Multiple Sclerosis (MS) research group

Multiple Sclerosis (MS) research group at Oslo University Hospital (OUH) - University of Oslo (UiO) aims to identify characteristics and susceptibility factors of MS, to contribute to a better understanding of the disease and development of better treatments. We perform genetic, immunological, clinical, epidemiological, environmental, MRI and translational studies of MS in collaboration with national and international research partners and networks. The MS research group is a member of the Neuroscience Research Unit (NRU).

Read about Multiple Sclerosis research group in Norwegian on our University of Oslo website.

And check out our Facebook page: MS-forskningsgruppen ved Oslo Universitetssykehus - UiO


  

Photo: MS research group at the University of Oslo, 2018.

Åpent MS møte under Hjerneuken 2019

Onsdag 20/11-19 ble årets MS innslag under Hjerneuken avholdt ved Oslo universitetssykehus.

Vi takker alle som møtte opp for gode spørsmål, besvarte spørreskjemaer og diskusjoner i etterkant. Til slutt også en takk til våre gode samarbeidspartnere og våre studiedeltakere som muliggjør forskningsarbeidet vårt. Under ligger linker til våre presentasjoner for de som ikke hadde anledning til å delta på møtet.

Sys4MS. En stor internasjonal samarbeidsstudie. Kan vi forutsi sykdomsutvikling ved MS? Lege og stipendiat Einar August Høgestøl

NOR-MS. Ny behandlingsstudie med sammenligning av medisiner ved flere norske sykehusavdelinger. Overlege Gro O. Nygaard

AutoActive. Et spennende prosjekt om hvordan sensorer utviklet for toppidrettsutøvere kan hjelpe de med MS. Overlege Pål Berg-Hansen

Fysisk trening og MS. Viktig for funksjon og sykdomsforløp. Overlege og forskningsleder Stine Marit Moen, MS-Senteret Hakadal

Up and go. Oppdatering om influensavaksine og MS. Overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius

Årsrapporten for 2018 er offentliggjort

Årsrapporten for 2018 for hele Nevroklinikken ved Oslo universitetssyekhus ble offentliggjort i dag og ligger tilgjengelig i linken nedenfor. Hvis dere kun er interessert i hva nettopp MS forskningsgruppen holder på med så kan dere scrolle til side 34 til 40. Den summerer opp forskningsgruppens aktiviteter med pågående prosjekter og samarbeid, samt informasjon om medlemmer og samarbeidspartnere.

Trykk her for å lese rapporten i sin helhet.

MS forskningsgruppen bidrar i stor artikkel i nature communications

Vår mangeårige internasjonale samarbeidsgruppe i IMSGC (International MS Genetics Consortium) har nettopp fått publisert en stor artikkel i Nature Communications. Her har vi benyttet system medisinske metoder og funnet noen av de underliggende biologiske prosessene som alle risikogenene innen MS bidrar til. Vi forsøker i artikkelen å gjøre en biologisk tolkning av den individuelle genetiske risikoprofilen hos MS pasienter.

Se artikkel i følgende link der den ligger åpent tilgjengelig for alle.

Illustrasjonsbilde med figur fra selve artikkelen som forsøker å illustrere strategien og metodene i artikkelen.

Tusen takk til alle pasienter som har bidratt og samarbeidspartnere.

 

 

God jul og godt nyttår fra MS Forskningsgruppen ved OUS/UiO

Vi takker alle samarbeidspartnere for 2018 og ser frem mot mye spennende MS-forskning fremover. Mest av alt må vi takke alle våre fantastiske studiedeltakere som muliggjør vårt pågående arbeid. I MultipleMS prosjektet har vi rekruttert 12 deltakere og vi håper å nå målet på 25 før sommeren. Ved Sys4MS oppfølgingen har vi undersøkt 46 av våre opprinnelige 95 deltakere etter to år og planlegger å være ferdige i mai 2019. BOT prosjektet har fått informasjon om flere tusen MS-pasienter og vi ser frem til spennende resultater i de kommende årene. Våre internasjonale samarbeidsprosjekter har resultert i svært mange publikasjoner og dette er noe vi satser på skal fortsette i årene som kommer. God jul og godt nyttår 🧠🎅🤶

Hjerneuken 2018 - Nytt om multippel sklerose - presentasjoner

Onsdag 21/11-18 ble årets MS innslag under Hjerneuken avholdt ved Oslo universitetssykehus.

