News

Tuula Nyman får 57 millioner til forskningsinfrastruktur på proteomikk

Dette er første koordinatorprosjekt for Klinmed i Forskningsrådets satsing på forskningsinfrastruktur.

Les mer