Contact information:
Group leader: Jo Kramer-Johansen, Professor II/anesthesiologist, PhD, 97539429, jo.kramer-johansen@medisin.uio.no
Visiting address: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS), Ullevål sykehus, Kirkeveien 166, Bygg 31, inng B, tredje etasje.
Postal address: Nasjonal kompetansetjeneste for prehospital akuttmedisin (NAKOS),  Oslo universitetssykehus HF,Postboks 4956 Nydalen, 0424 OSLO