Previous Presidents of the Norwegian Neurosurgical Association

1965-1967 Kristian Kristiansen, Ullevål sykehus
1968-1969 Tormod Hauge, Rikshospitalet
1970-1971 Martin Berg-Jensen, Haukeland sykehus
1972-1973 Sten Flood, Ullevål sykehus
1974-1975 Sten Flood, Ullevål sykehus
1976-1977 Helge Nornes, Rikshospitalet
1978-1979 Rolf Ringkjøb, Regionssykehuset i Trondheim
1980 Eivinn Hauglie-Hanssen, Rikshospitalet
1981 Svein Bøyesen, Ullevål sykehus (fung.)
1982-1983 Svein Bøyesen, Ullevål sykehus
1984-1985 Eivinn Hauglie-Hanssen, Rikshospitalet
1986-1987 Ragnar Nesbakken, Ullevål sykehus
1988-1989 Tryggve Lundar, Rikshospitalet
1990-1991 Bjørn Magnæs, Ullevål sykehus
1992-1993 Geirmund Unsgård, Regionssykehuset i Trondheim
1994-1995 Knut Wester, Haukeland sykehus
1996-1997 Iver A. Langmoen, Rikshospitalet
1998-2001 Jon Berg-Johnsen, Rikshospitalet
2002-2003 Morten Lund-Johansen, Haukeland sykehus
2004-2005 Tor Ingebrigtsen, Universitetssykehuset Nord-Norge
2006-2007 Eirik Helseth, Rikshospitalet
2008-2009 Tomm Brostrup Muller, Universitetssykehuset i Trondheim
2010-2013 Iver A. Langmoen, Oslo Universitetssykehus HF, Ullevål
2013-2016 Ruby Mahesparan, Haukeland universitetssykehus
2016-         Frode Kolstad, Oslo Universitetssykehus, Gaustad

Link:
Norsk nevrokirurgisk forening

 

 
Page visits: 3789