Apollon

Sømprofiler som modell for lokal og sekvensavhengig oppsmelting av DNA.

 
Tolker arvematerialet:
...Som de første i verden har forskere i Norge utviklet et dataprogram som kartlegger hvordan DNA-molekyler endrer seg. Resultatene kan gi en langt større forståelse for hva som skjer i selve cellekjernen...

Se artikkelen i Apollon
 
 

Dagbladet

Avslører farlige genfeil

 
... - Målet er å kartlegge alle mutasjoner som oppstår i menneskekroppen, og deretter gjøre det mulig å finne hvilke punkter på DNA-molekylet som har sammenheng med sykdommer som diabetes, fedme, kreft og en del former for hjerte- og karsykdommer...

pdf-versjon, jpg-versjon  
 
 

P2-akademiet

Bioinformatikk

 
..."En mer givende betraktning er å se på hele organismen som et resultat av mange prosesser på mange nivåer, der de fleste prosessene griper inn i hverandre"...

Her finner du foredraget  
 
 

Kronikk i Klassekampen:

Avskaff Norges Forskningsråd

 
...Skill snørr og barter slik at fri forskning blir reelt forskerstyrt i en åpen prosess. Gi midlene til de institusjonene som i størst grad representerer forskningens uavhengighet og kvalitet...

Les hele artikkelen  
 
 

Nanoteknologi i Aftenposten

Nanomedisinsk revolusjon...

 
...Allerede er avanserte, nanoteknologiske metoder tatt i bruk for å stille raskere og bedre diagnoser. Men først om mange tiår kan "nanoroboter" på svøm inne i kroppen bli en realitet...

Les hele artikkelen, Møte i Polyteknisk forening  
 
 

Interview in Nature

Biology's Name Game

 
...Eivind Hovig's studies have illustrated the naming confusion...

Read the story in Nature (Subcription possibly needed)  
 
 

Aftenposten

Isotopbasert nytt høyoppløselig avbildningsapparat

 
Ved bruk av teknologi fra det norske selskapet Ideas, har forskere fra Radiumhospitalet funnet frem til en metode som gjør det mulig å bruke DNA-prøver til en presis kartlegging av sykdomsbildet for enkelt-pasienter.

Les hele artikkelen  
 
 

New Scientist news story on PubGene

 
Biologists in Norway have used a computer program to "read" the scientific literature and successfully predict gene interactions...

Read the full story  
 
 

Dagsavisen

Intervjuer om patenter

 
­...Å tillate at noen skal kunne ta patent på planter og dyr er et moralsk angrep mot menneskeheten. Det vil medføre at den offentlige kunnskapen privatiseres, noe som best kan kalles et grunnleggende ran av vårt felleseie, sa Eivind Hovig

... BRCA1 er et gen patentert av selskapet Myriad Genetics i USA. Fordi Norge fortsatt ikke har godtatt EUs patentdirektiv slippe vi å betale lisens for å bruke det i forskningen vår, men i det øyeblikket vi sier ja må vi betale, sier forskeren, som også mener at patentdirektivet vil gjøre at kunnskap fra forskningen blir holdt hemmelig...

Hele artikkel 1, Hele artikkel 2>