Dr. Ragnar Mørks Prize for 2003 to Ragnhild A. Lothe

Ragnhild A. Lothe
Ragnhild A. Lothe
Ragnhild Lothe receives Dr. Ragnar Mørks Prize for 2003.

Read the article from Dagens Medisin (in Norwegian)
Hylles for mønsterforskning 15.01.04

- Ragnhild A. Lothes arbeid er et mønster for klinisk forskning. Dette sier forskningssjef og professor Sjur Olsnes ved Det Norske Radiumhospital HF om vinneren av Dr. Ragnar Mørk legats pris for 2003 på 200.000 kroner.

Vinneren av denne prisen for fremragende forskning utført ved Radiumhospitalet, professor dr.philos. Ragnhild A. Lothe, har de siste årene bygget opp en slagkraftig forskningsgruppe innen molekylær kreftgenetikk ved avdeling for genetikk ved Det Norske Radiumhospital HF.

Lothes forskningsgruppe arbeider i hovedsak med tykktarmskreft og testikkelkreft, og er blitt stadig mer produktiv. Prisvinnerens forskningsarbeid har ledet til en rekke publikasjoner i meget anerkjente tidsskrifter både innen molekylærbiologi og medisin.

Tre ulike kreftformer
Gruppen arbeider med tre ulike kreftformer; tykk- og endetarmskreft (CRC), testikkelkreft og en kreftform med utspring i nervesystemet.

- Vi driver også med mer nisjepreget forskning innen testikkelkreft og det perifere nervesystemet. Molekylære fellestrekk mellom de tre kreftformene kan ha generell betydning for kreftutvikling. Vi ser etter gener og signalveier som er endret hos alle disse, og benytter flere molekylærcytogenetiske og molekylærbiologiske metoder. En slik fellesnevner ser ut til å være endringer i den såkalte WNT-signalveien, som i normale celler fungerer som er en viktig prosess under fosterutviklingen, forteller Ragnhild A. Lothe.

Gjennomtenkt oppbygging
Prisvinneren har lagt ned mye arbeid og omtanke i oppbygningen av forskningsgruppen som omfatter fire post doc-er, to stipendiater og to ingeniører. Fem av dem har vært med helt fra hovedfag, og to nye hovedfagsstudenter er underveis.

Lothe har et bevisst forhold til lederrollen. Alle medarbeiderne arbeider med beslektede problemstillinger. Hun legger stor vekt på at samarbeidet i gruppen skal være best mulig. Det er mange faglige fellestrekk mellom prosjektene. - Medarbeidere må utfylle hverandre. Personkjemien må stemme og begge kjønn bør være representert, sier Lothe, og poengterer at hun derfor er nøye både ved nyansettelser og med oppfølgingen etterpå.

Vinneren av Dr. Ragnar Mørks pris får også anerkjennelse fra sine medarbeidere. De gir uttrykk for trivsel og roser «sjefen» for interesse og engasjement, grundighet og faglig dyktighet.

Nyttig samarbeid med klinikerne
Gruppen har hele tiden hatt et nært samarbeid med sykehuset om overføring av kunnskap mellom de ulike laboratoriemiljøene ved Radiumhospitalet. - Min erfaring er at klinikerne og patologer er svært positive til samarbeidsprosjekter, sier Lothe.

Hennes prosjekter har hatt godt langtidssamarbeid med personer fra disse yrkesgruppene ved Radiumhospitalet og Rikshospitalet. Hun er også er professor II ved Institutt for molekylær biovitenskap ved Universitetet i Oslo, og har et utstrakt samarbeid med internasjonale forskningsmiljøer når det gjelder molekylærbiologi og teknologi.

Ekstern finansiering
- I tillegg til interne budsjetter er det nødvendig med ekstern finansiering for å få utført laboratorieforskning i dag, sier Ragnhild A. Lothe. Den Norske Kreftforening har vært deres viktigste støttespiller i mange år, men Lothe forteller at gruppen også nyter godt av støtte fra Forskningsrådet og Helse og rehabilitering. Tre av den unge gruppens medlemmer disputerte i inneværende år og de tre nevnte eksterne kilder finansierte hver sin stipendiat.

Ragnhild A. Lothe er barnefødt i Bergen, men oppvokst i Gjøvik. Hun fant tidlig ut at hun ville arbeide innen medisinsk biologi. Laveregradsstudiene ble gjennomført i Bergen, hovedfaget i mikrobiologi ved Universitetet i Oslo og det praktiske arbeidet unnagjort ved Statens institutt for folkehelse - med professorene Oddvar Frøholm og John Ormerod som veiledere.

Til Radiumhospitalet kom hun i 1985 som vitenskapelig assistent og deretter som stipendiat hos professor Tobias Gedde-Dahl jr. ved Avdeling for genetikk. - I perioder blir det mye jobb, innrømmer Lothe, men får likevel tid til teater- eller operabesøk, turer i skog og mark eller hyggelige stunder med familie og venner.
 
Page visits: 11708