NORPLASMA FEVER

Randomisert, kontrollert behandlingsstudie for å utrede effekt og sikkerhet av behandling med rekonvalesensplasma til pasienter med COVID-19 som i primærhelsetjeneste/feberklinikker i Norge
Protokoll under utarbeidelse.
 
 
Page visits: 234