Kjernefasilitet for Stordyrforskning

Kjernefasilitet for stordyrforskning er en regional teknologisk kjernefasilitet støttet av Helse Sør-Øst RHF. Formålet til kjernefasiliteten er å tilby fasiliteter (operasjonssal med utstyr) og kompetanse og hjelp for planlegging og gjennomføring av forsøk på store dyr (gris, inkl. spedgris, kanin og hund). Et viktig mål for kjernefasiliteten er å gjøre forsøk på store dyr mulig og oppnåelig for forskere som ikke til daglig arbeider med store dyr. Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller skal kunne få hjelp til gjennomføring av forsøk. Kjernefasiliteten yter service på like betingelser for alle forskere innen Helse Sør-Øst sitt virksomhetsområde, inklusive forskere fra Universitetet i Oslo. Det innebærer lik prioritering av regionale og lokale brukere og lik prisberegning.

Kjernefasiliteten består av to noder ved Oslo Universitetssykehus; Operasjonsavdelingen ved Institutt for Kirurgisk Forskning (Gaustad) og operasjonsavdelingen (seksjon for preklinisk fysiologi) ved Institutt for Eksperimentell Medisinsk Forskning (Ullevål). Begge nodene har state-of-the-art utstyr og høy kompetanse på gjennomføring av forsøk på store dyr. Forskerne ved kjernefasiliteten har bred kompetanse innen kardiovaskulær fysiologi og patofysiologi, gastrointestinal fysiologi/patofysiologi, sepsis, og cerebral ischemi. Nodene har stort sett likt kompetanseområde. Forskere ved Kjernefasiliteten arbeider også for å etablere metodologi og service for genoverføring på store dyr (for eksempel bruk av adeno-assosiert virus som vektor for genoverføring) og for å etablere og validere nye sykdomsmodeller (for eksempel konstriksjon/banding av ascenderende aorta for kronisk trykkoverbelastning av hjertet).

Forskere som ønsker å teste hypoteser i stordyrmodeller kan ta kontakt med lederne for en av de to nodene for mer informasjon og evt. avtale om prosjektmøte:

  • Professor Håvard Attramadal, Institutt for Kirurgisk Forskning, OUS-Rikshospitalet
    Tlf. 23071396 (direkte) eller (23073520 (sekretariat)
    e-post: havard.attramadal@rr-research.no

  • Professor Ole M. Sejersted, Inst. for Eksperimentell Medisinsk Forskning, OUS-Ullevål
    Tlf. 23016796 (direkte) eller 23016800 (sekretariat)
    e-post: o.m.sejersted@medisin.uio.no

Etter gjennomført prosjektmøte vil det være mulig å sette opp en kostnadsoversikt for prosjektet/forsøkene. Kostnader ved innkjøp av forsøksdyr varierer mye avhengig av rase, avlslinje, og størrelse (Eksempel: norsk svin; kr. 6.000,- pr dyr [medium størrelse, 20-25 kg]/ Göttingen mini-gris (genetisk konsistent linje); ca. kr. 15.000,- pr. dyr inklusive transportkostnader). Forskere som vil gjennomføre prosjekter ved Kjernefasiliteten vil derfor måtte dekke kostnader knyttet til innkjøp av forsøksdyr på egne prosjektmidler, mens Kjernefasiliteten i prinsipp vil dekke kostnadene til standard forbruksvarer, anestesi og andre legemidler, timelønn til operasjonssykepleiere og annet fagpersonnel i forbindelse med planlegging og gjennomføring av forsøkene.

 

 

 
Page visits: 1724