Dosering av rekonvalesensplasma

  • Det er ingen veldefinert dosering av rekonvalesensplasma

  • Ulike protokoller anbefaler fra 1-3 enheter

  • De ulike enhetene har ulikt innhold av antistoff

  • Det må derfor vurderes utfra klinisk tilstand om man skal transfundere 1, 2 eller 3 enheter initialt

    • Vi foreslår 1-2 enheter av gangen

  • Et annet mål kan være: Dersom man ikke oppnår fjerning av virus etter en

    transfusjon (kontrollert ved oropharynxprøve), gi tilleggstransfusjon senere

  • Kontakt gjerne studieleder/lokal spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin for spørsmål knyttet til transfusjon av rekonvalesensplasma (på dagtid)

 
Page visits: 293