Nyheter

Nyhetsbrev:

Nyhetsbrev nr. 3.pdf (mars 2021)
Nyhetsbrev nr 2.pdf (juli 2020)
Nyhetsbrev nr 1.pdf (mai 2020)

Nyhetssaker:

Flere RCT rapporterer om liten/ingen effekt av rekonvalesensplasma i hospitaliserte pasienter (https://www.bmj.com/content/371/bmj.m3939.long,https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031304). Merk at i begge disse studiene er plasma gitt relativt sent (median 8 dager etter symptomdebut), og at et stort flertall av pasientene allerede har dannet egne antistoffer før behandling. Antistoff i tilført plasma har gjennomgående lavere titer enn pasientene selv har dannet.
Pasienter som ikke danner egne antistoffer ser ut til å kunne ha bedre nytte av rekonvalesensplasma https://ashpublications.org/blood/article/136/20/2290/463806/Convalescent-plasma-therapy-for-B-cell-depleted. Som konsekvens av dette har Norsk forening for infeksjonsmedisin nå lagt til i sine retningslinjer at man kan vurdere plasmabehandling ved kjent immunsvikt, negative antistoff og positiv PCR i blod (https://www.legeforeningen.no/foreningsledd/fagmed/norsk-forening-for-infeksjonsmedisin/aktuelt/antivirale-og-immunmodulerende-midler-ved-covid-19-v7.0/).
Recovery-studien (https://www.recoverytrial.net/) har stanset inklusjon av pasienter til behandling med rekonvalesensplasma. Grunnen er at man IKKE finner redusert dødelighet etter plasmabehandling sammenlignet med kontrollgruppen (https://www.recoverytrial.net/news/statement-from-the-recovery-trial-chief-investigators-15-january-2021-recovery-trial-closes-recruitment-to-convalescent-plasma-treatment-for-patients-hospitalised-with-covid-19). Det er imidlertid grunn til å tro at analyse av subgrupper vil vise effekt hos de som har fått høytitret antistoff tidlig, i tråd med resultater fra USA (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2031893).
Eldre pasienter som får plasma <72 timer etter symptomdebut har 48 % lavere risiko for å utvikle alvorlig sykdom (https://www.nejm.org/doi/full/10.1056/NEJMoa2033700).
Rekonvalesensplasma kan ha like god effekt på muterte virusvarianter:
https://www.news-medical.net/news/20210121/New-data-on-impact-of-spike-mutations-and-B117-UK-variant-on-neutralization-by-mAbs-and-sera.aspx
An overview of the available publications and evidence on therapeutic safety and effectiveness for COVID-19
convalescent plasma (PDF)
Briefing on Covid-19 Convalescent Plasma in the EU – 28 August 2020.pdf

 

 
Page visits: 297