Apollon RSS feed

Artikler - Apollon

20.06.2018Forskningen demokratiseres

data_forskningendemokratiseres

Forskernes datagrunnlag skal opp av gamle arkivskuffer og gjøres tilgjengelig for folk flest.

14.06.2018UiO har tusenvis av skjeletter i skapet

skjeletter_samlingen

Universitetet i Oslo har landets største samling av hodeskaller og skjeletter. Den gir et dypt innblikk i livet fra steinalderen og frem til moderne tid. Kunnskapen om skjelettene betyr også mye for dagens drapsetterforskere.

30.05.2018Svekket livsgrunnlag for fossekall og røye

tema_vassdrag

Nedgang i sur nedbør fører til endret vannkvalitet og går ut over det biologiske mangfoldet i vann og elver.

30.05.2018Spretthaler – verdens eldste landlevende dyr: Hva skjer når de blir stressa?

tema_spretthale

De har eksistert i minst 400 millioner år. Jobben de gjør er livsviktig. Men miljøgifter og klimaendring utsetter dem for stress som kan endre atferden deres.

30.05.2018Sjekker om naturen har feber

tema_kulturlandsskap

Har norske biologer vært for opptatt med å forske på vakker og tiltalende natur?

30.05.2018Denne gangen er vi meteoren

tema_ape

Til alle tider har mennesket drept andre arter for å overleve. Nå må vi begynne å holde liv i dem med samme formål.

30.05.2018Bier og humler får hjerneskade av plantevernmidler

tema_bier_insektgift

Moderne plantevernmidler skader sentralnervesystemet til bier og humler. Da mister de både retningssansen og arbeidskapasiteten.

28.05.2018Simula: Verden var ikke moden for den norske oppfinnelsen

simula_itguttafilter

Ole-Johan Dahl og Kristen Nygaard ga Norge et gedigent forsprang på 1960-tallet – om landet bare hadde visst å satse på en egen programvare-industri. Da kunne vi kanskje hatt vårt eget Microsoft eller Apple i dag.

23.05.2018Noahs ark for ville planter

tema_fro_strandtornbotanikere

220 ville norske plantearter står i fare for å bli utryddet. Brorparten blir nå reddet i den nasjonale frøbanken.

22.05.2018– Ulovligheter får pågå i årevis uten at noen griper inn

erikboe

– Går det ikke en rettslig grense for hvor elendig et forvaltningssystem kan være organisert? spør jusprofessor.

20.05.2018Universitetets eldste fysikkinstrumenter er fra dansketiden

muv_fysikk

Universitetet har hundrevis av gamle fysikkinstrumenter. Noen av dem er brukt av Nansen og Birkeland. Et av de eldste er en dvergfigur fra begynnelsen av 1800-tallet. Nå stilles de ut for første gang.

15.05.2018Mange bier er forsvunnet fra Norge

tema_bier_sakseid

Siden slutten av attenhundretallet er en rekke bier og humler utryddet fra den norske faunaen.

15.05.2018Skulle bli politiske soldater for de nazistiske okkupantene

nazihilsenunderkrigen

Norske politimenn ble satt på en enorm prøve da etaten de jobbet for, ble overtatt av en fremmed okkupasjonsmakt. Hvordan klarte de seg?

04.05.2018Studerte rasehygiene og fingeravtrykk

bonnevie507

Norges første kvinnelige professor forsket på sammenhengen mellom fingeravtrykk, rase og intelligens. Nå er forskningen hennes havnet på utstilling.

02.05.2018Jussforskere: – Norge trenger et uavhengig klageorgan i miljøsaker

2_winge-fauchald

Forvaltningen er satt til å passe på miljøet. Urskoger, myrer, lakseelver. Planter i sårbar fjellnatur, dyreliv på bunnen av en fjord. Men når naturens voktere setter andre hensyn først – hva da?

30.04.2018Svartedauden stoppa ikkje norske kunstnarar: Laga vakre alterskåp

alterskap

Langs norskekysten finst kyrkjekunstskattar frå mellomalderen som til nyleg har vore oppfatta som annanrangs importkunst. Ei ny doktoravhandling fortel ei anna historie.

01.04.2018Cellens onde tvilling

kreftcelleweb507

At organismene ble flercellete og dannet grunnlag for avansert liv, har en skyggeside: Kreft.

01.04.2018Nyoppdaget bakterie ødelegger IQ-en din (aprilsnarr)

rektor2

En bakterie som ødelegger fundamentale grunnstoffer i hjernen, er kommet på avveie. Resultatet er lavere IQ og dårligere eksamensresultater.

09.03.2018Slavearbeid på Nordlandsbanen: NSB tiet om brutal historie og slapp gransking

saltfjellet-fange(1)

NSB og de tyske okkupantene var enige om å bruke sovjetiske krigsfanger. Etter krigen ble fangenes arbeid definert som sivilt og ikke militært. Dermed gikk NSB fri for ansvaret.

07.02.2018Tjener på å ta debatten

1_hoyreekstremeeuropa

Land med et innflytelsesrikt høyrepopulistisk parti og en åpen innvandringsdebatt opplever mindre høyreekstrem vold, viser ny forskning.

07.02.2018En høyst uvanlig allianse

1_trumpmodi

Hinduekstremismen som sto bak drapet på Gandhi for 70 år siden, har nå spredd seg til resten av verden og støtter Donald Trump og Brexit.

07.02.2018Radikaliseres av symbolske trusler

1_jonaskunststoler

Det samme tankemønsteret ligger bak islamisters ønske om å angripe vestlige land, som høyreradikales ønske om å bruke vold for å forsvare dem

07.02.2018Arven fra giljotinen

1_baksidebilde

Ekstremismen går som en understrøm gjennom Europas historie de siste århundrene.

07.02.2018Ekstreme Russland

1_ekstremerussland

Vårt naboland i øst har over 10 ganger så mange høyreekstreme drap per innbygger som Vest-Europa.

07.02.2018Det anti-islamske paradokset

1_pegidadypets

Kan man tilhøre ytre høyre og være liberal på en og samme gang?

 

 
Page visits: 146