Bjørn Rønneberg

Position: Medical student

Phone: +47 979 70 622

e-mail: bjorn.ronneberg@studmed.uio.no

Student at CIRRO 2018 -2019

Er det noe forskjell mellom minimally invasive anterior approach (MIDA) og direct lateral approach (DLA) med hensyn på komponentplassering. En randomisert kontrollert studie.

Det gjøres røntgenanalyser med hensyn på sementering, koppinclinasjon, anteversjon/retroversjon, benlengdeforskjell, stammeposisjon, pre-og postoperativ global offset mm for å bedømme komponentplassering. 

Pasientene følges opp klinisk ved å bruke to scoringsskjema kalt Harris Hip Score og Oxford hip score med kontroll 3, 6, 12 og 24 mnd postoperativt. 

Les oppgaven her

 
Page visits: 1463