NevroVAX: Vaksinerespons ved MS

NevroVAX er en nasjonal studie som undersøker vaksineresponser blant personer med MS ved å kartlegge både antistoffdannelse (såkalt humoral immunrespons) og aktivering av T-celler (såkalt cellulære immunrespons). 

Studien utføres i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Norsk MS-register og Biobank, Folkehelseinstituttet og MS-forbundet.

Studien pågår fortsatt, men inklusjon i studien og analyse av nytilsendte blodprøver ble avsluttett 20.11.2023. 

På denne nettsiden finner du også nyttig informasjon om