Den organiserte nevrokirurgiske aktivitet startet ved Ullevål sykehus på 50-tallet da Kristian Kristiansen kom tilbake fra Montreal, hvor han hadde fått sin utdannelse hos den berømte hjernekirurgen Vilder Penfield. Kristiansen, som blant annet er kjent for sitt arbeid innen epilepsi og hodeskader, ble senere professor i nevrokirurgi ved Universitetet i Oslo og avdelingsoverlege ved Nevrokirurgisk avdeling Ullevål fra 1964 til 1977. Nils Eie var deretter avdelingsoverlege inntil 1978 da han ble etterfulgt av professor og avdelingsoverlege Ragnar Nesbakken. Nesbakkens spesialområde var svulster, ikke minst som  hypofysesvulster. Han gjorde en betydelig innsats også innen andre områder, blant annet innen medisinsk etikk hvor hav bidro sterkt til en moderne transplantasjonslov. Han var også en høyt verdsatt foreleser. Nesbakken døde 54 år gammel i 1987. Han ble etterfulgt av en nevrokirurg fra sin egen generasjon. Bjørn Magnæs gjorde en rekke vitenskaplige arbeider om intrakranielt trykk, hjernens blodgjennomstrømning og spinalkanalens fysiologi og sykdommer. Han var kjent som en dyktig spinal nevrokirurg.

Sissel Reinlie overtok etter Magnæs som avdelingsoverlege i 2000. Stillingen som avdelingsoverlege/avdelingsjef og professor ble  delt i 2004 da professor/seksjonsoverlege Eirik Helseth ble ansatt. Iver Arne Langmoen ble ansatt som  professor/seksjonsoverlege i 2005.  Han arbeidet inntil da som professor ved Karolinska Sjukehuset i Stockholm. For første gang hadde avdelingen 2 anerkjente professorer, hvilket bidro til sterkere satsning på forskning og utvikling i avdelingen.

Fra 2001 til i dag har avdelingen gjennomgått en videreutvikling både organisatorisk, kirurgisk og vitenskapelig. Vi har bl.a. økt vår operasjonsaktivitet fra 800 inngrep i 2001 til ca. 1800 større kirurgiske inngrep i hjerne, ryggmarge, spinalkanale og på perifere nerver i 2007. Vi har god rekruttering av yngre nevrokirurger og spesialistkandidater og vi har en profesjonell sykepleierstab både på operasjonsavdelingen, på po/intensiv og sengepost.

Avdelingens årsmelding

www.ulleval.no

 

 
Page visits: 2093