Events at Med Fac UiO

Forsknings­arrangementer - Det medisinske fakultet

19.06.2019Arendalsuka. Teknologi for bedre helse: innovasjon og innbyggerstyring

UiO og Digitalt liv presenterer ledende forskning som gir grunnlag for bedre løsninger i helsenæringen, for samfunnet og individet.

19.06.2019Arendalsuka 2019: Nasjonal stamcellebank

banner-660x200-2

Stamceller er et ferskt forskningsfelt med mange muligheter. Det er potensiale for store gjennombrudd innen behandling av lidelser som diabetes 1, øyesykdommer, ALS, ryggmargsskader og revmatisme.

06.05.2019TBA

statistics-ocbe-colourbox-507

Speaker: Torben Martinussen, Professor, Section of Biostatistics, Dept. of Public Health, University of Copenhagen, Denmark.

27.03.2018Den 9. nasjonale konferanse om traumatisk hjerneskade

Utredning og behandling av sanseproblemer etter hjerneskade og konsekvenser i et familieperspektiv

27.03.2018Baltic and North Sea Conference on Physical and Rehabilitation Medicine 2019

bnc-logo-2019

Rehabilitation towards future health and participation - an evidence-based strategy

28.03.2019Cardiometabolic disease – pathways, biomarkers, personalised medicine

Nordic Metabolomics Society workshop and Throne Holst symposium, October 31 st-November 1 st 2019

 
Page visits: 43053