Informasjon om MS

MS er en kronisk sykdom som gir betennelse i hjerne- og ryggmarg (sentralnervesystemet). Forekomsten i Norge er blant de høyeste i verden, og vi regner med at ca 13.000 lever med MS i Norge.

De fleste som rammes er mellom 20 og 40 år når de første symptomene opptrer. Vanlige symptomer er tåkesyn (synsnervebetennelse), lammelser, føleforstyrrelser/smerter, ustøhet/koordinasjonsvansker, unormal trøtthet, mentale endringer eller vannlatingsforstyrrelser. De fleste pasientene har gjentatte episoder (atakker) med nye nevrologiske symptomer etterfulgt av perioder med bedring ("relapsing-remitting MS"), mens 5-10 % opplever en gradvis forverring av symptomene ("primær progressiv MS") fra start. Pasienter med relapsing-remitting MS kan over tid oppleve en mer gradvis forverring (sekundær progressiv MS). Disse inndelingene er ofte vanskelige og ikke absolutte.

Diagnostikk av sykdommen er en spesialistoppgave, og gjøres ved en gjennomgang av sykehistorien og undersøkelse av pasienten, vurdering av MR-bilder av hjerne/ryggmarg, blodprøver og analyse av spinalvæsken.

MS antas å være en autoimmun sykdom hvor immunforsvaret ledes til å angripe eget nervevev. MS utløses trolig ved en kombinasjon av vanlige genvarianter som regulerer immunsystemet, og som virker sammen med ulike faktorer i miljøet. Av ulike mulige miljøfaktorer diskuteres mangel på D-vitamin, røyking, infeksjoner i barne-/ungdomsår som bl.a. "kyssesyken".

Ved tegn til betennelsesaktivitet (atakker og/eller nye forandringer på MR-bilder) vil man vanligvis behandle med medikamenter som gjennompåvirkning av immunsystemet reduserer risikoen for ny betennelsesaktivitet. Atakker som er plagsomme for pasienten kan behandles med en kortvarig kortison-kur. Vi har nå mange ulike medikamenter med ulik virkningsmekanisme, effekt og bivirkninger. Valg av behandling tilpasses den enkeltes sykdomsaktivitet og totalsituasjon – persontilpasset behandling.

Alle vil ha nytte av regelmessig fysisk aktivitet. Noen trenger tilpasninger i hverdagen og arbeidsliv/studier for å bli bedre i stand til å mestre sin sykdom. I tillegg finnes det en rekke medikamenter som kan lindre symptomene den enkelte opplever.

Nyttige lenker:

MS-foreningen i Oslo: https://www.ms.no/lokalforeninger/oslo/oslo-ms-forening

MS-forbundet i Norge: www.ms.no

Internasjonalt MS-forbund: www.msif.org

Nasjonal Kompetansetjeneste for MS: https://helse-bergen.no/nasjonal-kompetansetjeneste-for-multippel-sklerose-ms

https://imagevault.legehandboka.no/publishedmedia/v8mee1qeev61lz1wrlcn/Pasientinformasjon_MS.pdf 

 

 
Page visits: 13412