Behandling

Informasjon til legene

For leger ved OUS:
merk at pasienten allerede kan være inkludert i Norwegian SARS-CoV2-study. Hvis pasienten behandles med rekonvalesensplasma skal det tas prøver til generell Biobank COVID-19  før og etter behandlingen.

Informasjon om behandling med rekonvalesensplasma:
Oppdatering fra Transfusjonsgruppen NORPLASMA 120121 (pdf)
Dosering av rekonvalesensplasma 
Er plasmatransfusjon trygt 
20 26131- Informasjon om tilgang på rekonvalesentplasma for bruk ved behandling (brev fra HDIR 30/6) (pdf)
Nasjonal veileder for utprøvende behandling (https://www.helsedirektoratet.no/veiledere/utprovende-behandling)
Bestill rekonvalesensplasma fra din blodbank - se Blodbanker som tar imot Covid-19-konvalesentplasma.pdf
Bestilling følger vanlige rutiner for plasmabestilling. Gyldig pretransfusjonsprøve må foreligge.

Informasjon til pasientene

Informasjonsskriv til pasientene om selve behandlingen (doc).

  • I henhold til Nasjonal veileder for utprøvende behandling må pasient samtykke til å motta behandlingen. Dette er et forslag til informasjonsskriv/samtykkeskjema til dette bruk. Det omfattes ikke av monitoreringsstudien og er således ikke REK-godkjent.
 
Page visits: 625