RSS News feed Med Fac UiO

Aktuelle forskningssaker - Det medisinske fakultet

11.07.2018Mer screening ikke til det bedre i USA

michael-bretthauer-og-mette-kalager

American Cancer Society senker alderen for tarmkreftscreening fra 50 til 45 år. En dyr og unødvendig endring i følge legene Michael Bretthauer og Mette Kalager.

06.07.2018Ny innsikt i brystkreft

colourbox30719475

Forskere har funnet ut hva som skjer når normale celler utvikler seg til brystkreft. Funnet kan føre til mer skreddersydd behandling, med riktig behandling i riktig dose til riktig pasient.

22.06.2018Store forskjeller på tilgang til lindrende strålebehandling

norgeskart-lindrende-stralebehandling303

Uhelbredelig syke kreftpasienter får ulikt tilbud om lindrende strålebehandling, avhengig av både hvor de bor og av andre sosiale faktorer. – Slike forskjeller bør vi ikke se i Norge, sier lege og forsker Linn Merete Åsli.

19.06.2018Nerveskade hos nyfødte kan forhindres

baby-nyfodt-rikshospitalet-300

Denne saken ble først publisert 31. mai 2011, republisert 2018.

Professor Marianne Thoresen har fått internasjonal anerkjennelse for en revolusjonerende behandling som forhindrer nerveskade etter oksygenmangel hos nyfødte. Nå er hun tilbake ved Institutt for medisinske basalfag, der hun startet sin forskerkarriere for 35 år siden.

19.06.2018Ibuprofen kan ikke erstatte antibiotika ved urinveisinfeksjon

apotek-350px-colourbox1002594

Antibiotikaresistente bakterier er et stort globalt problem. Vi bør likevel ikke droppe antibiotika ved urinveisinfeksjon.

12.06.2018Håp om en universell influensavaksine?

vaksine-anderson-og-grodeland

Forskere har funnet en ny måte å lage influensavaksiner på. Dette kan gi oss bredere beskyttelse mot flere influensatyper.

02.06.2018Avføring kan erstatte antibiotika

frederik_emil_juul-og_kjetil_kjeldstad_garborg_600px

Tarmbetennelse med bakterien Clostridium difficile er en fryktet komplikasjon ved antibiotikabehandling, og standard behandling er i dag ytterligere antibiotikabehandling. En norsk pilotstudie som publiseres i New England Journal of Medicine denne uken viser at tilførsel av tarmbakterier kan være bedre enn antibiotika for alle pasienter med sykdommen, også de som har den for første gang.

24.04.2018Ikke mindre tarmkreft blant kvinner etter sigmoidoskopi

koloskop_600px

Tarmkreftscreening med sigmoidoskopi reduserer både forekomst og dødelighet av tarmkreft blant menn, men hos kvinner er det liten eller ingen effekt. Det viser en ny studie fra forskere ved Kreftregisteret og Universitetet i Oslo, publisert i Annals of Internal Medicine i dag.

16.04.2018Fant flere genetiske varianter som gir risiko for brystkreft

vessela-pris-2

Forskere har nå identifisert 72 nye genetiske varianter som gir høy risiko for å utvikle sykdommen.

23.03.2018Ønsker flere i behandling for hepatitt C

colourbox18749358

Verdens helseorganisasjon (WHO) har et mål om å utrydde hepatitt C i verden innen 2030. Nå etterlyser forskere en handlingsplan for å få flere pasienter i behandling.

12.03.2018Forskning og helsehjelp – to sider av samme sak?

figur-folkehelse

Tarmkreftscreening står for døren. Den bør organiseres som en serie randomiserte studier der testmetodene fortløpende evalueres og tilpasses ny kunnskap. Men kan man forske på helsehjelp?

13.02.2018Mindre sårflater gir bedre resultater

kikkhull-970

Kreftsvulster som sprer seg til leveren er den vanligste dødsårsaken ved tarmkreft. Nå viser forskning at kikkhullskirurgi gir bedre resultater på behandling av leversvulster enn vanlige operasjoner.

22.01.2018Die Zeit støtter avvikling av mammografiscreening

mammoscreening

Den tyske avisen «Die Zeit» uttrykker i en større artikkel støtte for Mette Kalagers forskning og lederartikler om mammografiscreening. Avisen anbefaler den neste tyske regjeringen å avskaffe organisert mammografiscreening i Tyskland.

20.12.2017Trafikkaos i celler fører til tumorvekst

cysts-lobert-660

Under kreftutvikling mister cellene orienteringsevnen og vokser ukontrollert i alle retninger. Nå har forskere ved UiO og OUS oppdaget hvordan dette skjer.

24.11.2017Gründerskole for helseforskere

teamb2_970px

På Helseinnovatørskolen får deltakerne kunnskap, verktøy og nettverk som gjør dem bedre rustet til å løse fremtidens helseutfordringer og videreutvikle helsevesenet.

 
Page visits: 24200