Apollon Sømprofiler som modell for lokal og sekvensavhengig oppsmelting av DNA.

Tolker arvematerialet:
...Som de første i verden har forskere i Norge utviklet et dataprogram som kartlegger hvordan DNA-molekyler endrer seg. Resultatene kan gi en langt større forståelse for hva som skjer i selve cellekjernen...

Se artikkelen i Apollon

Dagbladet Avslører farlige genfeil

... - Målet er å kartlegge alle mutasjoner som oppstår i menneskekroppen, og deretter gjøre det mulig å finne hvilke punkter på DNA-molekylet som har sammenheng med sykdommer som diabetes, fedme, kreft og en del former for hjerte- og karsykdommer...

Dagsavisen Intervjuer om patenter

­...Å tillate at noen skal kunne ta patent på planter og dyr er et moralsk angrep mot menneskeheten. Det vil medføre at den offentlige kunnskapen privatiseres, noe som best kan kalles et grunnleggende ran av vårt felleseie, sa Eivind Hovig

... BRCA1 er et gen patentert av selskapet Myriad Genetics i USA. Fordi Norge fortsatt ikke har godtatt EUs patentdirektiv slippe vi å betale lisens for å bruke det i forskningen vår, men i det øyeblikket vi sier ja må vi betale, sier forskeren, som også mener at patentdirektivet vil gjøre at kunnskap fra forskningen blir holdt hemmelig...