Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

21.02.2020Styremedlem ved UiB: Det er et tap at På Høyden legges ned

pa-hoyden-redaksjon

I går ble nedleggelsen av universitetsavisen På Høyden vedtatt i universitetsstyremøtet på Universitetet i Bergen.

20.02.2020Eliteuniversiteter anklages for å ta imot skjulte donasjoner fra Russland og Kina

harvard20university

Det amerikanske kunnskapsdepartementet beskylder Harvard og Yale for å ikke ha innrapportert hundrevis av millioner dollar fra utenlandske donorer i land som Russland og Kina. Nå har amerikansk KD innledet etterforskning.

20.02.2020Barn lærer å laga meksikanske fantasidyr i Historisk museum

alebrijes-7-copy

Kunstnaren Oscar Becerra Mora er berømt for å laga fantasidyr frå Mexico. No i vinterferien held han kurs for barn i Kulturhistorisk museum på UiO.

19.02.2020Khrono-redaktør vil legge ned universitetsavisen til UiB

khrono-5-ar-3-copy

Khrono-redaktør Tove Lie ønsker ikke lenger å drive På Høyden, universitetsavisen på Universitetet i Bergen(UiB). I morgen skal universitetsstyret ved UiB avgjøre om de vil gå med på reforhandling av avtalen.

19.02.2020Statssekretær Harald Furre: –Ikkje fordyrande å bruka Statsbygg som rådgjevar

harald-furre

Staten gjorde ei samla innsparing på 291 milllionar kroner i ein tiårs-periode etter å ha inngått 13 nye leigeavtalar i 2018 med Statsbygg som rådgjevar. Det opplyser statssekretær Harald Furre (H) i Kommunal- og moderniseringsdepartementet.

19.02.2020Von der Fehr meiner Strategi 2030 manglar retning

nils-von-der-fehr-portrett-10-copy

– Den einaste tydelege prioriteringa er vel knytt til berekraft og det grøne skiftet. Det seier tidlegare SV-dekan Nils-Henrik von der Fehr om Strategi 2030.

17.02.2020Eigedomsdirektør om pålegg: –Snikinnføring av Statsbygg-regimet

john-skogenuio-3-copy

UiO vert pålagt å bruka Statsbygg som rådgjevar når det leiger lokale for over 30 millionar kroner. Eigedomsdirektør John Skogen tykkjer pålegget er heilt unødvendig.

14.02.2020Studentleiar om Strategi 2030: –Flott at klima og berekraft er på plass

christen-wroldsen-2

– Eg gir honnør til universitetsleiinga for at dei har fått med klima og berekraft i Strategi 2030. Det seier leiar for Studentparlamentet, Christen Andreas Orvin Wroldsen.

14.02.2020Applaus då Strategi 2030 blei vedtatt med overskrift

u-styremote-5-copy

Strategi 2030 er vedtatt med overskrifta «Kunnskap-ansvar-engasjement. For ei berekraftig verd.» Det bestemte eit samrøystes universitetsstyre i dag.

14.02.2020Kina-forsker om koronautbruddet -Vi trenger ikke retningslinjer

mette-halskov-hansen2-copy

Kina-forsker Mette Halskov Hansen må avlyse og endre program på grunn av koronaviruset. Men endrede forutsetninger for arbeidet er en del av det å jobbe i Kina, mener hun.

14.02.2020I dag vedtar universitetsstyret Strategi 2030 - fylg med på direkten

u-styret-des-7-copy

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte og seminar skal universitetsstyret i dag vedta Strategi 2030. No handlar debatten om strategien skal vera med eller utan visjon.

14.02.2020Solveig Kristensen vil bli dekan på MN-fakultetet

kristensen-og-jamtveit-dekanvalg-mn-1-copy

Etter sju år i fakultetsledelsen går Solveig Kristensen for toppvervet på MN-fakultetet. Sammen med Bjørn Jamtveit vil hun videreføre dagens politikk.

13.02.2020Helga Aune forsvarar kravet om ekstern styreleiar med vald rektor

helga-aune

Ekstern styreleiar også der rektor er vald, fjerning av kjønnspoeng og lik vektlegging av alle tilsette under val. Og innskjerping av bruken av mellombels vitskaplege tilsette.

