av hjernen

Ved hjelp av MR-bilder kunne forskerne se at pasienter som utviklet kognitiv svikt, allerede hadde forandringer i hjernen før slaget.

 
Page visits: 34813