Nye metoder og irske ølbryggere

Helsevesenet har fremdeles litt å lære av irske ølbryggere. 

Jeg besøkte nylig Dublin, og på en omvisning på et lokalt bryggeri lærte jeg litt om systematisk kvalitetssikring av ølbrygging i Irland. En av medarbeiderne fra et kjent irsk bryggeriet utviklet faktisk den kjente Students t-test, som trolig er den aller mest brukte statistiske testen i helsevesenet. 

Polynevropati hos barnekreftoverlevere

I 2021 fikk jeg forskningmidler fra Norsk barnekreftforening for å øke kunnskapen om polynevropati hos barn som har gjennomgått kreftbehandling. Her skriver jeg litt om arbeidet vi gjør for å bidra til bedre helse hos barnekreftoverlevere.