13.02.2020Millionunderskuddet i LOS: Kommunikasjonsdirektøren tar med hele avdelingen på hotell

berit-kolberg-rossine-11-copy

Midt oppi den økonomiske krisen i LOS, spanderer kommunikasjonsavdelingen hotellopphold i Oslo på 26 ansatte. Berit Kolberg Rossiné forklarer hvorfor.

12.02.2020UiO-rektor går til åtak på forslag om ekstern styreleiar: – Dette er heilt feil

u-styret-des-1-copy

Det kan bli krav om ekstern styreleiar også på dei universiteta som i dag har vald rektor. Det føreslår fleirtalet i utvalet som i morgon legg fram forslag til ny universitets- og høgskulelov, ifylgje nettavisa Khrono.

12.02.2020Strategi 2030 skal i mål på fredag – med eller utan visjon

svein-stolen-2-copy

Etter over eitt år med diskusjonar, allmøte, endringar og rundt 60 høyringsinnspel i fjor haust skal Strategi 2030 endeleg bankast gjennom denne veka.

11.02.2020Henrik Asheim ber universiteta bidra til å skaffa kvalifisert arbeidskraft til arbeidslivet

steinar-holden-henrik-asheim

Det er mangel på kvalifisert arbeidskraft i IKT. – No er det berre å rigga opp fleire studieplassar, seier forskings- og høgare utdanningsminister Henrik Asheim.

10.02.2020Dei trur livsvitskapen kan gi svar på store spørsmål

Stølen-opnar-livsvitskapskonferanse

– Mange av svara på spørsmåla samfunnet har i dag ligg i livsvitskapen. Med desse orda opna UiO-rektor Svein Stølen i ettermiddag den femte livsvitskapskonferansen i Universitetets aula.

10.02.2020Sommarskulen krev engelsktest frå engelskspråklege søkjarar frå Afrika

njide-og-johanne-sundby-1-copy

Sommarskulen ved UiO krev at engelskspråklege studentar frå Afrika må ta engelsktesten TOEFL for å gå på eit seks veker langt kurs.

07.02.2020Sp-politikere mener universitetene må få beholde byggene selv

marit_knutsdatter_strand

Fem Sp-representanter la torsdag fram et forslag i Stortinget om å opprettholde ordningen med at universiteter og høyskoler fortsatt skal eie byggene sine.

06.02.2020Dekanvalg på MN: – Vi ønsker oss flere kandidater og et reelt valg

anne-krag-brysting-2-copy

Anne Krag Brysting i valgkomiteen er ikke i tvil: Skal MN-fakultetet få en ordentlig diskusjon om prioriteringer, er det nødvendig med et reelt dekanvalg denne gang.

05.02.2020Politiet har ikkje funne årsaka til brannen i Kjemibygningen

brann-kjemisk-institutt-1-copy

Politiet kan ikkje seia noko sikkert om kvar brannen i Kjemibygningen sundag 19. januar begynte. Det ligg ikkje noko kriminelt bak brannen, slår politiet fast.

05.02.2020Forskerforbundet krever medbestemmelse i BOTT-samarbeidet

belinda-skjostad-ntl-2-copy

Hele universitets- og høgskolesektoren kan få felles administrative og tekniske tjenester. Forskerforbundet krever derfor en omstillingsavtale som sikrer medbestemmelse for hele sektoren.

05.02.2020NTL vil kjempe imot internfakturering: – Enheter skal ikke leke butikk

natalia-zubillagantl-3-copy

NTL advarer sterkt mot å bruke internfakturering som virkemiddel for å få ned underskuddet i LOS.

04.02.2020UiO er mellom Nordens tre mest synlege universitet på nett

uio-3-copy

Berre Københavns Universitet og Helsingfors universitet er meir synlege på nett enn Universitetet i Oslo i Norden. Det beste svenske universitetet er Uppsala på fjerdeplass, viser den siste rangeringa til Webometrics.

 
Page visits: 4316