Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning

     

Medlemmer av forskningsgruppen

  • Åshild Bjørnerem, professor og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Malin Eberhard-Gran, professor og seniorforsker (OUS, HOD)
  • Katariina Laine, førsteamanuensis og seniorforsker (OUS)
  • Iqbal Al-Zirqi, PhD, overlege (OUS, HOD)
  • Marte Myhre Reigstad, PhD, overlege (OUS,HOD)
  • Katrine M. Owe, PhD, forsker (OUS, HOD)
  • Nina Gunnes, PhD, statistiker (OUS, HOD)
  • Nathalie C. Støer, PhD, forsker (OUS, HOD)
  • Ingvil K. Sørbye, PhD, lege og post.doc (OUS, MIPREG)
  • Anne Lise Helgesen, PhD, overlege og post.doc (OUS, HOD)
  • Lill Trine Nyfløt, PhD, overlege og post.doc (OUS, HSØ)
  • Linn Marie Sørbye, PhD, jordmor og post.doc (OUS, HOD)
  • Oscar Tranvåg, PhD, forsker og post.doc (OUS, HOD)
  • Åse Ruth Eggemoen, PhD, lege og post.doc (OUS, HOD)
  • Trond Melbye Michelsen, PhD, lege og post.doc. (OUS, HOD)
  • Hege Nyhus Skytte, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Christina H. Engelhart, jordmor og stipendiat (OUS, HOD)
  • Anja G. Linde, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Ingvild B. Refsnæs, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sølvi Taraldsen, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Sukhjeet Bains, lege og stipendiat (OUS, NFR)
  • Kristin H. Skullerud, lege og stipendiat (OUS, HOD)
  • Silje Pettersen, lege og stipendiat (OUS, HSØ)
  • Cassie Trewin, statistiker og stipendiat (OUS, HOD)
  • Kjersti Engen Marsdal, jordmor og stipendiat (OUS, OsloMet)
  • Nan B. Oldereid, PhD, overlege (Livio), assosiert medlem
  • Anne Omland, PhD, overlege (OUS), assosiert medlem

Forskningsgruppens formål og strategi

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal være et nasjonalt forskningsmiljø som skal utvikle og øke kunnskapen om kvinners helse. Senteret skal ha en overordnet funksjon som legger til rette for forskning på kvinners helse nasjonalt.

Kjerneoppgavene er forskning, fagutvikling og kunnskapsformidling innen kjønnsforskjeller i helse og reproduktiv helse.
Forskning: Vi skal skaffe ny kunnskap på sentrale kvinnehelseområder.
Fagutvikling: Arrangere kurs, seminarer og webinarer for helse- og omsorgspersonell.
Kunnskapsformidling: Formidle forskning og kunnskap om kvinnehelse gjennom vitenskapelige publikasjoner, kurs, webinarer, blogg på forskning.no, presse og sosiale medier.

Nasjonalt senter for kvinnehelseforskning skal fremme kunnskap om kvinners helse i et livsløpsperspektiv til myndigheter, helsepersonell og publikum.

Pågående studier

 • Effekt av vektendring og amming (EVA-studien) på risikofaktorer for hjerte-karsykdom
 • Subklinisk hjertesykdom blant pasienter med kronisk inflammasjon
 • Tryggere svangerskap ved revmatoid artritt
 • Preterm fødsel og konsekvenser for mor og barn i et livsløpsperspektiv
 • Intermitterende auskultasjon som fosterovervåking under fødsel
 • Lipid profiler og deres betydning for placentær dysfunksjon
 • MiPreg prosjektet: bedret svangerskapsomsorg til kvinner i Oslo med migrantbakgrunn
 • Har etniske minoritetskvinner egentlig ikke vitamin D-mangel på tross av lave verdier av serum 25(OH)D?
 • Forebygging av alvorlig blødning ved fødsel
 • AP-GELP studien: Effekter av behandling med apremilast hos kvinner med genital erosiv lichen planus
 • Time-lapse imaging of human preimplantation embryos: a predictive tool in the IVF lab and clinical practise?
 • Sunn mor - livslang helse for mor og barn
 • Forekomst og overlevelse etter hoftebrudd: Betydningen av kjønnsforskjeller i sykelighet og bruken av anti-osteoporose medisiner
 • Integrated Care Innovation - Home time
 • Behandling av kvinner med kjønnslemlestelse
 • STORK 3: Sammenhengen mellom mors kost, blodsirkulasjonen i placenta og fosterets lever, og fostervekst og -utvikling
 • Menopausal hormonbehandling og risiko for kreft i eggstokker, tykk- og endetarm
 • Bekkensmerter etter fødsel: Prognostiske faktorer og konsekvenser
 • Kreftinsidens hos kvinner etter behandling med IVF i Norge
 • Uterusruptur i dagens fødselshjelp
 • Sosial ulikhet i brystkreftinsidens og dødelighet blant kvinner i Norge
 • Auditstudie av maternelle dødsfall i Norge
 • Forekomst av hjerte- og karsykdom etter hysterektomi og ooforektomi hos norske kvinner

