Døgnrytmeskjemaet – visuell atferdsregistrering på døgnenhetene

I døgnenhetene ved alderspsykiatrisk seksjon er det utviklet egne skjemaer for å registrere endringer i pasientens atferd og symptomtrykk på timesbasis. Disse gir en enkel visuell fremstilling i endringer av symptomer og atferd, og brukes som et verktøy i kommunikasjon mellom behandlere på enheten.

Forskningsgruppen og behandlere har startet et samarbeid om å undersøke om døgnrytmeskjemaene kan bidra til prediksjon av forløpet til pasientene bedre.  Er det for eksempel slik at man kan predikere aggresjon? Bidrar antall timer med søvn til bedre funksjonsnivå? Er pasienter med demens mer urolige? Målet med prosjektet er å finne mønstre som kan gi helsepersonell bedre grunnlag for å kunne forutsi hva som bidrar til et godt forløp. Slik vil man også kunne behandlingen bedre til den enkelte pasient. 

For tiden blir data behandlet og analysert.

 
Page visits: 339