Spesialistutdanning

 

Regler for spesialistutdanning i nevrokirurgi

Nevrokirurgi er et fag som setter høye krav til teknisk og klinisk kompetanse, personlig integritet og menneskelige egenskaper. Det kreves en betydellig personlig innsats for å bli en habil nevrokirurg.

 

Klinisk tjeneste

For å bli godkjent spesialist i nevrokirugi kreves det at man har 5 ½ års tjeneste i utdanningsstilling ved en nevrokirurgisk avdeling.

Av dette kan inntil 1 år kan erstattes av arbeid innenfor forskning, anestesiologi, kirurgi, ortopedisk kirurgi, øre-nese-halssykdommer,  helseadministrativ/samfunnsmedisinsk legestilling eller i allmennmedisin.

I tillegg kreves et halv års tjeneste i nevrologi.

Søknad om spesialistgodkjenning skal bilegges attesterte operasjonslister på fastsatt skjema. Det er vedtatt minstekrav til operasjonslistene.

 

Kurs

120 timer, herav 30 timers grunnkurs i nevrokirurgisk patofysiologi, pre-, per- og postoperativ behandling og intensivmedisin.

Valgfrie kurs (90 timer) kan tas innenfor kurs som er godkjent av spesialitetskomiteen i nevrokirurgi.

I tillegg kreves gjennomført obligatorisk kurs i administrasjon og ledelse.

 

Flere opplysninger finnes på:

http://www.legeforeningen.no/index.gan?id=56749&subid=0

 

 
Page visits: 4251