Uniforum rss

Nyheter - Uniforum

01.02.2023– Svalbard er ikke lengre et demokratisk samfunn.

tenaringer-uten-land-2-copy

– Jeg har aldri følt meg så uvelkommen som da jeg og foreldrene mine mistet stemmeretten, sier Varisa Phothisat. Også jurist og Svalbardekspert Geir Ulfstein er kritisk til beslutningen om å skyve utlendinger ut av lokalstyret.

31.01.2023Stiller ut IQ-tester fra de siste 100 årene på UiO

IQ-tester stilt ut på UiO

Gjennom mer enn 100 år har man forsøkt å måle intelligens med IQ-tester. Nå kan man få innsikt i historien til testene i en ny utstilling på UiO.

31.01.2023DEBATT: Kommentar til innlegget "Feilslåtte og ekskluderende norskkrav"

En kvinne står og underviser og en mann og en kvinne sitter og hører på

Alt i alt kan vi ikke forstå annet enn at norskkursene som tilbys forskerne ved UiO, kommer godt ut av en sammenlikning med aktører "utenfor universitetet".

31.01.2023Tre nye vitenskapelige høyskoler med ambisjoner om å bli universitet

En bygning ved NHH i Bergen

NHH, NIH og MF vitenskapelig høyskole føyer seg inn i den stadig voksende rekken av institusjoner med ambisjoner om å bli universitet.

30.01.2023Viserektor får bloggkritikk: – Jeg burde sikkert tenkt på at timingen var dårlig

universitetsstyremote-des-2022-hallskov-hansen-2

Viserektor Mette Halskov Hansen ventet ikke på drøftingen med fagforeningene før hun blogget om Bærekrafthuset. «Ugreit» og «spesielt», er tilbakemeldingene.

27.01.2023DEBATT: Språkkrav forplikter også universitetet

Portrett av en kvinne

Fakultetet forplikter seg til å dekke kostnader knyttet til organisert språkopplæring. Den ansatte får godskrevet tid brukt på organisert språkopplæring i sitt timeregnskap i inntil tre år etter tiltredelse.

27.01.2023UiO og likestillings- og diskrimeringsombodet hadde toppmøte om trakassering

Portrett av ein mann med briller

– Om UiO treng meir bistand, er me på tilbodssida, seier likestillings- og diskrimineringsombod Bjørn Erik Thon etter møtet med prorektor Åse Gornitzka og personaldirektør Irene Sandlie denne veka.

26.01.2023Sveriges ambassadør: – Me vil trygla Tyrkia om å møta oss

Ei kvinne står på ein talarstol i eit auditorium

Tyrkia vil enno ikkje godkjenna Sverige som NATO-medlem. – Sverige håpar likevel å møta Tyrkia også som leiar av EU-formannskapet, seier Sveriges ambassadør Cecilia Björner.

26.01.2023Jødiske vegvisarar skal utdannast på UiO

Tre menn står og snakkar saman

Det teologiske fakultetet skal til hausten overta jobben med å utdanna jødiske vegvisarar. Fram til no har OsloMet hatt dette tilbodet i samarbeid med Det mosaiske trussamfunnet.

25.01.2023DEBATT: IPCC har rasjonelle grunner for å ikke behandle vanndamp som en drivhusgass

Portrett av en mann

Klimaforskerne har ikke klart å bygge effekten av skyer inn i klimamodellene, og det skaper stor usikkerhet.

25.01.2023Rektor Svein Stølen: – Å trene gjør noe med hele livet

trening-i-arbeidstida-2-copy

Ansatte ved UiO kan trene opptil en og en halv time i arbeidstiden. – Benytt tilbudet, oppfordrer rektor Svein Stølen.

24.01.2023DEBATT: Strenge språkkrav vil svekke UiO

sv-fakultetet-2

De nye språkkravene ved UiOs SV-fakultet vil svekke forsknings- og undervisningskvalitet. De vil også vanskeliggjøre hverdagen til nyansatte kolleger og hindre rekruttering av de beste hodene fremover, skriver fire professorer ved UiO.

23.01.2023LEIAR: Uheldig for universitetsdemokratiet

Universitetsbygningar i sentrum

I ytste konsekvens vil det seia at dei teknisk-administrative tilsette ikkje lenger har ein eigen representant i Universitetsstyret. Det er uheldig for universitetsdemokratiet.

