Hvorfor trenger vi bedre metoder for å diagnostisere diabetisk perifer nevropati?

Diabetisk perifer nevropati (DPN) er en vanlig komplikasjon til diabetes. Det er en tilstand som rammer nervene i føttene og kan føre til smerter, nummenhet, sår, infeksjoner, fall og amputasjoner. DPN påvirker livskvaliteten og øker risikoen for død hos diabetespasienter.

Det er derfor viktig å oppdage DPN tidlig og tilby effektiv behandling for å forhindre eller forsinke utviklingen av komplikasjoner. Men hvordan kan vi vite om en diabetespasient har DPN eller ikke?

Kan man få nerver i klem på grunn av arbeidet sitt?

Karpal tunnel syndrom er trolig den aller mest utbredte nevrologiske sykdommen etter hodepine. Tilstanden skyldes avklemming av en nerve i håndleddet, og gir ofte nummenhet, smerter og problemer med å bruke hendene. Håndverkere som arbeider med vibrerende verktøy er mer utsatt. Men siden tilstanden er så vanlig er det er ofte svært vanskelig å peke på en enkelt årsak til at noen får karpal tunnel syndrom. 

Nye metoder og irske ølbryggere

Helsevesenet har fremdeles litt å lære av irske ølbryggere. 

Jeg besøkte nylig Dublin, og på en omvisning på et lokalt bryggeri lærte jeg litt om systematisk kvalitetssikring av ølbrygging i Irland. En av medarbeiderne fra et kjent irsk bryggeriet utviklet faktisk den kjente Students t-test, som trolig er den aller mest brukte statistiske testen i helsevesenet. 

Polynevropati hos barnekreftoverlevere

I 2021 fikk jeg forskningmidler fra Norsk barnekreftforening for å øke kunnskapen om polynevropati hos barn som har gjennomgått kreftbehandling. Her skriver jeg litt om arbeidet vi gjør for å bidra til bedre helse hos barnekreftoverlevere.