RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

26.09.2018Pasientmedierte tiltak kan gi bedre klinisk praksis.

colourbox15081284(4)

Pasientmedierte tiltak, som pasientinformasjon, pasientopplæring eller at pasienter informerer om egen helsetilstand, kan bidra til bedre klinisk praksis.

19.09.2018Retningslinjer kan forhindre forskning og innovasjon

sykehuskorridor

Det er et økende krav om retningslinjer innen utredning og behandling i helsevesenet. Men retningslinjer kan misforstås, advarer Mette Kalager og Michael Bretthauer i en leder i det medisinske tidsskriftet The Lancet.

12.09.2018Hva gjør vi med alle selvmordene?

drew-hays-168905-unsplash

Over 600 mennesker dør årlig i selvmord i et av verdens beste land å leve i. Hva kan vi gjøre for å redusere selvmordstallene?

04.09.2018Eksamensoppgåver som treffer blink

presisjon-noyaktigheit-303

For at ei eksamensoppgåve skal vera god, er det ikkje nok at den er berre nøyaktig eller berre presis. Den må vera begge delar.

28.08.2018Tidligere brukermedvirkning for bedre digitale helsetjenester

appetittus-foto-oystein-horgmo-uio(1)

Nettverket INNSIKT skal gjennom inkluderende brukermedvirkning utvikle flere forskningsprosjekter med nye metoder for å sikre bedre og mer tilgjengelige digitale helse- og velferdstjenester.

15.08.2018Overdiagnostisering også i tarmkreftscreening?

michael_colo

Overdiagnostisering er ansett som et stort problem innenfor mammografi og screening for prostatakreft. Men hva med tarmkreftscreening?

20.07.2018Ikke gode nok på fjerning av kolonpolypper

ina-borgeneheim-pedersen-web

Et betydelig antall norske endoskopører benytter inadekvate polypektomi-teknikker. Artikkelen "Teknikker ved fjerning av kolonpolypper i Norge" i Endoscopy International Open viser til klare tall.

11.07.2018Mer screening ikke til det bedre i USA

michael-bretthauer-og-mette-kalager

American Cancer Society senker alderen for tarmkreftscreening fra 50 til 45 år. En dyr og unødvendig endring i følge legene Michael Bretthauer og Mette Kalager.

06.07.2018Ny innsikt i brystkreft

colourbox30719475

Forskere har funnet ut hva som skjer når normale celler utvikler seg til brystkreft. Funnet kan føre til mer skreddersydd behandling, med riktig behandling i riktig dose til riktig pasient.

22.06.2018Store forskjeller på tilgang til lindrende strålebehandling

norgeskart-lindrende-stralebehandling303

Uhelbredelig syke kreftpasienter får ulikt tilbud om lindrende strålebehandling, avhengig av både hvor de bor og av andre sosiale faktorer. – Slike forskjeller bør vi ikke se i Norge, sier lege og forsker Linn Merete Åsli.

19.06.2018Nerveskade hos nyfødte kan forhindres

baby-nyfodt-rikshospitalet-300

Denne saken ble først publisert 31. mai 2011, republisert 2018.

Professor Marianne Thoresen har fått internasjonal anerkjennelse for en revolusjonerende behandling som forhindrer nerveskade etter oksygenmangel hos nyfødte. Nå er hun tilbake ved Institutt for medisinske basalfag, der hun startet sin forskerkarriere for 35 år siden.

19.06.2018Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

apotek-350px-colourbox1002594

Antibiotikaresistente bakterier er et stort globalt problem. Vi bør likevel ikke droppe antibiotika ved urinveisinfeksjon.

12.06.2018Håp om en universell influensavaksine?

vaksine-anderson-og-grodeland

Forskere har funnet en ny måte å lage influensavaksiner på. Dette kan gi oss bredere beskyttelse mot flere influensatyper.

02.06.2018Avføring kan erstatte antibiotika

frederik_emil_juul-og_kjetil_kjeldstad_garborg_600px

Tarmbetennelse med bakterien Clostridium difficile er en fryktet komplikasjon ved antibiotikabehandling, og standard behandling er i dag ytterligere antibiotikabehandling. En norsk pilotstudie som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser at tilførsel av tarmbakterier kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang.

24.04.2018Ikke mindre tarmkreft blant kvinner etter sigmoidoskopi

koloskop_600px

Tarmkreftscreening med sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men hos kvinner er det liten eller ingen effekt. Det viser en ny studie fra forskere ved Kreftregisteret og Universitetet i Oslo, publisert i Annals of Internal Medicine i dag.

 
Page visits: 24655