Oppdaterte råd om koronavaksinasjon til personer med multippel sklerose (MS)

Oppdatert 07.09.2023

Det er fortsatt mange i Norge som får covid-19 og andre luftveisinfeksjoner. Covid-19 er nå èn av flere luftveisinfeksjoner som de fleste har en del immunitet mot, mens som hos særlig utsatte kan gi alvorlig forløp. De fleste som blir smittet av SARS-CoV-2 (koronaviruset) får lette symptomer og blir helt friske. Noen grupper har økt risiko for alvorlig sykdomsforløp (sykehusinnleggelse, intensivbehandling og død), men selv de fleste i risikogruppene får milde symptomer.

Hensikten med vaksinasjon mot covid-19 er å forebygge alvorlig sykdom eller å gjøre sykdomsforløpet mildere uten å bli utsatt for alvorlige bivirkninger. All vaksinasjon i Norge er frivillig. Kommunene vil fra begynnelsen av oktober tilby en oppfriskningsdose med oppdatert koronavaksine til utvalgte grupper.

MS i seg selv medfører ikke økt risiko for alvorlig covid-19, de fleste ansees derfor ikke som en del av risikogruppen og kan følge samme råd om koronavaksinasjon som friske. Vi anbefaler en oppfriskningsdose av koronavaksinen høsten 2023 til personer med MS som oppfyller minst ett av følgende kriterier:

  • Er over 65 år
  • Behandles med rituksimab (MabThera/Rixathon), okrelizumab (Ocrevus), ofatumumab (Kesimpta), fingolimod (Fingolimod/Gilenya), ozanimod (Zeposia) eller ponesimod (Ponvory)
  • Har gjennomgått autolog hematopoietisk stamcellebehandling siste 12 måneder
  • Har høy uføregrad (f. eks. behov for rullestol eller ganghjelpemiddel)
  • Har andre sykdommer som medfører økt risiko for alvorlig covid-19
  • Gravide i 2. og 3. trimester.

Når bør oppfriskningsdosen mottas?

Oppfriskningsdose bør gis med et intervall på 4 måneder siden siste koronavaksinedose. Vaksinen kan gis allerede 3 uker etter gjennomgått covid-19. Ny kunnskap tilsier imidlertid at en gjennomgått infeksjon gir god beskyttelse mot virus som sirkulerer nå. Antistoffresponsen etter en oppfriskningsdose vil bli bedre dersom tidsintervallet er lenger. Vi anbefaler derfor at man venter i 4 måneder med å ta en oppfriskningsdose etter påvist smitte.

Effekten av vaksinasjon ser ut til å øke med tid siden forrige infusjon med anti-CD20-behandling (rituksimab og okrelizumab), slik at den optimale tiden for å motta vaksine er den siste måneden før ny anti-CD20-behandling. Det er imidlertid viktigere å ta imot vaksine før den forventede økningen i smitte utover høsten enn nøyaktig tid siden forrige behandling. Det er altså lurt å vaksinere seg i høst uansett når man fikk siste anti-CD20-behandling. Vi anbefaler å unngå vaksinering samme dag som anti-CD20-behandling for å unngå forvirring med tanke på eventuelle bivirkninger, men det er ikke noe medisinsk i veien for å motta vaksine samme dag som behandlingen.

Hvilken vaksinetype bør benyttes?

Foreløpig er det ikke klart hvilke vaksiner som vil bli tilgjengelige og FHI kommer til å oppdatere rådene om vaksinetype utover høsten. Vaksinering med ny oppfriskningsdose med koronavaksine til de anbefalte gruppene før høst/ vintersesongen 23/24 vil starte opp samtidig som influensvaksineringen i starten av oktober. Det er mulig å ta vanlig influensavaksine samtidig med en oppfriskningsdose med koronavaksine (råd om influensavaksinen finner du under). Sjekk med din kommune eller fastlege.

Hvordan kan man motta oppfriskningsdose?

Kommunene har ansvaret for å tilby koronavaksinasjon til personer som oppholder seg i kommunen. Se informasjon på din kommunes nettside om hvem som får tilbud om vaksine, hvordan vaksineringen gjennomføres lokalt og når den skjer.

Tilbudet gjelder alle i anbefalte grupper som oppholder seg i Norge, også utenlandske statsborgere. Tilbudet gjelder ikke norske statsborgere eller andre som oppholder seg i utlandet.

Det ikke nødvendig med en ny vurdering av fastlege/spesialist for å få tilbud om oppfriskningsdosen. Pasientene kan vise frem tidligere dokumentasjon i form av vaksinebrev fra spesialisthelsetjenesten, journalnotat, resept/e-resept eller medikament-forpakning hvor pasientens navn kommer frem.

Kontakt med andre

Personer i risikogruppene må selv vurdere risiko for smitte avhengig av egen risiko for alvorlig sykdomsforløp av luftveisinfeksjoner (inkludert covid-19) og smittepress i samfunnet. Dersom du har høy risiko for alvorlig sykdom kan du for eksempel ha noen faste personer du er sammen med og dermed redusere risikoen for å bli smittet i perioder med mye smitte.

Risikogrupper og uvaksinerte kan vurdere å bruke munnbind ute blant folk i perioder med mye smitte (i luftveisvirussesongen eller ved lokale utbrudd) hvis det er vanskelig å holde avstand til andre.

Personer med nyoppståtte luftveissymptomer bør holde seg hjemme til formen er god, men om de likevel må ha nærkontakt med personer i risikogrupper, bør de bruke munnbind.

Bør jeg også motta influensavaksine?

Alle kan bli alvorlig syk av influensa, men noen grupper er mer utsatt for alvorlig sykdom enn andre. Helsegevinsten kan være stor om disse vaksinerer seg, vi anbefaler derfor at alle personer med MS tar influensavaksine årlig.

Ny spørreskjema etter oppfriskningsdosen

Studien NevroVAX gir oss en unik forståelse av beskyttelse etter vaksinasjoner (som blant annet rådene over er baserte på). Vi ber alle deltakere om å fylle ut et spørreskjema vedrørende oppfriskningsdosen (og evt. bivirkninger), minst tre uker etter at vaksinedosen mottas.

En kommer til spørreskjemaet ved å trykke på denne lenken (innlogging med BankID, som før): https://nettskjema.no/a/oppfriskningsdose

Ta gjerne kontakt med Marton König (makoni@ous-hf.no) ved spørsmål, ønske om å delta i studien eller behov for blodprøveblankett. Se gjerne utfyllende informasjon om våre råd på www.ous-research.no/nevrovax

De faglige rådene er utformet i samarbeid mellom NevroVAX styringsgruppe og Nasjonalt kompetansenettverk for multippel sklerose.

Marton König, Lars Bø, Trygve Holmøy, Øivind Torkildsen, Åslaug Rudjord Lorentzen, Elisabeth Gulowsen Celius og Gro Owren Nygaard

 
Sep 7, 2023 Page visits: 2048