NORPLASMA Monitor

Formål: samle kunnskap om effekt av behandling med antistoff mot COVID-19

Ved sykehusene OUS, VVHF (Bærum og Drammen), UNN og Hammerfest har MONITOR inngått samarbeid med Norwegian SARS-CoV2-studien. Pasienter som er inkludert i denne og som får rekonvalesensplasma blir nå automatisk inkludert i MONITOR og trenger ikke å inkluderes særskilt ved disse sykehusene. Merk imidlertid at det skal tas prøver til generell Biobank COVID-19  før og etter behandling med rekonvalesensplasma hos disse pasientene.

For klinisk kontaktperson/behandlende lege:

Invitasjonsbrev fra lokal studieleder (docx) 
Rapportering av komplikasjoner og bivirkninger av transfusjon

Innhold i «Studiekonvolutten» som vil bli sendt med rekonvalesensplasma fra Blodbanken:
Informasjon til behandlende lege (påminnelse om å inkludere i studien) (docx)

REK-godkjente samtykkeskriv til selve studien:
For pasient (doc)  - English version (doc)
For pårørende (doc) (hvis pasient er for syk til å gi samtykke) English versjon (doc)
For pasient etterskuddsvis (doc) (når pårørende har samtykket på forhånd) English version (doc)

Prosedyre for innhenting og journalføring av muntlig samtykke (PDF)

Pasientdata innsamling (doc)

Generell informasjon om behandlingen

For blodbanken/lokal studieleder: alt de trenger

Blodbankens oppgaver (docx)
Invitasjonsbrev til klinisk kontaktperson/behandler (docx)
Kontaktinfo studiested (docx)
Innkalling oppstartsmøte (docx)
Deltakerliste oppstartsmøte (docx)
Samarbeidsavtale monitor (docx) (åpne som pdf
Presentasjon januar 2021: åpne i: PDF-format - PPTX-format
Sjekkliste studieleder (docx)
Studiekonvolutten - se ovenfor (høyere opp på denne siden)
Registreringsskjema pasient og plasmaenheter (xlsx)
Plasmadata (docx)

For pasientene: infoskriv

Om behandlingen (doc)
Om studien (doc)

Protokoll og REK-behandling

REK-godkjent protokoll (pdf)
REK-vedtak/korrespondanse (pdf)
Endringsmelding 061020
Endringsmelding 271020

 

 

 
Page visits: 1810