EMPATHIC – Empathic, Expressive, Advanced Virtual Coach to Improve Independent Healthy-Life-Years of the Elderly

Andelen eldre i befolkningen øker på grunn av levealder og store barnekull fra etterkrigstiden. I Norge er det anslått at antall personer over 67 år vil dobles mellom 2010 og 2035. Økt levealder er en positiv utvikling, men fører også med seg en demografisk utfordring: Flere eldre fører til økt behov for helse- og omsorgstjenester, samtidig som tilgangen til arbeidskraft synker. Fram mot 2050 kan det bli behov for så mye som 130 000 ny stillinger i helsesektoren (SSB).

Velferdsteknologi har allerede vist seg å være nyttig for å avlaste og effektivisere helsesektoren. Velferdsteknologi kan også være forebyggende, og dette er fokus i EU-prosjektet EMPATHIC, hvor Alderspsykiatrisk forskningsgruppe er med. EMPATHIC-prosjektet har mål om å utvikle en digital veileder som hjelpemiddel for personer over 65 år, for å øke livskvaliteten og bevare selvstendigheten til denne aldersgruppen.

Den digitale veilederen skal promotere sunne vaner og hjelpe brukeren med å oppnå personlige mål for å forbedre egen helse. Veilederen vil informere om og oppfordre til sunt kosthold, fysisk aktivitet, fritidsaktiviteter og sosialt engasjement. Den digitale veilederen vil basere seg på avansert teknologi, kunstig intelligens og kompetanse fra eksperter innenfor psykologi og medisin. Ambisjonen er at den digitale veilederen skal være personlig, vennlig og lett å bruke.

Veilederen skal evne og oppfatte brukerens følelser og tilstand, og tilpasse dialog og forslag til konteksten.

Veilederen skal være brukervennlig og tilpasset de over 65 år – derfor ønsker vi at potensielle brukere skal prøve ut teknologien.

Prosjektet rekrutterer for tiden ikke nye deltagere. Neste prøveperiode forventes gjennomført vinter 2019/2020.

Kontaktinformasjon

Dersom du ønsker mer informasjon om prosjektet, ta gjerne kontakt med oss på epost: empathic@ous-hf.no

Mer om EMPATHIC:

EMPATHIC-prosjektet er finansiert av EUs Horison2020 ordning, og er et samarbeid mellom forskningsgrupper og aktører i England, Spania, Frankrike, Italia, Norge og Belgia.

Du kan lese mer på prosjektets engelske hjemmeside: http://www.empathic-project.eu/

Last ned dokumentet som PDF