Prosjekter

På slutten av 1990-tallet fant to svenske forskningsgrupper ledet av Peter Eriksson og Jonas Frisén holdepunkter for at stamceller fra voksen menneskehjerne kunne utvikle seg til funksjonelle nerveceller.

I samarbeid med Mikael Svensson og Jon Berg-Johnsen ble dette arbeidet videreført slik at man viste at stamceller fra voksen menneskehjerne kan utvikle seg til funksjonelle nevroner, det vil si at de kan danne synapser med hverandre og lage aksjonspotensialer. Én stamcelle kunne lage et lite nervesystem in vitro.

Samtidig dyrket vi celler fra ondartede hjernesvulster. Til vår overraskelse liknet de cellene som vokste best mye på stamcellene i normal hjerne. Liknede funn ble gjort av forskningsgrupper i Europa og Nord-Amerika og etter hvert fikk vi gode holdepunkter for at det i hjernekreft finnes en stamceller som driver veksten av svulsten.

Disse cancer-stamcellene kunne utvikle seg i retning av nevroner eller glia-celler, men stoppet da med å dele seg. De laget kreftsvulster etter transplantasjon til muse- og rottehjerner. Vi viste at vi kunne flytte en svulst fra musehjerne til musehjerne ved å transplantere en liten gruppe stamceller.

Vi analyserte genuttrykket i cancer-stamcellene, men fant at så mange av signalsystemene i disse cellen var feilregulert at det vanskelig lot seg gjøre å blokkere cellen med en enkelt hemmer.

Vi ble derfor interessert i immunterapi og kom i kontakt med de såkalte tre musketéere på Radiumhospitalet – Gunnar Kvalheim, Gustav Gaudernack og Steinar Aamdal. Vi isolerte mRNA fra cancer stamceller og de produserte dendrittceller fra de samme pasienten. Etter at vårt mRNA var installert i deres dendrittceller hadde vi en vaksine som kunne prøves ut på pasientene. Da vi startet denne studien var det den første kliniske protokollen i historien som adresserte stamceller i en solid svulst.

Vaksinen ledet ikke til en endelig kur, men en fjerdedel av pasientene som fikk vaksinen lever fortsatt et godt liv seks år senere. Det er lovende for en sykdom der median overlevelse er 10 måneder.

Vaksinen har senere gjennomgått betydelig forbedringer og senere i høst setter vi i gang med en randomisert studie som er finansiert av NFR og Kreftforeningen.

De protokollene vi har etablert for dyrkning av cancerstamcellen rett fra pasientene gjør at vi kan teste cellene mot ulike virkestoffer. I en studie som vi gjør i samarbeid med Universitetet i Helsinki tester vi en lang rekke biologiske forbindelser mot cancerstamcellene. De som virker individuelt hos hver enkelt pasient vil bli benyttet i behandling av pasienten.
 
Page visits: 553