Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

24.10.2020DEBATT: I dag er håpet blått

fn-75-ar

I dag, 24. oktober, lyssettes bygninger over hele Europa i blått. Det gjelder også Domus Media, vår vakre bygning ved Karl Johan. Vi gjør det for å markere 75-årsjubileet for Forente Nasjoner (FN) og det på FN-dagen.

23.10.2020Norge til topps i forskning på klimaendringer

antarktis-3-copy

Norge er det landet i verden som forsker mest på klimaendringer justert for landets størrelse viser analyse fra Nifu. Vi produserer tre ganger så mye som landets størrelse skulle tilsi.

23.10.2020Roya Sabetrasekh tapte i Høyesterett

hoyesterett-6-roya-sabetrasekh-copy

Den tidligere doktorstipendaten ved Det odontologiske fakultet, Roya Sabetrasekh vant ikke frem med anken sin i Høyesterett.

23.10.2020Eksterne kandidater uteblir fra dekanvalg på UiO

dekaner-og-ledelsen-arsfest-2020

Fire år etter at UiO åpnet for eksterne dekankandidater, er det ikke dukket opp en eneste. Forklaringen kan være en annen enn manglende interesse hos de eksterne.

22.10.2020Svein Stølen tror pandemien vil endre forskning for all fremtid

fire-nye-ar-svein-stolen-1-copy

Hva gjør den pågående pandemien med forskning, og hvordan kan en sørge for at andre kriser får samme forskningsomfang? Det var blant spørsmålene da Indikatorrapporten ble lagt frem torsdag.

22.10.2020Miljøsjefen på UiO seier opp jobben på grunn av manglande klimatiltak

oystein-liverod-miljosjef-uio-1-copy

Universitetet i Oslo har ikkje vist stor nok vilje til å setja i verk konkrete tiltak for å få redusert klimaavtrykket. Slik grunngjev miljøsjef Øystein Liverød at han går frå jobben.

22.10.2020Hans Petter Graver: – Vi kan ikke ta den akademiske friheten for gitt

hans-petter-graver-akademikerprisen-2020-copy

Det er ikke bare i andre land at den akademiske friheten er under press. Det er den også i Norge, poengterte Hans Petter Graver da han mottok Akademikerprisen.

21.10.2020Noreg støttar global avtale for akademisk fridom

henrik-asheim-16-copy

– Fri forsking og akademisk fridom er ein av grunnsteinane i eit demokratisk samfunn. Derfor støttar eg den nye erklæringa for å slå ring rundt den akademiske fridomen, seier statsråd Henrik Asheim (H).

21.10.2020NTNU engasjerte to advokatbyråer i Eikrem-saken

oyvind_eikrem_2

NTNU har benyttet seg av to ulike advokatbyråer i forbindelse med saken mot Øyvind Eikrem.

20.10.2020Framleis sterk uro for ex.phil. i UiO-styret

u-styremote-mars-kreutzer-copy

Den økonomiske situasjonen for ex.phil. er no blitt så god at HF har funne rom til å utlysa to nye vitskaplege stillingar øyremerkte til det faget. For fleire av medlemane i Universitetsstyret er ikkje det nok til at uroa for ex.phil. har slept taket.

19.10.2020Livsvitenskapsbygget: Universitetsstyret vurderer partnerskap med OUS som beste løsning

livsvitenskap-uio-september-2020-2-copy

Dersom Livsvitenskapsbygget ikke får økt rammen, vil det beste alternativet være partnerskap med Oslo universitetssykehus. Det er vurderingen til Universitetsstyret ved UiO.

19.10.2020OUS kan overta rundt 20 prosent av Livsvitenskapsbygget

bjorn-atle-bjornbeth

Det kan i økende grad se ut til at et samarbeid med Oslo universitetssykehus (OUS) og Helse Sør-Øst kommer til å bli løsningen for UiO og Livsvitenskapsbygget.

