Group members

Head of research (from NevSom - Norwegian Centre of Expertise for Neurodevelopmental Disorders and Hypersomnias):
Nærland, Terje  ternae@ous-hf.no Forsker/PhD
Leader of the department (from National Center of Competence for Rare Disorders and Disabilities)
Olve Moldestad olvmol@ous-hf.no Avdelingsleder/PhD
National Center of Competence for Rare Epilepsy Related Diagnoses
Tuft, Mia Mia Tuft <miatuf@ous-hf.no> psykologspesialist/rådgiver
Caroline Lund carolinl@ous-hf.no  Overlege/PhD
Cockerell, Ine  Ine Tracey Cockerell <inec@ous-hf.no> Klinisk sykepleiespesialist
NevSom - Norwegian Centre of Expertise for Neurodevelopmental Disorders and Hypersomnias
Knudsen, Stine Stine Knudsen <stinkn2@ous-hf.no> Overlege/PhD
Helverschou, Sissel Berge  Sissel Berge Helverschou <shelvers@ous-hf.no> Psykologspesialist/PhD
Ragnhild Berling Grande ragran@ous-hf.no Overlege/PhD
Lensing, Michael B. Michael B  Lensing <MICLEN@ous-hf.no> Spesialpedagog/PhD
Anett Kaale   PostDoc 
Arvid Nikolai Kildahl   Psykologspesialist
Janita Vevelstad   forskningsassistent
Rannveig Viste ravist@ous-hf.no Stipendiat
Midtlyng, Egil Egil Midtlyng <UXMIEG@ous-hf.no> spesialpsykolog
Kristin A Bakke Kristin Andersen Bakke <kristinb@ous-hf.no> Overlege
Juvodden Hilde T Hilde Therese Juvodden <hiljuv@ous-hf.no> Stipendat
Nordstrand Sebjørg H. Sebjørg Elisabeth Hesla Nordstrand <sebnor@ous-hf.no> Stipendat
Berit Hjelde Hansen 'Berit.Hjelde.Hansen@ahus.no' Overlege/PhD

National Center of Competence for Rare Disorders and Disabilities

Olve Moldestad olvmol@ous-hf.no Senterleder; PhD

Charlotte von der Lippe

uxhelc@ous-hf.no

Rådgiver, overlege; PhD, spesialist i medisinsk genetikk
Heidi Glosli hglosli@ous-hf.no Overlege, barnelege; PhD
Kaja Konstanse Skjefstad kakskj@ous-hf.no Rådgiver, lege; PhD
Ane Moe Holme sbhmoa@ous-hf.no Overlege, gynekolog; PhD
Line Merete Mediå line.merete.media@oslo-universitetssykehus.no Sykepleier; PhD-stipendiat
Kjersti Birketvedt kbirketv@ous-hf.no Rådgiver; klinisk ernæringsfysiolog
Kristin Judith Billaud Feragen krifer@ous-hf.no Forskningskoordinator; Phd
Solrun Sigurdardottir sosigu@ous-hf.no Psykolog; PhD
Elisabeth Daae elisabeth.daae@oslo-universitetssykehus.no Rådgiver; master i pedagogisk psykologi
Mina Susanne Weedon-Fekjær minwee@ous-hf.no Rådgiver, klinisk ernæringsfysiolog; PhD
Anita Myhre myanit@ous-hf.no Psykolog, PhD stipendiat
Siri Hagen Kjølaas hagsir@ous-hf.no PhD stipendiat
Johanna Kling johkli@ous-hf.no Post doc, PhD
Deniz Zelihić denzel@ous-hf.no PhD stipendiat
Hans Christian Erichsen haeric@ous-hf.no Overlege, PhD
National Center of Competence for Cystic Fibrosis
Gursli, Sandra   Spesialfysioterapeut
Bakkeheim, Egil Egil Bakkeheim <UXBAKE@ous-hf.no> Overlege
Os, Audin Audun Os <auduos@ous-hf.no> Overlege
Wathne, Anita Senstad   Overlege
Finstad, Pål L.   Overlege
Storrøsten, Olav-Trond Olav Trond Storrøsten <UXOLTO@ous-hf.no> Seksjonsleder
Moen, Inger Elisabeth Inger Elisabeth Moen <UXINMO@ous-hf.no> Ledende klinisk ernæringsfysiolog
Hunstad, Ellen Julie Ellen Julie Hunstad <UXLLHU@ous-hf.no> Klinisk sykepleierspesialist
 
Page visits: 1360