Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 – 13.00 Place: Room H1.326, Rikshospitalet or virtual on join.nhn.no

Vår 2024  
18.01.2024 Sølvi Taraldsen - Kvinnehelse hos andregenerasjons innvandrere
01.02.2024 Oscar Tranvåg - Tilsiktet, utilsiktet, uventet? Smitteverntiltakenes konsekvenser for sykehjemsbeboere under covid-19-pandemien
15.02.2024 Lill Trine Nyfløt - Erfaringer fra arbeidet med mødredødsfall i Norge og Norden, veien videre fra forskning til rutinemessig overvåking
29.02.2024 Anja G. Linde - Subclinical cardiac and arterial damage in patients with inflammatory diseases
14.03.2024 Kristin Skullerud - AP-GELP studien
21.03.2024 Marianne Natvik - Kvinners informasjonsbehov om overgangsalderen, en tverrsnittstudie fra norsk allmennpraksis
04.04.2024 Åse Ruth Eggemoen - Etniske forskjeller i vitamin D-bindende protein og genetisk variasjon i en multietnisk gravid populasjon
25.04.2024 Solvor Riska - Hip fracture risk and mortality: The impact of anti-osteoporosis drug use and comorbidity in women and men on risk of hip fracture and death
16.05.2024 Hege Nyhus Skytte - Prøveforelesning
30.05.2024 Silje Malen Andreassen - Midtveisevaluering
06.06.2024 Kathrine F. Vandraas/Nathalie C. Støer - The rise of personalized medicine and drug repurposing in breast cancer: a real world evidence study in Norway
   

Open seminars in statistics and research methodology in English on Thursdays
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room H1.326, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the channel Metodemøter på Kvinnehelsesenteret torsdager 10-12 on Teams.
Contact Denise Reis Costa to be added.

Spring 2024  
21.03.2024 AI tools for research
25.04.2024 Descriptive statistics
30.05.2024 Regression models – part I
06.06.2024 Regression models – part II

 

 
Page visits: 6359