Styret i Nevrokirurgisk forening 2015-17:​

Frode Kolstad
Leder
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Rupavathana Mahesparan
Medlem
Haukeland universitetssykehus

Mads Aarhus
Medlem
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus

Jens Munch-Ellingsen
Medlem
Nevrokirurgisk avdeling, Universitetssykehuset Nord-Norge

Oddrun Anita Fredriksli
Medlem
St. Olavs Hospital

Ulrikke Straume Wiig
Medlem (Ylf)
Nevrokirurgisk avdeling, Oslo universitetssykehus

 
 
 
Page visits: 6877