Er plasmatransfusjon trygt?

 • Vanlige blodgiverkriterier brukes, vanlige testrutiner og tillegg av anti-HLA hos kvinnelige givere og mannlige transfunderte givere

 • Publikasjon fra USA (5000 pasienter) viser at sikkerhetsprofilen for transfusjon av rekonvalesensplasma er som for ordinært plasma

 • Bivirkninger i form av urticaria og andre lette plager kan forventes til 1%. TRALI kan forventes i ca 0,1% av transfusjonene

 • Forsiktighet hos pasienter med IgA- eller haptoglobin-mangel

 • OBS! Volumoverbelastning kan gi TACO

  • tilpass transfusjonshastighet

  • observer pasient under/etter transfusjon

  • Vurder å bestille BNP

 
Page visits: 219