Ønsker du råd angående kliniske studier i KIT? Benytt deg av KITs strategiske protokollutvalg!

 • Har du en idé om en klinisk utprøvingsstudie ved din avdeling, men er usikker på om det er gjennomførbart?
 • Har du blitt kontaktet av industripartner som ønsker samarbeid, men er usikker på hvordan du går videre?
 • Skal du starte en studie og står fast i planleggingsfasen?
  • Det nyetablerte protokollutvalget for kliniske utprøvingsstudier i KIT – bestående av erfarne studieledere – kan hjelpe deg på veien.

Protokollutvalget skal fungere som et ressursforum for oppbygging av kliniske utprøvingsstudier og klinisk oppdragsforskning i KIT, og det skal stimulere til økt studieaktivitet.

Utvalget skal ikke dublere sentrale støttetjenester, men bidra med klinikknær kompetanse, og yte råd og bistand til klinikkens forskere. Utvalget har et frivillig lavterskeltilbud for ansatte i KIT, og skal være ubyråkratisk og lett tilgjengelig.

Protokollutvalget har kunnskap om, og kan komme med råd om bl.a.:

 • Gjennomførbarhet og idéutvikling
 • Planlegging av studier, studiedesign og tidsforløp, forankring i avdeling
 • Organisering av pasientbehandling i kliniske studier og praktisk organisering og gjennomføring
 • Samarbeid med Inven2, og involvering og bruk av sentrale støttetjenester
 • Lovmessige og andre formelle krav for kliniske studier
 • Utfylling av SLV- og REK-søknadsskjemaer

Utvalget består av: 

 • Sheraz Yaqub (leder)
 • Anders Åsberg
 • Anna Hoffmann-Vold
 • Karsten Midtvedt
 • Knut Lundin
 • Kristoffer Lassen
 • Øystein Sandanger
 • Steinar Heldal»

Kontakt utvalget ved å sende mail til Steinar Heldal (stheld@ous-hf.no)

 
Page visits: 2284