Apollon RSS feed

Artikler - Apollon

26.09.2022Bærekraft med i nye kostråd: Han vil gi oss verdens beste råd om hva vi bør spise

3_blomhoff

Fem år, fire hundre forskere og titusenvis av artikler. Et enormt arbeid ligger bak når nye, nasjonale kostråd blir til. Professor Rune Blomhoff er leder for det hele.

19.09.2022Fattige land kan betale dyrt for å beskytte natur og befolkning

3_copiid_ntb_n9axk5lzqk

Hemmelige domstoler er anklaget for å favorisere multinasjonale selskaper som saksøker land for å vedta lover om miljøvern, skattepolitikk, offentlig infrastruktur og helsetjenester.

13.09.2022Skogbruket – den største trusselen mot artsmangfold i Norge?

3_skog_hogstfelt

Skogbruksnæringen er noe for seg selv. Ingen andre næringer i landet kan gjennomføre like store naturinngrep uten å melde ifra eller søke om lov.

13.09.2022Skog er også det vi ikke ser

3_sopprot

Når hogstmaskinene kommer, blir ikke bare den synlig skogen dramatisk forandret, men også en hel underjordisk verden.

07.09.2022Kongen delte ut årets Kavlipriser

aqun7237

Kavliprisene for forskning på det aller minste (nano), det aller største (astro) og det mest komplekse (nevro) ble delt ut på Oslo Konserthus tirsdag 6. september 2022.

07.09.2022Artsdiskusjonen om Norges sjeldneste lav tok 150 år

3_lav_vrenger

Etter 150 år kan forskere nå slå fast at Norges sjeldneste lav egentlig er to ulike arter. Den ene av dem vokser bare i bunnen av et gjel i Gudbrandsdalen.

06.09.2022Mesteparten av verdens sopper er fortsatt ukjent

3_sopp_eksperter

Sopp fins overalt. Likevel kjenner forskerne bare til en brøkdel av all soppen i verden.

05.09.2022Bibelen for botanikere: Nå kommer den første nye floraen på 17 år

3_flora_reidar-elven.

Uten floraen er det umulig å vite hvilke planter som er truet på livet.

05.09.2022Her er Norges viktigste skattkammer

3_flora_bjoraa

Naturen vår er under stadig større press. Mange planter står i fare for å bli utryddet. Uten herbariene er det umulig å dokumentere tingenes tilstand.

15.08.2022Verdens største demokrati forvitrer – en autoritær hindustat vokser fram

india-modi-ntb

Landets 200 millioner muslimer blir konsekvent framstilt som fiender av den indiske nasjonen. Konspirasjonsteorien om «kjærlighets-jihad» er blitt utgangspunkt for nye lover.

75 år etter uavhengigheten står India ved et kritisk veiskille.

15.08.2022«Kjærlighet-jihad» – slagord med sprengkraft

india_love_jihadntb

De kan få en hel konspirasjonsteori til å velte inn i hjernen vår på et øyeblikk. Noen ordkombinasjoner har sprengkraft.

30.06.2022De undersøker hele landskap av bakterier for å finne resistens

1_resistens

Før undersøkte de én og én bakterie. Nå kartlegger forskerne en hel mikrobeverden på én gang. Jakten på resistente bakterier har aldri vært mer effektiv enn nå.

29.06.2022Dette er verdens best bevarte oldtidskultur

1_egypt-prosesjon

Det vil ta århundrer å undersøke hele kulturarven fra Egypt. Og ennå ligger enorme skatter skjult i ørkensanden – skatter som kan kaste nytt lys over sivilisasjonen vi alle er påvirket av.

24.06.2022PODCAST: Botanikeren med ni liv

charlotte_sletten_bjoraa507

Hør universitetspodcasten med førsteamanuensis Charlotte Sletten Bjorå på Naturhistorisk museum. Hun er lederen for landets største herbarium. Om kort tid utgir hun en ny norsk flora. Uten floraer er det umulig å si hvilke planter som er utrydningstruet. Hun har også trosset krokodiller og væpnete menn for å kartlegge det biologiske mangfoldet i Afrika.

24.06.2022Én av ti vokste i pandemien

2_tema_posttraumatiskvekst

Kriser kan gi nytt utsyn på verden, endre prioriteringer og hvordan vi ser våre medmennesker.

23.06.2022De som flykter fra krig: Et vanlig liv er uvanlig god medisin

flyktninger_lars_lien-foto_1

Å legge forholdene til rette for et normalt liv – så raskt som mulig – kan være beste medisin mot ekstremt unormale minner og erfaringer.

22.06.2022Selve flukten kan gi større psykiske plager enn krigen de rømte fra  

flyktninger_ntb_

Krigshandlinger, vold og ekstrem frykt tvinger dem til å dra. Men reisen til et trygt sted kan være vel så traumatiserende.

21.06.2022NAV allierer seg med juss-forskerne: Skal sikre demokrati og rettsstat når maskinene overtar

digital_velferdsstat_illustr_hovland

Intelligente maskiner bringer velferden stadig mer effektivt ut til oss alle. Men å la maskinene overta før viktige rettsstatsprinsipper er sikret – hvor intelligent er egentlig det?

31.05.2022De unges lidelse

2_tema_introillustrasjon2

Jenter melder om mer psykiske problemer enn gutter. 75 prosent av psykiske lidelser viser seg før fylte 25.

25.05.2022Håper hjernestrukturen kan gi svar på psykiske lidelser

2_tema_hjernestruktur

Personer med schizofreni har endringer i hjernestrukturen. Psykiater jakter nå på persontilpasset behandling.

24.05.2022Psykiatere får drahjelp av matematiske beregninger

2_tema_beregninger

Matematisk modellering av hjernen kan gi bedre og mer presis behandling av en rekke psykiatriske diagnoser.

19.05.2022Oslo vil ha grønn byutvikling – dumper enorme mengder grå masse i andres natur 

deponier_foto-sverre-solberg-justert

Om lag hvert tredje minutt passerer en lastebil bygrensa – fylt opp med stein, grus og forurenset gravemasse fra alle byggeprosjektene. Nabokommunene er blitt fyllplasser.

18.05.2022Gransker familien for å finne  nøkkelen til fødselsdepresjon 

2_tema_depresjon

Fars anlegg for psykisk sykdom kan forutsi om mor blir fødselsdeprimert.

17.05.2022PODCAST: Rikskjemikerens klassereise

1_portrett_portrett

Hør universitetspodcasten med førsteamanuensis Alexander Sandtorv på Kjemisk institutt som vokste opp i en arbeiderklassefamilie på Sotra og har vært igjennom en stor klassereise. Nå er han en av landets fremste kjemiformidlere og har i løpet av noen få år skrevet ikke mindre enn ti bøker om kjemi.

12.05.2022Putin har selv én av tre russiske atomkofferter

2_atomkrig_satan2

Den russiske diktatorens trussel om atomkrig kan virke som en eskalering av en allerede høyspent situasjon. Målet hans kan likevel være å de-eskalere.

 

 
Page visits: 11777