Testicular Cancer Research Group

Oslo universitetssykehus har regionsfunksjon i Helse Sør-Øst for onkologisk behandling av testikkelkreft og behandler årlig om lag 170 nye pasienter. Dette regnes internasjonalt som et stort klinisk senter for testikkelkreft. Forskningsgruppe testikkelkreft er en bredt sammensatt multidisiplinær gruppe, som består av spesialister innen onkologi, urologi, patologi, radiologi, nukleærmedisin, endokrinologi, pediatri, fertilitet og basal medisin (molekylær onkologi). Den kliniske forskningen ved testikkelkreft ved Oslo universitetssykehus foregår i hovedsak som del av Swedish and Norwegian Testicular Cancer Group (SWENOTECA).

 
Page visits: 226