Events at Med Fac UiO

Forsknings­arrangementer - Det medisinske fakultet

18.09.2023Oslo Bioinformatics Workshop Week 2023

December 11th-15th 2023 will see the second edition of the Oslo Bioinformatics Workshop Week at the University of Oslo, Norway. This event is organised by the Student Committee of the Centre for Bioinformatics at UiO, in collaboration with the ISCB Regional Student group in Norway. These workshops are open to the scientific community in Oslo and the surrounding area.

Registration is now closed. Any questions or registration modifications should be addressed to oslo-bioinfo-workshops@ifi.uio.no.

02.10.2023Godt pårørendesamarbeid ved psykoselidelser

Bildet kan inneholde: hånd, gest, finger, tommel, håndledd.

Deltakere fra prosjektet Bedre Pårørendesamarbeid oppsummerer fem års forsknings- og implementeringsarbeid i psykisk helsevern.

07.11.2023Sluttseminar for forskningsprosjektet Kreftoverlevelse på nye måter

vannliljer, fotoillustrasjon

Arrangert av Kreftoverlevelse på nye måter ( CANCUL) og forskergruppen Samfunn, helse og makt ( SHEP)

06.10.2023Internship 2024: Info meeting for students

Students attending in 2021

We welcome students from the Faculty of Medicine, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the Faculty of Educational Sciences to a digital information meeting about the internship programme and the possibility of applying for summer jobs in companies.

06.10.2023Internship 2024: Informasjonsmøte for studenter

Studenter som deltok i 2021.

Vi ønsker studenter fra Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet velkommen til digitalt informasjonsmøte om internshipordningen og muligheten for å søke sommerjobber i bedrifter.

30.11.2023Fremtidens helsevesen: Hva med forskning og undervisning når vi går tom for folk?

Bildet kan inneholde: smil, forsker, forsker, skjegg, forskning.

I årene som kommer blir det flere pasienter per ansatt i helsesektoren. Hvilke konsekvenser får dette for medisinsk forskning og undervisning? Hva gjør vi når vi går tom for folk?

07.12.2023Impact breakfast: "Dear AI-friend" – how chatbots and VR can strengthen social relations and mental health

Impact breakfast illustration

How can new technologies help us build social relations and improve mental health? Do young people prefer to talk to chatbots instead of healthcare personnel? What are the advantages and disadvantages of the new technologies? Meet researchers from SINTEF and UiO who are experts in chatbots and language models; and a startup from Oslo Science Park.

06.12.2023Random graphical model of microbiome interactions in related environments

Biostatistical seminar with Veronica Vinciotti, Associate Professor, Department of Mathematics, University of Trento, Italy.

06.10.2023Internship 2024: Matchmaking for students and companies

Students attending in 2021

We welcome companies and students from the Faculty of Medicine, the Faculty of Mathematics and Natural Sciences and the Faculty of Educational Sciences to the matchmaking event. After the event, the students can apply for summer jobs in the companies.

06.10.2023Internship 2024: Matchmaking for studenter og bedrifter

Studenter som deltok i 2021.

Vi ønsker bedrifter samt studenter fra Det medisinske fakultet, Det matematisk-naturvitenskapelige fakultet og Det utdanningsvitenskapelige fakultet velkommen til matchmakingsarrangement. I etterkant av arrangementet kan studentene søke sommerjobb i bedriftene.

22.11.2023Conditional Aalen–Johansen estimation

Biostatistical seminar with Martin Bladt, Associate Professor, Department of Mathematical Sciences, University of Copenhagen.

16.11.2023Livsvitenskapskonferansen 2024: Unlocking the Potential of Health Data

Illustrasjonsbanner Norway Life Science 2024

Norges største møteplass for livsvitenskap samler aktørene som skal utvikle en verdensledende helsenæring i Norge.

17.11.2023Conference on Medical and Legal Knowledge and the Problematic of Translation, March 6–7, 2024

Three, red gears that go into each other.

The conference seeks to bring together researchers to focus on the interaction of medical, legal and lay understandings of phenomena that are highly topical and political, namely rape and abortion.

09.10.2023Nordic EMBL Partnership meeting 2024

Logo Nordic EMBL partnership for molecular medicine

The Centre for Molecular Medicine Norway, NCMM, will host the 13 th Nordic EMBL Partnership meeting in September 2024 in Oslo.

 
Page visits: 57670