Vi takker alle som møtte opp for gode spørsmål og diskusjoner i etterkant. Til slutt også en takk til våre gode samarbeidspartnere og våre studiedeltakere som muliggjør forskningsarbeidet vårt. Under ligger linker til våre presentasjoner for det som ikke hadde anledning til å delta på møtet.

Hjernealdring ved MS - ved lege og stipendiat Einar August Høgestøl

Nytt om studier av gener ved MS  - ved forsker Steffan Bos-Haugen

Rehabilitering ved MS, hva er nytt? - ved overlege og forskningsleder Stine Marit Moen, MS-senteret i Hakadal

MultipleMS – oppdatering om EU-prosjekt - ved overlege, førsteamanuensis Pål Berg-Hansen

MS-behandling gjennom 25 år, fra ingen behandling til mange alternativer - ved overlege og professor Elisabeth Gulowsen Celius

Brukermedvirking i internasjonal forskning - video laget i anledning ECTRIMS 2018

Kick-off møte med deltakere om Sys4MS oppfølging

Den 30/8-2018 avholdt vi et informasjonsmøte til deltakere og øvrig interesserte angående Sys4MS oppfølgingen som startet opp i august 2018. Et dedikert publikum fikk høre om den planlagte oppfølgingen av lege og Ph.D student Synne Brune. I tillegg fikk de oppdatert informasjon om resultater fra MS oppfølgingsstudien av øyelege og Ph.D student Sigrid Aune de Rodez Benavent og lege og Ph.D student Einar August Høgestøl. Takk for oppmøte, tilbakemeldinger og gode diskusjoner!

Neste åpne møte i regi av MS forskningsgruppen i Oslo blir under Hjerneuken i november 2018, følg med for mer informasjon.

Presentasjonene kan finnes i sin sensurerte utgave her:

 - Synne Brune

 - Sigrid Aune de Rodez Benavent

 - Einar August Høgestøl

MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank

Etter to gode møter med våre brukerrepresentanter tidligere i år, har vi som en direkte følge av dette fått opprettet et nettkjema for "MS Forskningsgruppen UiO/OUS sin Idébank".

Vi tar imot forslag og innspill til våre pågående og fremtidige forskningsprosjekter, og vil vurdere og diskutere dette videre ved anledning med våre brukerrepresentanter.

Vennligst se følgende link for mer informasjon: https://skjema.uio.no/96381

Vi takker for deres interesse!

New publication by Piotr Sowa on new MRI sequence

Our previous PhD student Piotr Sowa (Neuroradiologist) and co-authors just got their newest article published in Multiple Sclerosis Journal. Promising MRI sequence for MS and other brain diseases. Read on to see the abstract and link to the article itself.

Hjerneuken 2017: Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus"

Den 22/11 avholdt vi et åpent møte i forbindelse med Hjerneuken med tittelen "Nytt om MS-forskning ved Oslo Universitetssykehus". Tross det utfordrende været var det nesten fullt i auditoriet. Gode spørsmål og interesserte deltakere, noen kom også langveisfra i ens ærend. Vi takker for oppmøtet og igjen til alle studiedeltakere som muliggjør vår pågående forskning. Følg med her og på vår hjemmeside for nye oppdateringer. Noen av presentasjonene vil også bli lagt ut i etterkant, følg med på Facebook eller vår hjemmeside her.

 

Sys4MS nyhetsbrev

Se linken her for første nyhetsbrev fra den Europeiske multisenterstudien Sys4MS der vi deltar og har rekruttert inn nesten 100 MS pasienter.

Tusen takk til alle deltakere for deres tid og engasjement.

Vi minner også om vårt åpne møte i forbindelse med Hjerneuken, onsdag 22/11-17 kl 18-20. 

Sted: Oslo Universitetssykehus - Ullevål sykehus

Bygg 25 (Laboratoriebygget), 1 etasje, Grønt Auditorium

Se tidligere artikkel for program eller vår Facebook side.

Disputas Piotr Sowa 29/9-17 - vel møtt!

MD. Piotr Wladyslaw Sowa ved Institutt for klinisk medisin vil forsvare sin avhandling for graden philosophiae doctor (ph.d.): MRI biomarkers in multiple sclerosis. Perfusion weighted imaging and restriction spectrum imaging.