Jørgen Smedsrud Thoresen

Position: Medical student

Phone: +47 472 94 107

e-mail: j.s.thoresen@studmed.uio.no

student at CIRRO: 2018 -

Er det noe forskjell mellom minimally invasive anterior approach (MIDA) og direct lateral approach (DLA) med hensyn på komponentplassering. En randomisert kontrollert studie.

Det gjøres røntgenanalyser med hensyn på sementering, koppinclinasjon, anteversjon/retroversjon, benlengdeforskjell, stammeposisjon, pre-og postoperativ global offset mm for å bedømme komponentplassering. 

Pasientene følges opp klinisk ved å bruke to scoringsskjema kalt Harris Hip Score og Oxford hip score med kontroll 3, 6, 12 og 24 mnd postoperativt. 

Les oppgaven her

 
Page visits: 968