Collaborations

Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR): (cardiac arrest research at OUS),

Stiftelsen Norsk luftambulanse: samarbeid om forskningsprosjekter knyttet til avansert prehospital behandling og opplæring.

University College of Østfold: samarbeid om forskning på medisinsk nødtelefon

Høyskolen i Oslo og Akershus: samarbeid om forskning på operative forhold i ambulansetjenesten.

University of Stavanger: samarbeid om forskning på elektronisk signalbehandling knyttet til hjertestansforskning og kvalitetsforbedring i ambulansetjenesten. Samarbeid om opplæring- og simuleringsforskning.

University of Bilbao(University of the Basque Country): samarbeid om elektronisk signalbehandling i hjertestansforskning.

Global Resuscitation Alliance: implementeringsforskning

Institutt for eksperimentell medisinsk forskning (IEMF) og Intervensjonssenteret (IVS): samarbeid om preklinisk hjertestansforskning

The Norwegian School of Sport Sciences (NIH),

Norwegian University of Science and Technology,

University of Pennsylvania,

University of Cologne.

 
Page visits: 2009