Styringsgruppe

Det er etablert en klinikkovergripende styringsgruppe som rådgivende instans for den biobankansvarlige for forvaltning og utvikling av biobanken. Styringsgruppens sammensetning skal til en hver tid representere de mest aktuelle interessenter ved OUS, men alltid slik at KLM, Akuttklinikken (AKU), Prehospital klinikk (PRE), Medisinsk klinikk (MED), Kvinneklinikken (KVI), Barne- og ungdomsklinikken (BAR) og Stab FIU er representert.

Styrets sammensetning er:

Fredrik Müller (KLM)
Leiv Arne Rosseland (AKU og PRE)
Drude Fugelseth (BAR)
Annetine Staff (KVI)
Anne Margarita Dyrhol Riise (MED)
Wenche Reed (Stab FIU)
Øivind Skotland (brukerrepresentant).

 

 
Page visits: 1280