COVID-19 generell biobank

OUS har etablerert en felles generell forskningsbiobank for COVID-19 innsamlinger. Spesifikke prosjekter beholder råderett over egne prøver, og det gis støtte til forbruksmaterialer og sporingsløsning (eBiobank). Et bredt samtykkeskriv for den generelle forskningsbiobanken dekker alle prosjektsamtykker som ikke involverer intervensjon.

Alle forskningsbiobanker som etableres i forbindelse med COVID-19 forskningsprosjekter skal som hovedprinsipp inngå i en generell COVID-19 forskningsbiobank. Denne er kalt COVID-19. Selv om prøvene inngår i den generelle forskningsbiobanken, vil alle spesifikke prosjekter ha eksklusiv tilgang til prøver som tas til godkjente REK-prosjekter så lenge prosjektet varer. De spesifikke prosjektinnsamlingene skal da bruke et ferdig utarbeidet bredt samtykke og felles eBiobankløsning. Generell COVID-19 forskningsbiobank består således både av prosjektuavhengig innsamlet materiale, overskuddsmateriale fra kliniske prøver innsamlet under innleggelse og prosjektspesifikke biobankinnsamlinger. Formålet er en felles samling på OUS av COVID-19 relevant humant materiale som kan benyttes for pågående og fremtidige forskningsprosjekter innen temaet.

Regional etisk komité (REK) har godkjent opprettelsen av generell COVID-19 forskningsbiobank basert på et bredt samtykke. Biobanken er forankret i Klinikk for laboratoriemedisin (KLM) med forskningsleder Lars Eide som biobankansvarlig.

De prosjektspesifikke innsamlingene vil forvaltes av egne fagråd, etablert av prosjektleder, som tar seg av etablerte forpliktelser og fremtidige forespørsler om prøver. Forvaltningen reguleres gjennom vedtekter, som utarbeides i samarbeid med alle involverte.

Ledermøtet støttet 16.06.20 organiseringen av en generell COVID-19 forskningsbiobank 16.06 (Sak 219/20 COVID-19: Organisering av generell forskningsbiobank og koordinering av forskning, p360 20/13539).