ApollonSømprofiler som modell for lokal og sekvensavhengig oppsmelting av DNA.

Tolker arvematerialet:
...Som de første i verden har forskere i Norge utviklet et dataprogram som kartlegger hvordan DNA-molekyler endrer seg. Resultatene kan gi en langt større forståelse for hva som skjer i selve cellekjernen...

Se artikkelen i Apollon
 

DagbladetAvslører farlige genfeil

... - Målet er å kartlegge alle mutasjoner som oppstår i menneskekroppen, og deretter gjøre det mulig å finne hvilke punkter på DNA-molekylet som har sammenheng med sykdommer som diabetes, fedme, kreft og en del former for hjerte- og karsykdommer...
 

P2-akademietBioinformatikk

..."En mer givende betraktning er å se på hele organismen som et resultat av mange prosesser på mange nivåer, der de fleste prosessene griper inn i hverandre"...
 

Kronikk i Klassekampen:Avskaff Norges Forskningsråd

...Skill snørr og barter slik at fri forskning blir reelt forskerstyrt i en åpen prosess. Gi midlene til de institusjonene som i størst grad representerer forskningens uavhengighet og kvalitet...
 

Nanoteknologi i AftenpostenNanomedisinsk revolusjon...

...Allerede er avanserte, nanoteknologiske metoder tatt i bruk for å stille raskere og bedre diagnoser. Men først om mange tiår kan "nanoroboter" på svøm inne i kroppen bli en realitet...
 

Interview in NatureBiology's Name Game

...Eivind Hovig's studies have illustrated the naming confusion...
 

AftenpostenIsotopbasert nytt høyoppløselig avbildningsapparat

Ved bruk av teknologi fra det norske selskapet Ideas, har forskere fra Radiumhospitalet funnet frem til en metode som gjør det mulig å bruke DNA-prøver til en presis kartlegging av sykdomsbildet for enkelt-pasienter.
 

New Scientist news story on PubGene

Biologists in Norway have used a computer program to "read" the scientific literature and successfully predict gene interactions...
 

DagsavisenIntervjuer om patenter

­...Å tillate at noen skal kunne ta patent på planter og dyr er et moralsk angrep mot menneskeheten. Det vil medføre at den offentlige kunnskapen privatiseres, noe som best kan kalles et grunnleggende ran av vårt felleseie, sa Eivind Hovig

... BRCA1 er et gen patentert av selskapet Myriad Genetics i USA. Fordi Norge fortsatt ikke har godtatt EUs patentdirektiv slippe vi å betale lisens for å bruke det i forskningen vår, men i det øyeblikket vi sier ja må vi betale, sier forskeren, som også mener at patentdirektivet vil gjøre at kunnskap fra forskningen blir holdt hemmelig...