Velkommen til Symposium for Progressiv Fibroserende Lungesykdom
20 mars 2020

Påmelding:  nettskjema.uio.no/a/fibrose
Påmeldingsfrist:
Fredag 6. mars 2020

Seminaravgift: 1500kr (inkl. lunsj og kaffe)


Seminarprogram
Dato: Fredag 20. mars 2020
Sted: Seminarrom 1 (B2.U001) , OUS, Rikshospitalet


 

09:30-10:00 Kaffe

10:00-10:20 Introduksjon (Michael Durheim, Lungeavdelingen, OUS, Rikshospitalet)

10:20-11:10 Nye studier om antifibrotisk behandling ved progressiv fibroserende ILD (Magnus Sköld, Karolinska Institutet)

11:10-11:30 Pause

11:30-12:00 Kvantifisering av lungefibrose og vurdering av progresjon ved CT
(T. Mogens Aaløkken, Radiologisk avd, OUS, Rikshospitalet)

12:00-12:30 Behandling av fibrotisk ILD ved revmatologisk sykdom
(Øyvind Molberg, Revmatologisk avd, OUS, Rikshospitalet)

12:30-13:15 Lunsj

13:15-13:45 Genetikk og ILD: Telomersykdom
(Ingunn Dybedal, Avd. for Blodsykdommer, OUS, Rikshospitalet)

13:45-14:15 Samarbeid mellom lokal- og universitetssykehus ved ILD
(Stian Kristoffersen, Medisinsk avd., Kongsberg sykehus/
Saida Overgaard, Lungeavdelingen, OUS, Rikshospitalet)

14:15-14.30 Pause

14:30-15:00 Hypersensitivitetspneumonitt: Jakten på agens og dokumentert terapi
(Trygve Jonassen, Lungeavdelingen, Haukeland Universitetssykehus)

15:00-15:30 Progressiv sarkoidose: Når og med hva skal vi behandle?
(Anders Tøndell, Klinikk for lunge- og arbeidsmedisin, St. Olavs Hospital)

15:30-15:45 Nytt om ILD registeret (Tone Sjåheim, Lungeavdelingen, OUS, Rikshospitalet)

15:45-16:00 Oppsummering (Michael Durheim, Lungeavdelingen, OUS, Rikshospitalet)

 


 

 
Page visits: 1906