RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

06.11.2019Ungdom som spiser lunsj tar bedre matvalg

lunsj-inne-colourbox-660

Ungdom som spiser frokost og lunsj spiser sunnere totalt sett i løpet av dagen. Det viser en studie gjennomført av forskere ved instituttet.

15.10.2019Ønsker å slå schizofreni på målstreken

970--folkemengde---jahre-

Schizofreni og bipolar lidelse er sterkt arvelige sykdommer. Men går det an å forutsi hvem som vil få dem? Det er et av målene til førsteamanuensis Lars Tjelta Westlye, som nå mottar Anders Jahre-prisen for yngre forskere.

04.10.2019Eldre donorer kan gi kortere kø for ny lever

oversikt-thorsen-foto-gupta-660

I mange land er det lange ventelister for å få ny lever. Løsningen er å bruke eldre donorer, sier Trygve Thorsen i sin avhandling.

03.10.2019Skal du delta i screening for tarmkreft – eller ikke?

p9230363-4

Valget om å delta i screening for tykktarmskreft bør baseres på individuelle faktorer, som individuell risiko og personlige preferanser. Det kommer frem i den nye, internasjonale retningslinjen for tarmkreftscreening; BMJ Rapid Recommendations.

03.10.2019Risikoen for hudkreft øker med økende bruk av solarium

solbrent-660-colourbox

Det er en klar sammenheng mellom antall besøk i solarium og antall tilfeller av en type hudkreft som heter plateepitelkreft.

25.09.2019Hånd til hånd: Bakterier, antibiotika og resistens

bakterier-507

Antibiotikaresistens er i følge Verdens helseorganisasjon (WHO) en av de største helsetruslene i verden. Hva gjør vi med det?

18.09.2019Moderne undervisningsform gir suksess

mooc-fig1-570px

MOOC er en ny type kurs som har dukket opp det siste tiåret. Medisinsk fakultets undervisere har hevet seg på bølgen, og erfaringene er svært gode.

16.09.2019Epigenetikk: Er livet vårt bestemt av våre besteforeldres levesett?

epi-h-colourbox16166908-660px

Korleis me lever påverkar kva gener som tas i bruk. Kan dette arves?

10.09.2019For mye B-vitaminer kan føre til hoftebrudd

vitamin-b-colourbox-660.

Mange tar B-vitaminer som kosttilskudd uten at de trenger det. Kombinasjonen av B6- og B12-vitaminer kan til og med være skadelig.

03.09.2019Skreddersydd kreftbehandling skåner pasienten

f-for-funksjonell-660-colourbox19632661

Funksjonell persontilpasset medisin handler om å dyrke pasientens kreftceller utenfor kroppen, tilsette legemidler og se hvilke som virker.

27.08.2019Persontilpasset kreftbehandling kan hjelpe når standardbehandling svikter

malrettet-kreftbehandling-h1-crop-660px

Grundigere undersøkelse av kreftsvulsten kan forlenge overlevelse hos pasienter med spredning av kreft.

14.08.2019Ensomhet: Den glemte faktor i psykisk helsearbeid?

ensomhet-ung-mann-660px-colourbox31291747

Tiltak mot ensomhet hos personer med psykiske lidelser kan gi bedre fysisk helse og lavere dødelighet.

12.08.2019Norge trenger en nasjonal stamcellebank

stamceller-h-crop2-colourbox38756555

Med en stamcellebank vil Norge stå bedre rustet til å behandle de tusenvis av nordmenn som rammes av blindhet, diabetes, Parkinsons sykdom, MS, ALS, hjerte- og karsykdommer og mange andre sykdommer.

08.08.2019Pasientens digitale helsevesen

pasientens-digi-colourboxi35776469-660px

Aktiv bruk av egen helseinformasjon er en forutsetning for en personalisert behandling, oversikt og gode helsevalg.

09.07.2019Vi trenger en nasjonal stamcellebank

Vil bidra til forskning på mange skader og lidelser. Noen få superdonorer kan dekke behovet til sju av ti nordmen.

 
Page visits: 27617