Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 – 13.00 Place: Room H1.326, Rikshospitalet or virtual on join.nhn.no

Vår 2023    
19.1 2023 Solvor Riska - The impact of anti-osteoporosis drug use and comorbidity  
9.2 2023 Cassie prøveforelesning - Public policy implications for inequalities in population-based cancer screening in Norway  
16.2 2023 Linn Marie Sørbye - Pregnancy outcomes in women’s first pregnancy and cross-over risks in a subsequent pregnancy: A Norwegian population-based registry study - Evidence of shared underlying cardiovascular risk factors?  

16.3 2023

Silje Pettersen - Alvorlig postpartumblødning  
23.3 2023
Janette Khoury - CARRDIP studien   
30.3 2023 Christina H. Engelhart - Enighet og reliabilitet ved fosterovervåkning i fødsel  
13.4 2023 Silje Malen Andreassen - Kan mor trene i tvillingsvangerskap?  
20.4 2023 Sophie Vanbelle - Measuring error without error: tips to understand and improve reliability and agreement studies for binary scales  
24.4 2023
OBS! Mandag
Marte M. Reigstad - Gynekologiske problemstillinger i ungdomstiden  
25.5 2023 Katrine M. Owe - Er effekten av trening på risiko for atrieflimmer lik for kvinner og menn?  
15.6 2023 Ingvild B. Refsnæs - Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt  
     

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] on Thursdays
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

Neste møte  annonseres i Facebookgruppen
   
   

Previous lectures

07. The Normal Distribution - Part 2
06. The Normal Distribution - Part 1
05. The Binomial Distribution
04. Chance and Probability - Part 2
03. Chance and Probability - Part 1
02. Descriptive Statistics - Part 2
01. Descriptive Statistics - Part 1

Data types
Partial F Test
Likelihood Ratio Test
Interaction - Part 2
Interaction - Part 1
Non-parametric ROC Analysis
Poisson Regression - Part 2
Poisson Regression - Part 1

Survival Analysis - Part 2
Survival Analysis - Part 1
Logistic Regression
Linear Regression - Part 2
Linear Regression - Part1
Epidemiological Studies - Part 2
Epidemiological Studies – Part 1
Basic Concepts of Epidemiology - Part 2
Basic Concepts of Epidemiology – Part 1

 

 
Page visits: 5303