Personlig kreftmedisin Utprøving av genomdiagnostikk som grunnlag for valg av annenlinjeterapi


Tradisjonelt blir kreftbehandling gitt på bakgrunn av klassifisering av hvordan vevet i svulsten ser ut, og prøves ut og godkjennes separat for hvert gruppe av svulster. Dette prinsippet føres videre for nye terapier rettet mot bestemte proteiner eller reguleringsmekanismer. Pasienter med kreftsykdom der disse prinsippene ikke har vært utprøvd, vuderes normalt ikke for slike terapier, selv om økende kunnskap viser at bestemte mutasjoner eller feil i reguleringsmekanismer ofte i varierende grad finnes på tvers av krefttypene.

En tverrfaglig gruppe ved Radiumhospitalet vil prøve ut i praksis hvordan moderne høykapasitetsteknologi for bestemmelse av mutasjoner i arvestoffet kan brukes till å velge aktuell terapi på tvers av krefttypene. Vi begynner nå i liten skala å teste ut dette, i samarbeid mellom OUS kjernefasiliteter for mikromatrise- og sekvenseringsteknologi og bioinformatikk, og den kliniske utprøvingsenheten. Prosjketet har fått en bevilgning fra Forskningsutvalget for en pilotstudie på lungekreft. Vi vil sammenligne sekvensen for noen hundre aktuelle gener i blod og svulst fra pasienter, og identifiserer mutasjoner som er oppstått i svulsten.

Vårt første prosjekt som har fått fiunansiering fra klinikken går på analyse av mutasjoner i et panel av lungekreftsvulster, i samarbeid med Åslaug Helland og Odd Terje Brustugun ved Onologisk avd, Kreftklinikken. 

Prosjektet har flere målsetninger; Vi ønsker å etablere et egnet grensesnitt mot klinikken, vi vil se hvor stort potensialet er for å identifisere aktuelle målrettede terapier på denne måte, vi prøver ut logistikk og kostnader, og i samarbeid med Utprøvingsenheten prøver vi å identifisere pasienter som allerede i dag kaan rekrutteres til utprøvende behandling når standard terapi har feilet. Gjennom dette pilotprosjektet vil vi bygge opp ressurser, kunnskap og erfaring som vil tas med videre når vi får mer midler.


Nasjonal SamarbeidsGruppe for Helseforskning (NSG) har anbefalt at helsevesenet statser nettopp på denne type personlig tilpasset kreftmedisin. Les rapporten "Nasjonalt satsingsområde kreft: Individuell kreftbehandling basert på genprofilen av egen svulst".

Vi har etablert et nasjonalt kreftgenomikkonsortium som har søkt om midler fra NFR for å prøve ut disse metodene i større skala og med målsetning å etterhvet introdusere dem i klinikken. Se egne nettsider: cancergenomics.no 


I storbritannia starter man et stort forskningsprosjekt for å prøve ut og høste erfaring med diagnostikk av et begrenset antall gener i 9000 pasienter, det såkalte Stratified Medicine Program.

Metodene prøves også ut ved vår samarbeidspartner MD/Anderson Cancer Centre, med godt resultat

Se intervju med Gordon Mills

I Oxford jobber de med lignende strategier.

Review article Genomic Medicine N Engl J Med 2011;364:340-50.

Genomics and the Continuum of Cancer Care

Ultan McDermott, M.B., B.S., Ph.D., James R. Downing, M.D., and Michael R. Stratton, M.D., Ph.D.

Science 25 March 2011: Vol. 331 no. 6024 p. 1539 DOI: 10.1126/science.331.6024.1539-b

  • Video: Sequencing Cancer Genomes--Targeted Cancer Therapies

Applying DNA sequencing to cancer genomes is providing insights that have allowed researchers to turn some cancers into chronic diseases rather than deadly ones. Still, the ultimate goal is to kill the cancer. [Can't see the video? Try viewing it on our video portal.]

 

 

 

 
Apr 15, 2011 Page visits: 12771