RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

22.03.2024Vil gi medisiner superkrefter med unik teknologi

Bildet kan inneholde: smil, produkt, vindu, kjole skjorte, vitenskap.

I fremtiden trenger du kanskje ikke ta faste medisiner like ofte som i dag. Norske forskere har utviklet en unik teknologi som gir superkrefter til medisiner basert på antistoffer. Da kan de både virke lengre i kroppen og bekjempe flere sykdommer.

15.03.2024Undersøker langtidseffekten av DBT for unge

En ung kvinne ved vannkanten som ser på mobilen sin. Foto

Lenge ville ein ikkje diagnostisere unge med personlegdomsforstyrringar, og dei vart heller ikkje behandla med dialektisk åtferdsterapi. Men for femten år sidan gjekk norske forskarar føre. No undersøker dei resultata.

13.03.2024Digitalt verktøy skal hjelpe unge som har hatt kreft

Førsteamanuensis Hanne Cahtrine Lie kommer gående opp en trapp.

Det skal bli lettere å leve med seneffekter etter å ha hatt kreft som barn eller ung. Førsteamanuensis Hanne Cathrine Lie har en viktig rolle i et europeisk innovasjonsprogram som skal utvikle det digitale verktøyet e-QuoL.

07.03.2024Hva skjer i overgangsalderen?

Bilde av dame som ler

Ingen kommer for å informere oss om overgangsalderen. Men kanskje er det ikke så nøye? Overgangsalderen er vel ingen sykdom?

05.03.2024– Hvem de har mistet, kan bety noe for følelsene i etterkant

Hånd med ring som strekker seg mot en blomst. Foto

Mens mange foreldre strever med selvbebreidelse, kan partnere oftere oppleve sinne mot den som har tatt livet sitt, ifølge erfaringene til sorgterapeut Hege Sandanger og kollegaene.

04.03.2024Pandemien endret kommuneoverlegens rolle

Illustrasjon av en lege som sitter og snakker med andre leger på en pc-skjerm.

Kommuneoverlegene ser et større behov for å prioritere beredskap og være tettere på beslutningsprosessene i kommunene i etterkant av pandemien.

01.03.2024Avansert infrastruktur vil revolusjonere hjerneforskningen

Forskerne Ingvild Bjerke og Trygve Leergaard smiler til kameraet.

Den europeiske forskningsinfrastrukturen EBRAINS setter hjerneforskere i stand til å dele, finne og benytte data på nye måter og langt mer effektivt enn tidligere.

23.02.2024Den skjulte helsekrisen i norske fengsler

Bildet kan inneholde: sko, bein, flash fotografering, tre, sollys.

Andelen innsatte i norske fengsler med både ruslidelser og psykiske lidelser øker. Dette bekymrer norske forskere. Nå etterlyser de en mer målrettet og helhetlig tilnærming til innsattes helse.

22.02.2024Motstridende teorier om bevissthet kan likevel passe sammen

Illustrasjon av fire av de fem teoriene for bevissthet.

Professor emeritus Johan Frederik Storm har ledet arbeidet med en artikkel som vekker oppsikt. Målet har vært en ny tilnærming til forståelsen av hvordan bevisstheten vår fungerer.

20.02.2024Kan eksamen bli kortere og bedre?

Stefan Schauber er fotografert i et fellesområde på Institutt for medisisnke basalfag..

Førsteamanuensis Stefan Schauber jobber med eksamenskvalitet, og mener det må være mulig å utfordre dagens praksis med rundt 100 spørsmål ved eksamener på profesjonsstudiet i medisin.

14.02.2024Snart kan vi få en universell influensavaksine

Bildet kan inneholde: ledd, hånd, erme, gest, mobiltelefon.

Er du lei av å ta influensavaksine hvert år? Om noen år kan du få slippe.

05.02.2024Også eldre kan få kjønnssjukdommar

Bilde av et eldre par som holder rundt hverandre.

Førekomsten av kjønnssjukdommar blant vaksne i alderen 60 til 89 år har auka subtilt i Noreg sidan 1990. Førebyggjande tiltak bør også rettast mot denne aldersgruppa, ifølgje forskarane bak ein ny internasjonal studie.

02.02.2024Hvordan møter legen alvorlig syke kreftpasienters eksistensielle bekymringer?

Lege og pasient.

Alvorlig kreftsykdom utgjør en eksistensiell trussel mot alle sider av livet og kan føre til lidelse, usikkerhet og tap av kontroll.

30.01.2024Ny kunnskap om den alvorlige leversykdommen PSC

Tegning av lever og gallegangene

Det er mye vi ikke vet om leversykdommen PSC. Ny forskning gir oss enda en brikke i det vitenskapelige puslespillet.

25.01.2024Noen antibiotika gir mer multiresistente og sykdomsfremkallende E. coli

Professor Corander står ved en tavle og smiler.

Det er en klar årsakssammenheng mellom bruk av en bestemt type antibiotikum og økt forekomst av en multiresistent E. coli-variant. Studien illustrerer behovet for nasjonale overvåkingssystemer for antibiotikaresistens.

 
Page visits: 41430