RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

06.11.2018Pusten din er kroppens egen førstehjelp

pust-660x

Din egen pust kan hindre alvorlige blødninger i å få verre konsekvenser.

31.10.2018Overvekt blant barn varierer med etnisitet

illustrasjon-vekt-barn---foto-colourbox-24983005

Barn med bakgrunn fra Midtøsten og Nord-Afrika hadde dobbelt så høy risiko for å utvikle overvekt som barn med norsk eller annen europeisk opprinnelse, viser en ny studie fra Groruddalen.

22.10.2018Rusmiddeloverdose – én av ti tilbake med ny overdose innen en uke

colourbox27056390(1)

Boligløse pasienter, pasienter som gikk under behandling, og pasienter med opioidoverdose hadde størst risiko for ny overdose like etter den forrige.

12.10.2018Slik lagar du gode eksamensoppgåver

nasjonal-fagprove

Ha klart for deg kva det er studenten skal visa at ho kan, og ta utgangspunkt i verkelege situasjonar.

09.10.2018Nytt håp for kaptein Voms stortå

colourbox19610877-storta

Ny behandling av urinsyregikt senker urinsyrenivået i kroppen. Dette kan beskytte podagra-pasienter mot nye anfall.

26.09.2018Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis

colourbox15081284(4)

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis.

19.09.2018Retningslinjer kan forhindre forskning og innovasjon

sykehuskorridor

Det er et økende krav om retningslinjer innen utredning og behandling i helsevesenet. Men retningslinjer kan misforstås, advarer Mette Kalager og Michael Bretthauer i en leder i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

12.09.2018Hva gjør vi med alle selvmordene?

drew-hays-168905-unsplash

Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens beste land å leve i. Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene?

04.09.2018Eksamensoppgåver som treffer blink

presisjon-noyaktigheit-303

For at ei eksamensoppgåve skal vera god, er det ikkje nok at den er berre nøyaktig eller berre presis. Den må vera begge delar.

28.08.2018Tidligere brukermedvirkning for bedre digitale helsetjenester

appetittus-foto-oystein-horgmo-uio(1)

Nettverket INNSIKT skal gjennom inkluderende brukermedvirkning utvikle flere forskningsprosjekter med nye metoder for å sikre bedre og mer tilgjengelige digitale helse- og velferdstjenester.

15.08.2018Overdiagnostisering også i tarmkreftscreening?

michael_colo

Overdiagnostisering er ansett som et stort problem innenfor mammografi og screening for prostatakreft. Men hva med tarmkreftscreening?

20.07.2018Ikke gode nok på fjerning av kolonpolypper

ina-borgeneheim-pedersen-web

Et betydelig antall norske endoskopører benytter inadekvate polypektomi-teknikker. Artikkelen "Teknikker ved fjerning av kolonpolypper i Norge" i Endoscopy International Open viser til klare tall.

11.07.2018Mer screening ikke til det bedre i USA

michael-bretthauer-og-mette-kalager

American Cancer Society senker alderen for tarmkreftscreening fra 50 til 45 år. En dyr og unødvendig endring i følge legene Michael Bretthauer og Mette Kalager.

06.07.2018Ny innsikt i brystkreft

colourbox30719475

Forskere har funnet ut hva som skjer når normale celler utvikler seg til brystkreft. Funnet kan føre til mer skreddersydd behandling, med riktig behandling i riktig dose til riktig pasient.

22.06.2018Store forskjeller på tilgang til lindrende strålebehandling

norgeskart-lindrende-stralebehandling303

Uhelbredelig syke kreftpasienter får ulikt tilbud om lindrende strålebehandling, avhengig av både hvor de bor og av andre sosiale faktorer. – Slike forskjeller bør vi ikke se i Norge, sier lege og forsker Linn Merete Åsli.

 
Page visits: 24949