Nevrovax Nevrovax - vaksinerespons ved MS

 
Om studien «Vaksinerespons ved MS» (Nevrovax):
Mange har blitt med i studien av vaksinerespons ved MS (Nevrovax). Dette er en nasjonal studie, der vi ønsker å kartlegge vaksinerespons ved MS. Det er viktig at man både samtykker, fyller ut spørreskjemaet og tar blodprøve. Det er fortsatt mulig å bli med i studien. Dersom man deltar og avgir blodprøve, vil man motta svar på Helsenorge.no. Prøvesvaret sendes ikke automatisk til fastlegen og det registreres ikke i koronasertifikatet.

Generell informasjon om studien finner du her Vaksinerespons ved multippel sklerose - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no).

Informasjon om studiedeltakelse og samtykke finner du her https://nettskjema.no/a/205548

Det er viktig at alle fyller ut spørreskjemaet som følger med studien. Dersom du har samtykket til studien, men ikke fylt ut spørreskjemaet, kan du gjøre det nå. Lenke til spørreskjemaet finner du her: https://nettskjema.no/a/205214

Generell informasjon om studien finner du her. Dersom du trenger individuelle råd om din situasjon, ber vi om at du kontakter din fastlege eller lokale nevrolog. For studiespesifikke spørsmål kan studieledelsen kontaktes på e-post: (lege Marton König) makoni@ous-hf.no

Nevrovax-studien undersøker utvikling av antistoffer mot koronaviruset (SARS-CoV-2). Svar på antistofftesten blir tilgjengelige for pasientene på helsenorge.no kort tid etter analysen (oftest innen 2-3 uker). Et positivt svar bekrefter tilstedeværelse av beskyttende antistoffer mot viruset, mens et negativt svar tyder på fravær av antistoffproduksjon og dermed muligens redusert beskyttelse. 

Resultatene fra denne studien registreres ikke i pasientenes korona-sertifikat.

Prøveresultatet fra studien Nevrovax vises for pasientene på Helsenorge.no med forklaring under:

  • Påvist (5-19,9 BAU/ml: Meget svak positiv / 20-199,9 BAU/ml: Svak positiv / 200-1999,9 BAU/ml: Positiv / 2000-8999,9 BAU/ml: Sterk positiv / >9000 BAU/ml: Meget sterk positiv)

Dette betyr at det er funnet antistoffer mot SARS-Cov-2 (koronavirus). Testen kan bli positiv etter vaksinasjon og/eller etter SARS-CoV-2-infeksjon.
MERK: Vi vet ikke hvor høyt nivå med antistoffer som er nødvendig for beskyttelse mot smitte og alvorlig sykdom. Det kan hende at du har antistoffer, men at nivået er lavere enn hos friske. Fordi vi ikke vet hvilket nivå som gir beskyttelse, kan ikke laboratoriet oppgi noen anbefaling utover svaret du får i Helsenorge. Påviste antistoffer er altså ingen garanti for full beskyttelse mot viruset.

  • Ikke påvist (< 5 BAU/ml: Negativ, antistoff ikke påvist)

Dette betyr at det ikke er påvist antistoffer. Et negativt svar tyder på fravær av antistoffproduksjon og dermed muligens redusert beskyttelse.
Hvis en ikke finner antistoffdannelse etter koronavaksinering kan man likevel ha en klinisk verdifull delvis beskyttelse, såkalt cellulær immunitet. Før vi vet mer vil vi likevel anbefale at pasienter regner seg som ubeskyttet hvis de ikke har påviste antistoffer.

  • Usikkert resultat

Noen ganger kan resultatet ligge i et grenseområde mellom påvist og ikke påvist. Det er da usikkert om det er antistoffer i prøven eller ikke. Prøver med usikkert resultat vil bli videresendt til Mikrobiologisk avdeling for alternativ analysemetode og du vil få svar derfra. Dersom resultatet er usikkert også ved den alternative analysemetoden vil en ny prøve ca. 3-4 uker senere noen ganger kunne gi en avklaring.

Vanlig spørsmål ved «Usikkert» eller «Ikke påvist» svar:

Vil jeg få tilbud om en vaksinedose til?  

Les gjerne mer om dette under "vaksiner".
 

Jeg har fått koronasertifikat. Er dette fremdeles gyldig?
Svar: Koronasertifikatet påvirkes ikke av prøvesvaret, og er fremdeles gyldig.

Hvor stor risiko har jeg for koronasmitte og alvorlig sykdom?
Svar: Hvis en ikke finner antistoffdannelse etter koronavaksinering kan du likevel ha fått en klinisk verdifull delvis beskyttelse mot alvorlig sykdom eller smitte. Aktivering av T-celler er også en del av vaksineresponsen, såkalt cellulær immunitet. Før vi vet mer vil vi likevel anbefale at pasienter som ikke har påviste antistoffer regner seg som ubeskyttet.

Hvordan skal jeg konkret forholde meg til smittevern som ubeskyttet?

Les mer om dette under våre råd til pasienter og fagpersoner.

Aktuelle lenker:

Koronavirus - helsenorge.no 
Koronavirus sars-CoV-2 (coronavirus) – fakta, råd og tiltak - FHI 
Nasjonal kompetansetjeneste for multippel sklerose (MS) - Helse Bergen (helse-bergen.no) 
Vaksinerespons ved multippel sklerose - Oslo universitetssykehus (oslo-universitetssykehus.no) 
https://www.ous-research.no/ms/

Studien er godkjent av Regional Etisk Komite og av fagrådet til Norsk MS-register og biobank.