Kristin Austlid Taskén

 • Project group leader, Professor Institute for Cancer Research; PhD
 • +47 22 78 18 78

Viktor Berge

 • Overlege Urologisk avdeling, leder forskningsgruppen prostatakreft; PhD M.D.

Håkon Ramberg

 • Lab manager
 • +47 22 78 18 55

Turid Eide

 • Special advisor; PhD
 • +47 97 70 98 17

Helene Hartvedt Grytli

 • Post.Doc
 • +47 22 78 23 13

Peder Rustøen Braadland

 • PhD student; Msc
 • +47 92 68 87 98

Ingrid Jenny Guldvik

 • PhD student

Heidi Kristin Nielsen

 • Forskerlinjestudent Medisin UiO

Shivanthe Sivanesan

 • PhD student; M.D.