EMPATHIC – Empathic, Expressive, Advanced Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years of the Elderly

Vi lever stadig lengre, og som en konsekvens av dette øker andelen eldre i befolkningen. I Norge er det anslått at antall personer over 67 år vil dobles mellom 2010 og 2035. Økt levealder er en positiv utvikling, men fører også med seg en demografisk utfordring: Flere eldre fører til økt behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen til arbeidskraft synker. Fram mot 2050 kan det bli behov for så mye som 130 000 ny stillinger i helsesektoren (SSB).

Velferdsteknologi har allerede vist seg å være nyttig for å avlaste og effektivisere sektoren. Velferdsteknologi kan også være forebyggende, og dette er fokus i EU-prosjektet EMPATHIC, hvor Alderspsykiatrisk forskningsgruppe deltar. EMPATHIC-prosjektet har mål om å utvikle en digital veileder som hjelpemiddel for personer over 65 år, for å øke livskvaliteten og bevare selvstendigheten til denne aldersgruppen.

Den digitale veilederen skal promotere sunne vaner og hjelpe brukeren med å oppnå personlige mål for å forbedre egen helse. Veilederen vil informere om og oppfordre til sunt kosthold, fysisk aktivitet og sosialt engasjement. Den digitale veilederen vil basere seg på avansert teknologi, kunstig intelligens og kompetanse fra eksperter innenfor psykologi og medisin. Ambisjonen er at den digitale veilederen skal være personlig, vennlig og lett å bruke.

Veilederen skal evne å oppfatte brukerens følelser og tilstand, og tilpasse dialog og forslag til konteksten.

Veilederen skal være brukervennlig og tilpasset de over 65 år – derfor ønsker vi at du skal prøve ut teknologien.

Vi søker deltakere til prosjektet!

Vi rekrutterer til en kontrollgruppe og en depresjonsgruppe.
Du kan delta i prosjektet dersom du oppfyller følgende kriterier:

  • Du må være 65+ år og bo hjemme hos deg selv
  • Du må kunne lese, skrive og snakke norsk flytende
  • Du kan ikke ha sterkt nedsatt syn selv ved bruk av briller/linser
  • Du kan ikke ha betydelig nedsatt hørsel

Spesifikke kriterier for kontrollgruppen:

  • Du må ikke ha kjent nevrologisk, psykiatrisk eller annen alvorlig medisinsk sykdom

Spesifikke kriterier for depresjonsgruppen:

  • Du har eller har hatt depresjon, men har ikke annen kjent nevrologisk, psykiatrisk eller annen alvorlig medisinsk sykdom

Dette skjer dersom du deltar i prosjektet:

Utprøvingen vil skje i Oslo universitetssykehus' lokaler i Oslo, på Gaustad sykehus. En av våre forskere vil først stille deg noen spørsmål om din helse og livskvalitet. Deretter vil du få kommunisere med den digitale veilederen på PC og/eller nettbrett. Etter dialogen med veilederen vil du bli bedt om å gi tilbakemelding på opplevelsen din.

Første møte med veilederen (Høst/vinter 2018)

Her vil du få kommunisere med den første versjonen av veilederen (prototypen). Tidsbruk blir ca. 60 minutter.

Andre møte med veilederen (Vår 2019)

Her vil du få kommunisere med den andre versjonen av veilederen. Denne versjonen vil ha endringer som er basert på dine og andres tilbakemeldinger. Tidsbruk blir ca. 90 minutter.

Siste møte med veilederen (Høst 2019)

Her vil du få kommunisere med den nyeste versjonen av veilederen. Tidsbruk blir ca. 90 minutter.

Du vil få kompensasjon for utgifter til reise til/fra eksperimentene.

Kontaktinformasjon

Er du interessert i å delta eller ønsker mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med oss på telefon 911 00 731på hverdager mellom 9 og 15.

Du kan også kontakte oss på e-post empathic@ous-hf.no


Postadresse: Oslo universitetssykehus HF, Alderspsykiatrisk forskningsgruppe, postboks 4950, 0424 Oslo
Besøksadresse: Alderspsykiatrisk forskningsgruppe ved henholdsvis;
Alderspsykiatrisk poliklinikk, Bygg 19, Gaustad, Oslo
Alderspsykiatrisk døgnenhet, Slottsberget 35, Vardåsen, Asker.  

Mer om EMPATHIC:

EMPATHIC-prosjektet er finansiert av EUs Horison2020 ordning, og er et samarbeid mellom forskningsgrupper og aktører i England, Spania, Frankrike, Italia, Norge og Israel.

Du kan lese mer på prosjektets engelske hjemmeside: http://www.empathic-project.eu/


Last ned informasjonen om EMPATHIC i PDF-format