20.01.2023Økonomisk institutt går gjennom rutiner etter at masterstudent måtte vente to år på veileder

eilert-sundts-hus

– Vi har startet en gjennomgang av våre rutiner for å bli bedre til å fange opp studenter som ikke har et fungerende veiledningsforhold. Det sier instituttleder Steinar Holden ved Økonomisk institutt på UiO.

19.01.2023Kristian Gundersen: – Jeg forstår ikke hvordan UiO-ledelsen kan bagatellisere en sånn sak

universitetsstyremote-mai-11-copy

Administrasjonens jobbtilbud til medlemmer av UiO-styret vekker reaksjoner. Nå svarer styremedlem Marianne Midthus Østby på spørsmålet mange har stilt seg.

19.01.2023Ber om forslag på kandidatar til UiOs HMS-pris

cecilie-lillehei-forskerforbundet-5-copy

– Me vil at alle skal få vita om HMS-prisen og melda på kollegaer som kandidatar. Det seier Cecilie Wingerei Lilleheil, nyleg avgått leiar for det sentrale arbeidsmiljøutvalet (AMU) på UiO.

19.01.2023DEBATT: Om ‘idiberug’ og pågående arbeid med Svingerudsteinens innskrifter

runer-fra-ringeriket-hovedbildet-copy

Arbeidet med runefunnet er pågående, og et forskerteam vil i løpet av 2023 publisere en vitenskapelig artikkel om steinen, funnkonteksten og ikke minst innskriftene, derunder den interessante sekvensen idiberug, skriver Kristel Zilmer i et svar på kritikken fra språkprofessor Klaus Johan Myrvoll.

18.01.2023DEBATT: «Idiberug» på Svingerudsteinen kan ikkje vera eit kvinnenamn

runer-fra-ringeriket-6-copy

Det viktigaste argumentet for å avvisa at det kan dreia seg om eit kvinnenamn, er at det ikkje finst andre nordiske personnamn med føreleden idi-, norrønt ið- , skriv språkprofessor.

18.01.2023Mange universitetsansatte vil ikke skrive på norsk

Foto av en kvinne som sitter bak et skrivebord

Mange universitetsansatte mener at det ikke er aktuelt å skrive faglige tekster på norsk. Direktør for Språkrådet Åse Wetås etterlyser tiltak fra forskningsmiljøene.

17.01.2023Graver om UiO-direktørenes jobbtilbud: – En svært uheldig praksis

hanss-petter-graver-5-copy

Framfor å lyse ut stillingene, ga direktørene tilbudet til medlemmer av UiO-styret. Ledelsen forsvarer framgangsmåten, andre oppfatter den som problematisk.

17.01.2023Verdas eldste runestein funnen av UiO-arkeologar i Hole på Ringerike

Ei kvinne og ein mann viser fram verdas eldste runestein

Under utgraving av ein gravhaug i Hole på Ringerike, fann arkeologar frå Kulturhistorisk museum verdas eldste runestein. – Den er truleg frå tida mellom år 0 og år 250, opplyser runolog Kristel Zilmer og prosjektleiar Steinar Solheim til Uniforum.

16.01.2023NEKROLOG: Cathrine Wahlstrøm Tellefsen (1967-2022)

last-ned-(4).jpg.cathrine-walhlstrom-tellefesen

Cathrine hadde en sterk identitet knyttet til arbeidet sitt ved UiO, og hun var aktivt deltagende helt til det siste, skriver kolleger om Cathrine Wahlstrøm Tellefsen som døde i desember 2022.

16.01.2023UiO-ansatt opplever seg fryst ut etter varsling: LDO kaller universitetet inn til møte

009_te_ldo-7534_small

I 2017 konkluderte Likestillings- og diskrimineringsombudet med at UiO ikke hadde gjort nok for å stanse rasisme mot Nyojah Rogers Ali Adam. Nå vil ombudet vite hvordan UiO har fulgt opp forebyggingsarbeidet.

15.01.2023FRA REKTORATET: Arbeidet mot diskriminering og trakassering må skje i det daglige

En mann holder tale på Universitetsplassen i Oslo

Arbeidet for et trygt og godt arbeids- og studiemiljø må skje hver dag i hele universitetet. Arbeidet mot diskriminering og trakassering er en helt sentral del av dette.

13.01.2023UiO-professor om Iran: – Folk er ikkje redde lenger

Portrett av ein mann

– Folk er ikkje lenger redde for regimet i Iran, sjølv om dei avrettar demonstrantar. Det seier Mahmood Amiry-Moghaddam, UiO-professor i medisin og leiar for Iran Human Rights.

 
Page visits: 14149