Forskningsmøter på Lungeavdelingen

Formål:

  1. Øke motivasjon og skape en fellesskapsfølelse for forskning på lungeavdelingen gjennom a) Alle blir kjent med forskningen som utføres på avdelingen. b)Bedre kommunikasjon på tvers av forskerne/forskningsgruppene. c)Lettere å ta del i forskningen som gjøres.
  2. Heve den faglige kompetansen innenfor forskning ved at forskningsgrupper på lungeavdelingen, forskningsgrupper på OUS og samarbeidende forskningsgrupper presenterer sin egen forskning.  
  3. Styrke sin egen forsking ved å presentere prosjektet, diskutere protokoll eller som idèskapning.  
  4. Informere om søknadsfrister for utlysning av midler, abstractfrister, og også informasjon om godkjenninger knyttet til prosjekter.

Når: Mandager eller tirsdager kl 15.15-16.15
Hvor: Seminarrommet lungeavdelingen
Hvor ofte: 2x høst og 2x vår
Hvem: Ansatte på avdelingen som er interessert i forskning
Mat: Kaffe og gjærbakst

Januar møte skal det diskutereres forskningsstrategi på avdelingen.


                                   

 
 
Page visits: 23821