Utvikling av antistofftester som korrelerer med n√łytralisasjonstester og m√•ler mulig virus-bekjempende effekt

Avd. for mikrobiologi og avd. for immunologi og transfusjonsmedisin ved Oslo universitetssykehus samarbeider med Folkehelseinstituttet og andre mikrobiologiske avdelinger ved norske sykehus om å utvikle antistofftester som korrelerer med virus nøytralisasjonstester, som er under utvikling og har gitt lovende resultater ved St. Olavs Hospital. Slik antistofftesting med flere metoder vil bli brukt til å identifisere hvilke blodgivere som egner seg som plasmagivere. Som beskrevet må det gjøres antistofftesting ved hver plasmatapping for å kontrollere at antistoffene i plasmaproduktet fremdeles har virusnøytraliserende egenskaper, og ved analyse i ettertid er det viktig å kunne relatere antistoffstyrke/egenskaper til effekt på pasientene som har fått produktene.

Plasma som ikke inneholder tilstrekkelig mengde virusbekjempende antistoff vil komme til nytte på lik linje med annet plasma som doneres i blodbanken, til framstilling av viktige blodprodukter og legemidler.

 
Page visits: 539