Collaboration partners and funding sources

The Norwegian Cancer Society Kreftforeningen - Vi er til for alle rammet av kreft

South Eastern Norway Regional Health Authority (Helse Sør-Øst) South-Eastern Norway Regional Health Authority - Helse Sør-Øst RHF (helse-sorost.no) 

Norwegian Neuro-Oncology Interest Group (NNOIG) – Hjem | Nnoig

The Norwegian Brain Tumor Alliance (Hjernesvulstforeningen) Hjernesvulstforeningen | Frivillighet Norge

Norwegian Brain Tumor Consortium (NBTC) Hjernesvulstkonsortiet (nbtc.no)

OUH - Vilhelm Magnus Laboratory (ous-research.no)

OUH - MRI Research & Technology (ous-research.no)

The Skandion Clinic Skandionkliniken — Nordens första klinik för protonstrålning 

Sahlgrenska University Hospital Department of Oncology | University of Gothenburg (gu.se) 

Home - The DCCC Brain Tumor Center 

Karolinska institutet | Karolinska Institutet (ki.se) 

 
Page visits: 622