Informasjon til blodbankene

Framgangsmåte (pdf)

Informasjon fra Helsedirektoratet
Til alle landets blodbanker Informasjon om innsamling, testing og bruk av Covid19-konvalesentplasma.PDF

Oversikt over blodbanker som har fått tillatelse til å tappe og distribuere rekonvalesensplasma:
Blodbanker som tar imot Covid-19-konvalesentplasma.pdf

Informasjon til giver: 

Forespørsel om deltakelse i forskningsprosjektet ”Behandling av pasienter med COVID-19 med plasma fra blodgivere som har antistoff mot SARS-CoV-2 (rekonvalesensplasma)”: REK-godkjent spesifikt samtykke NORPLASMA 140845.docx

FORESPØRSEL OM Å AVGI BIOLOGISK MATERIALE TIL GENERELL FORSKNINGSBIOBANK OG OPPLYSNINGER TIL FORSKNING PÅ COVID-19 (SARS-COV-2): Infoskriv_generell_Biobank_COVID19_rev.pdf

Kalkulator plasmavolum (xls)

Prøver som skal tas:
COVID19prøver v230920.pdf

Informasjon til blodbankene: Forsendelse av prøver til undersøkelse av nøytraliserende antistoff mot SARS-CoV2:
Prøver til antistoffundersøkelse Adresse for forsendelse (pdf)

Prøver til undersøkelse av antistoff mot SARS-CoV2 spike- og nucleocapsid-antigener ved OUS:
OUS-Blankett nr 158_SARSCoV2 UTFYLT m/info (pdf)

Prøver til generell biobank

Kriterier frigivning 

Plasmautlevering (pdf)

Protokoll:
Oppdatert prosjektbeskrivelse for plasmaproduksjon fra blodgivere

 

 
Page visits: 382