19.10.2020Kunnskapsdepartementet vil laga eit nasjonalt rammeverk for evalueringar av forsking og utdanning

aase-marthe-j-horrigmo

– For at vi skal få god nytte av evalueringane, må dei ha høg kvalitet og dei må måle det vi ønskjer at dei skal måle. Derfor skal vi no lage eit nasjonalt rammeverk for dette, opplyser statssekretær Aase Marte J. Horrigmo i KD.

19.10.2020Regjeringa gir 100 millionar til utvida internasjonalt forskingssamarbeid

kina-delegasjon-i-gamle-festsal

Norske universitet og høgskular kan saman med blant anna partnarar i ni land, søke om støtte til prosjekt som styrkjer koplinga mellom utdanning, forsking og arbeids- og næringsliv.

19.10.2020UiO må dekkja nesten heile inntektstapet til musea og OD

hakon-glorstad-vikinghusmuseet

Odontologi og dei to universitetsmusea vil truleg få eit samla inntektstap på 66,4 millionar kroner i 2020. 13 millionar må dei betala sjølve, medan UiO legg ut resten av pengane.

16.10.2020Varslingsekspert om UiOs nettside: – Dette oppmuntrer ikke til varsling

sissel-trygstad-fafo-1-nett

Under overskriften «Hva er å varsle?» har UiO valgt å framheve hva det ikke kan varsles om. Forskningssjef Sissel Trygstad på Fafo er skeptisk.

15.10.2020Tyrkisk LHBTI-gruppe får Studentenes fredspris for kampen for skeive personer

vinner-av-studentes-fredspris

Da organisasjonen METU LGBTI+ Solidarity søkte om å bli en offisiell studentorganisasjon ved universitetet i Ankara, fikk de avslag, med begrunnelsen: "Det finnes ikke homofile studenter ved dette universitetet." Nå mottar de Studentenes fredspris.

15.10.2020Tiril Willumsen vant dekanvalget på OD

dekanvalg-od-tiril-willumsen-2-copy

Dekankandidat Tiril Willumsen fikk hele 76 prosent av stemmene, og vant dermed overlegent over motkandidaten Hans-Christian Åsheim.

15.10.2020Ingen streik i staten

nikolai-astrup-strategi-ki-2-copy

Seks timer på overtid klarte riksmekleren å få til enighet mellom partene i lønnsoppgjøret i staten.

15.10.2020ARENAS nye leder Daniel Naurin: Med ski på bena og Europa i tankene

daniel-naurin-arena-uio-5

ARENA har et stort internasjonalt kontaktnett. Nå vil senterets nytilsatte leder Daniel Naurin legge inn en ekstra innsats for å bygge opp flere sterke allianser på UiO.

14.10.2020Meklinga i staten held fram på overtid

guro-elisabeth-lind-forskerforbundet-2-copy

Det er enno ikkje klart om det blir streik i staten frå torsdag morgon. Då fristen for forhandlingane gjekk ut ved midnatt held partane fram med meklinga på overtid.

14.10.2020Oslo trekkjer pengestøtta til Observatoriet

observatoriet-under-himmelen

Utdanningsetaten i Oslo vil ikkje lenger støtta skuleprosjektet på Observatoriet. Fakultetsstyret på MN vil måndag drøfta korleis Observatoriet kan brukast på andre måtar for skuleelevar og lærarar.

13.10.2020Mekling om lønnsoppgjøret – UiO-ansatte kan bli tatt ut i streik

guro-elisabeth-lind-forskerforbundet-1-copy

Partene klarte ikke å bli enig om lønnsoppgjøret i september, og ved midnatt natt til torsdag går fristen ut for å komme til enighet.

13.10.2020Ytterste venstre: Hva skjer når man kaller aktivistgrupper for voldelige?

385491129_16526007c9_b.jpg-venstreprotest-i-munchen-tyskland

Det er forsket lite på ytterste venstre. Nå har to forskere sett på hva det gjør med dem når de blir stemplet som voldelige. Det er grunn til å tro at resultatene også kan overføres til ytterste høyre, mener ekstremistforsker.

12.10.2020Ni koronasmittede ved Fysisk institutt

blindern-studenthjem-2-nett

Minst ni personer med tilkytning til UiO ble bekreftet smittet i forrige uke.

 
Page visits: 7035