Polynevropati hos barnekreftoverlevere

I 2021 fikk jeg forskningmidler fra Norsk barnekreftforening for å øke kunnskapen om polynevropati hos barn som har gjennomgått kreftbehandling. Her skriver jeg litt om arbeidet vi gjør for å bidra til bedre helse hos barnekreftoverlevere.