Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

     

Medlemmer av forskningsgruppen

  • Åshild Bjørnerem, professor og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Malin Eberhard-Gran, professor og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Katariina Laine, førsteamanuensis og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Iqbal Al-Zirqi, PhD, overlege (OUS, HOD)
  • Marte Myhre, PhD, overlege (OUS, HOD)
  • Katrine M. Owe, PhD, seniorforsker (OUS, HOD)
  • Denise Reis Costa, PhD, statistiker (OUS, HOD)
  • Oscar Tranvåg, professor (OUS, HOD)
  • Nathalie C. Støer, PhD, forsker (OUS, HSØ)
  • Sarah Hjort Andersen, PhD, statistiker, (OUS, HSØ)
  • Kathrine F. Vandraas, overlege og post.doc (OUS, HSØ)
  • Sara Nafisi, farmaceut og stipendiat (OUS, HOD)
  • Lill Trine Nyfløt, PhD, overlege og post.doc (OUS, HSØ)
  • Linn Marie Sørbye, PhD, jordmor og post.doc (OUS, HOD)
  • Åse Ruth Eggemoen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Hege Nyhus Skytte, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Christina H. Engelhart, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Anja G. Linde, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Ingvild B. Refsnæs, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sukhjeet Bains, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Kristin H. Skullerud, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Silje Pettersen, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Ingrid Langen, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Kjersti Engen Marsdal, jordmor og stipendiat (OUS, OsloMet)
  • Liv Ellingsen, overlege (OUS), assosiert medlem
  • Anne Lise Helgesen, PhD, overlege, assosiert medlem
  • Nan B. Oldereid, PhD, overlege (Livio), assosiert medlem
  • Ritsa Storeng, cellebiolog Dr. philos, assosiert medlem
  • Anne Omland, PhD, overlege, assosiert medlem

Forskningsgruppens formål og strategi

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning har som formål å bidra til å utvikle og heve kvaliteten på kunnskap om kvinnehelse og -sykdom, samt å overføre kunnskap tilbake til hele behandlingskjeden.

Det nasjonale senteret skal gjennomføre forskningsprosjekter, og sikre at helsepersonell får overført kunnskap fra slik forskning i sitt arbeid både i spesialisthelsetjenesten og primærhelsetjenesten. Nettverksbygging på tvers av fagfelt og regioner blir fortsatt en viktig del av forskningssenterets oppgaver. Satsingen er i tråd med regjeringens seks punkter for bedre kvinnehelse.

Det nasjonale forskningssenteret skal først og fremst bygge kompetanse innen kvinnehelse og kjønnsforskjeller i helse. Formidling av kunnskap gjennom undervisning i grunnutdanning, videre- og etterutdanning vil fortsatt være en av senterets viktigste oppgaver.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal fremme kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Pågående studier

 • Pregnancy Physical Activity and Prevention of Cardiovascular Disease (PREPAC)
 • Physical activity in twin pregnancies: Double risk or beneficial?
 • Hva fremmer opplevelse av trygghet hos hjemmeboende eldre kvinner som lever med demens?
 • Lipødem – kvinners livssituasjon etter kirurgisk behandling
 • The APPEAL Project – Adding efforts to prevent perinatal and maternal morbidity and mortality
 • The rise of personalized medicine and drug repurposing in breast cancer: a real world evidence study in Norway.
 • The PURPLE Study
 • Sex differences in behavioral and biological risk factors for incident atrial fibrillation in Norway.
 • Sosial ulikhet i bruk av helsetjenester for endometriose, fertilitetsbehandling og hysterektomi i Norge - SEE-Endo studien.
 • City Birth Trauma Survey: Validation in a Norwegian community sample (Fødsel i fokus)
 • ABC – the Ahus birth cohort
 • NoFRACT – Norwegian Capture the Fracture Initiative
 • Why do some women break their bones, while others do not? The Tromsø Study
 • Effekt av vektendring og amming (EVA-studien) på risikofaktorer for hjerte-karsykdom
 • Subklinisk hjertesykdom blant pasienter med kronisk inflammasjon
 • Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt
 • Preterm fødsel og konsekvenser for mor og barn i et livsløpsperspektiv
 • Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel
 • Lipid profiler og deres betydning for placentær dysfunksjon
 • MiPreg prosjektet: bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 • Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
 • Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
 • AP-GELP studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 • Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practise?
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i eggstokker, tykk- og endetarm
 • Bekkensmerter etter fødsel: Prognostiske faktorer og konsekvenser
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge

Finansieringskilder

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst
NFR
Stiftelsen DAM

Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale

Internasjonale

Kreftregisteret Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
Folkehelseinstituttet Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
Senter for forskning på hjertesykdom hos kvinner Global Fragility Fracture Network 
Eldre-BOTT Nordic Marcé Society
Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall ROAM Reproductive outcome and migration
Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet FOKO Nettverk for kjønnslemlestelse


Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2023

Peer-reviewed originale forskningsartikler28

Doktorgrader: 2

Sølvi Taraldsen - Managing health consequences of female genital mutilation/cutting (FGM/C)
Disputert: Desember 2023
Hovedveileder: Ingvil K. Sørbye

Cassia Bree Trewin-Nybråten - Changing socioeconomic patterns of breast cancer incidence, mortality and survival in Norway
Disputert: Februar 2023
Hovedveileder: Giske Ursin, Bjørn Heine Strand

Selekterte publikasjoner fra gruppen:

Trends in Term Intrapartum Stillbirth in Norway.
Murzakanova G, Räisänen S, Jacobsen AF, Yli BM, Tingleff T, Laine K.
JAMA Netw Open. 2023 Sep 5;6(9):e2334830.

Maternal metabolic profiling across body mass index groups: An exploratory longitudinal study.
Skytte HN, Roland MCP, Christensen JJ, Holven KB, Lekva T, Gunnes N, Michelsen TM.
Acta Obstet Gynecol Scand. 2023 Dec 11. Online ahead of print.

Exploring trends of severe postpartum haemorrhage: a hospital-based study.
Pettersen S, Falk RS, Vangen SNyfløt LT.
BMC Pregnancy Childbirth. 2023 May 19;23(1):363​.

'Goodbye and good luck' Midwifery care to pregnant undocumented migrants in Norway: A qualitative study.
Voldner N, Eick F, Vangen S.
Sex Reprod Healthc. 2023 Sep;37:100878

Birthweight in Consecutive Pregnancies and Long-Term Maternal Cardiovascular Disease Mortality Among Spontaneous and Iatrogenic Term Births: A Population-Based Cohort Study.
Sima YT, Skjaerven R, Kvalvik LG, Morken NH, Klungsøyr K, Mannseth J, Sørbye LM.
Am J Epidemiol. 2023 Aug 4;192(8):1326-1334.

Framework for Patient and Informal Caregiver Participation in Research (PAICPAIR) Part 2.
Staats K, Grov EK, Tranvåg O.
ANS Adv Nurs Sci. 2022 Dec 29​. Online ahead of print.

Early labour experience and labour characteristics after introduction of an electronic early labour educational intervention.
Myhre EL, Lukasse M, Dahl B, Reigstad MM.
Sex Reprod Healthc. 2023 Mar;35:100821​.

Pregnancies in Women with a Previous Complete Uterine Rupture.
Al-Zirqi IVangen S.
Obstet Gynecol Int. 2023 Feb 9;2023:9056489​

 

 
Page visits: 4986