Collaboration to identify novel biomarkers that can predict whether a patient will respond positively to pembrolizumab

The Norwegian bioinformatics company OncoImmunity and the Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC) at Oslo University Hospital announce September 20th that they have entered into a collaboration with the American "Sarcoma Alliance for Research through Collaboration" (SARCtrials.org), to search for active neoantigens and related immune biomarker signatures of response in an American clinical trial on sarcoma patients treated with the PD1 immune checkpoint inhibitor pembrolizumab.

The project will analyse the exomes (i.e. sequence of all genes) of all samples, and sequence the RNA (active genes) where available, at OUH, and will harness the combined expertise from NCGC, OncoImmunity's novel analysis tools, and the immunotherapy environment at OUH to reliably identify tumor specific immunogenic neoantigens (i.e. mutated proteins seen as foreign by the patient's own immune system) and the immunological properties of the tumour immune stroma. At this point, we cannot predict which patients will respond to such treatments, which are very expensive and may have severe side effects. Thus relibale predicitve biomarkers will be highly valuable.

The collaboration is based on samples and response data from a US phase II clinical trial of pembrolizumab in patients with soft-tissue and bone sarcomas. The project will be financed by Merck Sharp & Dohme and OncoImmunity, and is also supported by the Norwegian Research Council and the NCGC research platform.

Trial reports:

  1. Tawbi, H., et al., Pembrolizumab in Advanced Soft Tissue and Bone Sarcomas: Results of SARC028, A Multicentre, Single arm, Phase 2 Trial. Lancet Oncology, 2017. In press.
  2. Tawbi, H.A., et al., Safety and efficacy of PD-1 blockade using pembrolizumab in patients with advanced soft tissue (STS) and bone sarcomas (BS): Results of SARC028—A multicenter phase II study. J. Clin. Oncol., 2016. 34(suppl): p. Abstr 1106.


Links

Press release from OncoImmunity: 
OncoImmunity and the Norwegian Cancer Genomics Consortium team up with the US SARC organization to explore predictive neoantigen biomarkers of checkpoint inhibition using pembrolizumab
 

Home page of Norwegian Cancer Genomics Consortium (NCGC) - cancergenomics.no

Genomics core facility at OUH


Norwegian press release:

Norsk forskningsgruppe skal finne ut om amerikanske kreftpasienter responderer på immunterapi ved å analysere arvestoffet i svulstene.

Nye måter å behandle kreft, der man aktiverer kroppens egen immunforsvar så det reagerer på kreftcellene, har skapt stor optimisme og forventning. Medisinene er imidlertid svært kostbare, og man kan i liten grad forutsi hvem som vil få effekt og hvem som vil få alvorlige bivirkninger. Et nasjonalt konsortium av kreftforskere, ”Norsk kreftgenomikkonsortium” (NCGC, se kreftgenomikk.no), har sammen et norsk selskap, OncoImmunity, fått oppdraget å prøve å forutsi hvilke pasienter som responderer ved å analysere arvestoffet til svulster og normalprøver fra et amerikansk utprøving av immunsjekkpunkthemmeren pembrolizumab på pasienter med sarkom, kreft i støtte- og bindevev. Pasientstudien er organisert av den amerikanske organisasjonen ”Sarcoma Alliance for Research through collaboration” (SARCtrials.org), og de norske resultatene vil deles med amerikanske forskningsgrupper innenfor SARC for å få best mulig utnyttelse.

NCGC har, med støtte fra Forskningsrådet, etablert en plattform for slike avanserte analyser av arvestoffet ved OUS, og et nasjonalt kompetansenettverk innen denne typen molekylær onkologi. Ola Myklebost, som leder NCGC og også denne studien på sarkomer, sier ”Sarkomer er en sjelden kreftform der behandlingstilbudet i liten grad har endret seg de siste tiårene. De sjelden kreftformene er til sammen en av de største gruppene pasienter, men har langt flere tapte leveår enn noen av de andre gruppene. Det er derfor svært spennende med nye behandlingsmetoder som kan virke på tvers av krefttypene, og selv om responsene så langt har vært begrensede, ser vi at visse undergrupper av pasienter har svært lovende resultater. Det er imidlertid viktig å kunne velge ut de riktige pasientene, både fordi behandlingen er svært kostbar, men også på grunn av alvorlige bivirkninger. Vi er svært stolte av å ha fått dette oppdraget og for samarbeidet med OncoImmunity, som analyserer egenskapene til kreftcellene, og Trevor Clancy ved Seksjon for immunologi (OUS), som analyserer egenskapene til immuncellene i svulsten.”

Daglig leder i OncoImmunity, Richard Stratford, sier ”Dette samarbeidet er en spennende anledning for oss, der vi kan demonstrere styrken i våre avanserte bioinformatikk og maskinlæringsbaserte verktøy og vise hvordan de kan brukes til å oppdage hvordan kombinasjoner av genetisk variasjon i pasienten og neoantigener i svulsten kan brukes som biomarkører for følsomhet for denne typen kreftbehandling. Merck/MSD er en av de fremste på dette feltet, og vi er derfor glade for støtten både fra dem og Forskningsrådet.”

Prosjektet har fått omfattende økonomisk støtte fra Merck og Forskningsrådet. Det er også igangsatt to andre utprøvinger av den samme medisinen på pasienter med sarkom ved OUS – Radiumhospitalet.

Se engelsk pressemelding fra OncoImmunity http://www.oncoimmunity.com/news/22-oncoimmunity-and-the-norwegian-cancer-genomics-consortium.htm

Beskrivelse av utprøvingen:

  1. Tawbi, H., et al., Pembrolizumab in Advanced Soft Tissue and Bone Sarcomas: Results of SARC028, A Multicentre, Single arm, Phase 2 Trial. Lancet Oncology, 2017. In press.
  2. Tawbi, H.A., et al., Safety and efficacy of PD-1 blockade using pembrolizumab in patients with advanced soft tissue (STS) and bone sarcomas (BS): Results of SARC028—A multicenter phase II study. J. Clin. Oncol., 2016. 34(suppl): p. Abstr 1106.
 
Page visits: 8772