Seminars

Project meetings on Thursdays – 
Time: 12.00 –- 13.00 Place: Room E3.4018, Rikshospitalet or virtual on join.nhn.no

Spring 2021  
14.1 2021 Marie Cecilie Paasche Roland: Sunn mor – livslang helse for mor og barn
28.1 2021 Ingrid Langen: Hjertesyke gravide
09.2 2021 Marte Myhre Reigstad: Nytt om Covid 19, svangerskap og fødsel
04.3 2021 Ingvild B. Refsnæs: Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt
18.3 2021 Maria Fossli: Effekt av vektendring og amming (EVA-studien) på risikofaktorer for hjerte-karsykdom
08.4 2021 Katrine M. Owe: Journal club - Confounding, Causality and Confusion: The Role of Intermediate Variables in Interpreting Observational Studies in Obstetrics
22.4 2021 Disputas Gun Lisbet Opheim: Klikk her for mer info.

06.5 2021

Nina Gunnes: Maternal Body Mass Index and Risk of Pregnancy Outcomes
20.5 2021 Anja Linde: Subklinisk hjertesykdom blant pasienter med kronisk inflammasjon
17.6 2021 Maria Nydal: Om forskningskommunikasjon
   
   

Open seminars in statistics and research methodology [in Norwegian] every Thursday
Time: 10.00 - 12.00. Place: Room E3.4018, Rikshospitalet

Get the latest update on these meetings by joining the closed Facebook group:
"Metodemøter ved Nasjonal kompetansetjeneste for kvinnehelse".

Neste møte  annonseres i Facebookgruppen
3.6 2021

Data types

deretter  17.6 2021

Previous lectures

Partial F Test

Likelihood Ratio Test

Interaction - Part 2
Interaction - Part 1

Non-parametric ROC Analysis

Poisson Regression - Part 2
Poisson Regression - Part 1

Survival Analysis - Part 2
Survival Analysis - Part 1

Logistic Regression

Linear Regression - Part 2
Linear Regression - Part1

Epidemiological Studies - Part 2
Epidemiological Studies – Part 1

Basic Concepts of Epidemiology - Part 2
Basic Concepts of Epidemiology – Part 1

 

 
Page visits: 4056