Finansieringskilder

Helse- og omsorgsdepartementet
Helse Sør-Øst
NFR

Viktigste nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere

Nasjonale

Internasjonale

Kreftregisteret Seksjon for internasjonal kvinne- og barnehelse, Universitet i Uppsala
Folkehelseinstituttet Nordisk auditgruppe for maternelle dødsfall
Eldre-BOTT ROAM Reproductive outcome and migration
Norsk auditgruppe for maternelle dødsfall FOKO Nettverk for kjønnslemlestelse
Referansegruppe med HN, HM, HV og HSØ til oppfølging av det nasjonale mandatet  


Forskningsgruppens vitenskapelige produksjon 2020

Peer-reviewed originale forskningsartikler:  20

Selekterte publikasjoner fra gruppen:

 1. Seasonal and pandemic influenza during pregnancy and risk of fetal death: A Norwegian registry-based cohort study.
  Gunnes N, Gjessing HK, Bakken IJ, Ghaderi S, Gran JM, Hungnes O, Magnus P, Samuelsen SO, Skrondal A, Stoltenberg C, Trogstad L, Wilcox AJ, Håberg SE.
  Eur J Epidemiol. 2020 Apr;35(4):371-379.

 2. Interpregnancy weight change and recurrence of gestational diabetes mellitus: a population-based cohort study.
  Sørbye LM, Cnattingius S, Skjaerven R, Klungsoyr K, Wikström AK, Kvalvik LG, Morken NH.
  BJOG. 2020 Dec;127(13):1608-1616.
  Linked article: C Scifres. Prevention of gestational diabetes: where do we go from here?

 3. Prelabour uterine rupture: characteristics and outcomes.
  Al-Zirqi I, Vangen S.
  BJOG. 2020 Dec;127(13):1637-1644.
  Linked article: Vandenberghe G. When to expect the unexpected: Uterine rupture before onset of labour

 4. Changes in maternal blood glucose and lipid concentrations during pregnancy differ by maternal body mass index and are related to birthweight: A prospective, longitudinal study of healthy pregnancies.
  Roland MCP, Lekva T, Godang K, Bollerslev J, Henriksen T.
  PLoS One. 2020 Jun 23;15(6):e0232749

 5. Validation of Assisted Reproductive Technology in the Medical Birth Registry of Norway Versus the Norwegian Prescription Database.
  Reigstad MM, Storeng R, Furu K, Bakken IJ, Engeland A, Larsen IK.
  Epidemiology. 2020;31(5):681-686.

 6. Induction of labor and nulliparity: A nationwide clinical practice pilot evaluation.
  Sørbye IK, Oppegaard KS, Weeks A, Marsdal K, Jacobsen AF.
  Acta Obstet Gynecol Scand. 2020 Dec;99(12):1700-1709.

 7. The impact of umbilical vein blood flow and glucose concentration on blood flow distribution to the fetal liver and systemic organs in healthy pregnancies.
  Opheim GL, Holme AM, Holm MB, Michelsen TM, Zahid SM, Roland MCP, Henriksen T, Haugen G.
  FASEB J. 2020 Sep;34(9):12481-12491.

 

 

 
Page visits: 2999