NevroVAX: Vaksinerespons ved MS

NevroVAX er en nasjonal studie som undersøker vaksineresponser blant personer med MS ved å kartlegge både antistoffdannelse (såkalt humoral immunrespons) og aktivering av T-celler (såkalt cellulære immunrespons). 

Studien utføres i samarbeid mellom Oslo universitetssykehus, Haukeland universitetssykehus, Akershus universitetssykehus, Sørlandet sykehus, Norsk MS-register og Biobank, Folkehelseinstituttet og MS-forbundet.

Studien pågår fortsatt, men inklusjon i studien og analyse av nytilsendte blodprøver ble avsluttett 20.11.2023. 

På denne nettsiden finner du også nyttig informasjon om

Om NEVROVAX-HSCT

I en understudie av NEVROVAX, NEVROVAX-HSCT undersøker vi om personer etter stamcellebehandling utvikler like bra beskyttelse etter vaksiner (inkl. koronavaksiner) som andre. I tillegg vil vi kartlegge hvor syke pasienter med covid-19 ble. 

Hvem kan delta?

  • Personer med MS som har fått stamcellebehandling (HSCT) i Norge eller i utlandet
  • Ingen begrensing mtp vaksiner (du kan delta selv om du ikke har tatt vaksiner etter HSCT!)
  • Ingen begrensing mtp tidligere deltagelse i NEVROVAX. Vi inkluderer «nye» og gamle deltagere
  • Du kan delta selv om du ikke har tatt vaksiner etter HSCT.

Hva innebærer NEVROVAX-HSCT?

  • Samtykke elektronisk
  • Spørreskjema elektronisk, ca 10-15 min
  • Blodprøve snarest

Ved å klikke på lenken under kan du samtykke til å delta i studien (sikker løsning, du trenger Bank-ID). Vi ber deg vennlig om å fylle ut påfølgende spørreskjema, slik at vi kan vite mer om behandlingen du fikk (uavhengig om du har gjennomgått HSCT i Norge eller i utlandet).

Vi ber deg også om å ta en ny blodprøve (så fort som mulig). Etter at du har fylt ut samtykke og spørreskjema kan du sende en mail til stirus@sshf.no (stine.schikora-rustad@sshf.no) og vi vil sende deg rekvisisjonen til blodprøve på epost. Rekvisisjonen tas med til blodprøvetakning hos fastlege eller på sykehuset. Du vil i løpet av 1-2 måneder får svar på din blodprøve på helsenorge.no.

Link til deltagelse i studie finner du HER:

https://nettskjema.no/a/nevrovax-hsct-samtykke