DEPDEM - Early identification of the cause of cognitive and behavioral impairment in the elderly; disentangling dementia from depression in late life

 

Når det skjer endringer med alderen for eksempel i stemningsleie, interesser, energinivå eller hukommelse, kan det noen ganger være vanskelig å vite om dette er normale aldersforandringer, tegn på depresjon eller starten på en demenssykdom.

Ved depresjon er hjernens prosessering av følelsesmessige informasjon endret slik at negative inntrykk vektlegges i større grad. Samtidig blir ofte oppmerksomhet og andre hjernefunksjoner påvirket. Det er derfor vanlig at eldre som blir deprimerte også opplever at det er vanskeligere å få med seg og huske informasjon i hverdagen. Noen vil oppleve at oppmerksomhet- og hukommelsesfunksjonene tar seg opp igjen når de får behandling for depresjonen, mens andre opplever ingen bedring og en del utvikler etter hvert demens. Depresjon ser ut til å være en risikofaktor for demens. Kjente årsaker til demens, som Alzheimers sykdom og hjernekar-sykdommer, kan trolig også gjøre hjernen mer sårbar for å utvikle depresjon.

Vi ønsker å finne ut mer om hva som skjer i hjernen ved depresjon hos eldre og hvordan dette er koblet til demenssykdommer. For å finne svar på dette vil vi bruke avanserte, moderne bildeundersøkelser av hjernen som ikke bare sier noe om hjernens utseende, men også om hvordan hjernecellene fungerer sammen i nettverk (funksjonelle bildeteknikker). Prosjektet vil studere hvilke områder og nettverk som er aktive i hjernen under prosessering av følelsesmessig og nøytral informasjon og hvordan forstyrrelser i disse hjernenettverkene påvirkes av aldrings- og sykdomsforandringer i hjernen. Både personer med depresjon, personer med tegn til begynnende demens og friske personer i ulike aldersgrupper vil bli undersøkt. DEPDEM-prosjektets mål er å gi kunnskap som kan resultere i bedre behandling av depresjon og forebygging av demens i fremtiden.

Prosjektet rekrutterer for tiden ikke nye deltakere

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet ta kontakt med oss på telefon 461 99 658 (Betjent kl 9-16 alle hverdager).

E-post: depdem@ous-hf.no  
Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk forskningsgruppe, postboks 4950, 0424 Oslo
Besøksadresse: Alderspsykiatrisk forskningsgruppe ved henholdsvis;
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Bygg 19, Gaustad, Oslo
Alderspsykiatrisk døgnenhet, Slottsberget 35, Vardåsen, Asker.  

 
Page visits: 1396