Collaborations

Oslo Cardiopulmonary Resuscitation Research Network (OSCAR): collaboration on cardiac arrest

Stiftelsen Norsk luftambulanse: samarbeid om forskningsprosjekter knyttet til avansert prehospital behandling og opplæring.

Høyskolen i Østfold: samarbeid om forskning på medisinsk nødtelefon

Høyskolen i Oslo og Akershus: samarbeid om forskning på operative forhold i ambulansetjenesten.

Universitetet i Stavanger: samarbeid om forskning på elektronisk signalbehandling knyttet til hjertestansforskning og kvalitetsforbedring i ambulansetjenesten. Samarbeid om opplæring- og simuleringsforskning.

Universitet i Bilbao (University of the Basque Country): samarbeid om elektronisk signalbehandling i hjertestansforskning.

 
Aug 25, 2017 Page visits: 183