Kriterier for frigiving av COVID19-rekonvalesensplasma

  • Enheter der det er påvist antistoff mot SARS-CoV-2 kan frigjøres til transfusjon (altså ikke krav til påvisning av nøytraliserende  antistoff) dersom vanlige kriterier (infeksjonsserologi osv) også  er oppfylt
  • Dette gjelder ikke dersom det er påvist HLA/HNA-antistoff. Kontakt spesialist i immunologi og transfusjonsmedisin for vurdering av disse produktene.
Prioritering av frigitte COVID19-rekonvalesensplasma for transfusjon
  • Plasma inneholdende nøytraliserende antistoff – enheter med høyest innhold transfunderes først.
  • Plasma med inneholdende totalantistoff, der giveren tidligere har fått påvist nøytraliserende antistoff. Plasma med givere der det er påvist høyest innhold transfunderes først.
  • Plasma inneholdende totalantistoff, men som er negativ eller ikke har vært undersøkt for nøytraliserende antistoff: Plasma med høyest innhold av antistoff transfunderes først.

Prøver som i samråd med mikrobiologisk avd vurderes å ha svake positive reaksjoner like over cutoff for testen bør ikke benyttes

 
Page visits: 135